Brugse monetaire méreaux uit de tijd van Breydel en Deconinck.

door Redgy Dewulf.

In de loop van het Archeologisch Congres dat in 1887 te Brugge plaats greep, sprak Alphonse De Schodt, toen voorzitter van het Koninklijk Genootschap voor Numismatiek, onder meer enkele woorden over die méreaus, van verschillende stempel, die op de voorzijde een lelie binnen een randversiering vertonen en op de keerzijde, binnen dezelfde versiering, een gevoet kruis met twaalf bolletjes er rond. Die keerzijde imiteert deze van de Engelse sterlingen (d.i. de Edwardiaanse zilveren penny).

Deze stukken zijn geslagen met de stempel van de koning van Frankrijk.

Ze zullen een gedwongen waarde gehad hebben en een handelswaarde.

Men kan ze dus beschouwen als (pseudo)munten, al zijn ze nog in geen enkele muntcatalogus opgenomen.

 

 

De juiste benoeming/ determinatie zou zijn:

 

"Loden monetaire penning Brugge onder Filips IV koning van Frankrijk 1285-1314."

 

Deze penningen werden gebruikt om werklui te betalen die in Brugge aan de vestingen werkten.

Kleine loden penningen werden wel vaker gebruikt voor het betalen van kleinere sommen aan werklieden.

De zilveren munten waren namelijk van te hoge waarde en meer bestemd voor de adel.

Ze werden gemaakt ten tijde van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen.

Brugge werd toen gedomineerd door de koningspartij, de Leliaarts, die zich had onderworpen aan de koning van Frankrijk,

Filips de Schone en zag de stad omgeven door belangrijke versterkingen.

Ze hadden een monetaire waarde en ze circuleerden in Brugge ten tijde van Breydel en Deconinck in de 13de/14de eeuw.

In 1297 was er ene zekere Pierre Harbin die 9.900 kleine loden penningen leverde voor de versterkingswerken:

"Pedro Habin, pro IXm IXe signaculis plumbeis ad opus operis fassati, iiij lb xix s."

 

Deze pseudomunten zijn op meerdere plaatsen aangetroffen, o.a. in Brugge en Damme.

Na verloop van tijd werd hun verspreidingsgebied groter en zijn exemplaren opgedoken in Rijsel en Nederland

 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 01)

 Uit de collectie, Paul Callewaert.

Type Fleur de lis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,83 gram.

Diameter: 13,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Franse versierde lelie in het veld.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een kort glad breed gevoet kruis.
In de kwartieren, telkens een bolletje.

Lit: A. Forgeais pag 101 e.v.


 

Type "Fleur de lis" (FDL 02)

 

Bodemvondst Maarten Van De Capelle.

 

 

(Monétaire Brugse ? )Penning onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Met een kleine lacune (gietfout)

Massa: 1,24 gram.

Diameter: 15 mm.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een Franse lelie (Fleur-de-lis), in het veld.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, waarbij de voeten van het kruis raken aan de buitenbaan.
In de kwartieren telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld van de Engelse Long cross penny/Sterling)


Lit.: Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck.

 

 

Volgens Reddy Dewulf, werden deze penningen gebruikt om arbeiders te betalen die aan de Brugse vestigingen werkten.
Deze vertegenwoordigen een monetaire waarde, een soort kleingeld voor het uitbetalen van kleinere sommen aan de werklieden.
In 1297 maakte en leverde Pierre Harbin in opdracht 9 900 loden penningen aan voor de versterkingswerken te Brugge.
"Pedro Habin, pro IXm IXe signaculis plumbeis ad opus operis fassati, iiij ib xixs".

 


 

Type "Fleur de lis" (FDL 03)

 

Bodemvondst Marc Haulez.

(Archeologische opgraving Hulst)

 

 

 

Penning naar model van Italiaanse "Fiorino d'oro".(Italiaanse gouden florijn)

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend. 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1252-1350 
(munten werden geslagen tot 1533)


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
Het stadswapen van Florence (Firenze) "Fleur de lys".
Links en rechts, de steeltjes met bloemvoorstelling.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Een fictief wapenschild met klaverblad (?)
De bovenste hoeken van het wapenschild raken de rand.
Links en rechts, telkens vijf bolletje.
Boven het schild vier bolletjes.


Lit: Pelsdonk 376 e.v.


 

Type "Fleur de lis" (FDL 04)

 

Bodemvondst D.V.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 15 mm.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Franse lelie in het veld.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit: Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck.

 

Volgens Reddy Dewulf, werden deze penningen gebruikt om arbeiders te betalen die aan de Brugse vestigingen werkten. Deze vertegenwoordigen een monetaire waarde, een soort kleingeld voor het uitbetalen van kleinere sommen aan de werklieden. In 1297 maakte en leverde Pierre Harbin in opdracht 9.900 loden penningen aan voor de versterkingswerken te Brugge. "Pedro Habin, pro IXm IXe signaculis plumbeis ad opus operis fassati, iiij ib xixs".

 


 

Type "Fleur de lis" (FDL 05)

 

 

Bodemvondst D.V.

 

 

Penning. van het Fleur de lis type.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Massa: Onbekend.
Diameter: 16 mm.
Datering: z.j. Ca. 14e a 15e eeuws.

Aanmaakplaats: z.pl. (Frankrijk ?)


Voorzijde: Binnen een sierband, van ca. 24 bolletjes.
Koninklijke Franse lelie (Fleur de Lis)


Keerzijde: Binnen een sierband, van Ca. 24 bolletjes.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis raken, de sierband.
In het eerste en derde kwartier één bolletje.
In het tweede en vierde kwartier drie bolletjes.


Lit: Pelsdonk afb. 376 e.v.

 


 

Type "Fleur de lis" (FDL 06)

 

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

 

Penning naar het "Lelie" type.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10 gram.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een versierde lelie (Fleur de lis) in het veld.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele buitencirkel.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang gevoet kruis, dat de binnenste cirkel onderbreekt.

Centraal in het midden een ruitvormig hartschild.

In de kwartieren telkens een onbekend figuur.

 

Lit: A. Forgeais pag 101 e.v.


 

Type "Fleur de lis" (FDL 07)

Bodemvondst, Paul Callewaert.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

Voorzien van doorboring/nagelinslag.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,04 gram.

Diameter: 15,7 mm.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit: Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck.


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 08)

Bodemvondst Roland Decock.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit: Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck.

 


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 09)

Bodemvondst, Roland Decock.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit: Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck.

 


 

Type "Fleur de lis" (FDL 10)

Bodemvondst, Roland Decock.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit: Redgy Dewulf, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck.

 


 

Type "Fleur de lis" (FDL 11)

Bodemvondst, Marcel De Putter.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,90 gram.

Diameter: 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 1290-1314.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.

De bovenpunt en onderpunt, raken de sierband.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit.: 
A. De Schodt, Résumé historique de la numismatique brugeoise, Brugge 1888, pagina 43; Dewulf Redgy, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck, Brugge en het Vrije 2015 nr 3 pagina 74.; J.E.L. Pelsdonk, 378, pagina 198. 


 

 

Type "Fleur de lis"(FDL 12)

Bodemvondst, Maarten Van De Capelle.

 

 

Type Fleur de lis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een lelie in het veld.

 

Keerzijde: Binnen een parelrand.
Een lang glad kruis.
In de kwartieren, telkens een bolletje.

Lit: A. Forgeais pag 101 e.v.


 

Type "Fleur de lis" (FDL 13)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

Penning naar Franse Fleur de lis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,68 gram.

Diameter: 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een kort gevoet kruis.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106.


 

 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 14)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Penning type "Fleur de lis ", gefragmenteerd door gietfout (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,19 gram.

Diameter: 19mm.  x 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel, Saint-Pierre.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie gelegen op een leeg veld.

 

Keerzijde: De letters S P gelegen op een leeg veld.

 S P = Saint-Pierre


 

Type "Fleur de lis" (FDL 15)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Penning type "Fleur de lis ".

(Volgens Labrot, tolpenning voor brugovergang)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,52 gram.

Diameter: 19mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Een lelie, met kruisvorm.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorsteld.

Gelegen op een gearceerd veld.

Een breedarmig kruis, de kruisarmen gearceerd.

 


 

Type "Fleur de lis" (FDL 16)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

Licht geframenteerd.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,64 gram.

Diameter: 16 mm.

Datering: z.j. Ca. 1290-1314.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.

De bovenpunt en onderpunt, raken de sierband.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit.: 
A. De Schodt, Résumé historique de la numismatique brugeoise, Brugge 1888, pagina 43; Dewulf Redgy, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck, Brugge en het Vrije 2015 nr 3 pagina 74.; J.E.L. Pelsdonk, 378, pagina 198. 


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 17)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

Centrale kleine lacune, wegens gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,16 gram.

Diameter: 16 mm.

Datering: z.j. Ca. 1290-1314.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.

De bovenpunt en onderpunt, raken de sierband.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit.: 
A. De Schodt, Résumé historique de la numismatique brugeoise, Brugge 1888, pagina 43; Dewulf Redgy, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck, Brugge en het Vrije 2015 nr 3 pagina 74.; J.E.L. Pelsdonk, 378, pagina 198. 


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 18)

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

(Monétaire Brugse ?) Penning, onder Filips IV als koning van Frankrijk (1285-1314)

Licht gefragmenteerd.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,15 gram.

Diameter: 15 mm.

Datering: z.j. Ca. 1290-1314.

Aanmaakplaats: z.pl. (Brugge ?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lelie in het veld.

De bovenpunt en onderpunt, raken de sierband.


Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de gearceerde band.
In de kwartieren, telkens drie bolletjes.
(naar voorbeeld Long cross penny/sterling)


Lit.: 
A. De Schodt, Résumé historique de la numismatique brugeoise, Brugge 1888, pagina 43; Dewulf Redgy, Twee Brugse monetaire mereaus uit de tijd van Breydel en Deconinck, Brugge en het Vrije 2015 nr 3 pagina 74.; J.E.L. Pelsdonk, 378, pagina 198. 


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 19)

Bodemvondst, G.M.

 

 

Penning type "Fleur de lis".

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,20 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Een kort gevoet glad kruis,

met in de kwartieren telkens een bolletje.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.; Pelsdonk afb. 376 e.v.


 

 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 20)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

Penning type "Fleur de lis".

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Een kort glad kruis,

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.; Pelsdonk afb. 376 e.v.


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 21)

Bodemvondst, Kris (Octavianvs).

 

 

Penning type "Fleur de lis".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Een kort glad slank kruis,

Centraal een (passer) punt.

In de kwartieren telkens een bolletje/punt.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.; Pelsdonk afb. 376 e.v.


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 22)

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

 

 

Penning type "Fleur de lis".

Lichte plooivorm aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Een kort glad kruis,

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.; Pelsdonk afb. 376 e.v.; Zie ook FDL 20


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 23)

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

Enkelzijdige penning type "Fleur de lis".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,39 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.15e à 16e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een lelie in het veld.

Geflankeerd door twee bolle/punten bovenaan de lelie.

 

Keerzijde: Blanco.

Niet nader toe te schrijven.

(mogelijks fout, in de gietmal)

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 24)

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

Enkelzijdige penning type "Fleur de lis".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,14 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.15e à 16e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een lelie in het veld.

Geflankeerd door twee bolle/punten bovenaan de lelie.

 

Keerzijde: Blanco.

Niet nader toe te schrijven.

(mogelijks fout, in de gietmal)

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.

Mogelijks uit dezelfde gietmal, als FDL 24.


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 25)

Bodemvondst UK.

 

 

Penning type "Fleur de lis".

Minimaal geframenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,83 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Grote rozet, met hartvormige bloembladeren.

Lelie gelegen op een gearceerd veld.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

Keerzijde: Een kort glad slank kruis,

Centraal een (passer) punt.

In de kwartieren telkens een bolletje/punt.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.; Pelsdonk afb. 381.


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 26)

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

Penning type "Fleur de lis".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een geparelde sierrand.

 

Keerzijde: Een lang glad kruis,

Centraal een (passer) punt.

In de kwartieren afwisselend, punt-cirkel, en drie kleine puntjes/bolletjes.

Omsloten door een geparelde sierrand.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.


 

 

TYPE TUDOR LELIE (Engeland)

Deze tokens van het Tudor "lelie" type.

Zouden net zo acceptabel zijn geweest op de geldmarkt, op momenten dat het zwart geld tijdelijk opdroogde.

Vorsten en rijke landheren faalden in het nakomen van hun beloften om een ​​lagere denominatie of zilver te slaan.

 

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies,Roman to Victorian. Chapter 6, pag 43 e.v.

 


 


 

Type "Tudor lelie" (TL 01)

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning type "Tudor lelie" / Kruis.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,37 gram.

Diameter: 16,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 14e begin 15e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

 

 

Keerzijde: Een lang slank kruis,

Centraal een (passer) punt.

In de kwartieren telkens een V met de punt naar binnen gekeerd.

 

 

Lit.: Edward Fletcher, Chaper 6, Tudor Tokens &Tallies, pag. 46.


 

Type "Tudor lelie" (TL 02)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning type "Tudor lelie " / Letters.

 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,95 gram.

Diameter: 20,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw.

 

Voorzijde: Een Tudor lelie in het veld.

 

 

Keerzijde: De letters H H ,

tussen twee horizontaal liggende balken.

 

 

Lit.: Edward Fletcher, Chaper 6, Tudor Tokens &Tallies, pag. 46.


 

Type "Tudor lelie" (TL 03)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

 

 

Penning type "Tudor-lelie" / Letters.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,10 gram.

Diameter: 18,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16e begin 17e eeuw.

 

Voorzijde: Een Tudor lelie in het veld.

 

 

Keerzijde: De letters T S 

 

 

Lit.: Edward Fletcher, Chaper 6, Tudor Tokens &Tallies, pag. 46.


 

Type "Tudor lelie" (TL 04)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

 

 

Penning type "Tudor-lelie" / Letters.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,29 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw.

 

Voorzijde: Een Tudor lelie in het veld.

 

 

Keerzijde: De letters G A

 

 

Lit.: Edward Fletcher, Chaper 6, Tudor Tokens &Tallies, pag. 46.