TYPE TOURSE GROOT


 

Type "Tourse groot" (TG 01)

 

Bodemvondst, Rob (Rakker)

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Onbekend.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

En een lege binnencirkel.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Drie bolletjes in het kasteel.

 

Keerzijde: Binnen een sierrand,

de sierband of buitenbaan, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort gevoet glad kruis.

De binnenbaan heeft zeven ringen met een gecentreerde puntversiering. 

 

Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 02)

 

Bodemvondst Marc Haulez.

(Archeologische opgraving Hulst)

 

 

Penning type Tournooise. 

Kleine lacune, door gietfout.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde band, 

die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met drie bolletjes op het kruis.

Een bolletje in het kasteel. (passer-punt)


Keerzijde: 
Omsloten met een gearceerde band,

die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een binnencirkel.
Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens drie bolletjes.

 

Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.


 

Type "Tourse groot" (TG 03)

 

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

 

Pseudo-muntpenning. 

Type "Tourse groot". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 5 gram.
Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Dit type dateert van na 1266, vermits dat jaar de eerste "Gros tournois" munten werden geslagen onder Lodewijk IX, en door tal van diverse vorsten later werden nagebootst (mogelijks is deze penning gedateerd op (13)61?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met een kruis.
Ter weerszijden van het kasteel, een gesplitst jaartal 6. / I. (?)
De cijfers aan de onderzijde gepunt.

Geen bolletjes in het kasteel.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een kort gevoet glad kruis, 
waarbij de uiteinden van het kruis de sierband raken.


Lit: A. Forgeais pag. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.1 e.v.; Pelsdonk 266 e.v.


 

Type "Tourse groot" (TG 04)

(Verwerkt naar snorrebot)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

Pseudo-muntpenning. 

Naar type "Tourse groot".

Verwerkt naar een snorrebot.

 

De juiste functie:datering/plaats van deze penning is onbekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1 gram.
Diameter: 
Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. na 1266 ca. 13e à 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaande uit naar buiten lopend gespiraald lijnpatroon.
De binnenste sierband, bestaat met naar buiten gekeerde driehoek gearceerde motieven, de vrije hoeken telkens voorzien van drie bolletjes.
Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Een bolletje in het kasteel.


Keerzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een Pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaat met naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken, de vrije hoeken telkens voorzien van drie bolletjes.
De binnenste sierband, bestaat uit een naar buiten toe lopend spiraal lijnmotief.
Een glad kort gevoet kruis.


Lit: Pelsdonk 274 e.v.; Arthur Forgeais (Plombs Historiés II Type Monétaire) pag 78 -86.


 

Type "Tourse groot" ( TG 04-a)

(Verwerkt naar snorrebot)


Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning. 

Naar type "Tourse groot".

Verwerkt naar een snorrebot.

 

De juiste functie:datering/plaats van deze penning is onbekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1, 97 gram.
Diameter: Ø 25,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. na 1266 ca. 13e à 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaande uit een gearceerde brede sierband.
De binnenste sierband, bestaat uit een golvende lijn.
Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Een bolletje in het kasteel.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaat uit een gearceerde band.

De binnenste sierband, bestaat met naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.
Een glad kort gevorkt kruis.


Lit: Pelsdonk 274 e.v.; Arthur Forgeais (Plombs Historiés II Type Monétaire) pag 78 -86.


 

Type "Tourse groot" (TG 05)

 


Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Verknipt naar kruisje 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Ø 21 mm.

Massa: 1,24 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: De buitenbaan versiert met 12 (?) lelies.

Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes in het kasteel.

 

 

Keerzijde: Een kort gevoet kruis.

De sierband of buitenbaan,

bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken met telkens drie bolletjes.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

De binnenbaan, gearceerd. 

 

Lit: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 06)

 

Bodemvondst Rob (Rakker)

 

 

Gefragmenteerde pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 


Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: Ø 25 mm.

Massa: 1,26 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een sierrand, 

een Tours kasteel, getopt met een kruis.
De sierband, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.
In de vrije hoeken gearceerd.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Drie bolletjes in het kasteel.


Keerzijde: Binnen een sierrand, een kort gevoet kruis.
De sierband, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.
In de vrije hoeken gearceerd.
Die een pseudo-legende voorstelt.


Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 07)

 

Stortgrondvondst Marcel De Putter.

 

 

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: 
Ø 13 mm.

Massa: 0,46 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel, een Tours kasteel.

Getopt met een kruis.
De sierband, is binnenin glad uitgevoerd. 

Een bolletje in het kasteel.

Keerzijde: Binnen een sierrand, een gevoet kruis.
De sierband of buitenbaan, is gearceerd.
Die een pseudo-legende voorstelt. 


Lit: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2.


 

Type"Tourse groot" (TG 08)

 

Stortgrondvondst Michel Krijgsman.

 

 

Penning type Tournooise 

Lacune door gietfout.

De twee bijkomende gaatjes, die erop lijken te wijzen dat de penning ooit tot knoop omgevormd werd.

De juiste functie/datering/data voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,74 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste band bestaat uit naar buiten gekeerde diehoeken, 

en in de vrije hoeken gearceerd. En een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband is met gearceerd motief.

Een bolletje in het kasteel.


Keerzijde: Kort gevoet kruis, 
omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van arceringen.

De buitenband, uit naar buiten gekeerde driehoeken, 

met in de vrije hoeken gearceerd. 

 

Lit: Pelsdonk 273 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.


 

Type "Tourse groot" (TG 09)

 

Bodemvondst Marcel de Putter.

 

 

Penning type Tournooise 

Centrale lacune door gietfout.

De juiste functie/datering/data voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,74 gram.

Diameter:Ø  27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een versierde rand, 

die bestaat uit bogen, en een pseudo-legende voorstelt.

Geen bolletje in het kasteel.


Keerzijde: Kort gevoet kruis, 

omsloten door een sierrand met dubbele pseudo-legende.


Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.1.


 

Type "Tourse groot" (TG 10)

 

 

Bodemvondst, Paul Callewaert.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: 
Ø 13,6 mm.

Massa: 1,02 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

 

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt. 

Een lang glad kruis.

 

Lit: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2.


 

 

Type "Tourse groot"(TG 11)

Bodemvondst Kevin Smolders.

 

 

Imitatie naar het model "Gros tournois".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: 
Ø 11,2 mm.

Massa: 0,48 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorsteld. 

Tours kasteel, getopt met lelie.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 
die een pseudo-legende voorstelt. 

Lang glad gelelied kruis.


Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2.


 

Type "Tourse groot" (TG 12)

 

 

Penning type Tournooise 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,40 gram.

Diameter: Ø 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een versierde band, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Geen bolletje in het kasteel. 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, 

in elk kwartier een bolletje.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.


Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.3.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 13)

Bodemvondst, Rob (Rakker)

 

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: Ø 20 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een Tours kasteel.

Kruisje ipv een bolletje in het kasteel.

Keerzijde: Binnen drie cirkels.

Een kort glad kruis.

 

Lit: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.


 

Type "Tourse groot"(TG 14)

Bodemvondst, Ramon.

 

 

Penning type Tournooise 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een versierde band, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Omsloten door een gladde buitenrand.

Lang slank gelelied kruis.

Centraal een (passer) punt.

 

Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.3.


 

 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 15)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Plooibarst.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,89 gram

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis,

omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste band bestaat uit naar buiten gekeerde diehoeken, 

en in de vrije hoeken gearceerd.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, met gearceerd motief.


Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van arceringen.

De buitenband, uit naar buiten gekeerde driehoeken, 

met in de vrije hoeken gearceerd.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit: Pelsdonk 275 (dit exemplaar); Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 


 

 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 16)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,47 gram

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een cirkel, 

omsloten door een sierrand. 

De  gearceerde band bestaat uit naar buiten gekeerde diehoeken, 

Die een pseudo-legende voorstelt.

 


Keerzijde: Kort glad kruis, omsloten door een sierrand.

De sierrand gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 


 

 

Type "Tourse groot" (TG 17)

Stortgrondvondst, Koen Goeminne.

 

 

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Omsloten door een gearceerde sierrand. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Twee bolletjes in het kasteel.

 


Keerzijde: Kort klein glad gevoet kruis, binnen een cirkel.

Omsloten door een sierrand.

De sierrand versiert met naar binnen gekeerde dubbele driehoeklijnen,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 18)

Bodemvondst, Eddy Janssens.

 

 

Penning type Tourse groot.

Gefragmenteerd aan de rand, en plooischade

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2 gram.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Omsloten door een versierde rand. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een bolletje in het kasteel (passer-punt).

 


Keerzijde: Glad gevoet kruis.

Omsloten door een sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Pelsdonk 245 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 19)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

 

Penning type Tournooise.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2 gram

Diameter: Ø 23 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis, 

omsloten door een gladde rand. 

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Kort gevoet kruis.

 

In de kwartieren telkens een bolletje/punt.

Omsloten door een acht-puntige ster.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 


 

 

Type "Tourse groot" ? (TG 20)

Bodemvondst, Mark Boeckhout.

 

 

 

Penning naar type Tourse groot. (?)

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,3 gram

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel (?), 

omsloten door een sierrand. 

De  gearceerde band bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken, 

Die een pseudo-legende voorstelt.

 


Keerzijde: Kort gevorkt kruis, omsloten door een sierrand.

De sierrand gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

In de kwartieren, telkens een ringetje, met centraal een streepje.

 

Lit.: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.; Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 


 

 

Type "Tourse groot" (TG 21)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

 

Penning, type Tournooise.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 0,4 gram.
Diameter: 12 mm.
Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een gearceerde band, naar recht gedraaid.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met drie bolletjes op het kruis.

Een bolletje in het kasteel. (passer-punt)Keerzijde: Omsloten met een gearceerde band, naar rechts gedraaid.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een binnencirkel.
Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens drie bolletjes.


Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.; Zie TG 02, uit dezelfde gietmal.


 

Type "Tourse groot" (TG 22)

 

 


 

Bodemvondst, Demian Van der Hart.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis (?).

Twee bolletjes met elkaar verbonden, binnen het kasteel.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt als buitenbaan.

Centraal een lang glad kruis.

Met in de binnenbaan, een fictieve legende.

 

Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 23)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Doorboord, met vier doorslag/nagelgaatjes.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23,1 mm.

Massa: 1,68 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes binnen het kasteel

De buitenbaan versiert met negen "Fleur de lys".

Omsloten door een dubbele cirkel.

De buitenste cirkels, in de sierrand overlappen elkaar.

 

Keerzijde: Een kort gevoet kruis.

De sierband of buitenbaan,

bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken met telkens drie bolletjes.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

De binnenbaan, gearceerd. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

 


 

 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 24)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Doorboord, met twee doorslag/nagelgaatjes.

Herbruik als knoop/snorrebot (?)

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23,2 mm.

Massa: 1,70 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Een bolletje/punt binnen het kasteel.

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije hoeken telkens versiert met drie punten/bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, met gearceerd motief die naar rechts draait.

 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van arceringen die naar rechts draaien.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

De buitenband, uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, versiert met telkens drie bolletjes/punten..

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit.: Pelsdonk 275 ; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

  


 

 

Type "Tourse groot" (TG 25)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Gemoffeld exemplaar.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25,8 mm.

Massa: 2 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes/punten binnen het kasteel.

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit een gearceerde sierband.

De buitenband, naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken,

de vrije hoeken telkens leeg.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Kort gevorkt/gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, telkens leeg.

De buitenband,is voorzien van arceringen en draait naar links.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit.: Pelsdonk 275 e.v.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 26)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht geframenteerd aan de rand.

Kleine lacune's, wegens gietfout.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25 mm.

Massa: 1,57 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Een bolletje/punt binnen het kasteel.

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije hoeken telkens versiert met drie punten/bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, met gearceerd motief.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van arceringen.

De buitenband, uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, versiert met telkens drie bolletjes/punten..

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit.: Pelsdonk 275 ; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

Mogelijks afkomstig uit dezelfde gietmal, als TG 24.

 


 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 27)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23,2 mm.

Massa: 1,70 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan twee punt/cirkel versieringen.

Twee bolletjes binnen het kasteel.

Rechts naast het kasteel, een punt/cirkel

De buitenbaan versiert met negen "Fleur de lys".

Omsloten door een dubbele cirkel.

De buitenste cirkels, in de sierrand overlappen elkaar.

 

Keerzijde: Een kort gevoet kruis.

De sierband of buitenbaan,

bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken met telkens drie bolletjes.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

De binnenbaan, gearceerd. 

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 28)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

 

Penning, type Tournooise.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 0,4 gram.
Diameter: 12 mm.
Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, naar rechts draaiende.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met drie bolletjes op het kruis.

Een bolletje in het kasteel. (passer-punt)

 

Keerzijde: Omsloten met een gearceerde band, naar rechts draaiend.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een binnencirkel.
Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens drie bolletjes.

Lelies voorstellende.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.

 

Zie TG 02, en TG 21 uit dezelfde gietmal.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 29)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht geframenteerd aan de rand.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 24,2 mm.

Massa: 2,40 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, naar rechts draaiende.

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Drie bolletjes in het kasteel .

Omsloten met een gladde cirkel.

 

 

Keerzijde: Binnen een sierrand,

de sierband of buitenbaan, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort gevoet glad kruis.

De binnenbaan heeft zeven ringen met een gecentreerde puntversiering. 

 

Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

Zie ook (TG 01)


 

Type "Tourse groot" (TG 30)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht geframenteerd aan de rand.

Slecht gegoten penning.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 26,3 mm.

Massa: 2,60 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, naar links draaiende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel.

De binnenste sierband bestaat uit,

naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord, naar rechts draaiende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort gevoet glad kruis.

De binnenbaan heeft, naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken. 

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

Type"Tourse groot" (TG 31)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,05 gram.

Diameter: Ø 18,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tours kasteel, getopt met drie punten.

Die een lelie voorstelt. 

Centraal een (passer) punt.

Onder het kasteel twee bolletjes/punten, met elkaar verbonden.

 


Keerzijde: Omsloten door een gladde cirkel.

Lang slank gelelied kruis.

Centraal een (passer) punt.

 

Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.3.


 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 32)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht geframenteerd aan de rand.

Centrale lacune, door gietfout.

Plooibarst.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 24,7 mm.

Massa: 2,04 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, naar links draaiend.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel.

De binnenste sierband bestaat uit,

naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

 

Keerzijde: Binnen een sierboord, 

Met naar buiten gekeerde driehoeken.

De lege velden, gevuld met telkens drie punten/bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort gevoet glad kruis.

De binnenbaan gearceerd. 

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 33)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 24,7 mm.

Massa: 2,04 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een sierband, gearceerd met kruisjes.

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel twee ringen, met elkaar verbonden.

Centraal in het kasteel, een (passer) punt.

De binnenste sierband, gearceerd.

 

Keerzijde: Binnen een sierboord, 

Met naar buiten gekeerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort gevoet glad kruis.

De binnenbaan gearceerd. 

 

Lit.: Pelsdonk, 275; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 34)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht gietfout door barst in de gietmal.

Nageldoorboring.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25,5 mm.

Massa: 2,17 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Een bolletje/punt binnen het kasteel. (passerpunt)

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije hoeken telkens versiert met drie punten/bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, naar rechts draaiend gearceerd motief.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van naar rechts draaiende arceringen.

De buitenband, uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, versiert met telkens drie bolletjes/punten.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit.: Pelsdonk 275 ; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

Zie ook TG 24 en TG 26.

 


 

 

 

Type "Tourse groot" (TG 35)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht geframenteerd, door plooiranden.

Gemoffeld exemplaar.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25,8 mm.

Massa: 2,04 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit een gearceerde sierband.

De arcering, naar rechts draaiende. 

De buitenband, naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken,

de vrije hoeken, telkens lege vlakken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, telkens lege vlakken.

De buitenband,is voorzien van naar links draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit.: Pelsdonk 275 e.v.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 36)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 24,9 mm.

Massa: 1,95 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan het kasteel, twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit,

naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije hoeken, telkens lege vlakken.

De buitenband,een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste sierband, is voorzien van naar links draaiende arceringen.

De buitenband,bestaat uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, telkens drie bolletjes/punten.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Pelsdonk 275 e.v.

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 37)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Geframenteerd aan de rand.

Lacune's door gietfout.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25 mm.

Massa: 2,1 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een naar links draaiende gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan het kasteel, twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten door een parelcirkel. 

 

 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een drie-dubbele sierrand.

Het gevoet kruis, omsloten door een parelcirkel.

De binnenste sierband, bestaat uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

De overige hoeken, telkens een leeg vlak.

De buitenbaan, is voorzien van naar links draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

Tussen de buiten- en binnenbaan, is nog een vrije zone.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 38)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Geframenteerd aan de rand.

 

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23,2 mm.

Massa: 1,78 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan twee punt/cirkel versieringen.

Drie bolletjes binnen het kasteel.

De buitenbaan versiert met negen "Fleur de lys".

De buitenste cirkels, in de sierrand overlappen elkaar.

 

Keerzijde: Een kort gevoet kruis.

De sierband of buitenbaan,

bestaat uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

In de vrije hoeken, telkens drie bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De binnenbaan, gearceerd. 

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

 

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 39)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 27 mm.

Massa: 2,4 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een naar links draaiende gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan het kasteel, twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten door een parelcirkel. 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een drie-dubbele sierrand.

Het gevoet kruis, omsloten door een parelcirkel.

De binnenste sierband, bestaat uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

De overige hoeken, telkens een leeg vlak.

De buitenbaan, is voorzien van naar links draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

Tussen de buiten- en binnenbaan, is nog een vrije zone.

Centraal, een (passer) punt.

 

 Zie ook (TG 37)

 


 

Type "Tourse groot" (TG 40)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

 

Pseudo-muntpenning. 

Type "Tourse groot". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 6,10 gram.
Diameter: Ø 26,33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Dit type dateert van na 1266, vermits dat jaar de eerste "Gros tournois" munten werden geslagen onder Lodewijk IX, en door tal van diverse vorsten later werden nagebootst.


Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes binnen het kasteel

De buitenbaan versiert met acht "Fleur de lys",

omsloten met een dubbele cirkel, de buitenste cirkels overlappen elkaar.

Omschrift :

TVROИVS ° CIVIS

Stad Tours

De letter N gespiegeld.

 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis.

Omschrift in de binnenbaan:

✠ LVDOVICVS . REX

Koning Lodewijk.

Omschrift in de buitenbaan.

✠ BИDICTV : SIT : ИOmЄИI

Gezegend zij de naam.

De letter N gespiegeld, interpunctie met dubbele punten/ringetjes.


Lit.: Duplessy 190.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 41)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

Penning, type Tournooise.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 0,4 gram.
Diameter: 12,2 mm.
Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een naar rechts draaiende gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met drie bolletjes als kruis.

Een bolletje in het kasteel. (passer-punt)

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

 

 

Keerzijde: Omsloten met een naar rechts draaiende gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een binnencirkel.
Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens drie bolletjes.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 42)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 26,4 mm.

Massa: 2,10 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Een bolletje/punt binnen het kasteel. (passerpunt)

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije hoeken telkens versiert met drie punten/bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, naar rechts draaiend gearceerd motief.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van naar rechts draaiende arceringen.

De buitenband, uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken, 

De vrije hoeken, versiert met telkens drie bolletjes/punten.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

 

Lit.: Pelsdonk 275 ; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

Zie ook TG 24, TG 26 en TG 34.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 43)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Geframenteerd aan de rand.

Slecht gegoten penning.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25,9 mm.

Massa: 2,05 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, een (passer) punt.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

De binnenste sierband bestaat uit,

naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort glad kruis.

De binnenbaan heeft, naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken. 

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 44)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Geframenteerd aan de rand.

Met plooibarst.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 21 mm.

Massa: 2,50 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, naar rechts gedraaid.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een gladde binnencirkel.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, een (passer) punt.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

De binnenste sierband bestaat uit,

naar binnen gekeerde en plat gearceerde driehoeken.

De resterende driehoeken, leeg.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord, naar rechts gedraaid.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort glad gevoet kruis.

In het kruishart, een (passer) punt.

Omsloten met een geparelde binnencirkel.

De binnenbaan heeft, ring-motieven. 

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v. 


 

Type "Tourse groot" (TG 45)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Licht geframenteerd aan de rand.

Voorzien van een ophanggaatje.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen. 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 22 mm.

Massa: 1,26 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Twee bolletjes binnen het kasteel.

De buitenbaan versiert met acht "Fleur de lys".

Omsloten door een dubbele cirkel/bogen.

De buitenste cirkels/bogen, in de sierrand overlappen elkaar.

Fictief omschrift, rond het kasteel.

Die een pseudo-legende voorstelt.

VO AVЄ mV

 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenbaan, bestaat uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken, 

Sommige driehoeken zijn in ruitpatroon gearceerd.

De vrije hoeken, telkens versiert met een tot drie bolletjes/punten.

De buitenbaan, bevat naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

De bovenste driehoek, in ruitpatroon gearceerd.

In de vrijstaande hoeken, telkens drie bolletjes/punten.

Die beide versierde banen als pseudo-legende voorstelt. 

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v. 

 

 


 

Type "Tourse groot" (TG 46)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

 

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Lacune's door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,55 gram

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis, 

omsloten door een sierrand. 

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes/punten binnen het kasteel.

De  sierband bestaat uit naar binnen gekeerde gearceerde diehoeken, 

De overige driehoeken voorzien van een punt/bolletje

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenbaan gearceerd,

de buitenbaan, bevat naar binnen gekeerde en gearceerde driehoeken.

De overige driehoeken, leeg gelaten.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Forgeais pagina 78 e.v.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 47)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Gefragmenteerd aan de rand.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,33 gram

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis, 

omsloten door een sierrand. 

Onderaan twee aan elkaar verbonden bolletjes/punten.

De buitenbaan versiert met "Fleur de lys".

Omsloten door een dubbele cirkel/bogen.

De buitenste cirkels/bogen, in de sierrand overlappen elkaar.

 

Keerzijde: Kort glad kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

Centraal, een (passer) punt.

De binnenbaan naar rechts draaiend en gearceerd,

de buitenbaan, bevat naar binnen gekeerde en gearceerde driehoeken.

De overige driehoeken, leeg gelaten.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Forgeais pagina 78 e.v.; Pelsdonk 252 e.v.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 48)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Gefragmenteerd aan de rand.

Lacune's door gietfout.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,18 gram

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis (?), 

omsloten door een sierrand. 

Met naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

Die de "Fleur de lys" moeten voorstellen?

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes binnen het kasteel.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

Centraal, een (passer) punt.

De binnenbaan gearceerd,

de buitenbaan, bevat naar binnen gekeerde en gearceerde driehoeken.

De overige driehoeken, leeg gelaten.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Forgeais pagina 78 e.v.; Pelsdonk 252 e.v.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 49)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,65 gram

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis, 

omsloten door een sierrand, niet nader toe te schrijven.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes binnen het kasteel.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenbaan, niet nader toe te schrijven.

De buitenbaan, gearceerd en naar links draaiend.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit: Forgeais pagina 78 e.v.; Pelsdonk 252 e.v.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 50)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Gebroken exemplaar, door verplooiing.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,10 gram

Diameter: Ø 23,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis (?).

Omsloten door een sierrand,

met punt cirkel versieringen in de buitenbaan.

De binnenbaan, gearceerd, en naar links draaiend.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenbaan, gearceerd en naar links draaiend.

De buitenbaan, in gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Forgeais pagina 78 e.v.; Pelsdonk 252 e.v.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 51)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Licht geplooid.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25 mm.

Massa: 2,35 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, naar rechts draaiende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, een (passer) punt.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

De binnenste sierband bestaat uit,

naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord, naar rechts draaiende.

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort glad kruis.

De binnenbaan heeft, naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken. 

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

 

Type "Tourse groot" (TG 52)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Licht geplooid.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 24,7 mm.

Massa: 2,06 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde en versierde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, een (passer) punt.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

 

 

Keerzijde: Binnen een sierboord, met driehoeken versiert.

die een pseudo-legende voorstelt.

In de binnencirkel, een kort glad kruis.

Centraal, een (passer) punt.

De binnenbaan, niet nader toe te schrijven. 

 

Lit.:  A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 


 

Type "Tourse groot" (TG 53)

Bodemvondst, Alex Van Der Kallen.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Kleine lacune's door gietfout.

Licht geplooid.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 25 mm.

Massa: 1,82 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Een bolletje binnen het kasteel.

(passer punt)

De buitenbaan versiert met dertien bogen.

Gevuld met telkens vier puntjes/bolletjes.

"Fleur de lys" voorstellend.

 

 

Keerzijde: Binnen een sierboord,

met naar links draaiende arcering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

In de binnencirkel, een kort glad gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

In de binnenbaan,

een pseudo-legende.

 

Lit.: Pelsdonk pag. 191 afb. 281 (Dit exemplaar)

 


 

Type "Tourse Groot" (TG 54)

Bodemvondst, Eddy Baaten.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Schade aan de keerzijde.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23 mm.

Massa: 5,52 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Twee bolletjes binnen het kasteel.

De buitenbaan versiert met zes bogen.

Gevuld met telkens een "Fleur de lys" voorstellend.

 

 

Keerzijde: Binnen een sierboord,

bestaande uit zes bogen, gevuld met telkens een lelie.

Een kort glad gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

 


 

 

Type "Tourse Groot" (TG 55)

Bodemvondst, Dirk de Jong.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand, en spijkergaten.

 

Materiaal: Tin.

Diameter: 28 mm.

Massa: 2,3 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel,

de torens getopt met een ringetje.

Binnen het kasteel boven de poort, drie ringetjes.

De buitenbaan versiert met gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Binnen een brede gearceerde sierboord,

bestaande uit naar buiten gekeerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten met een gearceerde smalle cirkel.

 

 

 


 

 

Type "Tourse Groot" (TG 56)

Bodemvondst, Arjan Wagemakers.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van kort na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand, door indeuking.

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 25 mm. x 27 mm.

Massa: 8,95 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal gelegen, een Tours kasteel. 

Het kasteel getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Omsloten met een dubbele gladde cirkel,

waarin fictieve letters/legende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord,

bestaande uit punten/bolletjes.

Die een pseudo buitenbaan voorstelt.

Centraal, een kort glad gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten met een binnenbaan tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

 


 

Type "Tourse Groot" (TG 57)

Bodemvondst, Minte Metaaldetector.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Lichte plooivervorming.

Het type dateert van kort na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand, door indeuking.

 

Materiaal: Tin.

Diameter: 25 mm.

Massa: 2,61 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt in de binnen en buitenbaan.

Waartussen, een punt-cirkel versiering.

Centraal gelegen, een Tours kasteel. 

Het kasteel getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Het kasteel en de onderste balk, gearceerd.

Ter weerszijden en onder het kasteel, versiert met een punt-cirkel motief.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

Keerzijde: Binnen een dubbele gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt in de binnen en buitenbaan.

Waartussen, een punt-cirkel versiering.

Op het veld een lang glad geankert kruis.

De kwartieren telkens beladen met een rozet/bloem.

 

 

 


 

Type"Tourse Groot" (TG 58)

Bodemvondst, Ruud van der Lee.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van kort na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Plooischade.

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 25 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal gelegen, een Tours kasteel. 

Het kasteel getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Omsloten met een dubbele gladde cirkel,

waarin fictieve letters/legende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord,

bestaande uit punten/bolletjes.

Die een pseudo buitenbaan voorstelt.

Centraal, een kort glad gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten met een binnenbaan tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: Identiek exemplaar als Type "Tourse Groot" TG 56.

 

 


 

Type "Tourse Groot" (TG 59)

Bodemvondst.

 

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van kort na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Licht decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Tin.

Diameter: 23,8 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een smalle naar rechts draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal op het veld, een Tours kasteel. 

Het kasteel getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, drie punten/bolletjes/pellets.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Omsloten met een gladde cirkel,

Tussen de gladde binnencirkel en de gearceerde rand

Punt/cirkel versiering in kruisvorm. 

 

 

Keerzijde: Omsloten met een naar rechts draaiende gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.

Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens een "Fleur de lys".

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.

 

 


 

Type "Tourse Groot" (TG 60)

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Kleine lacune, door gietfout.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Ø 28 mm.

Massa: 3,40 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

De buitenbaan versiert met tien bogen.

Gevuld met telkens een kruisje.

"Fleur de lys" voorstellend.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die de buitenbaan en pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis, binnen een gladde cirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Omschrift:

+ PHPP REX

Koning Philips.

 

 

Lit: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

 

 


 

 

 

 

Type "Tourse Groot" (TG 61)

Bodemvondst, Frankrijk.

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Overlangse plooibarsten.

 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Ø 23 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die de buitenbaan en pseudo-legende voorstelt.

Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, twee bolletjes/punten.

Centraal, een passerpunt.

Omsloten met een binnenbaan,

in pseudo-omschrift.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die de buitenbaan en pseudo-legende voorstelt.

Een lang gevoet glad kruis.

 

 

Lit: A. Forgeais Blz. 78 e.v.

 

 


 

 

Type "Denier tournois" (DT 01)

 

Bodemvondst Ruud van der Lee.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.
Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 2 à 3 gram. (Zilveren uitgifte Ca. 0,90 gram)

Diameter: Ø 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

 

Voorzijde: Centraal binnen een gladde cirkel.

Een kort gevoet glad kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.
In de kwartieren telkens een bolletje.
Omschrift:
+ PhILIPPVS REX  (Koning Filips)

 

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Tours kasteel, en met een kruis getopt.

Omschrift: + TVRONVS CIVIS   (Stad Tours)

 

Lit: M. J. DUPLESSY (extrait tiré de "les monnaies françaises royales" tome I 1988)

 


 

Type "Denier tournois" (DT 02)

Bodemvondst,Hans Bostelaar.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Lacunes, door gietfout.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

 

Voorzijde: Centraal binnen een gladde cirkel.

Een kort gevoet glad kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.
In de kwartieren telkens een bolletje.
Omschrift:
Niet nader te bepalen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tours kasteel, en met een kruis getopt.

Twee bolletjes binnen het kasteel.

 

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 03)

Bodemvondst,Hans Bostelaar.

 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

 

Voorzijde: Centraal binnen een sierband,

de sierband, is in naar buiten gekeerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.
Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, niet met een kruis getopt.

Een bolletje binnen het kasteel (passer-punt).

 

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 04)

Bodemvondst,Hans Bostelaar.

 

 

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.

 

Keerzijde: Binnen gladde buitencirkel.

Tours kasteel.

Een bolletje binnen het kasteel (passer-punt).

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 05)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,85 gram.

Diameter: Ø 20,8 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, getopt met een "Fleur de lys".

Drie bolletjes binnen het kasteel.

Centraal, een (passer) punt.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

 

 

 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,en in de binnenbaan versiert, met gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

Type "Denier tournois" ( DT 06)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,92 gram.

Diameter: Ø 12,6 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 07)

Bodemvondst, Dirk Billiau.

(Monétaire) Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 1,40 gram.

Diameter: Ø 19 à 20 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Tours kasteel, getopt met een gevoet kruis.

Binnen het kasteel, vier punten/bolletjes.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Versiert afwisselend met een lijn recht en schuin,

waartussen twee boven elkaar staande punten (:I:/:I:/:)

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
Omsloten met een parelcirkel.

 

 


 

 

Type "Denier tournois" (DT 08)

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

(Monétaire) Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd door gietfout.

Materiaal: Tin.

Massa: 0,55 gram.

Diameter: Ø 11 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Tours kasteel, getopt met een kruis (?).

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevorkt kruis.

De kruisvoeten raken de sierboord. 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 09)

Bodemvondst, Riccardo Dewamme.

(Monétaire) Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd door gietfout/breuk.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,8 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

Binnen het kasteel, een punt/bolletje.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevoet kruis.

In de kwartieren, letters (?)

Centraal, in het kruis een (passer) punt.

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 10)

Bodemvondst, Philip Coens.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,99 gram.

Diameter: Ø 17,24 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringen met elkaar verbonden.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een (gevoet) kruis.

In de kwartieren, gearceerd (?)

Centraal, in het kruis een (passer) punt.

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 11)

Bodemvondst, Fredo van Berkel.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,34 gram.

Diameter: Ø 12 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Naar rechts draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, getopt met een kruis in de vorm van bolletjes.

Onder het kasteel, twee ringen met elkaar verbonden.

Binnen het kasteel, een (passer) punt/bolletje.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Naar rechts draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gelelied kruis, de lelies met drie punten/bolletjes voorgestelt.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, in het kruis een (passer) punt.

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 12)

 

Bodemvondst, Dordrecht.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht, decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,21 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1325

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal een "Tours" kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee bolletjes/punten met elkaar verbonden.

Binnen het kasteel, twee punten/bolletjes.

Links een pseudo-legende.

OVIX 

Rechts niet meer leesbaar.

 

 

Keerzijde: Gelegen op het veld

Een geankert glad kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Waaraan een steeltje, die tussen de kruisankers loopt.

 

Lit.: Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag.188 nr.246.

 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 13)

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper, vertint.

Massa: 0,94 gram.

Diameter: Ø 18,8 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1325

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een dubbele  parelcirkel.

Centraal een "Tours" kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee bolletjes/punten.

Het kasteel omsloten/versiert met puten/bolletjes.

 

 

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Een gevoet glad kruis.

 

 

 Lit.: Gezocht en gevonden, pag.78 nr.7.5.3 e.v.; Forgeais, pag. 78 e.v.; Mitchiner, 86-167 voor vergelijkbare typen in messing). 

 


 

Type "Denier tournois" (DT 14)

Bodemvondst, Roland Decock.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,58 gram.

Diameter: Ø 12 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1325

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal een "Tours" kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gevorkt glad kruis.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

 Lit.: Gezocht en gevonden, pag.78 nr.7.5.3 e.v.; Forgeais, pag. 78 e.v.; Mitchiner, 86-167 voor vergelijkbare typen in messing).