Astrologische penning.

Bodemvondst, Bart Feenstra.

 

 

Astrologische penning.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Een regelmatig Octagram.

De achthoek is een symbool van wedergeboorte,

en wordt gecombineerd met de 7 uit het klassieke astrologische 7-12 systeem.

Bovenaan een pentagram-sterretje .

De andere punten zijn de 7 planeten die vóór 1789 bekend waren en zon en maan, met de corresponderende namen van die planeten in het omschrift.

De plaatsing van Mercurius bovenin is welicht geen toeval.

Een ander gebruik van dit symbool is de Letse Auseklis, oorspronkelijk een godheid die geassocieerd was met Venus.

Maar een duiding die met één planeet samenhangt past m.i. niet goed bij deze voorstelling met alle planeten !

We zien acht punten, het achtste punt is (helaas) niet benoemd in het omschrift.

Vervolgens beginnen zowel in tekst als daaronder het bijbehorende symbool, de dagen van de week:

°°°°°° SOL ✶ LUNA ✶ MARS ✶ MERCUR ✶ LOVI ✶ VENUS ✶ SAT

Beginnend met Sol (zondag), Luna (Maandag), Mars (dinsdag), Mercur (woensdag), Iovi (donderdagdag), Venus (vrijdag), Saturnus (zaterdag)

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Christus bij de put in gesprek met de samaritaansche 

vrouw over het water des 'levens.

het zo-genaamde Sigillum Salomonis sive Davidis 

 

Lit: Revue de la Numismatique Belge, 1870, p. 389 et 390; Navorcher, 1875.

 


 

 

Avondsmaalloodje Lutherse gemeente Amsterdam.

Bodemvondst Pieter de Breuk.

 

 

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 6,23 gram.
Diameter: 24 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

 CHRISTI ❀ REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.


Keerzijde: Blanco.

 

Lit: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl.

 

Wat zijn avondmaalsloodjes.

 

Voorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal behoorden gelovigen in zelfonderzoek tot inkeer en boetedoening te komen zodat men ‘waardig’ de sacramenten zou kunnen ontvangen. Deze boetedoening kon geschieden in een pastoraal gesprek met de pastor of door het bijwonen van een speciale boetedienst. Daarna kon men deelnemen aan de avondmaalsviering. Door de groei van het aantal gemeenteleden in de zeventiende eeuw, kon men alleen nog middels een gemerkt loodje controleren of men wel gerechtigd was deel te hebben aan de sacramenten. Deze presentiepenning of ‘loodje’ bevatte vaak aan de ene zijde een voorstelling en aan de andere zijde een jaartal en/of zegel, vaak ook de zwaan. Het was meestal rond en in lood uitgevoerd, maar het kon ook vierkant zijn of ovaal en in koper of zelfs in een enkel geval in zilver. Eind negentiende eeuw raakte deze merkwaardige gewoonte in onbruik. De avondmaalsloodjes waren in gebruik bij de lutherse gemeenten van Amsterdam, Delft, Enkhuizen, ’s Gravenhage, Groningen, Haarlem, ’s Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen, Zutphen


 

Avondsmaal-loodje Lutherse gemeente Amsterdam.

Bodemvondst Sander Visser.

 

 

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.
Diameter: 24 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

 CHRISTI  REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.


Keerzijde: Blanco.

 

 

Lit: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl.


 

Avondsmaal-loodje Leiden.

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Avondmaals-loodje met bijbelse voorstelling.

Lutherse gemeente Leiden.

 

Massa: 15 gram.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: Ca. 17e eeuw. (Jaartal niet meer leesbaar)


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
In zeven regels:
* / TESSERA / COMMVNICAT / ECCL AVGVSTA / CONFESSIONIS / QVAE ESTLVGD / BATAVORVM / jaartal ***


Keerzijde: Binnen een parelrand, en verkleinde cirkel.
Christus tussen zeven kandelabers,
die verschijnt aan de voorovergebogen Johannes.
(Voorstelling uit het "Laatste oordeel")
Omschrift:
SIGI ° LUTH ° ECCL ° LEYD


Lit: Museum De Lakenhal nr. 891.1; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden.


 

Avondsmaalloodje Lutherse gemeente Amsterdam.

 


Bodemvondst, Maikel van der Ben.

 

 

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 15 gram.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

❀ CHRISTI ❀ REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.


Keerzijde: Blanco.

 

Lit: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendragerwww.loodjes.nl.

 

 


 

Penning op Baron van Groesbeek Luik.

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Penning op Paul-Jean Baron van Groesbeek van Hoensbroeck van Iwen,

aartsdiaken van de Condroz.

 

 

Materiaal: Koper.

Massa: 4,36 gram.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Dinant (?)
Datering: z.j. Ca 1633


Voorzijde: Binnen een geparelde rand.

Omschrift:

S.DEI. GENITRIX.ORA.PRO.NOBIS

Wat wil zeggen: Onze Lieve Vrouw, moeder voor ons.

Binnen een fijne cirkel.

Baroniaal gekroond, en rond wapenschild van,

de familie Groesbeek.

(Rode geënte dwarsbalk op een zilveren veld)


Keerzijde: Binnen een geparelde rand.

Omschrift:

S.P.LAMBERTE.ORA.PRO.NOBIS

Wat wil zeggen: H. Lambertus voor ons.

Binnen een cirkel, in vijf regels.

.P.I.B.A / GROISEB: / :CK.ARCHI / CONDRO / SY.

Wat wil zeggen: Paul Jean Baron van Groesbeek aartsdiaken van de Condroz.

 

Lit.: Dengis Me. 13-01.

 Van Groesbeek was aartsdiaken van de Condroz.

Kanselier van de Prins-Bisschop.

Tréfoncier kannunik en Groot Provoost van de kathedraal van Luik (1653)


 

Bedelpenning Stad Brugge.

Uit de collectie, Luc Swinnen ✠ 

Als eerbetoon, respect en herinnering aan Lindeblu (DVVL)

 

 

Licht geframenteerde bedelpenning  stad Brugge.

De juiste datering is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,30 gram.

Afmetingen: 21 mm x 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. eind 16e begin 17e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een veld.

De gekroonde gotische letter B

 

Lit.: De Schodt (RBN 1877) pag 84 e.v.

 

De Schodt meldt op p. 87 dat op 31 juli 1402 het stadsbestuur 3 pond 19 stuivers parisis werd betaald aan Janne den Veltre voor de levering van een gietmal voor het maken van penningen voor de armen die gingen bedelen.

M.a.w. : "voor het gieten van bedelpenningen".

Die kleine bedelpenning met gekroonde gotische b moest zichtbaar op de bovenkledij gedragen worden.

De Schodt heeft die kleine bedelpenning echter niet afgebeeld. Hij kent er maar vier (zie De Schodt, p. 87/88).

De kleine bedelpenning zijn te dateren in de 16de/17de eeuw, gelet op de vorm van de kroon en de eenvoud van de kroon.

 

Het gaatje in de penning diende om deze vast te maken aan de bovenkledij.


 

Penning Campveerse toren Veere (1617)

Bodemvondst, Wouter Keijmel.

 

 

Penning op Campveerse toren (?)

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.
Diameter: 34 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Ingebogen wapenschild van Veere, hangend aan een lint.

Ter weerszijden het gescheiden jaartal 16 / 17


Keerzijde: Gelegen op een veld,

het Campveerse torengebouw van Veere (?).

 


 

 

Penning type "Christus".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met hoofd Christus.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

(Tafel van de Heilige Geest (armendis), parochiaal georganiseerd vanaf tweede helft XIII eeuw) 

Materiaal: Koper (Cu).
Massa: 2,09 gram.
Diameter: 20 mm.
Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl.  Doornik (?)


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Hoofd van Christus, met kruisbloemige nimbus.

Bebaard en met lang haar.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een zegenend linkerhand.

Ter weerszijden de gespiegelde letters:

SPS / SCI

Voluit: Spiritus Sancti. 

Wat wil zeggen: Heilige Geest.

 

Lit.: Catalogue de la collection Rouyer, Premiére partie, nr.1718.

(Méreaux et piéces analogues, piéces diverses)

 

 


 

Penning type "Hart".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Enkelzijdige penning met Hart-motief.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 5,29 gram.
Diameter: 21,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op twee gekruiste pijlen.

Een lang, smal hart.

De pijlen, van boven naar onder gericht.

Links en rechts versiert met driehoek-motief.

 

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Taillies, Roman to Victorian pag 63. 

 


 

 

(Brood ?) Penning Rijsel (1627)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Obituary-penning stad Rijsel (Frankrijk)

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,26 gram.
Afmetingen: 18 mm x 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: 1627


Voorzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

In drie regels:

. C . / DAVID / . P .

P = Pain (?)


Keerzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

Het jaartal 1627

Onder en boven het jaartal een bolletje.

 

Lit.: Preux, Souvenirs de la Flandre-Wallonne, Recherches Historiques, 1862 tôme 2, méreax 4 & 5. ( Voor Nr° 4 worden de méreaux met de letter C bovenaan niet in het artikel/boek/pagina vermeld.)

 

De obituary-gewichten, de mereaux en de bractaten, ten opzichte van de charitatieve stichtingen van de stad Lille, vormen een verzameling des te merkwaardiger misschien, dat het minder bestudeerd is en dat ze is minder bekend. Op enkele uitzonderingen na is het enige dat bekend is van de stukken waarvan de heer Vanhende een lange serie en meer dan twintig verschillende exemplaren heeft gegeven, dat deze werden uitgedeeld aan de begrafenisceremoniën, aan de jubilea, aan de armen die bij hun bevalling hulp kregen, hetzij in zilver, hetzij meestal in natura, en in het bijzonder bestaand uit brood; maar het is zeer zeldzaam dat we de namen kennen van de families die goede doelen pleegden ter herdenking van een van hun leden. Sinds het verschijnen van Numismatic Lille zijn er verschillende andere leads voor hetzelfde doel gevonden; we gaan er een paar beschrijven. Allen zijn rechthoekig, 0,017 per zijde, en bestaan ​​uit een legering van lood en tin, gegoten in vormen, waarschijnlijk fijne leisteen. Ze dragen op de keerzijde slechts een datum in een diadelonium en dat schijnt voor sommige 1625 te zijn, voor anderen 1627. De voorzijde draagt ​​in drie regels de volgende legenden: 1 ° .A. GOLIA .T. 2 ° .B. DAVID .P. 3 ° .D. DAVID .P. 4 ° .E. DAVID .P. Deze stukken werden in blokvorm verkocht en in vrij grote aantallen werd ons verteld, na de dood van de oude priester van een van de parochies van Lille, een paar jaar geleden. Ze werden echter onmiddellijk vrij zeldzaam.


 

 

(Brood ?) Penning Rijsel (1627)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Obituary-penning stad Rijsel (Frankrijk)

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,26 gram.
Afmetingen: 18 mm x 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: 1627


Voorzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

In drie regels:

. C . / DAVID / . P .

P = Pain (?)


Keerzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

Het jaartal 1627

Onder en boven het jaartal een bolletje.

 

Lit.: Preux, Souvenirs de la Flandre-Wallonne, Recherches Historiques, 1862 tôme  2,méreax 4 & 5. ( Voor Nr° 4 worden de méreaux met de letter C bovenaan niet in het artikel/boek/pagina vermeld.)

 


 

 

Penning/loodje letters B P (1613)

Bodemvondst, Axel.

 

 

Penning/loodje met de letters B.P

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,30 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend.
Datering: 1613


Voorzijde: Binnen een parelrand, en fijne gladde cirkel.

Duidelijk ingeslagen stempelvlak.
Bovenaan de letters B . P

(Staat mogelijks voor Brood-penning)

Met daaronder het jaartal 1613


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning/loodje letters B P (1613)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

 

Penning/loodje met de letters BP (Broodpenning ?).

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,45 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend.
Datering: 1613


Voorzijde: Binnen een parelrand, en fijne gladde cirkel.
Bovenaan de letters B . P

(Staat mogelijks voor Brood-penning)

Met daaronder het jaartal 1613


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning Amsterdam "Letter A". (AA 17/01)

Bodemvondst, Hylke Roorda.

 

 

 

(Armen) Penning Amsterdam met letter A.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 3,55 gram.
Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter A

 

Lit.: Pelsdonk 010.

 


 

Penning Amsterdam "Letter C". (AC 17/01)

Bodemvondst, Hylke Roorda.

 

 

 

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 1,66 gram.
Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond (?) wapenschild van de stad Amsterdam.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter C

 

Lit.: Pelsdonk 012.

 


 

Penning Amsterdam "Letter C" (AC 17/02)

Bodemvondst, Axel.

 

 

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 2,15 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond (?) wapenschild van Amsterdam.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter C

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 67 nr. 106; Pelsdonk 012.

Minard-Van Hoorebeke heeft deze afbeelding op als de letter G , en zou "Gereformeerde" betekenen voor de Diaconie van Amsterdam.

 


 

Penning Amsterdam "Letter C" (AC 17/03)

Bodemvondst, Hylke Roorda.

 

 

 

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 6,11 gram.
Diameter: 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde (?) cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

 

Keerzijde: Binnen een gladde (?) cirkel.

De letter C

 

Lit.: Pelsdonk 012.

 


 

Penning "Abraham Voll" (1668)

 

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Farthing token Abraham Voll

Materiaal: Koper.

Diameter: 11,4 mm.Massa: 0,80 gram.

Slagplaats: Colchester (Essex)
Datering: 1668


Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.
* ABRAHAM . VOLL
Centraal in twee regels:
* V * / A A / *


Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.
* IN . COLCHESTER . 1668
Centraal een glad kruis.
Met in het onderste kwartier, een kwart cirkel.
(Het merkteken van de handelaar)


Lit.: M. Dickinson 158.

 


 

Aanwezigheidspenning "Vrije Paardenverhuurders Brugge" (1699)

Bodemvondst Tom Maertens.

 

 

 

Gehalveerde aanwezigheidspenning Brugge "Vrije Paardenverhuurders"

Materiaal: Koper.

Diameter: 39 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1699.

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een naar links dravend paard, gezadeld en van teugels voorzien.

Omschrift tussen twee gladde cirkels: 

PEИИIИCK VAИ DIE VRI CAVELOTER

(De letter N is gespiegeld)

 

Keerzijde: Een staande St- Elooi in bisschoppelijk gewaad, en getooid met een mijter.

In de linkerhand, een staf.

In de rechterhand een smidshamer dragend.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal 16 / 99

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

DIE DEИ . H . S . LOOIS VIREИ - IИ BRVGGHE .

(De letter N is gespiegeld)

 

 

Lit: Minard-Van Hoorebeke 129.


 

Penning type "Ster".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Penning met roterende ster.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,14 gram.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Zesbenige roterende star.

De uiteinden van de sterpunten, versiert met een bolletje.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De letters A . C

Boven en onder de letters,

een klein zespuntig sterretje.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

 

Penning Sint-Bavokerk Gent.

 

Penning St-Bavo-Kerk Gent

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 38,6 mm.

Massa: 19,40 gram.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.
Gekroond wapenschild van de stad Gent.
Rondomrond versiert met een parelkrans.


Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.
Een pelikaan (Adelaar ?) met gespreide vleugels,

boven op een nest met jongen.

Het stadswapenschild van Gent, dragende op de borst.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke 28.

 


 

Penning Abdij Saint-Bertin, (Saint-Omer)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

Penning van de abdij Sint Bertinus, Sint Omaars (Frankrijk)

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11,10 gram.
Afmetingen: 22 mm x 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Abdij St-Bertin (Saint-Omer).
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ovalen parelrand, gelegen op een rechthoekig veld.

Een wapenschild, met karbonkel, waarvan de bovenste arm een kromstaf.

De omlijsting van het schild, beladen met edelstenen.

Boven het wapen, een versierde kromstaf naar links.


Keerzijde: Binnen een ovalen parelrand, en fijn ovaal

gelegen op een rechthoekig veld.

Een wapenschild, met karbonkel (hoogrode robijn).

De omlijsting van het schild, beladen met edelstenen.

Boven het wapen, een naar links gewende kromstaf.

 

Lit.: Revue de la Numismatique 4e serie -tome V, Plaat III .12.; Deschamps de Pas, Quelques méreaux et plombs de marque relatifs à l'Artois.


 

 

 

 

Penning Abdij Saint-Bertin, (Saint-Omer)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Enkelzijdige penning type "Karbonkel" van de abdij Sint Bertinus, Sint Omaars (Frankrijk)

Licht gefragmenteerd.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,47 gram.
Afmetingen:  25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Abdij St-Bertin (Saint-Omer).
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelrand omlijsting.

Vier over elkaar geplaatste lelie-staaf-knoppen.

Centraal een (passer) punt.

Gelegen op een ruitvorm, de punten van de ruit,

versiert met telkens een "fleur de lis".

 


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

 

 

 

Begrafenispenning Dendermonde.

Bodemvondst, Hans De Haas.

 

Begrafenisloodje/penning O.L. Vrouwkerk Dendermonde.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 20 mm.

Massa:10 gram.

Aanmaakplaats: Dendermonde.
Datering: z.j. 17e eeuws.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het ingebogen wapenschild van de stad Dendermonde.
(Het veld in zilver, met een dwarsbalk van keel (rood) )

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
De voorstelling van de dood.

Een staand skelet naar links gewend.

Met een zeis in de rechterhand.

 

Lit: Minard-Van Hoorebeke pag. 178 nr. 286.


 

 

Begrafenispenning (Middelburg ?)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning, is alsnog onbekend.

Begrafenispenning (Middelburg ?)

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 13 gram.
Diameter: 32 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg (Mechelen) (?)
Datering: Ca. 16e à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Voorstelling van de H. Geest, in de vorm van een duif.
Met opengespreide vleugels en poten,

de kop van de duif naar rechts gewend.
Ter weerszijden de gesplitste letters O (D?) (S?) / R
Wat mogelijks staat voor Sint-Rombaut.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een lijkbaar naar links gewend,

op het lijkkleed de tekst dragend.
MORI (of variant MORS)
Het geheel liggend op gekruiste beenderen, met bovenaan een schedel.
Onder de lijkkist, tal van beenderen.


 

Obiit penning op prinsbisschop Ernest van Beieren. (1612)

Bodemvondst, K de Baere.

 

 

 

 

 

Obiit/overlijdenspenning op prinsbisschop Ernest van Beieren.

 

 

Materiaal: Koper. (bestaat ook in zilveren afslag)

Massa: 3,30 gram.
Diameter: 27 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Luik.

Datering: 1612


Voorzijde: Binnen een binnencirkel.

Met bonnet gekroond en rondom versierd,

het gevierendeeld ovaal wapenschild van de prinsbisschop.

In de kwartieren het wapen van Palatinat (leeuw),

en het wapen van Beieren (ruiten)

Ter weerszijden van het wapen,

twee gekruiste beenderen, met daaronder een rozet.

Omsloten met het omschrift tussen twee cirkels.

(doodshoofdje) PREVLIS . ERNESTI . LAVDES . POST . FATA . MANET

(De grote letters staan voor VLIILVDM = MDCXII= 1612)

 

Keerzijde: Binnen een binnencirkel.

Een zandloper met greep,

boven een doodshoofd, met twee gekruiste beenderen.

Ter weerszijden versiert, met neerhangende bloemtakken.

 Omsloten met een omschrift.

(doodshoofdje) BAVARIÆ (gekruiste beenderen) DVCIS (gekruiste beenderen) MORS

(De grote letters staan voor VIDVCIM = MDCXII = 1612)

 

Lit.: Renesse pl 41, nr 29, Dugniolle 3676; Van Loon t.II H,p. 77 F, p 78 nr 1;

Dengis, J.09-15.

 


 

Obiit penning op Ridder François van Caloen (1670)

Uit de collectie, Ellen.

 

 

Obiit/overlijdenspenning op ridder François van Caloen.

Koperdraad, als ophangsysteem.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 49,8 gram.
Diameter: 75 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Graveur: Bartholomeus de Schryvere.
Datering: 1670


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het wapenschild van de familie van Caloen.

 

 

Omschrift, binnen twee cirkels :

MHER FRANCHOIS VAN CALOEN RVDDER OB 27 SEPT 1670

(Heer en ridder François van Caloen, overleden 27 september 1670)

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families  van Caloen en Rommel.

Omschrift, tussen twee cirkels:

VRAVW ANNA ROMMEL

(Zijn echtgenote, Anna Rommel)

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag. 51-54 afb. nr. 23.; Justice, pag 20, Nr. 807.A.

 

Ridder van Caloen (° 30 september 1605)  was burgemeester van het Vrije (kwartier Noord)  in 1644 - 1645 en was tevens belastingontvanger.
Per testament schonk hij 50 pond aan de armendis van de kerk van Sint-Gillis te Brugge, voor de bedeling - 3 maal per jaar - van brood, hout en geldelijke bijstand.
De mal van deze penning alsook het graveren en het gieten van deze loden penning in 312 stuks werd gedaan door de Brugse tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam 1670 - 1690), die hiervoor 2 pond, 7 schellingen en 6 groot ontving.
Fr. van Caloen en zijn vrouw Anna Rommel (zijn tweede vrouw; zijn eerste vrouw was Françoise van Woestwynckel)) werden begraven in de kerk van Sint-Gillis.

 


 

Penning St-Pieterskerk Rijsel (1603)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Méreaux/penning van de Sint-Pieterskerk te Rijsel.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,85 gram.
Afmetingen:  25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Pierre (Lille) 
Datering: 1603


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Staande St-Pietersleutel, met baard naar links.

Gesplitste letters in gotisch schrift:

S / PTRE (?)

Boven de letters, 16

Vervolg van het jaartal gaat verder op de keerzijde.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Kroon met fleurons.

Tussen de fleurons, de gesplitste eindcijfers van het jaartal 16 / 03

 

Lit.: Preux nr 5 (1862)

Vermoedelijk is de afgebeelde kroon op de keerzijde, naar model van

een schenking door ene Alix de France, van een buitengewone grootte kroon in zilver en verguld. En werd opgehangen aan de ingang van het koor.

Lit.: Th. Corneille, Dictionnaire universel (T2) Parijs 1708, pag. 485.


 

Penning type "Beurs" (1670)

Afkomstig uit Schulmanarchief.

 

 

Penning met beurs/anker.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 33 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1670


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.
Een gesloten beurs, met linten.
Ter weerszijden van de geldtas, de letters O / B

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.
Glad wapenschild, met omgekeerd anker.

Daarboven de letters en datering, AH 1670


Lit: Schulmanarchief; Dirks pag. 363.

 


 

Penning type "Bril" Oudenaarde.

Bodemvondst, van Jean-Pierre Parent.

 

 

Loden penning stad Oudenaarde.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 26,36 mm.

Massa: 16,66 gram.

Aanmaakplaats: Oudenaarde.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een cirkel.
Een bril in een vlak veld.
(Zinnebeeld van het stadswapen)


Keerzijde: Binnen een cirkel, het omschrift.
 
 AVDENAERDE

Binnencirkel, bloemmotief.

 

Lit: L.Minard-Van Hoorebeke 98.


 

Penning naar model "Half Thistle".

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Eenzijdige penning naar model Half Thistle (?)

Jacobus Karel VI als koning van Schotland 1566-1625

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,66 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Schotland ?)
Datering: z.j. Eind 16e, begin 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand.

Gekroonde distel, met twee bladeren.


Keerzijde: Blanco.


 

 

Fruitplukkers-penning Fam. Kent (UK)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

Fruitplukkers-penning.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,60 gram.

Diameter: 13 mm. x 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (UK)
Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.


Voorzijde: Centraal tusse twee rozetten het cijfer 3.

❀ 3 

Links boven de liggende letter W

Boven het cijfer 3, drie boven elkaar liggende balkjes.

Onder het cijfer,

KENT

Onderaan de letters.

W M

 

Keerzijde: Blanco.

 

Volgens David Powell van Leaden Token Telegraph, geeft de naam Kent geen locatie aan maar eerder de familienaam KENT, de W is een der meest gebruikte initialen voor mannen (William). En zou deze penning een soort fruitplukkersfiche zijn uit de Hopstreek van de Kent-familie, regio Ashwell.


 

Broodloodje "Wijk 33" Amsterdam (1662)

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

Geslagen, Broodpenning Wijk 33 Amsterdam.

Uitgifte in 1662 ten behoeve van de armen tijdens de hongersnood.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 25,45 gram.

Afmeting: 27 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

 

Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Binnen een parelcirkel, met een effen randje omsloten.

Gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

Boven de cirkel, het jaartal 1662.

 

Keerzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Binnen een parelcirkel, met een effen randje omsloten.

W 33

Wat staat voor wijk 33.

 

Lit.: Pelsdonk 21; Minard-Van Hoorebeke pag.66,  afb.103.

 

In 1662 heerste er een grote hongersnood. De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde, zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen, die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

 

 

 


 

 

 

Broodloodje "Wijk 15" Amsterdam (1662)

Bodemvondst, Zsolt Nemeth.

 

 

 

Broodloodje voor de wijk 15 Amsterdam.

Hongersnood 1662.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 28 mm x 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1662.

 

 

Voorzijde: In een vierkant vlak veld tussen een geparelde rand en een fijn randje,

het gekroonde stadswapen,

door twee leeuwen vast gehouden.

Boven in het veld 1 6 6 2.


Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 15 

(Wijk 15)

Lit: Beschryving derNEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN,
door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; 
Allex Kussendrager

http://www.loodjes.nl/Amsterdam.html

 

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Wijk 15 bevond zich in de omgeving van het huidige Waterloo-plein in Amsterdam.


 

Broodpenning Mechelen.

Bodemvondst, Rob (Speerpunt) 

 

 

Broodpenning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: Onbekend.

Slagplaats: Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif,
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Waaronder de duif, lichtstralen.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel, versiert met parels.
De letter B, die staat voor Brood.


(Bestaan ook met de letter V voor Vlees, en met de letter H voor hout, en K voor kolen)


Lit: Minard-Van Hoorebeke 391-394.


 

Penning type "Bloemmotief".

Bodemvondst U.K. Wilco Reichgelt.

 

Engelse Lead token. (?)

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,28 gram.

Diameter: 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Zes bladig bloemmotief.


Keerzijde: Op een leeg veld, de letters:
H ° C

 

Lit: Pelsdonk 395 e.v.


 

Penning "Gekruiste bijlen".

Bodemvondst, Bart Verheyen.

Loodje/penning met gekruiste bijlen.

De juiste functie/datering/plaats van dit loodje/penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood

Massa: 15,72 gram.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16e à 17 eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Twee gekruiste bijlen/hellebaarden met knotsen, naar buiten gekeerd.

Liggend op een zwaard/langbenig Latijns kruis (?)

 

 

Keerzijde: Binnen een dubbele versierde cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Vier grote bollen, die met elkaar zijn verbonden.

In de vrijstaande hoeken, telkens een driehoek met de punt naar binnen gekeerd.

Centraal een (passer) punt.

 

Determinatie door CAI, "Een soort gildepenning/jeton: met de bescherming van een patroonheilige (kruis), schutterij/wacht (gekruiste hellebaarden met knots?). Kerkelijk in die trend.Te dateren ca. 16de-17de eeuw".

 


 

 

Penning "Gekruiste bijlen".

 

Bodemvondst, Laurent Willems.
 
 
Loodje/penning met gekruiste bijlen.
De juiste functie/datering/plaats van dit loodje/penning is niet gekend.
 
Materiaal: Lood
Massa: 19 gram.
Diameter: 27 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 17e à 18 eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.
Twee gekruiste bijlen, naar buiten gekeerd.
Bovenaan tussen de bijlenbladen,
de letter M
Onderaan tussen de handgrepen,
4 punten in kruisvorm ❖ 

Keerzijde: Bloem/klaver motief ?

Penning H. Maria.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning H. Maria.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 13,66 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. begin 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel,

Primitieve afbeelding van een gekroonde H. Maria.

(Met kind op de arm, en scepter ?)

 

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een gepunt kruis.

 


 

 

 

 

 

Penning Saint-Etienne (1637)

 

 

Kapittel-penning Saint-Etienne.

 

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: 28,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille).

Datering: 1637.

 

Voorzijde: Binnen een cirkelrand.

Geknielde St. Etienne, met nimbus.

Bekleed met de insignes van het diaconaat.

De rechterhand omhoog houdende, met een steen in de handpalm.

Dragende in zijn kazuifel, de stenen dienende voor zijn steniging.

Links, de palm van het martelaarschap.

Ter weerszijden van de heilige de letters S / E

(Saint-Etienne)

 

Keerzijde: Binnen een cirkelrand.

Centraal op het veld, het grote cijfer 3

Voor de waardepepaling van 3 Sol.

Daaronder het jaartal 1637

 

Lit.: Numismatique lilloise, ou, description des monnaies, médailles, jetons, méreaux &c. de Lille – Édouard Van Hende 592.

 


 

Turf-lood (1689)

Bodemvondst,Edwin Der Nederlanden.

 

 

Turf-lood, Leiden.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 1689.

 

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand.

Het wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden de letters B / G

Onder de sleutels, het jaartal 1689.

Mogelijks staat boven de sleutels, nog twee ingeslagen cijfers.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Bron: Allex Kussendrager, Leiden (www.loodjes.nl)


 

 

Penning Saint-Sauveur (1633)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

 

Penning van de Kapittelkerk Saint-Sauveur te Rijsel.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 17,83 gram.
Diameter: 26 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel.
Datering: 1633


Voorzijde: Binnen een dikke buitencirkel.

Sint-Andreaskruis (?) die de buitenrand raken.

In het onderste en bovenste kwartier een bolletje.

In het linkse kwartier S.

In het rechtse kwartier .S

 

Keerzijde: Binnen een dikke buitencirkel.

Centraal op het veld een gesloten beurs.

Gefankeerd door het gesplitste jaartal 16 / 33

Boven de datering, een krulversiering.

Onder de data, twee bolletjes . .

Wat mogelijks staat voor een waardebepaling.

 

Lit.: Vanhende, Numismatique Lilloise nr. 603, Paroisse Saint-Saveur.

Idem penning staat foutief in Minard-Van Hoorebeke, onder Sint-Salvator te Brugge pag 141, nr. 187. 


 

 

Penning op "Isotta degli Atti" (1695)

 

 

 Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Penning Isotta degli Atti (ca.1432-1474)

Met doorboring voor gebruik als hanger.

(Echtgenote van Sigismondo Pandolfo Malatesta als heer van Rimini 1456)

 

Materiaal: Lood/tin legering.
(Bestaat ook in bronzen uitvoering)
Massa: 25,07 gram.
Diameter: 40,5 mm.
Medailleur: Matteo de'Pasti.
Aanmaakplaats: Rimini.
Datering: z.j. Ca. 1695


Voorzijde: Buste van Isotta degli Atti naar rechts gewend.
Met opgestoken haar, opgebonden door een kruisband-lint die aan de bovenzijde is vastgemaakt met een juweel.
Het overige haar, valt in twee lokken naar beneden.
Omschrift:
. D(ominae) . ISOTTAE . / . ARIMINENSI .
Wat wil zeggen: Dame Isotta van Rimini.


Keerzijde: Een gesloten boek.
Die verwijst naar de drie delen van dertig elegiëen in opdracht van Sigismondo in 1449-1451.
Het episch gedicht, "Liber Isottaeus" is geschreven door de Italiaanse humanist Basinio Basini (Parma 1449)
Omschrift:
E L E G I A E .
Wat wil zeggen: Elegies


Lit: Hill 188; Pollard 35; Vannel & Toderi 87-90; Börner 65.

 


 

Penning-Onderscheidingsteken "Orde van de kousenband"

Uit de collectie van Adriaan Wagemakers.

Penning/onderscheidingsteken op de "Orde van de kousenband".

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 44,5 gram.
Afmeting: 40 mm x 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Londen (?)
Datering: z.j. Ca.16e à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ovaal, een versiering die een gegespte kousenband voorstelt.
De buste van koning Hendrik VIII van Engeland.
Omschrift:
°°° HONI ❀ SOIT ❀ QVI ❀ MAL ❀ Y ❀ PENSE ❀ °°°
Wat wil zeggen: 
Schande aan hem die er kwaad van denkt.
(Het correcte in het "oud-Frans" is Honny soit qui mal y pense. De spellingfout werd in de loop der eeuwen nooit verbeterd)


Keerzijde: Binnen een ovaal, een versiering die een gegespte kousenband voorstelt.
Het wapenschild van de stichter van de “Orde van de kousenband”
(Koning Edward III 1327-1377)
Omschrift:
❀ HONI ❀ SOIT ❀ QVI ❀ MAL ❀ Y ❀ PENCE ❀
Wat wil zeggen: Schande aan hem die er kwaad van denkt.

In het Verenigd Koninkrijk is een kostbaar uitgevoerde kousenband met het opschrift "Honi soit qui mal y pense" het onderscheidingsteken van een hoge ridderorde, de Orde van de Kousenband. 
Dit ereteken wordt ook tegenwoordig nog gedragen want de heren
dragen aan het Britse hof nog steeds ouderwetse kniebroeken met kousenbanden.
De oorsprong van de in het oud-Frans gestelde spreuk, die in het Nederlands vertaald "Schande aan hem die er kwaad van denkt" luidt, zou zijn terug te voeren op een incident tijdens een bal in 1344. 
De kousenband van de Gravin van Salisbury (des konings schoondochter, Joan van Kent) zakte af en koning Eduard III was zo galant om deze weer om haar been te gespen. 
(In een andere versie zou Eduard de kousenband hoffelijk om zijn eigen been gedaan hebben, zeggende "Honi soit qui mal y pense").
Tegen de hovelingen zou hij hebben gezegd dat hij "van deze kousenband het meest gerespecteerde symbool in de christenheid zou maken". 
Daarop stelde hij een toernooigezelschap in dat uit twee maal twaalf Ridders bestond. De Orde werd naar aangenomen wordt in 1348 opgericht door koning Edward III van Engeland.

 


 

 

 

Kapittel-penning Sint-Donaas (1628)

 

 

 

 

 

 Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Kapittel-penning zonder tegenmerk.

Sint Donaas Brugge.

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 8,43 gram..

Diameter: 23,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1628.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een rad, zonder tegenmerkteken.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De letter C

Datering onder de letter 1628.

 

 


 

 

Kapittel-penning Sint-Donaas (1632)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Kapittel-penning zonder klop.

Sint Donaas Brugge.

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 11,40 gram.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1632.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een staande met mijter, naar links gewende Sint-Donaas.

Met in de linkerhand, een kruisstaf.

Links, een klein kaarsenrad.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitste jaartal 16 / 32

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een kaarsenrad, met ingeslagen tegenmerkteken.

Onder het rad een zespuntster 


 

 

Kapittel-penning Sint-Donaas (1632)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Kapittel-penning met tegenmerk (klop).

Sint Donaas Brugge.

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 10,77 gram.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1632.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een staande met mijter, naar links gewende Sint-Donaas.

Met in de linkerhand, een kruisstaf.

Rechts, een ingeslagen tegenmerk.

Links, een klein kaarsenrad.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitste jaartal 16 / 32

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een kaarsenrad, met ingeslagen tegenmerkteken.

Onder het rad een zespuntster 

 


 

 

Penning Kerk van Pamele Oudenaarde.

Bodemvondst, Pierre Mannaert.

 

 

Penning H. Maria kerk van Pamele, Oudenaarde.

 

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 8 gram..

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Oudenaarde.

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Zittende H. Maria, met kindje Jezus op de linkerarm.

Omschrift O L . V R

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

De letters MA (Maria)

Onder en boven de letters, een gegolfde versiering.

 

 Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag 47. 116.


 

Koren-loodje.

Bodemvondst, Zsolt Nemeth.

 

 

Koren/maal/molenaars-loodje.

De juiste functie/datering/plaats voor dit loodje is onbekend.

 

Materiaal: Lood

Massa: Onbekend.

Afmeting: 22 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

In twee regels:

COE / REN 

(Koren)

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een molenijzer.

(molen-muuranker)

 


 

 

Penning type "Letters" Oudenaarde.

 

 

 

Penning, lettertype

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 23,50 mm.

Massa: 7,39 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Oudenaarde.(Eine ?)

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel,
De letter G


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,
De letter M


Lit: Méreaux D'Audenarde et D'Eyne 1851, Edmond Vanderstraeten pag 26 PL32.

 

 


 

Penning type "Letter".

 

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

Penning van het letter type A of V (?)

Licht geframenteerd, twee ingeslagen gaten voor herbruik.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.

Massa: 4,37 gram.

Diameter: 22 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

 

Voorzijde: Gelegen op een leeg veld.

De  letter 

A .       (Aalmoes ?)

of . V   (Vespers ?)

 

Keerzijde: Gelegen op een leeg veld.

Eenvoudig glad kruis.

 


 

Lutherse penning.

Bodemvondst, Hylke Roorda.

 

 

 

Lutherse (armen) penning.

(Weeshuis Leiden, Lutherse gemeente ?)

 

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 24,55 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele zeshoekige omlijsting.

Omschrift:

° LVYTERSE ° ARMEN

Centraal een klop G / 48

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

Penning/ververslood "Oudewater".

Bodemvondst, Pieter De Breuk.

 

 

 

Textiel-penning/ververslood (?) stad Oudewater.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,05 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: Oudewater.

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.

 

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelrand, het omschrift:

OVDEWAETER

Het omschrift, onderbroken door het leeuwtje.

Centraal, het stadswapen van Oudewater.

 

Keerzijde: In twee regels:

° SAT ° / TYNNE

                    °

Onder de tekst,

tweekoppige adelaar.

 


 

 

Weldadigheid-penning St-Jan, Ieper. (1681)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Weldadigheid-penning Sint Jans Genootschap, Ieper.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,89 gram.

Diameter: 26,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: 1681

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde gladde boord.

Lam Gods, met omgewend hoofd naar rechts.

De rechtse voorpoot in opgetrokken houding, de kruisstok vasthoudend.

Centraal en naar rechts overhellend,

een staande stok, getopt met een kruis.

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde gadde boord.

Centraal een dubbel kruis (Patriarchaal kruis).

Voorstellend het stadswapen van Ieper.

Boven het kruis, twee bolletjes/punten.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het kruis.

16 / 81

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 228, afb. 431.

 


 

 

Penning "Tappers/herbergiers" (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

Eenzijdige penning met Beker en buikfles/kattekop.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,08 gram.

Diameter: 15,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde rand.

Links, een drinkbeker op voet.

Rechts, een buikfles/kattekop.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

Penning Type "Zaailing/Plant-goed"

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Eenzijdige penning met zaailing.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,20 gram.

Diameter: 18,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Onbekend.

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Zaailing/plantgoed met 5 bladeren.

Aangeplant in een pot, staande op vlakke grond.

 

Keerzijde: Blanco.