Armenpenning Utrecht.

Bodemvondst Wilco Reichgelt.

 

 

 

(Monétaire) Armenpenning Stad Utrecht. (1/4 Groot)

 

Materiaal: Biljoen.

Massa: 0,435 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht.

Datering: z.j. Ca. 1400-1422.


Voorzijde: Tussen twee parelranden, de legende
DIT. IS. DЄR. ΛRMЄN PЄ(nning)
Centraal, binnen een veelpas van 16 bogen,
het stadswapen van Utrecht.


Keerzijde: Tussen twee parelranden, de legende
MOnЄTΛ. S'.MΛRTIn'
Centraal, in het veld,
Een glad kort gevoet kruis.


Lit: Van der Chijs, Plaat XXXI.2 Supplement.


 

Penning type "St- Arnoldus"

Bodemvondst, Earl Specht.

 

 

 

 

 

Penning op Sint- Arnoldus.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,82 gram.

Diameter: 26,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Oudenburg ?)

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende St- Arnoldus.

Gekleed met een mantel.

Links van de heilige, een kromstaf naar buiten gericht.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Een roerstok,  attribut van de H. Arnoldus.

Patroonheilige van brouwers.

 

Bevestiging van RAM Oudenburg, archeoloog Wouter d'Haese. voor H. Arnoldus.


 

Penning type "Davidster".

Bodemvondst, Kris (Octavianvs)

 

 

 

Penning met Davidster/kruismotief

(De davidster of het davidschild is een spiritueel symbool in de vorm van een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken.)

Kleine lacune, door gietfout.

Gefragmenteerd aan de randen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuws.

 

Voorzijde: Zespunt-ster, Davidster/schild

gelegen op een veld.

De lijnen lopen door, van sterpunt naar sterpunt.

Omsloten met een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer)punt.

 

Keerzijde: Breed-armig dubbel-lijnig kruis.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.

 


 

Bedel- of legitimatiepenning. (Delft)

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Bedel-of legitimatiepenning.

(Armen-of leprozenhuis ?)

Voorzien van een doorboring/perforatie.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14 gram.
Diameter: 33 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het wapenschild van Delft, met in het veld twee staande leeuwen.

Geflankeerd ter weerszijden met bladermotief.
Boven het wapen de gotische tekst.
Delft


Keerzijde: Blanco.
(Al dan niet ingeslagen/ingekerfd teken ?)

 

Lit: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft (2015) pag. 78; Pannekeet (www.duiten.nl) Delft; Allex Kussendrager (www.loodjes.nl) Delft.

 

Citaat: Kees Pannekeet, Te Delft zijn reeds in de 15e eeuw loden armenpenningen gemaakt die werden uitgereikt aan de armen.In de 16e eeuw zijn deze armenpenningen geslagen van koper, wederom ten behoeve van de armen. In 1531 en 1543 werden zij met toestemming van de centrale overheid geslagen. Zij mochten worden uitgegeven door de heilige-geest meesters (Het armenbestuur). De penningen mochten alleen als betaling worden aangenomen door de "backers, comans, snijers, schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van de armen"

Degenen die deze penningen had ontvangen kon ze wekelijks omwisselen voor gewoon geld bij de armenkamer.

Citaat: In het boek "De derde stad van Holland"

Arme of zieke mensen konden met dit soort loodjes aantonen dat ze het recht hadden om te bedelen of gebruik te maken van de diensten van een gast-of leprozenhuis. 

 

Ook werden ze wel gebruikt als betaalmiddel voor "armenbrood".

 


 

Brugs loodje.

Bodemvondst, Paul Callewaert.

 

 

 

Verzegel-loodje/penning (?) stad Brugge.

De juiste functie/datering van dit loodje is niet gekend.

 

Materiaal: Lood

Diameter: 19 mm.

Massa: 2,48 gram.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
In twee regels en in gotische letters
BRUG / GHE


Keerzijde: Blanco.


 

 

Penning type "Dubbele kromstaf".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning met kromstaffen (?).

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.
Massa: 3,15 gram.
Diameter: 17 mm.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. 


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Liggende op twee horizontale balken.

Twee over elkaar liggende kromstaffen, in X vorm.

De kromstaffen naar buiten gekeerd.

Met telkens een punt/bolletje ilinks en rechts in de vrijstaande vlakken.


Keerzijde: Blanco.


 

Penning type "Dubbel kruis".

 

Stortgrondvondst, Koen Goeminne.

 

 

Penning van het dubbele kruis-type.

Voorzien van twee boorgaten/perforatie.

(herbruik als knoop/snorrebot ?)

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

 

Voorzijde: Omsloten door een sierrand,

die bestaat uit een dubbele parelrand,

versiert met meerdere bolletjes/punten.

 

Een lang slank eenvoudig kruis,

die door de binnencirkel loopt.

In de kwartieren telkens vijf bolletjes.

 

Keerzijde: Omsloten door een sierrand, 

die bestaat uit een dubbele parelrand,

versiert met meerdere bolletjes/punten.

Een lang slank eenvoudig kruis,

die door de binnencirkel loopt.

In de kwartieren telkens vijf bolletjes.

 


 

Penning type "Dubbel kruis".

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

 

Penning met tweezijdig kruis-motief.

Halffabrikaat, met giet-resten

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Dubbel eenvoudig kruis.

Met in de kwartieren 1 en 3, een X.

In de kwarieren 2 en 4, XΛ met daarboven een bolletje.

Omsloten door een versierde rand met . IIII . motief

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde:Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een opengewerkt lang kruis, die tegen de pseudo-rand loopt.

In het center een ruitvormig hart, met een bolletje.

Tussen de armen, telkens een bolletje.

 


 

 

 

Penning type "Dubbel kruis".

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

 

Penning met tweezijdig kruis-motief.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Dubbel eenvoudig kruis.

Met in de kwartieren 1 en 3, een X.

In de kwarieren 2 en 4, XΛ met daarboven een bolletje.

Omsloten door een versierde rand met . IIII . motief

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde:Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een opengewerkt lang kruis, die tegen de pseudo-rand loopt.

In het center een ruitvormig hart, met een bolletje.

Tussen de armen, telkens een bolletje.

 


 

Penning type "Dubbel kruis".

 

 

Bodemvondst, Paul Callewaert.

 

Pseudo-muntpenning van het kruis-type.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,60 gram.

Diameter: 13,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

 

Voorzijde:Omsloten door een sierrand,

in een gearceerde band.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang slank kruis.

In de kwartieren telkens een bolletje.

 

Keerzijde: Omsloten door een sierrand,

in een gearceerde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang slank kruis.

 

Lit: Pelsdonk 495 ev. Gezocht en gevonden 7.5.5.


 

 

Penning Enkhuizen (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Enkelzijdige penning met drie vissen.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 4,47 gram.

Diameter: 18,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen ?

Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Drie opstaande vissen (Haringen ?), zonder staart.

Tussen de vissen een bolletje/punt.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Altas Blaeu; De Lange.

 

Enkhuizen is ongeveer rond het jaar 1000 ontstaan.

Het dorp verkreeg in 1355 van Graaf Willem van Holland stadsrechten.

Waarschijnlijk is vrij snel daarna een zegel ontworpen.

De oudste afdruk van een zegel van Enkhuizen dateert uit 1361.

Dit zegel vertoont drie staande haringen, waartussen twee zespuntige sterren.

Het zegel is in ieder geval tot 1478 in gebruik geweest. 

Het oudste zegel van Enkhuizen, waarop al drie haringen. (Uit De Lange, 1934)

De vissen op het zegel en het latere wapen slaan waarschijnlijk op de haringvangst, die in de Middeleeuwen verreweg de belangrijkste bron van bestaan was in de stad. Op latere zegels is de voorstelling 90 graden gedraaid, de vissen liggen nu horizontaal.

In 1583 verschijnt het eerste zegel met de haringen op een schild.

Dit schild wordt vastgehouden door een naast het schild staande vrouw.

Ook zijn de haringen nu omgewend ten opzichte van de oudere zegels. Pas bij de verlening van het wapen in 1816 worden de haringen weer terug gekeerd.

De kroontjes boven de koppen van de haringen komen niet op zegels voor.

Wel zijn er 17e eeuwse afbeeldingen van het wapen bekend, waarbij de haringen gekroond zijn. Dergelijke afbeeldingen staan o.a. in de atlas van Blaeu.

De kleuren zijn dan al zilver en azuur.


 

Penning type "IHS"

Bodemvondst, Eddy Janssens.

 

 

 

Penning type IHS

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3 gram.

Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Binnen een bolletjes rand,

die de rozenkrans voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert met een kruis.


Keerzijde: Binnen een bolletjes rand,

die de rozenkrans voorstelt.

Een niet nader te omschrijven afbeelding.


 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/01)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

(Gilde ?) Penning Kuipers/tonmakers. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,35 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

 

Keerzijde: Gelegen op een veld.

De letters IN

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 


 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/02)

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

 

 

 

Penning Kuipers/tonmakers. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,10 gram.
Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort slank kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 


 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/03)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

 

Penning Kuipers/tonmakers.

Gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1 gram.
Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lang smal gevoet kruis.

Liggend op een slank diagonaal gelegen kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 


 

Penning type "Kruis".

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Eenzijdige penning (?) van het kruistype, met lacune (gietfout).

De juiste functie/datering/plaats van dit type is onbekend. 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15 gram.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1450

 

Voorzijde:  Kort gevoet glad kruis omsloten door een sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit: Pelsdonk 495 e.v.

 


 

Penning type "Kruis".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met kruis

Gefragmenteerd door barst.

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood-tinlegering
Massa: 4,44 gram.
Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca 15e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een kort glad kruis, waarvan de voeten de binnencirkel raken.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Niet nader toe te schrijven afbeelding, met bolletjes.

(Mogelijks een bloem-motief ?) 

 


 

 

Penning type "Kelk".

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

 

 

 

Kerkelijke penning (?) met miskelk.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,07 gram.

Diameter: 24 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een fictief wapenschild (?)
Waarvan het veld is gearceerd, en voorzien is van een brede dwarsbalk.
Ter weerszijden naast het wapen,
De gotische letters ? / A


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een miskelk, met daarboven een hostie met kruis.

Ter weerszijden van de kelk, gotische letters.

Rechts de gespiegelde P, links de letter ?
(Toegevoegde afbeelding van soortgelijke penning van de kerk van Pamele, Oudenaarde)


Lit.: Pelsdonk 193 (dit exemplaar)


 

Penning type "Kogge".

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

De juiste functie:datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 2 gram.

Diameter: 20 mm.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

 

Voorzijde: Binnen een versierde band.

Een kogge, naar links varende.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een stuurrad (?) Rijksappel (?)

 

Lit: Numis 1075286; A. Forgeais pag 139 e.v.


 

 

Penning type "Kogge".

Bodemvondst Tim Kauling.

 

 

 

De juiste functie:datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Lacunes door gietfout.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 2,18 gram.

Diameter: 20 mm.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

 

Voorzijde: Binnen een versierde band.

Een kogge, naar links varende.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een stuurrad (?) Rijksappel (?)

 

 

Lit: Numis 1075286; A. Forgeais pag 139 e.v.

Opmerking: Bijgevoegde tekeningen zijn afkomstig van afbeeldingen van muntgewichten. En dienen enkel ter illustratie. Bron: Muntgewichten en muntgewichtdozen uit de Nederlanden. muntgewicht.nl

 


 

Penning type "Kogge".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 2,36 gram.

Diameter: 21 mm.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kogge, naar links opvarend.

 

Keerzijde: Gelegen op een gearceerd veld.

Gekroond en rond gebogen wapenschild,

In het veld, twee sleutels.

 

Opmerking:

In het veld kunnen drie lelie's of twee sleutels worden gezien.


 

Penning Sint-Pieters-kerk Leuven.(SP-L15/01)

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. 1425-1475.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Centraal, tussen de letters een (passer) punt.

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers IIII, in gotisch type.

Als waardebepaling van vier Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 


 

Penning Sint-Pieters kerk Leuven.(SP-L 15/02)

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1550.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers III, in gotisch type.

De drie cijfers onderaan en bovenaan aan elkaar verbonden.

Als waardebepaling van drie Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

En bestaat vermoedelijk in de waarden van 1, 2, 3, 4 en 5 deniers.

Momenteel is enkel de waarden 4 en 3 gekend.

En zijn enkel deze gekend, en niet eerder beschreven.

Zie ook SP-L 15/01 & SP-L 15/03

 


 

Penning Sint-Pieters kerk Leuven. (SP-L 015/03)

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1575.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers III, in gotisch type.

Als waardebepaling van drie Deniers (?)

Omsloten met een sierband,

bestaande uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije driehoeken, dragen telkens een punt/bolletje.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

En bestaat vermoedelijk in de waarden van 1, 2, 3, 4 en 5 deniers.

Momenteel is enkel de waarden 4 en 3 gekend.

En zijn enkel deze gekend, en niet eerder beschreven.

Zie ook SP-L 15/01 & SP-L 15/02

 

 


 

 

Penning Sint-Pieters kerk Leuven. (SP-L 15/04)

 


Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1550.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit . x . versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers VI, in gotisch type.

Als waardebepaling van zes Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 

 


 

Penning Sint-Pieters kerk Leuven. (SP-L 15/05)

 


 


Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

Centrale plooi-barst.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1550.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit . x . versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers VI, in gotisch type.

Als waardebepaling van zes Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 

 


 

Penning Sint-Pieters kerk Leuven.(SP-L 15/06)

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1575.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers XXXVi in gotisch type.

Als waardebepaling van 36 Deniers (?)

Omsloten met een sierband, 

bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 

 

 


 

Penning type "Maria".

 

Penning type H. Maria met tekstband.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,80 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Staande gekroonde H. Maria.

Met kind op de linkerarm.


Keerzijde: Tekstband tussen twee dubbele lijnen.

In gotisch lettertype.

MARIA

 

 


 

Penning type "Maria".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning type H. Maria met tekst.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,44 gram.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een gearceerde binnen sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert met een kruis.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In gotisch lettertype.

MARIA

Tussen de letters een bloem, met lelie-bladeren.


 

 

Molenaars-penning.

Bodemvondst, Koen Goeminne.

 

 

Molenaarspenning ?

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

die een pseudo legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.
In elk kwartier een punt.


Keerzijde: Molenspel-motief met in het center een punt.
Liggend op een ruitvormig gearceerd veld.

 

Lit: Gezocht en gevonden pag. 249, 14.4.

 


 

 

 

Molenaars-penning.

 


Bodemvondst, Danny Clemens.

 

 

Molenaarspenning. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,82 gram.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

(gedeeltelijk) Molenspel-motief.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een spaakwiel/rad.

In elk kwartier een punt.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

Mereaux/penning O.L.V.-Kerk, Brugge.

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

 

 

 

 

 

(Monétaire) penning O.L.V.-kerk Brugge.

Juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1450-1500.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.
Een staande H. Maria, met kindje Jezus op de linkerarm.

Beiden getooid met een nimbus.


Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

In drie regels, en in gotische letters:

★ / GROS / O

 

Lit.: Justice (Tome I) 492; A. De Schodt, R.N.B. 1873 pl. K, 63, p. 378.

 

De mereaux kan een waarde vertegenwoordigen van 1 "groot" (of "Gros")

Volgens De Schodt misschien van 1 denier groot.

 

Staat foutief in Minard-Van Hoorebeke pag. 198 afb. 364. Staat onder Maastricht, en is wel degelijk een mereaux van de OLV kerk van Brugge.


 

Penning type "Spaakmotief".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning met spaakmotief.

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood-tinlegering
Massa: 18,68 gram.
Diameter: 25,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca 15e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een spaakmotief binnen een kleine cirkel.


Keerzijde: Blanco.Lichte inbuiging door gietgal.
 

 


 

 

Penning type "Traliewerk"

Bodemvondst, George Aper.

 

 

 

 

 

Penning met traliewerk-motief ?

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Traliewerk in het bovenste deel.

Met daaronder twee punt cirkel versieringen.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet glad kruis.

In de kwartieren, telkens vier bolletjes/punten.

 

 


 

 

Penning type "Traliewerk".

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

 

 

 

Enkelzijdige penning met Wafel/raster-motief.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,92 gram.

Diameter: 16,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1475

 

Voorzijde: Het veld verdeeld in drie delen.

Bovenste veld, een traliewerk-motief.

Met daaronder twee punten/bolletjes.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


Penning op overlijden "Ypol Terrax" (1480)

 

 

 

Penning op het overlijden van muntmeester van Antwerpen Hippolyte Vledincx, gekend onder het pseudoniem Ypol Terrax (1474-1477)

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.
Datering: 1480

 

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Banderol gelegen op de gotische cijfers X X 

(Volgens Minard-Van Hoorebeke, staat dit voor XX (20 deniers) zijnde het bedrag van het weekloon van een muntgezel.)

YPOL . TERRAX

Onderaan het jaartal 1480

 

Keerzijde: Monogram in gotische letters IHS

Bovenaan het muntmeesterteken (handje)

 

Lit: Joseph de Beer, Méreaux Anversois 1929, pag 40 nr. 33; Minard-Van Hoorebeke, Geldmunters Antwerpen pag.2.1.


 

 

Méreau "Mautmolen van Aalst".

Bodemvondst, Johan Dils.

 

 

 

Méreau/penning op de Mautmolen van Aalst.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Aalst.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een boord van blad-motief. 
Een gladde binnencirkel, een scherp getande cirkel.

Waarin een wapenschild. 
In het veld, tweekoppige adelaar.

Met de vleugels naar beneden.

Omschrift tussen bladmotieven.

< mΛUT mOLen <<< VΛn <<< AЄLST <<


Keerzijde: Binnen een dubbele boord van blad-motief.
Het omschrift tussen bladmotieven.

< mΛUTmoLen  >> VΛn << aelster >> coren <<

Centraal op het veld,

de gekroonde gotische letters

I H S

Ter weerszijden van de letters,

een staande bladertak.

 

Lit.: RBN 1894-15.

 


 

Penning type "Oog"

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

Penning met oog / kruis.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1 gram.

Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend oog,

met ooglid onder en boven, de oogbol.

Centraal, een (passer) punt die de pupil voorstelt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde  sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een kort gevoet kruis.

 


 

Penning type "Paardenbit"(?)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning met voorstelling Paardenbit (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,30 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een veld.

De voorstelling, deel van een paardenbit (?).

Met daaronder de letters I C

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Blanco.


 

Penning, Rijksappel/brug/kroon.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning type  "Rijksappel/brug/kroon" (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,01 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Voorstelling:

1) Een rijksappel, (gouden) bol getopt met kruis.

Onderaan een bolletje.

2) Opgaande boog, getopt met een kruis.

Ondergaande lichte boog, met onderaan een bolletje.

Doorlopende kruisstaf.

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Open kruis.

Centraal een (passer) punt.

 

Een rijksappel is een (gouden) bol met daarboven op een kruis(je). 
De rijksappel stelt de wereld voor. De persoon die het object in zijn hand heeft, de wereld dus bezit, stelt een vorst voor. Het is dan ook een van de regalia. Menig koning of keizer staat dan ook afgebeeld met een rijksappel.
Behoort tot de tekenen van koninklijke macht en rechtvaardigheid. Attribuut bij twee- of driedimensionale uitbeeldingen van bijvoorbeeld God of het Kind Jezus. Ook als ornament op voorwerpen.
 

 


 

Penning Sint-Martinus.

Bodemvondst, Rob.

 

 

Penning Sint-Martinus /Sint-Maarten.

Gefragmenteerd door nagelgat.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een geparelde rand.
Sint-Martinus, gezeten op een paard.

Het paard naar links gaande.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, de schenking van een halve mantel.

De heilige, afgebeeld met een aureool rond het hoofd.

Achter het paard, een bedelaar die de halve mantel in ontvangst neemt.

 


Keerzijde: Binnen een gearceerd sier-band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een opengewerkt lang kruis, die de sierrand onderbreekt.

In het center een ruitvormig hart, met onbekend figuur.

Centraal een (passer) punt.

Tussen de armen, afwisselend een lelie en ringetje.

 


 

Penning/méreaux Saint-Omer (XX)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

 

Méreaux/penning Saint-Omer.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

( Uitbetalingspenning aan arbeiders, voor werken binnen de stad Saint-Omer ?)

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,79 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Omer.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een veld,

patriarchaal kruis.

Geflankeerd met de letters S / O

(Saint-Omer)

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De waardebepaling in Romeinse cijfers XX

 


 

Penning/méreaux Saint-Omer (+)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

 

Méreaux/penning Saint-Omer.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

( Uitbetalingspenning aan arbeiders, voor werken binnen de stad Saint-Omer ?)

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,21 gram.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Omer.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een veld,

patriarchaal kruis.

Geflankeerd met de letters S / O

(Saint-Omer)

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Dik kort kruis (?)

 


 

 

 

Penning/méreaux Saint-Omer.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

 

Méreaux/penning Saint-Omer.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,16 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Omer.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een veld,

Ingeslagen patriarchaal kruis.

 

Binnen een vierkant omlijsting.

 

Keerzijde: Adelaar met gespreide vleugels.

De kop naar links gewend.

 


 

Penning/méreaux Saint-Omer.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

 

Méreaux/penning Saint-Omer.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,87 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Omer.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een veld,

groot patriarchaal kruis.

 

 

Keerzijde: Hoofd van de heilige St-Omaar (?)


 

Loodje/méreaux Saint-Omer.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

 

Loodje/Méreaux/penning Saint-Omer.

Gefragmenteerd, door plooischade.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,15 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Omer.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Aanziend gemijterd hoofd van St- Omaar.

Geflankeerd ter weerszijden met een patriarchaal kruis.

 

 

Keerzijde: Blanco, voorzien van een ongeidentifiëerde klop.

 


 

Penning/mereaux Saint Vulfran.

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Méreaux/penning Collégiale Saint-Vulfran.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,36 gram.
Afmetingen: 20 mm x 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Kapittelkerk Sint-Wulfram Abbeville (Noord Frankrijk)
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een sierrand.

Een neerzittende bisschop met mijter.

In de recherhand, een staf met patriarchaal kruis.

Aan de benen van de bisschop, een gotische letter A

 

Keerzijde: Patriarchaal kruis,

met op de uitlopers versiert met telkens drie bolletjes.

Geflankeerd met de letters S / V

(Saint Vulfran)


 

Penning type "(Vlaamse) Leeuw".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning type  "Leeuw".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,35 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Staande klauwende leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekeerd.

 

Keerzijde: Slank glad (Vlaams) kruis.

In de kwartieren telkens, een punt cirkel.

In het éérste kwartier, een lelie boven de punt/cirkel.

Omgeven door een dubbele buitencirkel.

 


 

Penning type "Leeuw/Lelie"

Bodemvondst, Johan Dils.

Archeologische opgraving.

 

 

Penning met leeuw/lelie

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Ieper / Rijsel ?.
Datering: z.j. Ca. 15e begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Klauwende en rechtopstaande leeuw, naar links gewend.

De staart naar buiten gekeerd.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een "Fleur de lis" in het veld.

 


 

Penning type "Water".

Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met voorstelling van golven (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Deels gefragmenteerde penning.

 

Materiaal: Lood/tin legering.Massa: 2,26 gram.

Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
In het veld, drie golven (?)


Keerzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet glad kruis die door de binnencirkel en pseudo-legende loopt.
Met in de kwartieren, telkens twee punten en een cirkel.


 

Penning type "Water".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met voorstelling van golven (?)

Gefragmenteerd door twee mespunt inslagen.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,93 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: In het veld, drie golven (?)


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Eenvoudig glad kort kruis.
Met in de kwartieren, telkens een punt.


 

Penning type "Water".

Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met voorstelling van golven (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,96 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde band, 
die een pseudo-legende voorstelt.
In het veld, twee golven (?)


Keerzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een achtbenige ster/spaakwiel.
Met in de kwartieren, telkens een punt.


 

Penning type "Wolfskruis".

 

Penning met weerhakenkruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,42 gram.

Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Weerhakenkruis/wolfskruis in het veld.

Zonder boord.

(Letter X ?)


Keerzijde: Rad bestaande uit vijf spaken.

Zonder boord.

 

Lit. : Pelsdonk 495 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.7.