Penning St-Andreas, (Orde van de Distel)

Bodemvondst, Pieter De Milt.

 

 

Penning Orde van de Distel (?) .

Sint-Andreas.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 4,25 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Schotland ?)

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een smalle gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een staande St- Andreas, achter zijn martelaarskruis.

Een dubbel gelijnd kruis, centraal een (passer) punt.

Het kruis, met beide handen vasthoudend.

 

 

Keerzijde: Binnen een smalle gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Sint-Andreas kruis, dubbel gelijnd met centraal een (passer) punt.

In de kwartieren:

Rechts, een vuurslag met wegspringende flints.

Onderaan, de distel van de Orde.

Links, een hoed met pluimen (?)

Bovenaan, niet nader te bepalen onderwerp.

 

De Schotse "Orde van de Distel" ("The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle") is de hoogste onderscheiding van Schotland. 

De Orde is volgens overlevering, in de Middeleeuwen opgericht, maar later weer in de vergetelheid geraakt.

In Schotland, heeft de "Orde van de Distel" voorrang boven de "Orde van de Kousenband".

Een afbeelding uit de tijd van Jacobus III van Schotland (1460-1488) toont het Schotse koninklijk wapen met de keten van de "Orde van de Distel".

Koning Jacobus VII van Schotland, heeft de Orde in 1687 opnieuw ingesteld.

 

 


 

Penning St-Andreaskruis.

Bodemvondst, Friso Langen.

 

 

Penning "Sint-Andreas kruis" / "Twee gekruiste lansen" (?)

(Poorterspenning/stadswachtpenning)

 

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,31 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een St-Andreas kruis/twee gekruiste lansen (?)

In het linkse kwartier, de Romeinse cijfer I

(Waardebepaling ?)

In het rechtse kwartier, een slanke toren met puntdak (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

 

 

 


 

Penning "St- Arnoldus".

Bodemvondst, Earl Specht.

 

 

 

 

 

Penning op Sint- Arnoldus.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,82 gram.

Diameter: 26,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Oudenburg ?)

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende St- Arnoldus.

Gekleed met een mantel.

Links van de heilige, een kromstaf naar buiten gericht.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Een roerstok,  attribut van de H. Arnoldus.

Patroonheilige van brouwers.

 

Bevestiging van RAM Oudenburg, archeoloog Wouter d'Haese. voor H. Arnoldus.


 

Roerstok (St-Arnoldus ?)

Bodemvondst, The Detector (DVVL).

 

Penning roerstok (?)

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Lacune, door gietfout.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een roerstok (?)

Attribut van de H. Arnoldus, patroonheilige van brouwers.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Een lang glad kruis.

In de kwartieren, drie punten/bolletjes (?)

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

 

 

 


 

Bedelpenning ? (Oog)

Bodemvondst, Adri Hoogendoorn.

 

Bedelpenning voor blinden (?) .

 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 3,10 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen drie gladde cirkels.

Een aanzient oog.

Centraal, een passerpunt als pupil/iris.

 

Keerzijde: Binnen drie gladde cirkels.
Een aanzient oog.

Waarin een dubbel kruis.

Centraal, een passerpunt als pupil/iris.

 

Verwijzing naar blind zijn ?

Legitimatie-penning voor blinden/slechtzienden ?

Een gewettigde (stedelijke) bedelpenning.

Waarmee men zich kon bewijzen, deze handicap te hebben.

En de toelating verkreeg van stad /gemeente om te bedelen.


 

Penning "Bijl/fleur de lys".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning Bijl met "Fleur de lys".

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 3,32 gram.

Diameter: 21,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op het veld.

Een liggende bijl naar rechts.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Fleur de lys.

 

 


 

Penning type "Bisschop/heilige".

Bodemvondst, Tim Kauling.

 

 

 

 

 

Penning Bisschop/heilige.

Boorgat/nagelgat voor ophanging.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Groningen/Leeuwarden ?)

Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende gemijterde bisschop/heilige 

Gekleed met een mantel.

Rechts van de heilige/bisschop, de letter L

Sint Leonardus (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gotische letters III

Als waardebepaling

 


 

Penning/loodje Bisschop/heilige (?)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

Penning/loodje, Bisschop/heilige.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,27 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende gemijterde bisschop/heilige 

Gekleed met een mantel.

Achter de heilige links, een kromstaf (?)

Nog zichtbare sporen van letters ter weerszijden van de heilige.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

Penning type "Christogram"

Bodemvondst, Catuvolcos.

 

 

 

 

 

Enkelzijdige penning met Christogram

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,13 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

 

(datering is niet nader te bepalen, het "Christogram" is reeds in gebruik op penningen en muntslag vanaf de Romeinse tijd Ca. 300 na Christus tot de 18e eeuw.)

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Christogram.

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Blanco


 

Penning met cijfer/klop (Fleur de lys)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

 

Enkelzijdige penning met cijfer I 

Voorzien van een klop, fleur de lys.

Geframenteerd aan de rand.

 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,10 gram.

Diameter: 22,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het eenvoudige cijfer I

Rechts, een ingeslagen klop van het type "Fleur de lys".


Keerzijde: Blanco.

 

Mogelijks betreft dit met het cijfer I, een waardebepaling.

En is de klop afkomstig, van een klooster/abdij of kerk.

De "lelie" is in de leer der emblemata, een symbool van de "maagd Maria".

En stelt de zuiverheid en maagdelijkheid voor.

 

 


 

 

Penning type "Davidster".

Bodemvondst, Kris (Octavianvs)

 

 

 

Penning met Davidster/kruismotief

(De davidster of het davidschild is een spiritueel symbool in de vorm van een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken.)

Kleine lacune, door gietfout.

Gefragmenteerd aan de randen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuws.

 

Voorzijde: Zespunt-ster, Davidster/schild

gelegen op een veld.

De lijnen lopen door, van sterpunt naar sterpunt.

Omsloten met een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer)punt.

 

Keerzijde: Breed-armig dubbel-lijnig kruis.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.

 


 

Penning type "Dubbele kromstaf".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning met kromstaffen (?).

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.
Massa: 3,15 gram.
Diameter: 17 mm.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. 


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Liggende op twee horizontale balken.

Twee over elkaar liggende kromstaffen, in X vorm.

De kromstaffen naar buiten gekeerd.

Met telkens een punt/bolletje ilinks en rechts in de vrijstaande vlakken.


Keerzijde: Blanco.


 

Penning, H. Geest (Armentafel/dis ?)

Bodemvondst, Filip Behiels.

 

 

Penning, Armentafel/dis H. Geest.

Gefragmenteerd, op keerzijde.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 15,77 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Brugge ?)

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen twee cirkels.

Een voorstelling van de H.Geest in de vorm van een duif.

Een duif met nimbus/stralenkrans naar links gewend.

Met opgehaalde vleugels.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een breed, glad en gevoet kruis.

In de kwartieren, telkens een letter in minuskel gotisch schrift.

Niet verder leesbaar, door schade.

 

 

 


 

Gelijkzijdige penning.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Gelijkzijdige penning met kwart-arceering

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1 gram.

Diameter: 14,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kwart slag gearceerde kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kwart slag gearceerde kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

Penning type "Hart".(H-K 15/01)

Bodemvondst, Pieter De Milt.

 

 

Penning type "Hart"

 

Geknipt.

 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Love-token (?)

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,05 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (U.K. ?). 

Datering: z.j. Ca.15e eeuw à 16e eeuws.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een hart-motief/vorm.

Doorboord met twee gekruiste pijlen.

De pijlpunten, wijzen naar beneden.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

(licht decentrisch gegoten)

Groot gevoet kruis, centraal een groot kruishart.

De kruisarmen voorzien, van een middenlijn.

In de kwartieren telkens een bolletje/punt (?)

 


 

Penning type "IHS"

Bodemvondst, Eddy Janssens.

 

 

 

Penning type IHS

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3 gram.

Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Binnen een bolletjes rand,

die de rozenkrans voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert met een kruis.


Keerzijde: Binnen een bolletjes rand,

die de rozenkrans voorstelt.

Een niet nader te omschrijven afbeelding.


 

Kerkelijke penning (8 denier)

 

Bodemvondst, Bertus Vermeegen. 

 

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 


Materiaal: Lood.
Diameter: 18,5 mm.
Massa: Ca. 6 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een kerkelijk heraldisch kruis.

Verkort breedarmig kruis met concave armen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De minuskel gotische Romeinse cijfers VIII

Voor de waardebepaling van acht denier.

 

 


 

Penning type "Kam"(K-C 15/01)

Bodemvondst, George Aper.

 

 

 

 

 

Penning met kam in het veld.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Champagne streek. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Kam in het onderste deel.

Met daarboven twee punt cirkel versieringen.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet glad kruis.

In de kwartieren, telkens vier bolletjes/punten.

 

Lit.: le Livre Des Mereils nr. 59, Sébastien Lustiére, Etudes des méreaux champenois dits "au peigne".

 

Het muntbeeld, dient gelezen te worden als "Champ-peigne", een "kam in het veld".

 


 

 

Penning type "Kam" (K-C 15/02)

Bodemvondst, Friso Langen.

 

 

 

 

 

Penning met kam in het veld.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Champagne streek (Frankrijk). 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Kam in het onderste deel.

Met daarboven twee ringetjes.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

Lit.: le Livre Des Mereils nr. 59, Sébastien Lustiére, Etudes des méreaux champenois dits "au peigne", pag. 8 afb. 10.

 

Het muntbeeld, dient gelezen te worden als "Champ-peigne", een "kam in het veld".

 

 


 

Penning type "Kelk/letters". (KE 15/01)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

Penning "Kelk/letters".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 6,38 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een kelk/misbeker op voet.

Waarboven een zwevende hostie.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Centraal in het veld, de letters XUI

Mogelijks voor de waardebepaling (XVI)

16 penning.

Een rozet/bloem linksboven de letters ?

 

 


 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/01)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

(Gilde ?) Penning Kuipers/tonmakers. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,35 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

 

Keerzijde: Gelegen op een veld.

De letters IN

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 


 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/02)

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

 

 

 

Penning Kuipers/tonmakers. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,10 gram.
Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort slank kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 


 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/03)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

 

Penning Kuipers/tonmakers.

Gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1 gram.
Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lang smal gevoet kruis.

Liggend op een slank diagonaal gelegen kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 


 

Penning type "Kroon".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Enkelzijdige penning, gestileerde kroon.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 5,68 gram.

Diameter: 21,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op gladde cirkels.

Gestileerde vormgeving van een kroon.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Blanco.

 


 

Plaquette type "Kruis".(PLK 15/01)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Plaquette type kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,28 gram.

Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: gelegen op een veld.

Een ingeslagen kruis.

De horizontale kruisarmen, slank.

De verticale kruisarmen, dubbellijnig.

in de kwartieren telkens een bolletje/punt.

In kwartier 4, vier bolletjes/punten.


Keerzijde: Blanco.


 

Plaquette type "Kruis". (PLK 15/02)

Bodemvondst UK, Kristof Bruyndonckx.

 

 

 

Plaquette/loodje type kruis.

Geslagen kruis-motief.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,35 gram.

Afmetingen: 10 mm. x 10 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ruitvormig kader.

Geklopt kruis.


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Plaquette type "Kruis". (PLK 15/03)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

 

 

 

Plaquette/loodje type kruis.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tinlegering.

Massa: 1,56 gram.

Afmetingen: 14,7 mm. x 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend UK.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig plaatje.

Smal glad gevoet kruis.

De kruisvoeten, voorzien van een bolletje.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje/pellet.

Keerzijde: Gelegen op een viekant veld.

De letter Y , waarboven een verkleiningsteken (?)

^

Y

Drie-spaak motief (?)

 

 


 

Penning type "Kruis/hart" (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning type Kruis/hart ?.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 4,58 gram.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1425-1525.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kruis motief, met bijkomende lijnen aan de kruis-armen.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Hart met doorboorde pijl (?)

Getopt met een kruis.

Ter weerszijden letters ? И / A

 

 


 

Penning type "Kruis/muts" (?)

Bodemvondst, Eddy Janssens.

 

 

Penning type kruis/muts ?.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: gelegen op een veld.

Lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens een diagonaal lijntje/streep.


Keerzijde: Op het veld.

Niet nader te omschrijven voorstelling.

Muts met veer naar links (?)

 


 

Penning type "Kelk".

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

 

 

 

Kerkelijke penning (?) met miskelk.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,07 gram.

Diameter: 24 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een fictief wapenschild (?)
Waarvan het veld is gearceerd, en voorzien is van een brede dwarsbalk.
Ter weerszijden naast het wapen,
De gotische letters ? / A


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een miskelk, met daarboven een hostie met kruis.

Ter weerszijden van de kelk, gotische letters.

Rechts de gespiegelde P, links de letter ?
(Toegevoegde afbeelding van soortgelijke penning van de kerk van Pamele, Oudenaarde)


Lit.: Pelsdonk 193 (dit exemplaar)


 

Loodje/blokgewicht met kloppen "Vuurijzer/leeuw/letters".

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Enkelzijdige loodje/blokgewicht met drie kloppen.

Licht gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering/plaats voor dit loodje is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 8,33 gram.

Diameter: 24,9 mm. x 22,8 mm.
Datering: z.j. Ca. 1450-1550
Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

 

Voorzijde: Geslagen op een veld.

Bovenaan een klop, met vuurijzer/vuurslag.

Links een klop, een staande leeuw naar links gewend,

omsloten met een gladde cirkel. 

Rechts een klop, met letters ? (niet nader toe te schrijven onderwerp)

omsloten met een gladde cirkel.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning type "Maria".(MAR 15/01)

 

Penning type H. Maria met tekstband.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,80 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Staande gekroonde H. Maria.

Met kind op de linkerarm.


Keerzijde: Tekstband tussen twee dubbele lijnen.

In gotisch lettertype.

MARIA

 

 


 

Penning type "Maria".(MAR 15/02)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning type H. Maria met tekst.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,44 gram.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een gearceerde binnen sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert met een kruis.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In gotisch lettertype.

MARIA

Tussen de letters een bloem, met lelie-bladeren.


 

 

Penning type "Maria". (MAR 15/03)

Bodemvondst, Tony Ost.

 

Penning O.L.V. Kerk (Antwerpen (?)

H. Maria.

Voorzien van kop.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,4 gram.

Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (O.L.V. Kerk, Antwerpen ?)
Datering: z.j. Ca. 1375-1475.


Voorzijde: Binnen een drie-dubbele cirkel.

Centraal de letters Ω / MARI

Waarboven een verkortingsteken, de letters MARI in ligatuur.

Wat wil zeggen: Maria.

Onder de letters, een klop met de letter/Romeinse cijfer V

Waardebepaling voor vijf denier.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert/getopt met een kruis.

Onder de letters, een klop met de letter/Romeinse cijfer V

Waardebepaling voor vijf deniers.

 

Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma. 

Dit wordt ook geschreven als IHC. 

De hoofdletter S wordt in het Grieks oorspronkelijk als Σ geschreven. 

In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit geschreven als een C. 

Vanaf de latere middeleeuwen (circa. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds als weergave van de sigma (Σ). 

 

De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E.

 

 


 

 

Penning type "Maria". (MAR 15/04)

Bodemvondst, Rob Van Der Zande.

 

 

Penning, Maria .

Gefragmenteerd aan de rand.

Gedeelte gietboom, nog aanwezig.

 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,87 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. eind 14e eeuw, begin 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een binnencirkel, waarin de letter M

Maria.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang smal glad kruis.

 

 

 


 

Penning type "Maria". (MAR 15/05)

 

 

Kerkelijke méreaux.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 2,24 gram.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

De gotische minuskel letters - / ma

Waarboven een verkortingsteken, de letters ma in ligatuur.

Wat wil zeggen: Maria.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal de gotische minuskel letters IhS

 

 

Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma. 

Dit wordt ook geschreven als IHC. 

De hoofdletter S wordt in het Grieks oorspronkelijk als Σ geschreven. 

In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit geschreven als een C. 

Vanaf de latere middeleeuwen (circa. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds als weergave van de sigma (Σ). 

 

De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E.

 

 


 

Penning type "Maria". (MAR 15/06)

Watervondst, Jimmy Deschrijvere.

 

Kerkelijke méreaux.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,44 gram.

Diameter: 13 mm. x 12,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op het veld.

De gotische minuskel letters MÂ

Waarboven een verkortingsteken, de letters M in ligatuur.

Wat wil zeggen: Maria.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal de gotische minuskel letters IhS (?)

De letter h getopt met een kruis.

 

 

Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma. 

Dit wordt ook geschreven als IHC. 

De hoofdletter S wordt in het Grieks oorspronkelijk als Σ geschreven. 

In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit geschreven als een C. 

Vanaf de latere middeleeuwen (circa. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds als weergave van de sigma (Σ). 

 

De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E.

 

 


 

Molenaars-penning.(MNR 15/01)

Bodemvondst, Koen Goeminne.

 

 

Molenaarspenning ?

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

die een pseudo legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.
In elk kwartier een punt. 

 

Keerzijde: Molenspel-motief met in het center een punt.
Liggend op een ruitvormig gearceerd veld.

 

Lit: Gezocht en gevonden pag. 249, 14.4.

 


 

Molenaars-penning. (MNR 15/02)

 

Bodemvondst, Danny Clemens.

 

 

 

Molenaarspenning. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,82 gram.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

(gedeeltelijk) Molenspel-motief.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een spaakwiel/rad.

In elk kwartier een punt/bolletje.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

Molenaars-penning. (MNR15/03)

Bodemvondst, Minte Metaaldetector.

 

 

 

Molenaarspenning. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,39 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Vier gearceerde/belijnde molenwieken,

in kruisvorm.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Molensteen-motief.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

Penning "Molenijzer". (MY 15/01)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

 

Penning met molenijzer.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,92 gram.

Diameter: 18,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: 
 Binnen een gladde cirkel.

Een molenijzer,

centraal een zespunt ster.

Naar het wapenschild van Weddingen (?)

In lazuur een molenijzer van zilver, overtopt met een ster van goud.

 

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Twee naar elkaar toelopende pijlen.

Boven en onder,  een kruis linksboven diagonaal gesloten.

(naar model cijfer 4.

Centraal, een (passer) punt.

 

De familie van Weddingen ontleed haar naam aan de watermolen van Widdingen onder Berlingen.

En maakt deel uit van de boerderij "Winning van Wilhelmus Vissers".

De watermolen werd voor 1379 gebouwd.

Het molenijzer in het famiiewapen herinnert aan die afkomst.

 

 


 

Penning "Molenijzer". (MY 15/02)

Bodemvondst, Roland Decock.

 

 

 

 

Penning met molenijzer.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,84 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: 
 Gelegen op een gearceerd veld.

Een molenijzer.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een glad, eenvoudig kruis.                                                                                                                               Centraal, een kruishart of passerpunt (?)

In de kwartieren, mogelijks letters (?)

 


 

Penning, "Molensteen"

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

Penning met molensteen-motief.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 0,73 gram.

Diameter: 12 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1375-1475.


Voorzijde: Gelegen op het volledige veld.

Kruis met naar rechts gearceerde lijnen.

Molensteen-motief.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Molenijzer.

Omsloten met gearceerde lijnen,

naar buiten toe lopend.

 

 

 


 

Penning type "Spaak/bloem-motief"(SP-B 15/01)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

 

Penning spaak/bloem motief.

Met minimale restant, van de gietboom.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,37 gram.

Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Achtdelig spaak-motief. 


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Acht-bladig bloemmotief.

Telkens een bolletje/punt in het bloemblad.

Central, een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Spaak-motief" (SP15/01)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning met spaakmotief.

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood-tinlegering
Massa: 18,68 gram.
Diameter: 25,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca 15e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een spaakmotief binnen een kleine cirkel.


Keerzijde: Blanco.Lichte inbuiging door gietgal.
 

 


 

 

Penning type "Spaak-motief/letters" (SP-L 15/01)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning met spaak-motief/letters.

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood-tinlegering
Massa: 5,89 gram.
Diameter: 20,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca 1475- 1575.


Voorzijde: 
Binnen een dubbele gladde cirkel.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een spaakmotief, waarvan de spaken door de cirkels lopen.

Centraal, een (passer) punt).


Keerzijde: Gelegen op het veld.

Een concentrisch ovaal.

Waarin de letters >AB

Monogram (VAB ?)

 


 

 

Penning type "Traliewerk".

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

 

 

 

Enkelzijdige penning met Wafel/raster-motief.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,92 gram.

Diameter: 16,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1475

 

Voorzijde: Het veld verdeeld in drie delen.

Bovenste veld, een traliewerk-motief.

Met daaronder twee punten/bolletjes.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


Penning type "Oog"

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

Penning met oog / kruis.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1 gram.

Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend oog,

met ooglid onder en boven, de oogbol.

Centraal, een (passer) punt die de pupil voorstelt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde  sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een kort gevoet kruis.

 


 

Penning type "Paardenbit"(?)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met voorstelling Paardenbit (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,30 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een veld.

De voorstelling, deel van een paardenbit (?).

Met daaronder de letters I C

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning, Rijksappel/brug/kroon.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning type  "Rijksappel/brug/kroon" (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,01 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Voorstelling:

1) Een rijksappel, (gouden) bol getopt met kruis.

Onderaan een bolletje.

2) Opgaande boog, getopt met een kruis.

Ondergaande lichte boog, met onderaan een bolletje.

Doorlopende kruisstaf.

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Open kruis.

Centraal een (passer) punt.

 

Een rijksappel is een (gouden) bol met daarboven op een kruis(je). 
De rijksappel stelt de wereld voor. De persoon die het object in zijn hand heeft, de wereld dus bezit, stelt een vorst voor. Het is dan ook een van de regalia. Menig koning of keizer staat dan ook afgebeeld met een rijksappel.
Behoort tot de tekenen van koninklijke macht en rechtvaardigheid. Attribuut bij twee- of driedimensionale uitbeeldingen van bijvoorbeeld God of het Kind Jezus. Ook als ornament op voorwerpen.
 

 


 

Penning Sint-Martinus.

Bodemvondst, Rob.

 

 

 

Penning Sint-Martinus /Sint-Maarten.

Gefragmenteerd door nagelgat.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een geparelde rand.
Sint-Martinus, gezeten op een paard.

Het paard naar links gaande.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, de schenking van een halve mantel.

De heilige, afgebeeld met een aureool rond het hoofd.

Achter het paard, een bedelaar die de halve mantel in ontvangst neemt.

 


Keerzijde: Binnen een gearceerd sier-band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een opengewerkt lang kruis, die de sierrand onderbreekt.

In het center een ruitvormig hart, met onbekend figuur.

Centraal een (passer) punt.

Tussen de armen, afwisselend een lelie en ringetje.

 


 

Penning type "(Vlaamse) Leeuw"(VL 15/01)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning type  "Leeuw".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,35 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Staande klauwende leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekeerd.

 

Keerzijde: Slank glad (Vlaams) kruis.

In de kwartieren telkens, een punt cirkel.

In het éérste kwartier, een lelie boven de punt/cirkel.

Omgeven door een dubbele buitencirkel.

 


 

Penning type "(Vlaamse) Leeuw" (VL 15/02)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Penning type  "Leeuw".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,15 gram.

Diameter: 15,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Staande klauwende leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekeerd.

 

Keerzijde: Slank glad (Vlaams) kruis.

In de kwartieren telkens, een punt cirkel.

(In het éérste kwartier, een lelie boven de punt/cirkel ?)

Omgeven door een dubbele buitencirkel.

 


 

Penning type "Leeuw/Lelie"

Bodemvondst, Johan Dils.

Archeologische opgraving.

 

 

 

Penning met leeuw/lelie

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Ieper / Rijsel ?.
Datering: z.j. Ca. 15e begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Klauwende en rechtopstaande leeuw, naar links gewend.

De staart naar buiten gekeerd.

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een "Fleur de lys" in het veld.

 


 

Penning type "Leeuw".

Bodemvondst, Paul Callewaert.

 

 

 

 

Penning met leeuw.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,33 gram.

Diameter: 13,7 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.
Klimmende leeuw, naar links gewend.

De staart naar buiten gekeerd.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

Méreaux, Rummen.

Bodemvondst, Johan Dils.

 

 

 

Penning Letter / kruis

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 2,36 gram.

Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rummen (?).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Centraal, op het veld, de gotische letters R V O

Onder en boven de leters,

telkens twee maal drie bolletjes, naar drieblad-motief.

 


Keerzijde: Binnen een parelrand.
Een lang, gevoet kruis.

In de kwartieren, 

telkens vijf bolletjes, naar rozet-motief.

 

Lit.: Revue de la Numismatique belge, 1457, pag. 218, pl. XI, nr. 12; Volgens René Chalon, een Méreaux van Rummen.

 

 


 

Penning Ster/bloem.

 

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

 

 

Penning met Ster:maan motief.

Licht geframenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,50 gram.

Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1450-1550


Voorzijde: Binnen een getande sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld twee onder elkaar staande zes-punt sterrren.

En twee naast elkaar staande punt cirkel versieringen.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten met het omschrift:

LΛИИO MΛИOS


Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een twaalf bladig bloemmotief, 

bovende blaadjes twaalf punten/bolletjes.

Centraal, een (passer)punt.

 

 


 

Penning "Vierpas-kruis"

Bodemvondst, Serge Meeijers.

 

Penning gesloten vierpas, in kruisvorm.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,20 gram.

Diameter: 12 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kruismotief, als gesloten vierpas.

Centraal een kleine cirkel.

 

Keerzijde: Blanco.


 

Penning/loodje (Rummen ?)"Vierpas-R"

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

 

Enkelzijdige penning/loodje met geletterde vierpas.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 4,55 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. (Rummen ?).
Datering: z.j. Ca. 1425-1550


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

En een binnencirkel, waarin een gesloten vierpas.

Centraal in de vierpas, de gotische letter R

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning "Waardebepaling V".

Bodemvondst, Kris Van Den Berge.

 

Penning met waardebepaling.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Twee spijkergaten.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 8,46 gram.

Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering.

De gotische leter V

Voor waardebepaling, vijf denier.

Keerzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering.

Een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp.

Huismerk-teken ?

Mout-roervork ?

Monogram met samenvloeiende letters HH ?

 

 


 

Penning type "Water".

Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met voorstelling van golven (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Deels gefragmenteerde penning.

 

Materiaal: Lood/tin legering.Massa: 2,26 gram.

Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
In het veld, drie golven (?)


Keerzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet glad kruis die door de binnencirkel en pseudo-legende loopt.
Met in de kwartieren, telkens twee punten en een cirkel.


 

Penning type "Water".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met voorstelling van golven (?)

Gefragmenteerd door twee mespunt inslagen.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,93 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: In het veld, drie golven (?)


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Eenvoudig glad kort kruis.
Met in de kwartieren, telkens een punt.


 

Penning type "Water".

Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met voorstelling van golven (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,96 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde band, 
die een pseudo-legende voorstelt.
In het veld, twee golven (?)

 

Keerzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een achtbenige ster/spaakwiel.
Met in de kwartieren, telkens een punt.

 

 


 

Penning type "Wolfskruis".

 

Penning met weerhakenkruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,42 gram.

Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Weerhakenkruis/wolfskruis in het veld.

Zonder boord.

(Letter X ?)


Keerzijde: Rad bestaande uit vijf spaken.

Zonder boord.

 

Lit. : Pelsdonk 495 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.7.