Penning "Adelaar"

Bodemvondst, Vincent van Zandwijk.

 

 

Penning type "Adelaar".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. 
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

En uitgestrekte poten & klauwen.

De adelaars-kop naar rechts gewend.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbellijnig kruis,

met in de kwartieren, telkens een drieblad.

Omschrift tussen de kruisarmen:

GLI / AN / CI. / IO

Centraal een (passer) punt.

 

 


 

Penning naar model "Brabantse denier".

 

Bodemvondst Marcel (MJ XP BVW)

 

 

Imitatie van een zilveren Brabantse Denier, Type aanlegsteiger uit Brussel.

Ook bestaat hier de mogelijkheid, dat dit om vals geld gaat.

En mag deze optie niet uitgesloten worden.
Dergelijke penningen van een lood/tin legering glanzen als zilver, direct na het gieten.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,38 gram.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, een aanlegsteiger.
Bestaande uit twee evenwijdige, 

in het midden naar elkaar toe gebogen geparelde lijnen, 

met vijf dwarsbalken.
Langs beide zijden, versiert met een waaiervormig teken met drie armen. 
Mogelijks rechts boven vergezeld van een letter (?)


Keerzijde: Binnen een parelcirkel , een kruis, 

met in de armen volle lijnen, 

in de kwartieren versiert met twee bolletjes die op een staafje liggen.


Lit: Aimé Haeck 252.2.9b31/variant 254; De Witte, 100, 130. 

 


 

Byzantijnse tessera/amulet.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Byzantijnse enkelzijdige tessera of amulet.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 5,75 gram.
Diameter: 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. Heilig land ?
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Epigramatisch inscriptie in vier regels.

CYRA /  ΛΛA / BEΛΛ EX / IN

Versiert met magische of gnostische edelstenen en amuletten.


Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning naar model "Denier"

Bodemvondst, Arjen van den Kerchove.

 

 

 

 

Penning naar model Denier, Jan I (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning, is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel. 
Een lang uitgerekt wapenschild.

Staande leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekruld.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel , 

een smal gelelied kruis.

 

 


 

Penning naar model "Denier" (Rijsel ?)

Bodemvondst, Marc Swinnen.

 

 

 

 

Penning naar model Denier, (Rijsel ?)

 

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,96 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1180-1220

 

Voorzijde: Drie bolletjes/punten, een lelie voorstellend.

Omsloten, door een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis,

Telkens een bolletje in de kwartieren.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten, door een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

 

Lit.: Vanhoudt G 2459; Les mailles de Flandres M 350.

 


 

 

Penning naar model "Dubbele Sterling/Kleine Groot"

Bodemvondst, John Ten Pierick.

 

 

 

 

Eenzijdige penning naar model "Dubbele Sterling" (?)

Margaretha II van Constantinopel (1244-1280)

Naar model Hollandse "Kleine Groot" (?)

Jan I (1296-1299)

Gefragmenteerd aan de rand.

Voorzien van een boorgaatje voor ophanging.

Centrale lacune, door gietfout of nagel-inslag.

 

De juiste functie/datering/plaats, van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 7,15 gram.
Diameter: 23 mm. x 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een wapenschild,

de randen bezet met parels.

Een staande klauwende leeuw, naar links gewend.

Omsloten met een legende tussen twee parelcirkels.

V : GVLDЄ


Keerzijde: Blanco


Lit. Vanhoudt, G 2530; Grolle, 12.2.1.

 


 

Penning type "Hoofd".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning, met hoofd.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,09 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e eeuw.


Voorzijde: Eenvoudig uitgetekend smal gezicht.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

Penning type "Kruis".

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

 

Penning type kruis.

(Naar model "Maille" Arras ?)

Licht gefragmenteerd aan de randen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 2,45 gram.
Diameter: 20,33 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j.  Ca. 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een arabesken rand,

die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een breed gelijk gearmd kruis.

Met in de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een arabesken rand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een niet nader toe te schrijven afbeelding/figuur/onderwerp.

 


 

Penning naar model "Masse d'or".

Bodemvondst, Marcel De Putter.

 

   

 

   

 

Penning naar model "Masse d'or" (Denier d'or à la masse)

Philippe le Bel als koning van Frankrijk. (Filips IV 1285-1314)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,98 gram.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. na Ca. 1296-1310

 

Voorzijde: Binnen een polylobe, versiert met leliebloemen.

De buitenkanten bezet met telkens drie bolletjes/punten.

(De polylobe maakte het mogelijk, om het onderscheid te kunnen maken met de iconografie van de "Petit Royal d'or".)

De gekroonde koning, Filips de Schone gezeten op de troon van Dagobert.

Gekleed in een mantel, geknoopt aan de rechterschouder.

In zijn rechterhand, een scepter met lelie.

In de linkerhand, een "Fleur de lys".

Het geheel omsloten, door een pseudo-omschrift.

 

Keerzijde: Binnen een pseudo-omschrift.

Een dubbel gelijnde vierpas,  

de vier hoeken aan de buitenzijde, versiert met een klaverblad.

Centraal gelegen, een gelelied kruis.

In de kwartieren, telkens een "Fleur de lis".

 

Lit.: Ciani 196; Lafaurie 212; Duplessy 208; Friedberg 254.

 

 


 

 

Penning naar model "Maille" Saint-Bertin.

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning naar model "Maille" van de abdij Sint-Bertinus te Saint-Omer.

Verschuiving van de gietmal merkbaar.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,15 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw.


Voorzijde: Veld verdeeld in vier kwartieren.

Telkens een open ellips.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Gevoet ankerkruis.

Met telkens in de kwartieren een letter.

E / L / I / A (?)

 

Lit.: A. Haeck, De munten van de graven van Vlaanderen, Brussel 1973, Abdij van Sint-Bertinus (te Saint-Omer), nrs 100 en 101.


 

Penning naar model "Maille" Saint-Bertin.

Bodemvondst, Hans Van Nieuwenhuyze.

 

 

 

Penning naar model "Maille" van de abdij Sint-Bertinus te Saint-Omer.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,5 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. St-Omer ?.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde rand.

Vier aan elkaar zittende lussen.

Tussen de lussen telkens een open ellips.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Gevoet open ankerkruis.

Omsloten door een open gestreepte versiering,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Les Mailles attribuées a l'Abbaye de Saint-Bertin, Ref - M 199.


 

Penning type "Lelie-staf"

 

Uit de collectie van, Dimidov.

 

 

 

Penning van het "Lelie-staf / dubbel kromstaf " type

met diverse lacunes, door gietfouten.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,28 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Saint-Bertin)

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw.

 

Voorzijde: Een staande lelie-staf.

Geflankeerd door naar elkaar toe gerichte kromstaffen.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Een kort lelie-kruis.

Centraal in het kruis een (passer) punt.

 

 

Lit.: A. Haeck, Vz. naar voorbeeld maille nr. 85, Kz. naar voorbeeld maille nr. 111 e.v. 


Penning type "Maille".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning naar onbekende Maille.

Ophanggaatje.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,52 gram.

Diameter: 11,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.

In de kwartieren, telkens een punt cirkel.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een lusvormige versiering.

(Arabische/Moorse invloed ?)

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

 

Penning type "Wapenschild".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning, Graafschap Boulogne.

Graven van Bonen.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,72 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een sierrand, bezet met 27 parels.

Een lang uitgerekt wapenschild.

De punten van het schild raken, de binnencirkel.

Drie besanten/bonen op het veld.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

 

Penning type "Wapenschild".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning, Graafschap Boulogne.

Graven van Bonen, van het huis van Auvergne.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,84 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een sierrand, bezet met 28 kleine parels.

Een lang gerekt wapenschild.

De punten van het schild raken, de randversiering.

Op het veld, een gonfanon/kerkbanier.

 

Keerzijde: Blanco.

 

(d’or au gonfanon de gueules frangé de sinople)

 

Le gonfanon, emblème de l’Auvergne, aurait pour origine la bannière de l’abbaye d’Aurillac que portait lors de la conquête de Jérusalem Eustache III comte d’Auvergne et de Boulogne, frère de Godefroy de Bouillon.