Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/01)

Bodemvondst, Vincent van Zandwijk.

 

 

Penning type "Adelaar/kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

En uitgestrekte poten & klauwen.

De adelaars-kop naar rechts gewend.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbellijnig kruis,

met in de kwartieren, telkens een drieblad.

Omschrift tussen de kruisarmen:

GLI / AN / CI. / IO

Centraal een (passer) punt.

 

 


 

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/02)

Bodemvondst, Nigel.

 

 

 

 

Penning type "Adelaar/kruis".

(Naar model Denarius, Halen/Brabant ?)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

En uitgestrekte poten & klauwen.

De adelaars-kop naar rechts gewend.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een breedarmig gevoet kruis.

In de kwartieren, rozet en letters ?

Centraal een (passer) punt.

 

 Lit.: Vanhoudt, naar model G 126 ?


 

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/03)

Bodemvondst, Romain Van Craeyenest.

 

 

Penning type "Adelaar/kruis".

Mogelijks naar model Maille van Loo of Maille van Aire sur la Lys

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood.
Massa: 2,3 gram.
Diameter: 16,52 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De adelaars-kop naar rechts gewend.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel.

Een pseudo-omschrift ? (niet meer leesbaar)

Een kort glad kruis,

met in de kwartieren, telkens een letter/drieblad.

Centraal een (passer) punt.

 

Lit.: Vanhoudt G 2443. 


 

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/04)

Penning type "Adelaar/kruis".

 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand. 

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,84 gram.
Diameter: Ø  20,18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De adelaars-kop naar links gewend.

 

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gevoet glad kruis.

De kruisvoeten in kleine bolvorm.

In de kwartieren, telkens twee bolletjes/punten en punt cirkel.

 

 


 

Penning "Adelaar/wapenschild".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Penning type "Adelaar/wapenschild".

Geknipt naar kwart penning.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Tin.
Massa: 0,30 gram.
Diameter: 10 mm. Oorspronkelijk 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een tweekoppige adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De vleugels, en borst gearceerd.

Centraal, een (passer) punt.

 

 


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een (Fictief) wapenschild.

Gearceerde balken in het veld.

 

 


 

Penning naar model "Brabantse denier".

 


Bodemvondst Marcel (MJ XP BVW)

 

 

 

 

Imitatie van een zilveren Brabantse Denier, Type aanlegsteiger uit Brussel.

Ook bestaat hier de mogelijkheid, dat dit om vals geld gaat.

En mag deze optie niet uitgesloten worden.
Dergelijke penningen van een lood/tin legering glanzen als zilver, direct na het gieten.


Materiaal: Lood.
Massa: 1,38 gram.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, een aanlegsteiger.
Bestaande uit twee evenwijdige, 

in het midden naar elkaar toe gebogen geparelde lijnen, 

met vijf dwarsbalken.
Langs beide zijden, versiert met een waaiervormig teken met drie armen. 
Mogelijks rechts boven vergezeld van een letter (?)Keerzijde: Binnen een parelcirkel , een kruis, 

met in de armen volle lijnen, 

in de kwartieren versiert met twee bolletjes die op een staafje liggen.


Lit: Aimé Haeck 252.2.9b31/variant 254; De Witte, 100, 130. 

 


 

Byzantijnse tessera/amulet.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Byzantijnse enkelzijdige tessera of amulet.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 5,75 gram.
Diameter: 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. Heilig land ?
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Epigramatisch inscriptie in vier regels.

CYRA /  ΛΛA / BEΛΛ EX / IN

Versiert met magische of gnostische edelstenen en amuletten.


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning "Christus".

Enkelzijdige penning/insigne "Christus".

 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Lichte (plooi) barst, gefragmenteerd aan de rand. 

 

Materiaal: Lood.
Massa: 2,12 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Aanziend Christus hoofd.

Aangezicht met baard.

Keerzijde: Gietpatroon van de mal.

 

 


 

Penning naar model "Denier"

Bodemvondst, Arjen van den Kerchove.

 

 

 

 

Penning naar model Denier, Jan I (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning, is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel. 
Een lang uitgerekt wapenschild.

Staande leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekruld.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel , 

een smal gelelied kruis.

 

 


 

Penning naar model "denier" Guy de Thouars (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning naar model denier Guy de Thouars.

Hertogdom Bretange (Fr)

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood.
Massa: 6,50 gram.
Diameter: 18,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Nantes ?)
Datering: z.j. Ca. 1186-1213


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

I I . A . И . C . R . E

En kort gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

 

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Groot geankert kruis.

 

Lit.: Alexis Bigot, Provenance Le Reheu PI VIII,5 146; Jez. 34 e.v.

 


 

Penning naar model "Denier" (Jan I ?)

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

 

 

 

 

Penning naar model Denier, Jan I (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning, is niet gekend.

Restanten uit gietmal, nog aanwezig.


Materiaal: Lood.
Massa: 0,55 gram.
Diameter: 7 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  eind 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een (parel)cirkel. 
Een lang uitgerekt wapenschild.

Staande leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekruld.


Keerzijde: Binnen een (parel)cirkel.

Een glad kruis.

In de kwartieren, niet nader te bepalen letters.

 

Lit.: Vanhoudt G 175. 


 

Méreaux naar model "Denier Melgueil"

Penning naar model Denier van Melgueil.

Graafschap Melgueil, bisdom Maguelonne.

 

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,4 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Languedoc).

Datering: z.j. Ca. 12e à 13e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een samengesteld kruis,

bestaande uit een fascia en twee standaarden/bolsters.

Linksboven, onder de kruisarm een punt/bolletje.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Op het veld, vier ringen.

 

De stad Maguelonne, gesticht door de Visigoten, werd verwoest door de Franken in 737. De bisschoppen zochten hun toevlucht op de plaats Subtantion die nu is verdwenen. Maguelonne werd opgevolgd door bisschop Arnaud (1030-1060). In 1172 ging het graafschap Melgueil in handen van het huis van Toulouse. Het productieprivilege behoorde toe aan de graven van Melgueil die, geruïneerd, hun rechten afstaan ​​aan paus Innocentius III, die hen op 14 april 1215 overgaf aan bisschop Willem III van Autignac (1204-1216). Bijgevolg was het graafschap Melgueil in handen van de bisschoppen van Maguelonne. Deze bisschoppen moesten worden geconfronteerd met de opkomst van het huis van Aragon dat net in het bezit van Montpellier was gekomen. Vanaf 1293 installeerde Philippe IV een werkplaats in Sommières die in 1356 naar Montpellier werd overgebracht. De bisschoppelijke zetel zal worden afgeschaft in 1536 en zal worden gevestigd in Montpellier.

 

 


 

Penning naar model "Denier" (Rijsel ?)(DR 13/01)

Bodemvondst, Marc Swinnen.

 

 

 

 

Penning naar model Denier, (Rijsel ?)

 

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 0,96 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1180-1220

 

Voorzijde: Drie bolletjes/punten, een lelie voorstellend.

Omsloten, door een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis,

Telkens een bolletje in de kwartieren.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten, door een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

 

Lit.: Vanhoudt G 2459; Les mailles de Flandres M 350.

 


 

 

Penning naar model "Maille" (Rijsel ?)(MR 13/02)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

Penning naar model Maille, (Rijsel ?)

 

Decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,52 gram.

Diameter: 12,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1220-1259

 

Voorzijde: Centraal een lelie (?)

Omsloten met een versiering.

Afwisselend V / C

 

Keerzijde: Lang glad kruis.

In de bovenste kwartieren, een punt/bolletje.

In de kwartieren, telkens een V

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Vanhoudt G 2461; Les mailles de Flandres M368.

 

 

 


 

 

Penning naar model "Maille" (Rijsel ?) (MR 13/03)

Bodemvondst, John El Oso.

 

Penning naar model Maille, (Rijsel ?)

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 3,4  gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1220-1259

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde brede boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lelie (?) op het veld.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lang glad kruis.

De kruisarmen lopen door de sierboord.

 

Lit.: Vanhoudt G 2461; Les mailles de Flandres M368.

 

 

 


 

Penning naar model "Dubbele Sterling/Kleine Groot"

Bodemvondst, John Ten Pierick.

 

 

 

Eenzijdige penning naar model "Dubbele Sterling" (?)

Margaretha II van Constantinopel (1244-1280)

Naar model Hollandse "Kleine Groot" (?)

Jan I (1296-1299)

Gefragmenteerd aan de rand.

Voorzien van een boorgaatje voor ophanging.

Centrale lacune, door gietfout of nagel-inslag.

 

De juiste functie/datering/plaats, van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 7,15 gram.
Diameter: 23 mm. x 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een wapenschild,

de randen bezet met parels.

Een staande klauwende leeuw, naar links gewend.

Omsloten met een legende tussen twee parelcirkels.

V : GVLDЄKeerzijde: Blanco


Lit.: Vanhoudt, G 2530; Grolle, 12.2.1.

 


 

Penning type "Letter" (A).

Bodemvondst, Peter D'Haese.

 

Penning type "Letter A".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Centraal ingeslagen spijkergat.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,97 gram.

Diameter: 13,45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een onregelmatige gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De met krullen versierde letter A

Centraal een spijkergat.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis,

de kruisvoeten in ringetjes/cirkeltjes.

Centraal een spijkergat.

 

 


 

 

Penning type "Hoofd".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning, met hoofd.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 5,09 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e eeuw.


Voorzijde: Eenvoudig uitgetekend smal gezicht.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

Penning type "Kruis".(K 13/01)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

 

Penning type kruis.

(Naar model "Maille" Arras ?)

Licht gefragmenteerd aan de randen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 2,45 gram.
Diameter: 20,33 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j.  Ca. 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een arabesken rand,

die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een breed gelijk gearmd kruis.

Met in de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een arabesken rand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een niet nader toe te schrijven afbeelding/figuur/onderwerp.

 


 

Penning type "Kruis". (K 13/02)

 

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

 

Penning van het kruis/rosace-type.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering van dit type penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.
Massa: 1,17 gram.
Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vaucluse en Bouches-Du-Rhone.

Datering: z.j. Ca 12e à 13e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een lang smal kruis.

De kruisarmen, lopen door tot in de dubbele cirkels.

De kwartieren telkens gevuld met driehoeken. .

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een rosace/wiel met acht spaken.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Bulletin du Centre "Le livre des Mereils" Bulletin 2 pag.13 nr.21.

 


Penning "Dubbel kruis" (DK 13/01)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

 

Penning van het Dubbel -kruis type.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering van dit type penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.
Massa: 0,97 gram.
Diameter: 14,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca 12e à 13e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang smal gevoet kruis.

De kwartieren beladen met een kroon (?), waarin twee punten/bolletjes.

Onder het kroontje (?), een punt/bolletje.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een klein glad kruis, in een binnencirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten, als stermotief,

de lege buitenvlakken versiert met een punt/bolletje.

 

 


 

 

 

Penning type "Lelie-staf"

 

Uit de collectie van, Dimidov.

 

Penning van het "Lelie-staf / dubbel kromstaf " type

met diverse lacunes, door gietfouten.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,28 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Saint-Bertin)

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw.

 

Voorzijde: Een staande lelie-staf.

Geflankeerd door naar elkaar toe gerichte kromstaffen.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort lelie-kruis.

Centraal in het kruis, een (passer) punt.

 

 

Lit.: A. Haeck,

Vz. naar voorbeeld maille nr. 85, Kz. naar voorbeeld maille nr. 111 e.v. 

 

 

 


 

 

Penning naar model "Masse d'or". (MD 13/01)

Bodemvondst, Marcel De Putter.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Masse d'or" (Denier d'or à la masse)

Philippe le Bel als koning van Frankrijk. (Filips IV 1285-1314)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 5,98 gram.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. na Ca. 1296-1310

 

Voorzijde: Binnen een polylobe, versiert met leliebloemen.

De buitenkanten bezet met telkens drie bolletjes/punten.

(De polylobe maakte het mogelijk, om het onderscheid te kunnen maken met de iconografie van de "Petit Royal d'or".)

De gekroonde koning, Filips de Schone gezeten op de troon van Dagobert.

Gekleed in een mantel, geknoopt aan de rechterschouder.

In zijn rechterhand, een scepter met lelie.

In de linkerhand, een "Fleur de lys".

Het geheel omsloten, door een pseudo-omschrift.

 

Keerzijde: Binnen een pseudo-omschrift.

Een dubbel gelijnde vierpas,  

de vier hoeken aan de buitenzijde, versiert met een klaverblad.

Centraal gelegen, een gelelied kruis.

In de kwartieren, telkens een "Fleur de lys".

 

Lit.: Ciani 196; Lafaurie 212; Duplessy 208; Friedberg 254.

 

 


 

 

Penning naar model "Masse d' or".(MD 13/02)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

 

 

Penning naar model "Masse d'or" (Denier d'or à la masse)

Philippe le Bel als koning van Frankrijk. (Filips IV 1285-1314)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 3,20 gram.

Diameter: 30,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. na Ca. 1296-1310

 

Voorzijde: Binnen een polylobe, versiert met leliebloemen.

De buitenkanten bezet met telkens drie bolletjes/punten.

(De polylobe maakte het mogelijk, om het onderscheid te kunnen maken met de iconografie van de "Petit Royal d'or".)

De gekroonde koning, Filips de Schone gezeten op de troon van Dagobert.

Gekleed in een mantel, geknoopt aan de rechterschouder.

In zijn rechterhand, een scepter met lelie.

In de linkerhand, een "Fleur de lys".

Het geheel omsloten, door een pseudo-omschrift.

 

Keerzijde: Binnen een pseudo-omschrift.

Een dubbel gelijnde vierpas,  

de vier hoeken aan de buitenzijde, versiert met een klaverblad.

Centraal gelegen, een gelelied kruis.

In de kwartieren, telkens een "Fleur de lis".

 

Lit.: Ciani 196; Lafaurie 212; Duplessy 208; Friedberg 254.

 

 


 

 

Penning naar model "Maille" Saint-Bertin.

Uit de collectie, Dimidov.

 

Penning naar model "Maille" van de abdij Sint-Bertinus te Saint-Omer.

Verschuiving van de gietmal merkbaar.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,15 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw.


Voorzijde: Veld verdeeld in vier kwartieren.

Telkens een open ellips.

Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Gevoet ankerkruis.

Met telkens in de kwartieren een letter.

E / L / I / A (?)

 

Lit.: A. Haeck, De munten van de graven van Vlaanderen, Brussel 1973, Abdij van Sint-Bertinus (te Saint-Omer), nrs 100 en 101.

 

 


 

Penning naar model "Maille" Saint-Bertin.

Bodemvondst, Hans Van Nieuwenhuyze.

 

 

 

Penning naar model "Maille" van de abdij Sint-Bertinus te Saint-Omer.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,5 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. St-Omer ?.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde rand.

Vier aan elkaar zittende lussen.

Tussen de lussen telkens een open ellips.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Gevoet open ankerkruis.

Omsloten door een open gestreepte versiering,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Les Mailles attribuées a l'Abbaye de Saint-Bertin, Ref - M 199.


 

Penning type "Maille".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning naar onbekende Maille.

Ophanggaatje.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 0,52 gram.

Diameter: 11,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.

In de kwartieren, telkens een punt cirkel.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een lusvormige versiering.

(Arabische/Moorse invloed ?)

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

 

Penning, St-Martinus.

Bodemvondst, Mitchel Deguelle.

 

Enkelzijdige (Kerkelijke ?) penning.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd, aan de rand.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Sint-Martinus met aureool,

de nimbus/mandorla voorgesteld in puntjes/bolletjes.

Gezeten op een paard, naar links gaand.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

Waarmee hij, zijn eigen mantel in twee stukken snijd.

Achter het paard, een arme die het deel van de mantel in ontvangst neemt. 

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

Type "Sterling" (Jan I)

Bodemvondst, Peter D'Haese.

 

Penning naar model "Sterling" Jan I (1268-1294)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Lood.
Massa: 1,88 gram.
Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j.  Dit type dateert van na 1277.

 


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, met een klimmende leeuw naar links gewend (?).


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang glad kruis, waarvan de kruisvoeten een bolletje zijn.

In de kwartieren, telkens een hart-motief.

Voorstelling van een dubbelgelijnd ankerkruis.

 

Lit.: Vanhoudt, pag.239 afb. G151 e.v.

 

 

 


 

Naar model "Sterling" Jan I.

Bodemvondst, Kai.

 

Penning naar model "Sterling" Jan I (1268-1294)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 17 à 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j.  Dit type dateert van na 1277 (Brabant).

 


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/ boord,

Een wapenschild, met een klimmende leeuw naar rechts gewend.

De staart naar binnen gericht.

Ter weerszijden van het wapenschild,

niet nader toe te schrijven letters.

Pseudo-legende (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een dubbel gelijnd open kruis, waarvan de kruisvoeten een bolletje zijn.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes.

(Naar model Engelse sterling)

 

Lit.: Vanhoudt, pag.240 afb. G183 e.v.

 

 

 


 

 

Penning type "Vis"

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 Penning met kabeljauw/vishaak.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 0,96 gram.

Diameter: 16,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een sierrand, bezet met kleine parels.

Een zwemmende kabeljauw naar links.

Voorzien van rugvinnen, anaalvinnen en een buikvin.

De staartvin komt in de parelrand.

 

Keerzijde: Binnen een gladde fijne cirkel.

De opengesperde bek van de kabeljauw.

Rechts een vishaak met draadoog.

 

 


 

Type "Tourse groot".

 

Bodemvondst, Philipe Legrand.

 

Pseudo-muntpenning. 

Type "Tourse groot". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 6,10 gram.
Diameter: Ø 26,33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Dit type dateert van na 1266,

vermits dat jaar de eerste "Gros tournois" munten werden geslagen

onder Lodewijk IX, en door tal van diverse vorsten later werden nagebootst.


Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes binnen het kasteel

De buitenbaan versiert met acht "Fleur de lys",

omsloten met een dubbele cirkel,

de buitenste cirkels overlappen elkaar.

Omschrift :

TVROИVS ° CIVIS

Stad Tours

De letter N gespiegeld.

 

 

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis.

Omschrift in de binnenbaan:

✠ LVDOVICVS . REX

Koning Lodewijk.

Omschrift in de buitenbaan.

✠ BИDICTV : SIT : ИOmЄИI

Gezegend zij de naam.

De letter N gespiegeld, interpunctie met dubbele punten/ringetjes.


Lit.: Duplessy 190.

Zie ook 14e eeuw, Type "Tourse groot" (TG 40)