Penning type "(tweekoppige) adelaar".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

Penning met gekroonde tweekoppige adelaar.

(Mogelijks naar model "Halve adelaarsgroot" Hendrik VII als graaf van Luxemburg)

Licht gefragmenteerd aan de rand, met plooischade.

Centraal doorboord/perforatie.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,42 gram.

Diameter: 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een omschrift.

✠ IИ  mΛИVS : TVA.DOmInЄ : COm : mЄnD

Binnen een geparelde binnencirkel.

Een gekroonde tweekoppige adelaar.

Met opengespreide vleugels.

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

m T : AИImΛ : mΛmЄA : DOmI.

Een open gelelied kruis, met hartschild.

In de kwartieren, telkens concentrische cirkeltjes met centraal een punt.

 

Lit.: Pelsdonk 345 (dit exemplaar); De Mey, Repertoire des imitations des types monetaires Belges au Moyen age, NP 49 nummer 278; “Weiler” Les monnaies Luxembourgeoises, nummer 33 en in Serrure , l’Imitation des types monetaires Flamands au moyen age, fig 12; Le cercle numismatique du Grand Duché de Luxembourg, Dix siècles de monnaies au pays de Luxembourg nummer 37.

 

 

 

 

Penning type "(tweekoppige) adelaar".

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

 

Penning met tweekoppige adelaar.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een met driehoek-motief versierde buitenrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Waarin een primitieve voorstelling van een tweekoppige adelaar.

Met opengespreide vleugels.

 

Keerzijde: Binnen een met driehoek-motief versierde buitenrand.,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort breed gevoet kruis.

 


 

 

 

Penning type "Adelaar".

 

 Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

Penning met adelaar. 

(Lichte lacune aan de randen, door gietfout)

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.
Massa: 1,40 gram.
Diameter: 16 mm.
Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een primitief uitgetekende adelaar (?), naar links.
Met de vleugels opengespreid.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Lang slank glad kruis.

Met in de kwartieren, telkens drie bolletjes.


Lit.: Pelsdonk 337.


 

 

Penning type "Cartouche".

Bodemvondst, G.M.

 

 

 

 

Penning naar type "Cartouche".

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,50 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,

Cartouche, met centraal in een vierkant, een rad/spaak motief.

De uitlopers gevorkt (kruis) ?.

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Lang, slank,en  glad kruis.

Met in de kwartieren, telkens meerdere bolletjes.

 


 

 

 

Penning naar model "Dauphin". (Dozzini ?)

Stortgrondvondst Koen Goeminne.

 

Penning  van het type "Dauphin".

Lacune door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Vermoedelijk naar het model van een "Dozzini"(?), onder de bisschoppen van Valencia.

Guillaume de Roussillon (1297-1331)

of Henri de Villars (1337-1342)
Of onder de Franse koningen Charles VII (1422-1461)
en Lodewijk XI (1461-1483)


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 0,50 gram.
Diameter: 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1330-1470.


Voorzijde: Binnen een gearceerde en versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekronkelde dolfijn naar links.


Keerzijde: Binnen een gearceerde en versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad kruis, met in elk kwartier een ringetje.

Lit: A. Forgeais.


 

Penning naar Engelse/Anglo-Gallic rekenpenning.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

Penning naar rekenpenning.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,51 gram.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (UK).

Datering: z.j. eind 14e begin 15e eeuw.

 

Voorzijde: Drie lelies in het veld.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een sierband, met gearceerde driehoeken.

 

Keerzijde: Lang slank gevoet kruis,

die de pseudo-legende doorbreekt.

In de kwartieren telkens een drieblad klavertje met steeltje.

Omsloten met een sierband, met telkens twee afwisselende motieven.

Gearceerde driehoeken en driehoeken met punten.

 

Lit.: Pelsdonk 384 (dit exemplaar); BNJ Mitchiner & Skinner.


 

 

 

Penning/méreaux "Fleur de lis" Terwaan.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning/méreaux  met "Fleur de lis".

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,37 gram.

Diameter: 10 mm. x 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Thérouanne.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Ingezakte voorstelling van,

"Fleur de lis".

 

Keerzijde: Ingezakte voorstelling van,

een kasteel met drie torens.

 

Lit.: Deschamps de Pas, Notice descriptive des méreaux trouvés à Thérouanne; 

Le livre des méreils 35/36.

 

Graanpenning Leuven

 

Graanpenning Leuven.

Maalteken voor een molenvat graan.

De juiste datering is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Koper.
Diameter: 21 mm.
Massa: 2,51 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 1374.


Voorzijde: Binnen dertien cirkelbogen,

(de snijpunten van de bogen lopen uit op een bloemmotief met drie blaadjes).
Het wapenschild van de stad Leuven.

In gotische letters:
I / MOLENV / A / T
Verfraait met een rozet, kroontje en een molenijzer.


Keerzijde: Binnen elf cirkelbogen,

(de snijpunten van de bogen lopen uit op een bloemmotief met drie blaadjes).
De gotische letters VM


Lit: Stedelijk Museum Leuven Nr. 7; Penningkabinet Brussel 330h.; Minard-Van Hoorebeke pag 196-197 nr. 341. 

 

Volgens Minard-Van Hoorebeke, werden deze penningen uitgedeeld op Hemelvaartdag ten behoeve van de armen. Onze Lieve Vrouwkapel van Leuven stond hiervoor in.


 

Penning naar model "Halve groot/Kwart groot".

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

 

 

 

 

Penning naar model "Halve groot &  Kwart groot" 

Lodewijk I van Nevers (1322-1346)

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Vertoont verplooide vervorming op het muntplaatje.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,95 gram.

Diameter: 21,57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Aalst ?)

Datering: z.j. Ca. na 1330.

 

Voorzijde: (naar model "Kwart groot" ?)

Binnen een omschrift, tussen twee cirkels.

✠  ΛVЄ mORVO : COVΛRΛS

Een slanke staande klauwende leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekeerd.

Centraal op het lijf een (passer) punt.

 

Keerzijde: (Naar model "Halve groot" ?)

Binnen een omschrift, tussen twee cirkels.

PΛCЄ / CVOR / mVI / XCCV

Lang smal gevoet kruis, die het omschrift onderbreekt.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.

In de kwartieren telkens afwisselend een adelaar en leeuw.

 

Lit.: Vanhoudt G 2570 G2571.


 

 

 

Penning type "Gekroond hoofd".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

Penning met gekroond hoofd.

 

Licht gefragmenteerd aan de rand, met plooischade.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,58 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Gekroond aanziend hoofd.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een gearceerde sierband,

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M op de letter I (monogram) ?

Gebouw met torens ?

 

 


 

 

Penning type "Hoofd".

Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met "Uitgelaten zot hoofd van de maan"

 (. la t.te fol lunaire)

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning is onbekend.

 

Mogelijk heeft deze penning een oorsprong in de

‘Saturnalia en Kalendae’ en meer bepaald de kerkelijke

zottenfeesten daarvan afgeleid, een middeleeuwse

voorloper van de Vastenavondviering, met eet- en

drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen

konden aanhouden. De wortels zouden volgens Rigollot

liggen in een bedevaartspenning van Amiens.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,16 gram.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

 

Voorzijde: Voorhoofd frontaal gezien,

geen boord.

 

Keerzijde: Bloem met acht bloemblaadjes,

geen boord.

 

Lit: Gezocht en gevonden 7.5.9; A.Forgeais, pag 118 e.v.; Schutijzer, pag 25

e.v.; Rigollot pag 88 e.v., Pl 20 tek 44b.


 

 

 

 

Penning type "Hoofd".

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,13 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd,

getooid met puntmuts/helm/mijter ?

 

Keerzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand.,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.

In de kwartieren de gotische letters:

  / S / I / a

 

Lit.: Pelsdonk pag.187, afb. 229 (dit exemplaar). 


 

 

 

Penning type "Heelal".(H 14/01)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning met heelal voorstelling, maan & sterren.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.
Massa: 3,10 gram.
Diameter: 19 mm.
Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Maancikkel naar links,

vergezeld van vijf zespunt-sterren.

Rechts boven de maan, een staart-komeet ?


Keerzijde: Blanco.


 

Penning type "Heelal". (H 14/02)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Enkelzijdige penning met heelal voorstelling, maan.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.

Massa: 3,87 gram.

Diameter: 20 mm.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

 

Voorzijde: Maancikkel bijna gesloten.

(Voorstelling naar een eclips ?)

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

 

 

Penning type "Heelal". (H 14/03)

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

 

 

 

Penning met heelal voorstelling, "Ster".

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.

Massa: 0,85 gram.

Diameter: 11 mm.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Zes-puntige ster.

 

Keerzijde: Kort gevoet glad eenvoudig kruis, 

die de binnencirkel raakt.

Omsloten door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

 


 

 

 

 

Penning type "Kroon".

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

 

 

 

Penning van het kroon-type .

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.

Massa: 1 gram.

Diameter: 12 mm.

Datering: z.j. Ca. 1325-1450.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel-rand.

Een primitief afgebeelde driekroon.

 

Keerzijde: Kort slank glad en eenvoudig kruis, 

die de binnencirkel raakt.

Omsloten door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 167 e.v.

 


 

 

 

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot".

Bodemvondst, Koen Goeminne.

 

 

 

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot" 

Lodewijk I van Nevers (1322-1346) of Lodewijk van Male (1346-1384)

Kleine lacune, door gietfout

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend 

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Staande klauwende leeuw, naar links gewend.

Omsloten door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Kort gevoet glad kruis.

Omsloten door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Vanhoudt G 2574, G 2594.


 

 

 

Penning naar model " Leeuwengroot".

 

Penning naar model "Leeuwengroot/Groot compagnon" Lodewijk van Nevers 1322-1346 of Lodewijk van Male 1346-1384

Lacune door gietfout.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,19 gram.

 

Diameter: 22,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Gent / Brugge / Mechelen ?)

Datering: z.j Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Rechtopstaande naar rechts klimmende leeuw, met de staart naar binnen gekeerd.

De buitenrand bezet met 13 cirkelbogen, met daarbinnen telkens 4 punten 

Wat het vijflobbig blad of lelie voorstelt.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Halflang glad gevoet kruis,

die de legende van de binnenbaan, en de binnenste glade cirkel onderbreekt.

Gearceerde versierde band in de buitenbaan,

die een pseudo-legende voorstelt.

Pseudo-omschrift in de binnenbaan.

ИS / SЄΛ / LVD / OVI

 

Lit: Jean-Claude Martiny 33 e.v.; Vanhoudt G 2582, G 2596; Pelsdonk 355.


                                                                                                                      

Penning naar model "Mouton d'or".(LG 14/001)

Bodemvondst, Denny Bogaert.

 

 

Penning naar voorbeeld van "Mouton d'or".

(Koning van Frankrijk, Jean II le Bon 1350-1364)

Gefragmenteerd door twee ingeslagen gaten (Knoopgebruik ?)

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1355-1460

 

Voorzijde: Tussen twee gadde cirkels,

omschrift, als  pseudo-legende.

Lam Gods, met omgewend hoofd naar rechts.

De linkse voorpoot in opgetrokken houding.

Centraal in het midden een staande vaanstok, getopt met een kruis.

Waaraan, een wimpel naar rechts. 

 

Keerzijde: Tussen twee gladde cirkels,

omschrift, als pseudo-legende.

Een versiert leliekruis, omsloten door een vierpas.

De puntige binnenhoeken van de vierpas, dragen een lelie.

De vrije hoeken buiten de vierpas zijn voorzien van telkens drie punten. 

 


 

Driehoek-penning type "Lam Gods".(LG 14/002)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Driehoekige penning, met "Lam Gods".

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,23 gram.

Afmetingen: 32 mm. x 29 mm. x 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Frankrijk)

Datering: z.j. Ca. na 1355-1460

 

Voorzijde: Tussen een driehoekige gladde opstaande boord.

Lam Gods, met omgewend hoofd naar rechts.

De rechtse voorpoot in opgetrokken houding.

Centraal in het midden een staande vaanstok, getopt met een kruis.

Waaraan, een wimpel naar rechts. 

 

Keerzijde: Tussen een driehoekige gladde opstaande boord.

Een versiert kruis.

Centraal in het kruis een grote bol.

De kruisvoeten, telkens voorzien van drie bolletjes.


 

Penning type "Lam Gods". (LG 14/003)

Stortgrondvondst, Marcel De Putter.

 

 

Penning van het Lam-Gods/Paaslam type.

Kleine gietfoutjes op de keerzijde.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,48 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e à 14e eeuw.


Voorzijde:  Lam Gods met omgewend hoofd.

Met een kruisbanier naar links. 

Het geheel omsloten door een parelrand.

 

Keerzijde: Gotische minuskel b omsloten door een parelrand.

 

Lit: Gezocht en gevonden 7.5.10; Minard-Van Hoorebeke 23-24.

 


 


 

Penning type "Lam Gods". (LG 14/004)

 

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning naar het Lam-Gods/Paaslam type.

Lichte barst.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,17 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: Primitief uitgesneden voorstelling van "Lam Gods" naar rechts met omgewend hoofd.

Met een kruisbanier naar links. 

De rechter voorpoot, opgetrokken om de banierstok staande te houden.

Centraal een (passer) punt.

Het geheel omsloten door een sierrand,

die een pseudo legende voorstelt.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een gearceerde lelie op het veld.

Centraal een (passer) punt.

 


 

Penning Lelie/gezicht ?

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Enkelzijdige penning met lelie/gezicht (?)

Lichte gefragmenteerd, aan de randen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,65 gram.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.(l'Ain-Haute-Savoie ?)

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

 

Voorzijde: Niet nader te bepalen figuur.

Binnen een gladde buitencirkel.

Punt/cirkel versiering, zowel centraal als onderaan.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Le livre des méreils, pag 9 e.v. Découvertes. 

 


 

Penning type "Molensteen".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning met molensteen motief.

Lichte gietfout/gefragmenteerd, aan de randen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,99 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

 

Voorzijde: Naar buiten draaiend lijnmotief.

Molensteen gravure.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Raster/wafelmotief over het volle veld.


 

 

Penning type "Molensteen".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning met molensteen motief.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,94 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

 

Voorzijde: Naar buiten draaiend lijnmotief (?).

Molensteen gravure.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

Penning type "Pentagram"(PG 01)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

 

Penning met pentagram/bloemmotief

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,3 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Vijfpuntster, pentagram motief,

gelegen op een gearceerd veld.

De lijnen lopen door, van sterpunt naar sterpunt.

Omsloten met een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Zesblad bloemmotief.

Waarvan de blaadjes blanco zijn.

Omsloten door gladde buitenrand,

Centraal in het bloemhart, een (passer) punt.

 

 

Lit.: Pelsdonk 420.


 

 

Penning type "Pentagram" (PG 02)

 


Bodemvondst, Erwin Suurd.

 

 

 

Penning met pentagram/bloemmotief

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Vijfpuntster, pentagram motief.

De vrije hoeken, versiert met telkens drie puntjes/bolletjes.

De lijnen lopen door, van sterpunt naar sterpunt.

Omsloten met een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gelegen op een fijn gelelied kruis.

Breed gevoet, slank glad kruis.

De voeten raken de binnencirkel.

 

Lit.: Pelsdonk 420.

 


 

 

Penning type "Pentagram" (PG 03)

Bodemvondst.

 

 

 

Penning met pentagram/kruis.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1 gram.

Diameter: 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Vijfpuntster, pentagram motief,

gelegen op een gearceerd veld.

De lijnen lopen door, van sterpunt naar sterpunt.

Omsloten met een gladde cirkel.

De punten van de pentagram, komen tegen de cirkel.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Lang smal kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Het punt/bolletje raakt de buitencirkel.

 

 

Lit.: Pelsdonk 424.


 

 

Plaket "✠ III"

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Eenzijdig plaket met waardebepaling (?)

De juiste functie/datering/plaats voor dit plaket is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,58 gram.

Afmeting: 14 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een rechthoekige omkadering,

Kruis, en de gotische cijfers III

III

 

Keerzijde: Blanco

 


 

Penning naar model "Royal d'or".

Bodemvondst, Ben Heldoorn.

 

 

 

Penning naar model "Royal d'or" Philippe VI de Valois (1328-1350)

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j Ca. eerste helft 14e eeuw.

 

Voorzijde: Staande gekroonde koning onder een gotisch luifel.

In de rechterhand een scepter, het uiteinde in een lelievorm.

Onder de gotische luifel vijf vierpasbogen.

Gefankeerd met de tekst:

RЄX / VЄnI

(De koning kwam)

 

Keerzijde: Binnen een geparelde vierpas,

de snijpunten aan de binnenzijde versiert met drie punten.

Aan de buitenzijde versiert met telkens een kroontje.

Een gelelied kruis.

Omschrift:

AvЄ  RЄGInA  CELORVMO. IV .

(Wees gegroet, koningin van de hemel)

 


 

Penning type "Sparboom"

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

Penning met sparboommotief.

Deels gefragmenteerd/half-fabrikaat door gietfout.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 2,79 gram.
Afmetingen: 17 mm x 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Spar/denneboom motief.

Zonder omlijsting.

 

Keerzijde: Binnen een buitenrandcirkel (?)

Een lang glad slank kruis.

In de kwartieren, telkens drie bolletjes.


Lit: Pelsdonk 369 e.v.


 

Penning type "Spiraal".

Bodemvondst Jean-Pierre Parent.

 

 

Penning met spiraalvoorstelling.

Juiste functie/datering/plaats  van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,20 gram.

Diameter: 13 à14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: Spiraal/draaikolk voorstelling.

Van binnen naar buiten draaiend.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Kort glad gevoet kruis, die de binnenrand raakt.

In de kwartieren telkens een driehoek met de punten naar het center gekeerd.

 


 

Penning type "Spiraal".

Bodemvondst Marc Swinnen.

 

 

Penning met spiraalvoorstelling.

Juiste functie/datering/plaats  van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,97 gram.

Diameter: 16,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: 
Spiraal/draaikolk voorstelling.

Van binnen naar buiten draaiend.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lang glad kruis, die de pseudo-legende onderbreekt.

In de kwartieren telkens een punt.

 


 

Penning type "Spiraal".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met spiraalvoorstelling.

Juiste functie/datering/plaats  van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,07 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: 
Spiraal/draaikolk voorstelling.

Van binnen naar buiten draaiend.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Kort glad kruis, bolgevoet binnen een cirkel.

In de kwartieren telkens een punt.

Centraal in het kruis, een (passer) punt.

 


 

Penning type "Valhekken".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met valhekken/raster ?

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,91 gram.

Diameter: 24 mm. x 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Binnen een halfcirkelboog in metselwerk/sluitstenen,

een valhekken/poort (?).

 

Keerzijde: Een kort bolkruis aan de voeten,

In de kwartieren, meerdere bolletjes.

 


 

 

Penning type "Weegbalans".

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

 

 

Penning met weegbalans.

Centrale lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,9 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Weegbalans met schalen.

 

Keerzijde: Een lang gevorkt kruis,

De vorken raken de buitenrand.

In ieder kwartier een bolletje.