Bakenlood 18 Stuiver, Willemstad (1801)

Bodemvondst Piet Louws.

 

 

Vuur-bakenloodje Willemstad.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,25 gram.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Willemstad
Datering: 1801


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gekroond wapenschild van Willemstad.


Keerzijde: Centraal het jaartal 1801

Daarboven de letters WW

Onderaan de waardebepaling 18 (Achttien Stuivers)

 

Lit: De Beeldenaar 2014-2.75 Allex Kussendrager "Armenpenning Roermond blijkt bakenlood van Willemstad". Afbeelding Minard -Van Hoorebeke 485.


 

 

 

 

Bakkerspenning (Paimboeuf)

Bodemvondst Wilco Reichgelt.

 

 

Syndicale Franse bakkerspenning.

Paimboeuf is een gemeente in het Franse departement 
Loire-Atlantique, en maakt deel uit van het arrondisement 
Saint-Nazaire.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 2,06 gram.

Afmeting: 23 mm.

Aanmaakplaats: Paimboeuf.

Datering: Ca.19e eeuw.


Voorzijde: Penning in acht hoekige vormgeving.
Tekst in zeven regels:
CHAMBRE SYNDICALE / DES / PATRONS BOULANGERS / DE /  ARRONDISSEMENT / DE / PAIMBOEUF
Syndicale kamer van bakkers van het arrondissement Paimboeuf.


Keerzijde: Binnen een achthoekige vormgeving.
In de buitenbaan de tekst:
VALABLE CHEZ TOUS LES BOULANGERS DU SYNDICAT

Geldig bij alle bakkers van de Unie.
Binnen een parelcirkel
1/4 DECIME


Bron: Monnaies-monnaies de necessite Francaises.


 

Brandspuit-penning Amstelveen.

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

Brandspuitpenning Nieuwer Amstel (Amstelveen)

Voorzien van een draag/ophang opening.

Met klop 58

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 72,0 gram.

Diameter: 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amstelveen
Datering: Eind 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het wapenschild van Amstelveen.

Bovenste balk, voorzien van drie kruizen.

De kruisarmen eindigen op een bolletje.

X X X

G X S

Grote spuit (?)

Versiert met diverse punten/bolletjes


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Bovenaan een liggende ladder.

Met omsloten , een brandweerslang, met spuit.

Centraal G S / M P

Grote Spuit / Motor Pomp.

Voorzien van een klop, met nr. 58

Het geheel versiert met diverde punten/bolletjes.

 

 

 


 

 

 

Brood-penning Sint-Salvator (Brugge)

 

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Brood-penning St-Salvatorkerk Brugge.

 

Materiaal: Koper/brons.

Diameter: 31,3 mm.

Massa: 18,37 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 2de helft 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De zaligmaker Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter en een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Omgeven door een krans van wolken.

De H. Geest in de gedaante van een duif,

met opengespreide vleugels.

Liggende op zonnestralen.

 

Lit.: De Schodt, pag. 75, afb. 96;  Minard-Van Hoorebeke Pag. 140/141 afb.186.

Opmerking: De tekening in Minard-Van Hoorebeke kz. 186 staat gewisseld met tekening kz. 189.

 

 


 

Brood-penning Sint-Salvator (Brugge)

 

Bodemvondst, Maarten Van De Capelle.

 

 

 

Gefragmenteerde brood-penning St-Salvator Brugge.

 

Materiaal: Koper/brons.

Diameter: 30 mm.

Massa: 9,2 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 2de helft 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De zaligmaker Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter en een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Omgeven door een krans van wolken.

De H. Geest in de gedaante van een duif,

met opengespreide vleugels.

Liggende op zonnestralen.

 

Lit.: De Schodt, pag. 75, afb. 96;  Minard-Van Hoorebeke Pag. 140/141 afb.186.

Opmerking: De tekening in Minard-Van Hoorebeke kz. 186 staat gewisseld met tekening kz. 189.

 


 

Broodpenning Brugge (1848)

 Uit de collectie, DB.

 

 

Broodpenning Parochie Sint- Gillis. (Brugge)

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 23 mm.

Massa: 4,93 gram.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1848


Voorzijde: Binnen een driedubbele gladde cirkel.
De initialen ST / = / G __

Wat staat voor Sint-Gillis.(Brugge)
Met eronder een streep, die dienst doet als afsnede.
In de afsnede, een stervormige rozet.


Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.
De gearceerde letter B. , voor brood.
Met daarboven het jaartal 1848.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 219.

 


 

Penning Eeuwfeest, iname "Den Briel " (?)

Bodemvondst Harry.

 

 

(Verbruikers) Penning/loodje mogelijks ter gelegenheid van het derde eeuwfeest op de inname "Den Briel " (?) (1 april 1572-1872)

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Massa:  6 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 1872 (?)


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

In twee regels:
1 / APRIL 


Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In twee regels:
I O . / R 


 

Broodpenning Eeklo.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Socialistische broodpenning Eeklo.

 

 

Materiaal: Zink-legering.

Massa: 4,78 gram.

Diameter: 26,3 mm.
Aanmaakplaats: Gent of Eeklo.
Datering: z.j. Eind 19e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde buitenband.
De tekst deels in 19é eeuws lettertype, en in drie regels.
GOED / VOOR EEN / BROOD


Keerzijde: Binnen een gladde buitenband.
De tekst in drukletters in de buitenbaan.

❀ SAMENWERKENDE MAATSCHAPPY
De tekst in drukletters in de binnenbaan.
WERKMANSWELZYN ° EEKLOO °


Bron: Jacques Priem, Vooruit-Gent.


 

Broodpenning Diest.

Bodemvondst Marc Swinnen.

 

 

 

Broodpenning O.L.Vrouwekerk Diest.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 5,78 gram.

Diameter: 24,8 mm.

Aanmaakplaats: Diest.

Datering: Ca. eind 18e eeuw begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde, afgeronde buitenband.
Een siervolle lijst in Rococo stijl, waarin een wapenschild.
Daarboven de iets schuin naar rechts, klop met letter D.
Wat staat voor Diest.


Keerzijde: Binnen een gladde, afgeronde buitenband.
Boven de tekst, klop met cijfer 2
Wat staat voor twee broden ?
De letters M A T

Voluit: Matutinae horae 
Met daaronder, gelegen op twee gekruiste degens,
een vlammend hart.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 291.

 

Matutinae Horae "Vroege ochtenduren", deze penning moet hebben gediend, als vergoeding van het houden van erediensten door geestelijken. En hier dus voor de metten.


 

Broodpenning Hervormde Diakonie Amsterdam 1861

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Broodpenning Hervormde Diakonie te Amsterdam.

(Zorg voor de armlastige gemeenteleden en hun nabestaanden, behoort tot een van de taken van een Diaconie.)

  

 

Materiaal: Zink-legering.
Massa: 6,20 gram.
Diameter: 27,7 mm.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1861


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde buitenband.
Een zittende dame op een kist, naar links gewend.

Verbeeldt Charitas (Liefdadigheid)
Met op het hoofd, een zittende vogel.
In haar nek een juk, aan haar linkerhand een schaap.
(Het zinnebeeld van armoede)
Met daarboven de tekst:
VERGENOEGD EN DANKBAAR.


Keerzijde: Binnen een dubbele gladde buitenband.
Een gedekte tafel, met daarop twee broden.

Op het bovenste brood de letters D I A

(Diaconie van Amsterdam)
Met daarboven de tekst:
BROODPENNING DER HERV: DIAKONIE TE AMSTERDAM
In de afsnede het jaartal 1861.


Lit: Eddy Cuypers F. Nederland, Amsterdam; Allex Kussendragers www.loodjes.nl Amsterdam; Pelsdonk 332.

 


 

Catechismus penning Brugge.

 Uit de collectie, DB.

 

 

Kerkelijke Catechismus-penning St-Jacobskerk Brugge.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14,51 gram.
Diameter: 37 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een smalle gladde cirkel en ronde buitenband.
Een rechtstaande pelgrimstaf, met een kalbas.
Ter weerszijden van de staf de letters CA / TEC
Wat staat voor Catechismus.


Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel en ronde buitenband.
Een St-Jacobsschelp, met daaronder de initialen
St. IAC
Wat wil zeggen Sint Jacob.


Lit: Minard- Van Hoorebeke 207.


 

Penning op "Hulde van de Burgerij aan de Schutterij van Rotterdam" (1889)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

Penning op "Hulde aan de Burgerij aan de Schutterij van Roterdam".

De penning is aangeboden door de Burgerij van Rotterdam aan de Rotterdamse Schutterij voor haar krachtige optreden tijdens de ongeregeldheden in de haven van september en oktober 1889, tengevolge van de werkstaking van de sjouwers en de bootwerkers.

 

Materiaal: Zilver (Ag)

Massa: 18 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: Rotterdam.

Datering: 1889.

Vervaardiger: Van Kempen.

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het gekroonde stadswapenschild van Rotterdam.

Omschrift:

27. SEPTEMBER - 3 . OCTOBER 1889

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Centraal een muurkroon.

In zeven regels:

HULDE / VAN / DE BURGERIJ / AAN DE SCHUTTERIJ / VAN / ROTTERDAM /VAN KEMPEN ROTTERDAM

 

Lit: Museum Rotterdam 57960.


 

Penning "Mijnwerkers".

Bodemvondst, Gregg van Malderen.

 

 

Mijnwerkerspenning.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gekruiste atributen.

Het zwaard voor de patroonheilige van de mijnwerkers H. Barbara.

De hakbij voor de mijnwerkers.

Onderaan in een banderol.

LIVRE


Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De waardebepaling 10

 


 

 

 

 

Patronage penning, Antwerpen

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Patronage-penning H. Vincentius a Paulo, Antwerpen.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,12 gram.

Diameter: 25,1 mm.

Aanmaakplaats:z.pl. Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. eind 19e eeuw

 

Voorzijde: Omschrift tussen twee gladde cirkels.

PATRONAGE VAN DEN H. VINCENTIUS A PAULO

Het omschrift, gescheiden door het gekroond

en zijdelings versiert wapenschild van de stad Antwerpen.

Boven het wapen in twee regels:

LOKAAL / CAMMENSTRAAT

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.
Een dubbel gelijnde vierpas,

de binnenvlakken gearceerd en versiert met krulmotief.
Centraal binnen een dubbele fijne cirkel,

De gotische letters h.v.


 

 

Reclamepenning "Gerbo" 1861

Bodemvondst Marc Swinnen.

 

 

 

Reclame-penning "Gerbo"

Naar model van 20 Centimes 1861

 

Materiaal: Koper/nikkel.

Massa: 6,54 gram.

Diameter: 26 mm.
Slagplaats: Brussel.
Graveur: A. Fisch.
Datering: 1861


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel,
het borstbeeld naar rechts gewend, van koning Leopold I.
Links en rechts van de halsafsnede.
A. FISCH / GRAVEUR.
Legende in omschrift:
 
★ LEOPOLD I ROI DES BELGES  1861

(Leopold I, koning der Belgen 1861)


Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.
GERBO / TAILLEUR / 
❀ 75 RUE DU MIDI 

(Gerbo, kleermaker Zuidstraat 75 Brussel)
In een parelomlijsting de graveur A.FISCH
BRUXELLES
Omschrift:
REPARATIONS IMMEDIATES / TEINTURE.NETTOYAGE
(Onmiddellijke herstellingen - gordijnen. wasserij)

 


 

Penning Saint-Louis en Lille, Parijs.

Uit collectie, Dimidov.

 

 

Weldadigheid-penning Kerk Saint-Louis en Lille, Parijs.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 12,01 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs.

Datering: z.j. Ca. 1815-1830Voorzijde: In vier regels:

CHARITE / DE LA PAROISSE / DE SAINT LOUIS / EN LILLE

(Liefdadigheid van de parochie van Saint-Louis in Lille)

Boven de tekst een ankerkruis.

Onderaan drie lelie's.

 

Keerzijde: Tussen twee lelie's en een ankerkruis (Bovenaan)

en twee ankerkruisen en een lelie (Onderaan)

FALOURDE

(Bussel kluppelstokken)

 

Lit.: Feu 4257.


 

 

(Oksaal) Penning St-Rombaut Mechelen (1888)

 

Oksaal-penning St-Rombautskerk Mechelen.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Rombautskapittel.

Gefankeerd ter weerszijde met de gotische letters S / R

(Sancti Rumoldi)

 

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De waardebepaling in vier regels.

ECCL. / METROP. / MECH. 25C!

Voluit: Ecclesia metropolitana Mechliniae (25 centiem)

Wat wil zeggen: De grootstedelijke kerk (St- Rombaut) van Mechelen.

 

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.


Kanunnik De Coster liet in juni 1888, vier nieuwe stukken slaan ten dienste van het oksaal.  

Stukken van 100 Centiem, 75 Centiem, 50 Centiem en 25 Centiem.


 

Honden/vis penning (?) (1857)

Bodemvondst, Rob (Speerpunt)

 

 

Penning stad Leiden.

Men opteerd voor een vispenning of hondenpenning (?)

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 36 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1857

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
Het gekroond wapenschild van Leiden.
Vastgehouden door twee staande leeuwen.


Keerzijde: Een glad veld.
Met ingeslagen cijfers voor het jaartal 1857
En het nummer 66.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 312.


 

Penning op "Jubileum Queen Victoria" (1897)

Bodemvondst, Peter Buls.

 

 

Historie-penning op "Jubileum Queen Victoria 1837-1901"

(Ter gelegenheid van 60 jaar regeerperiode)

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 20,18 gram.
Diameter: 39,80 mm.
Aanmaakplaats: Engeland.
Datering: 1897


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Het borstbeeld van Queen Victoria, naar links gewend.
Onder de halsafsnede het jaartal 1897.
Omschrift tussen twee cirkels:
IN COMMEMORATION OF THE 60TH YEAR OP QUEEN VICTORIA'S REIGN


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Het koninklijke wapenschild van Engeland.
Onder het wapen, bladertakken en roos.
Het schild geflankeerd door distels.
Aan de bovenzijde van het ingebogen wapenschild, ter weerszijden 6 klavertjes.
Boven een lint met de tekst:
DIAMOND JUBILEE

 


 

Tolpenning.

Bodemvondst Joop.

Bodemvondst Joop.

 

 

 

Tolpenning voor gebruik straatweg Bavoort-Arnhem.

Materiaal: Lood.

Massa: 25 gram.Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: Gemeente Leusden, voor Tolhuis herberg "Huize Bavoort".
Datering: z.j. Ca. 1827-1883


Voorzijde: Binnen een parelrand.
In drie regels:
* STRAATWEG * / NAAR / BAVOORT


Keerzijde: Binnen een parelrand. 
In twee regels sierschrift:
° TOL ° / BETAALD
Centraal in het veld.
Een achtpuntige ster tussen twee punten
° * °


Lit: Collectie Teylers Museum TMNK 15890; Allex Kussendrager www.loodjes.nl Bavoort.

 

Tolteken:

Tolteken, of tolpenning, betaalmiddel dat, in plaats van gewoon geld, gebruikt kon worden om tolheffing te voldoen.

In Nederland werden tolpenningen onder andere gebruikt om de tol voor het gebruik van de rijkswegen (afgeschaft in 1896) te voldoen.

Van de tol op de rijksweg van Amersfoort naar Arnhem te Bavoort (gem. Leusden) is een loden tolpenning bewaard (diameter 4 cm, 33 g) met uitsluitend tekst, vz: STRAATWEG BAVOORT kz: TOL BETAALD

Hiervan is één exemplaar bewaard gebleven in museum Flehite te Amersfoort.


 

Draagpenning/teken 1872

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Gefragmenteerde draagpenning/teken op het derde eeuwfeest van de inname van "Den Briel".

Draagoogje ontbreekt.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10 gram.

Diameter: 26 mm.
Datering: 1872
Medailleur: Onbekend

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
De buste van Philips II naar links gewend.
Omschrift:
EN . TOUT . FIDELLES . AV . ROY / VIVE LE GEVS
Wat wil zeggen: In alles trouw aan de koning. Leve de Geus.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een geopende bedeltas,
waar het linkse hand, door de bedeltas komt.
En de rechterhand, de hand geeft.
Omschrift en datering:
JUSQUES A PORTER LA BESACE * (1872)
Wat wil zeggen: Zelfs tot aan de bedelstaf.


Lit: Museum Rotterdam 58288.

 


 

Veer/tolloodje (?) 12 Stuiver PWDV (1818)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

Enkelzijdige penning/loodje  met initialen.

Juiste functie/plaats van deze penning/loodje is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1818.Voorzijde: Binnen gladde cirkel.

De initialen PWDV

Met daarboven het jaartal 1818

Onderaan de ingeslagen waardebepaling 12 ST (Twaalf Stuivers)

 

Keerzijde: Blanco.

 

Een suggestie voor bovenstaande letters zou kunnen zijn: Prins Willem De V, het zouden veer- of tolloodjes zijn voor de Prins Willem V werf,

waar die dan ook geweest zou mogen zijn. Tholen was o.a. een van de heerlijkheden van Prins Willem V.

 

Loden penningen met de letters P W (en meerdere letters) komen in verscheidene uitvoeringen voor. Bron: Allex Kussendrager www.loodjes.nl

 


 

Vroonlood (Schakelaars) Leiden.

Bodemvondst, Jan Willem.

 

 

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

 

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels:

SCHAKE / LAARS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Centraal tussen de regels klop met Romeinse cijfers VIII

 

Vergunning voor het vissen met schakelnetten in de Vroonwateren van Leiden.

"Schakelaars" is een visvangst-techniek, waarbij een net met drie lagen vertikaal op de rivier word geplaatst. De mazen van de binnenlaag zijn fijner dan de buitenlagen.

 


 

 

Vroonlood (Vlouwers) Leiden.

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Voorzien van een doorslag/nagelgat.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 23,38 gram.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

 

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

VLOUWERS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Klop met Romeinse cijfers VIII

 

Vergunning voor het vissen in de Vroonwateren van Leiden.

"Vlouwers" is een visvangst-techniek, waarbij een dwars staande net op de rivier word geplaatst.

 


 

 

Penning St-Walburgakerk (Brugge)

 

Uit de collectie, DB. 

 

Penning St-Walburgakerk Brugge.

Pastoor Philippe Van Houver (1834-1867)

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Afmetingen: 30,1 mm. x 25,9 mm.

Massa: 10 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. 1834-1867


Voorzijde: Gelegen op een glad veld, met afgeronde hoeken.

In drie regels:

P . VAИ / HOUVER / P . S . W .

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld, met afgeronde hoeken.

In drie regels.

TEEKEN / VOOR / D'ARME

 

Lit.: De Schodt Pag 81, PI. R, Afb. 108.

 

Pastoor Philippe Van Houver gaf deze persoonlijke armenpenning , aan gehuwde armen die op zondag de godsdienstlessen bijwoonden.

De penning had een tegenwaarde van 10 centiemen.

En werd gebruikt tot het overlijden van pastoor Philippe Van Houver in 1867.

 

Minard-Van Hoorebeke Pag. 46 afb.111. schrijft deze penning/mereaux foutief toe aan de Sint-Walburgakerk van Oudenaarde.

 

 

 


 

(Gelijkzijdige) Penning Wezenkamer Kortrijk.

 

Uit de collectie, DB.

 

Gelijkzijdige penning Weeskamer Kortrijk.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: Kortrijk.

Datering: Ca. 1850.Voorzijde & keerzijde: Binnen een dubbele buitenband,

versiert met parelmotief.
Het accoladeschild van Kortrijk.
Met ter weerszijden van het wapenschild de letters W / K
Wat staat voor Wees Kamer.


 

Weldadigheid-penning Oostende (letter A)

Uit collectie, Dimidov.

 

 

Weldadigheid-penning stad Oostende.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 14,34 gram.

Diameter: 29 mm.

Aanmaakplaats: Oostende.

Datering: 1839-1864.Voorzijde: Binnen opgehoogde gladde buitenrand.

In een glad veld, het omschrift:

WELDAEDIGHEYT

Centraal de ingeslagen letter A

 

Keerzijde: Omschrift op een glad veld:

OOSTENDE.

 

Lit.: Redgy Dewulf, Maandblad voor numismatiek Brugge en het Vrije, november 2017.

 

Weldaedigheyt Oostende

 

Vermits het Nederlands gebruikt werd op een méreau die moet gemaakt geweest zijn waarin het Frans overheersende was, is de eerste reactie dat zij dan moet stammen uit het tijdperk der Verenigde Nederlanden (periode 1815-1830). Niets is minder waar.

Het juiste antwoord op de vraag naar een periode van aanmaak voor dit stuk werd reeds gegeven door dhr. P. Van Lidth (Antwerpen). Deze was van oordeel, dat de méreau's stammen uit de periode midden 19é eeuw of vroeger. Aan de hand van de spelling, het aanmaakmateriaal  en de vorm van deze penningen.

Volgens dhr. R. Dewulf, klopt deze stelling, na de spelling van het woord "Weldaedigheyt".

Het gebruik van de "ae" voor de "lange a" en de "ey" voor de "ei" zijn typisch voor de spellingsregels gebruikt tussen 1839 en 1864.

Dergelijke penningen zijn gekend met kop A, B, F, P, S. Over de betekenis van de kloppen, is men tot op heden nog onwetend.

Voor de volledigheid meld R. Dewulf, dat er ook een anepigrafisch stuk bestaat in dezelfde vormgeving of de "Weldaedigheyt" penningen met klop "11".

Bij nadere toezicht, door Dewulf acht men het niet onmogelijk dat dit stuk om een vroegere penning gaat van de Weldaedigheyt Oostende.

 


 

Weldadigheid-penning Oostende (letter B)

Uit collectie, Dimidov.

 

 

Weldadigheid-penning stad Oostende.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 14,87 gram.

Diameter: 29 mm.

Aanmaakplaats: Oostende.

Datering: 1839-1864.Voorzijde: Binnen opgehoogde gladde buitenrand.

In een glad veld, het omschrift:

WELDAEDIGHEYT

Centraal de ingeslagen letter B

 

Keerzijde: Omschrift op een glad veld:

OOSTENDE.

 

Lit.: Redgy Dewulf, Maandblad voor numismatiek Brugge en het Vrije, november 2017.

 

 


 

Weldadigheipenning Oostende (Letter B)

 

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Penning met letter B / Bloemmotief.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 18,03 gram.

Afmeting: 17 mm. (zijdemeting)

Aanmaakplaats: z.pl. Oostende (?).

Datering: Ca.19e eeuw.


Voorzijde: Zeshoekige vormgeving.

Binnen een dubbele cirkel.

De letter B

 

Keerzijde: Zeshoekige vormgeving.

Binnen een verdiepte zeshoeklijn.

Een bloem, met zes blaadjes.

 


 

Weldadigheid-penning Oostende (letter F)

Uit collectie, Dimidov.

 

 

Weldadigheid-penning stad Oostende.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,45 gram.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: Oostende.

Datering: 1839-1864.Voorzijde: Binnen opgehoogde gladde buitenrand.

In een glad veld, het omschrift:

WELDAEDIGHEYT

Centraal de ingeslagen letter F

 

Keerzijde: Omschrift op een glad veld:

OOSTENDE.

 

Lit.: Redgy Dewulf, Maandblad voor numismatiek Brugge en het Vrije, november 2017.

 

 


 

Weldadigheid-penning Oostende (Cijfers 11)

Uit collectie, Dimidov.

 

 

Weldadigheid-penning stad Oostende (?).

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 13,01 gram.

Diameter: 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Oostende (?).

Datering: 1839-1864.Voorzijde: Binnen opgehoogde gladde buitenrand.

In een glad veld

Centraal de ingeslagen cijfers 11

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Redgy Dewulf, Maandblad voor numismatiek Brugge en het Vrije, november 2017.