Penning naar model gouden "Demi ecu d'or" Karel VII.

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

 

Penning naar model "Demi Ecu d'Or a la Couronne". 1450

Charles VII 1422-1461, als koning van Frankrijk.

 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Keerzijde licht decentrisch.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,38 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs ?.

Datering: z.j. Na 1450

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

KΛROLVS : DЄI : GRΛ : FRΛnCORV : RЄX

Karel, door de gratie Gods, koning van Frankrijk.

Gekroond koninklijk gepareld wapenschild van Frankrijk.

Op het veld drie lelies.

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

XPC : VInCIT : RЄGnΛT : ЄT : ImPЄRΛT : 

Christus overwint, regeert en gebiedt.

Op het veld, een gebloemd kruis.

 

 

 

 


 

 

Penning naar model Denier/pâtard Dauphine.

Watervondst, Jimmy Deschrijvere.

 

Penning  van het type "Denier/pâtard Dauphin".

Onder de Franse koningen Charles VII (1422-1461)

Of Lodewijk XI (1461-1483)

Gefragmenteerd aan de rand.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,20 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1422-1483.

 

Voorzijde: Binnen een versierde band tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gekronkelde dolfijn naar links.

(Gespiegelde dolfijn)

Centraal, een (passer) punt.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde band tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een klein gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

 

 


 

 

Penning naar model "Dubbele mijt" Jan zonder Vrees.

Bodemvondst, Glenn Terwe.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Dubbele mijt". 1407

Jan zonder Vrees 1404-1419

 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,5 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Gent ?.

Datering: z.j. Na 1407

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

IOhS : D : B : COm : FLΛnD

Centraal op het veld.

De twee gotische letters FL

Met daarboven een horizontaal streepje.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

✠ mOИETΛ : FLΛИDRIE

Lang gevoet kruis binnen een parelcirkel.

 

Lit.: J.C. Martiny, Het Munthuis in Gent deel II, pag. 97 nr.76; Vanhoudt  G 2648.

 


 

Penning naar model "Dubbele mijt".

Bodemvondst, Luc Wijnants.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Dubbele mijt"

Philips de Stoute 1384-1404 (?)

 

Het Bourgondische wapen is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,60 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 14e begin 15e eeuw.

 

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gevierendeeld Bourgondisch wapenschild.

 

 

Keerzijde: Binnen een omschrift:

PhILIPPVS REX BVRG

(Philips hertog van Bourgondië.

Een gespleten/gevorkt glad kort kruis.

In de kwartieren telkens een bolletje.

 


 

 

 

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/01)

 


Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

 

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?)

 

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

 

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gespiegeld gekroond Bourgondisch wapenschild.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

 

Keerzijde: Binnen een versierde veelpas.

Een gebloemd kruis, met hartschild.

 

Lit.: Vanhoudt H 152.


 

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/02)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?)

 

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,95 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

 

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond Bourgondisch wapenschild.

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde veelpas.

Een gebloemd kruis, met hartschild.

 

Lit.: Vanhoudt H 152.


 

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/03)

Bodemvondst, Wouter Keijmel.

 

 

 

 

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?) Karel V (?)

 

 De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

 

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond Bourgondisch wapenschild, binnen een versierde veelpas.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

 

Keerzijde:Een gebloemd kruis, met hartschild.

(Mogelijks een herkruist kruis, in het hartschild)

Omsloten met een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Vanhoudt H 137 & 152, I 12.


 

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/04)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?) Karel V (?)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram..

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

 

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond Bourgondisch wapenschild, binnen een versierde veelpas.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

 

Keerzijde:Een gebloemd kruis, met hartschild.

Omsloten met een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Vanhoudt H 137 & 152, I 12.


 

 

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/05)

Bodemvondst, Peter D'Haese.

 

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?) Karel V (?)

 

Gefragmenteerd aan de rand.

Verknipte en in boogvorm versiering aan de rand.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 8,45 gram..

Diameter: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

 

Voorzijde: Omsloten met een pseudo-legende.

Gekroond Bourgondisch wapenschild,

binnen een versierde veelpas.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

 

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een gebloemd kruis, met hartschild.

Omsloten met een pseudo-legende.

 

Lit.: Vanhoudt H 137 & 152, I 12.


 

Penning naar model " Double Tournois/Sterling-penny".

Bodemvondst, Bart Camps.

 

 

 

 

 

Penning naar model " Double Tournois/ Sterling-penny".

Charles VII als koning van Frankrijk.

 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1447-1456

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Waaraan een gearceerde open sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Gelegen op het veld,

drie "Fleur de lys"

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort gevoet kruis.

In de kwartieren telkens drie bolletjes/punten.

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

 

 

Penning naar model "Gouden Rijder".

 


Bodemvondst, Rene Baas.

 

 

 

Penning (Pseudo munt) Naar model en type van een “Gouden rijder”.

Filips de Goede 1419-1467
(Ø 28 mm. 3,61 gram bij uitgifte)

Voorzien van een ingeslagen gat.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 4,2 gram.
Diameter: 28,92 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1454.

 

Voorzijde: Binnen een cirkel, 

onderbroken door een geharnaste ruiter, naar rechts dravend.

Met geheven zwaard in de rechterhand, getooid met een lelie als helmpluim.

Het harnas van het paard versiert met Bourgondische vuurijzers.

In de afsnede fictieve: ΛOΛ

De fictieve legende in de buitenbaan is doorbroken met de helmtooi, en de benen van het paard.

ΛVЄ ONDV / ΛVЄQ / OVΛDИOΛ

 

Keerzijde: Binnen een cirkel, het zevendelig wapenschild van Bourgondië en Vlaanderen.

In het hartschild (een kogel ?).

Gelegen op een sierkruis, waarvan de uiteinden uitlopen op een dennenappel.

Interpunctie in de vorm van een rozet ❀ 

(Wat zou kunnen verwijzen naar Dordrecht)

AVЄ mΛRIΛ GRΛCIΛ PLЄИΛ

 

Lit.: Pelsdonk 134.

 

 

 


 

Penning naar model "Groot", Maximiliaan van Habsburg.(Brugge)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

   

  

   

 

 

Penning naar model "Groot".

Licht geframenteerd aan de rand.

Gekorrodeerd, en slecht leesbaar.

Lacune door gietfout of erosie.

 

Gemaakt tijdens de regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1485-1488) & Philips de Schone (1482-1506)

 

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,18 gram.

Diameter: 20,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge 

Datering: z.j. Ca. 1487-1488 of kort erna.

 

Voorzijde: Binnen een naar rechts draaiende gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

(✠ DENARIVS:SIMPLEX:GRIFON:MED)

Gelegen op een gelelied kruis.

Het wapenschild van, Oostenrijk en Bourgondië.

 

 

Keerzijde: Binnen een naar rechts draaiende gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

(✠ DEVM:PLVS:AMA:QVAM:ARGENTVM)

De gekroonde hoofdetter M

Een "Fleur de lys" onderaan de letter M,

voor aanmuntingsplaats Brugge.

 

 

Lit.: Van Gelder et Hoc, 71-6 ; Vanhoudt H 88 & 89 ; Jelle Haemers, De strijd om het regentschap over Filips de Schone, Opstand,facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488).

 


 

 

 

Penning naar model "Groot".

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Groot"

Naar zesde uitgifte Philips de Schone 1492-1496

 

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,72 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1496.

 

Voorzijde: Omgeven door een (onleesbaar) omschrift.

Bourgondisch wapenschild.

Centrale hartschild, beladen met een (passer) punt.

 

Keerzijde: Omgeven door een gearceerde sierrand,

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een opengewerkt lang kruis, die de pseudo- legende onderbreekt.

In het centereen ruitvormig hart, met (passer) punt.

Tussen de armen, afwisselend een ringetje en lelie.

Of met ringetje/leeuw/ringetje/lelie.

 

Lit.: Vanhoudt H 126 & H 127.


 

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/01a)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Halve groot"

Philips de Goede 1434-1466 (?)

 

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,80 gram.

Diameter: 20,67 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1466.

 

Voorzijde: Omgeven door een (onleesbaar) omschrift.

Bourgondisch wapenschild.

 

Keerzijde: Omgeven door een (onleesbaar) omschrift.

Een gevoet kruis, met hartschild.

In de kwartieren, afwisselend een leeuw (?) en lelie.

 

Lit.: Vanhoudt H 5.


 

Penning naar model "Halve groot".(HG 15/01c)

 

Bodemvondst Roland Decock.

 

 

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

 

Voorzijde; Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

Keerzijde: Lang glad kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, 

de versierde omgeven band raakt. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.

 

 


 

 

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/02c)

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

 

 

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

 

Voorzijde; Omgeven door een arabesken sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

 

Keerzijde: Lang glad kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, 

de versierde omsloten band raakt. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.


 

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/03c)

Bodemvondst, Eric Vantorre.

 

 

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,7 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

 

Voorzijde; Omgeven met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter, zijn dubbellijnig en onderaan en bovenaan uitgehold.

 

Keerzijde: Lang dubbellijnig gebloemd kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, de binnencirkel raken.

Omsloten met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Vanhoudt H 49, H 72.


 

 

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/04c)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

 

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Doorboring/nagelgat.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,25 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

 

Voorzijde; Omgeven met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter, zijn dubbellijnig en onderaan en bovenaan uitgehold.

 

 

Keerzijde: Lang dubbellijnig gebloemd kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, de binnencirkel raken.

Omsloten met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Vanhoudt H 49, H 72.


 

 

 

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/05c)

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

 

 

 

 

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 2 gram..

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

 

Voorzijde; Omgeven door een arabesken sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

 

Keerzijde: Lang glad kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, 

de versierde omsloten band raakt. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.


 

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/06c)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,80 gram..

Diameter: 15,76 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Op het veld de sierlijke letter M,

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Op het veld, een groot dubbellijnig kruis.

De kruisvoeten, versiert met blad-motief.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.


 

Penning naar model "Kwart groot". (KG 15/01)

 Bodemvondst, Paul Callewaert.


 

Penning naar model "Kwart groot"

Philips de Goede (?)

Verder geframenteerde doorboring.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,10 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1466.

 

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

Bourgondisch wapenschild, met horizontale balken.

In de kwartieren twee lelie's.

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Een gelelied kruis, met hartschild.

In de kwartieren, afwisselend een vuurijzer en lelie.

 

 

Lit: Vanhoudt H 6.

 

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)
Linker afbeelding 1 is een gelijkend stuk gevonden ten noorden van Gent in een waterput.

 


 

Penning naar model "Kwart groot".(KG 15/02)

 


Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot"

Philips de Goede (?)

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1466.

 

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Bourgondisch wapenschild, met verticale balken.

In de kwartieren telkens een lelie.

Centraal een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevoet kruis, met hartschild.

In de kwartieren, afwisselend een leeuw en lelie.

 

 

Lit: Vanhoudt H 6.


 

Penning naar model "Kwart groot".(KG 15/03)

 


Stortgrondvondst Marcel De Putter.

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot" Philips de Schone.

De juiste functie,/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,64 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1490


Voorzijde: Omsloten door een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een wapenschild in het veld, met acht kwartieren.
In het hartschild, een karbonkel, het wapenschild van Navarra voorstellend ?
Het meervoudig wapenschild met hartschild, is een imitatie,
op de kwart groot van Philips de Schone, 

geslagen te Antwerpen vanaf 1490.


Keerzijde: Omsloten door een gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een dubbel gelelied kruis.

Lit: Pelsdonk 145 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.18.


 

Penning naar model "Kwart groot". (KG 15/04)

Bodemvondst, Roland Decock.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot"

Philips de Goede (?)

 

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,31 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1466.

 

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gespiegeld Bourgondisch wapenschild.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een met drie bolletjes gevoet kruis,

met opliggend een slank glad kruis.

 

Lit: Vanhoudt H 6.


 

Penning naar model "Kwart groot".(KG 15/05)

 


 

Penning naar model "Kwart groot" Philips de Schone.

De juiste functie,/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,54 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1490


Voorzijde: Omsloten door een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een wapenschild in het veld, met acht kwartieren.
In het hartschild, een karbonkel, het wapenschild van Navarra voorstellend ?
Het meervoudig wapenschild met hartschild, is een imitatie,
op de kwart groot van Philips de Schone, 

geslagen te Antwerpen vanaf 1490.


Keerzijde: Omsloten door een gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een dubbel gelelied kruis.

Lit: Pelsdonk 145 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.18.

 


 

Penning naar model "Kwart groot" (KG 15/06)

Bodemvondst, Hans Van Nieuwenhuyze.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot" (?)

(Lokale pasmunt Dordrecht ?)

Maria van Bourgondië 1477-1482

 

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.p. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1480

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, op het veld.

De letter M

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een opengewerkt gevoet kruis, 

In het center, een rond hart met een niet nader te bepalen voorstelling.

Tussen de kruisarmen, telkens een ringetje (?).

 

Lit.: Vanhoudt H 52; Van Gelder et Hoc, 46.

 


 

Penning naar model "Kwart groot" (KG 15/07)

Bodemvondst, Hans Van Nieuwenhuyze.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Kwart groot".

Maria van Bourgondië 1477-1482

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand door gietfout. 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,40 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.p. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1480

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, op het veld.

De letter M

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad lang kruis, die het pseudo-omschrift onderbreekt.

In de kwartieren, telkens ringetjes. 

 

Lit.: Vanhoudt H 52; Van Gelder et Hoc, 46.

 


 

Penning naar model "Kwart Groot" (KG 15/08) Filips de Schone.

Bodemvondst, Fredo van Berkel.

 

Penning naar model "Kwart groot" Philips de Schone.

De juiste functie,/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd door plooischade.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,52 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1490-1492


Voorzijde: Omsloten door een gearceerde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een wapenschild in het veld, met acht kwartieren.
In het hartschild, een karbonkel, het wapenschild van Navarra voorstellend ?
Het meervoudig wapenschild met hartschild, 
is een imitatie,

op de kwart groot van Philips de Schone, geslagen te Antwerpen vanaf 1490-1492.

Keerzijde: Omsloten door een gearceerde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een dubbel gelelied kruis.

Centraal, een hartschildje ?

Lit.: Pelsdonk 145 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.18.; Vanhoudt H116.

 

 


 

 

 

Penning naar model "Liard".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Dubbelzijdige penning, naar keerzijde model "Dauphiné Liard" (?).

(periode Charles VIII ?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 18,3 mm.

Massa: 3,91 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang gevoet glad kruis.

In de kwartieren, afwisselend een "Fleur de lys" en een kroontje.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang gevoet glad kruis.

In de kwartieren, afwisselend een "Fleur de lys" en een kroontje.

 


 

Penning naar model "Vierlander" (VL 15/01)

 


Bodemvondst Piet Louws.

 

 

Penning, naar model "Vierlander" Philips de Goede.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 28 mm.Massa: 2,73 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1434-1467


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het spiegelbeeldige vierdelig wapenschild van Bourgondië.
één "Fleur de lis" ipv drie lelies per kwartier.
leeg veld naast de drie diagonale balken, ipv een leeuw.
In het hartschild een rozet ❀.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Een opengewerkt lang kruis, die de binnencirkel onderbreekt.
In het center een ruitvormig hart, met bloemmotief in bolletjes.
Tussen de armen, afwisselend een lelie, en kruisvorm in acht punten motief 

(ipv een leeuw).

Lit: J.E.L. Pelsdonk 136 e.v.


 

Penning naar model "Vierlander".(VL 15/02)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Penning, naar model "Vierlander" Philips de Goede.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 26 mm.

Massa: 5,44 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1434-1467


Voorzijde: Binnen een gearceerde en met punten bezette sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.
Het spiegelbeeldige vierdelig wapenschild van Bourgondië.

In het hartschild een Y motief.

De benen van het schildkruis, in dubbele lijnen.

 

 

Keerzijde: Binnen een met bolletjes versierde rand,

die een pseudo-legende voorstelt.
Een opengewerkt lang kruis, die de siercirkel onderbreekt.
In het center een ruitvormig hart, met kruis.
Tussen de armen, telkens drie bolletjes.


Lit.: Pelsdonk 150.


 

Penning naar model "Vierlander".(VL 15/03)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning, naar model "Vierlander" Philips de Goede.

Met ingeslagen/geboord ophanggaatje.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 28 mm.

Massa: 6,56 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1434-1467


Voorzijde: Binnen een (fictief ?) omschrift.

✠ ΛnnVƧ ° DЄI : mISЄnЄnЄ :

Het vierdelig wapenschild van Bourgondië.

De balken gespiegeld, in het bovenste kwartier.
In het hartschild een leeuwtje (?).

 

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

ΛVЄ: / mΛRI / Λ.GR: /ΛCIΛ °
Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.
In het center een ruitvormig hart, met lelie.
Tussen de armen, afwisselend een leeuw en lelie.


Lit.: Pelsdonk 136.


 

Penning naar model "Vierlander". (VL 15/04)

Bodemvondst, Earl Specht.

 

 

Penning, naar model "Vierlander" Philips de Goede.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 28 mm.

Massa: 6,56 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1434-1467


Voorzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Het spiegelbeeldige vierdelig wapenschild van Bourgondië.

 

 

Keerzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorstelt.
Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.
In het center een ruitvormig hart, met lelie.
Tussen de armen, afwisselend een leeuw en lelie.


Lit.: Pelsdonk 136.


 

Penning naar model "Vierlander".(VL 15/05)

Bodemvondst, Serge Meijers.

 

 

Penning, naar model "Vierlander" Philips de Goede.

Licht gefragmenteerd, aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 25 mm.

Massa: 4,91 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1434-1467


Voorzijde: Binnen een omschrift.

I : GBΛ : DVX : BVnO : Z : COV : nΛnIO . II

 

Het vierdelig wapenschild van Bourgondië.

Met centraal een hartschild, leeuwtje (?)

 

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

/ mOЄT / TΛ VΛn /OPIDD / I ΛIIR ✠ 

(Munt van de Raad van de stad ?)

Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.
In het center een ruitvormig hart, met lelie.
In de kwartieren, afwisselend een leeuw en lelie.

De leeuwen staan onder elkaar, de leeuw in het tweede kwartier.

naar buiten gericht, ipv naar binnen.


Lit.: Pelsdonk 132 e.v.


 

Penning naar model "Vierlander".(VL 15/06) (Utrecht 01)

Bodemvondst, Earl Specht.

 

 

 

 

 

Penning "Stuver" Choorsteeg Utrecht.

Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) 

en Bisschop Rudolf van Diepholt (1431-1455) in Utrecht.

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Ingeslagen/geboorde ophangopening.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,01 gram.

Diameter: 29,46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht.

Datering: z.j. Ca. 1433-1456

 

Voorzijde: Het Bourgondische wapenschild,

naar model van Philips van Bourgondië.

In het hartschild, een leeuwtje.

Omsloten met het omschrift:

 

DIT : SIIN : DЄ : STVVЄRS : VT : DE : GORST'

(Dit zijn de stuivers uit de Choorsteeg)

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

GOD : GHЄ / F : ONS : G / HЄLVC : D / AЄRMЄ 

(God geef onze armen geluk)

Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.

In het center, een ruitvormig hart met een lelie.

Tussen de kruisarmen, afwisselend een leeuw en lelie.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag. 107-115.

 


 

 

 

Penning naar model "Vierlander" (VL 15/06) (Utrecht 02)

Bodemvondst, Gj Bras.

 

 

Penning "Stuver" Choorsteeg Utrecht.

Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) 

en Bisschop Rudolf van Diepholt (1431-1455) in Utrecht.

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Plooischade.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht (?).

Datering: z.j. Ca. 1433-1456

 

Voorzijde: Het Bourgondische wapenschild, 

naar model van Philips van Bourgondië.

In het hartschild, een leeuwtje (?).

Omsloten met het omschrift:

 

✠ DIT : SIIN : DЄ : STVVЄRS : VT : DE : GORSTЄCh'

Dit zijn de stuivers uit de Choorsteeg

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

 GOD : G / HЄF : ONS  / HЄLVC / D  AЄRM

God geef onze armen geluk

Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.

In het center, een ruitvormig hart met een lelie (?).

Tussen de kruisarmen, afwisselend een leeuw en lelie.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag. 107-115.

 


 

Penning naar model "Vierlander".(VL 15/07) (Delft)

Bodemvondst, Mart Hoffmann ✠ .

 

 

 

 

 

Penning naar model "Vierlander" Delft.

Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) 

 

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: Delft.

Datering: z.j. Ca. 1433-1456

 

Voorzijde: Het vierdelig Bourgondische wapenschild, 

naar model van Philips de Goede.

In het hartschild, een leeuwtje.

In het derde kwartier, zijn de balken gespiegeld.

Omsloten met het omschrift:

 ✠ SΛncTVS : mΛrTInVS : ЄPIScO'

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

mOnЄT / Λ. nOVΛ / OPIDI : DЄLF' ✠ 

 

Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.

In het center, een ruitvormig hart met een rozet.

Tussen de kruisarmen, afwisselend een leeuw (?) en lelie.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag. 110 & 122.

 


 

Penning naar model "Vierlander". (VL 15/08)

Bodemvondst, Earl John Specht.

 

 

 

 

 

Penning naar model "Vierlander".

Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) 

 

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,2 gram.

Diameter: 29,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1433-1456

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het vierdelig Bourgondische wapenschild, 

naar model van Philips de Goede.

Het wapen staat gespiegeld, waarvan de balken niet op de juiste positie staan.

In het gedraaid hartschild, een leeuwtje.

De punt van het hartschild wijst naar boven.

Omsloten met een fictief omschrift (?)

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een opengewerkt lang gevoet kruis,

die de pseudo-legende onderbreekt.

In het center, een ruitvormig hart.

Tussen de kruisarmen, afwisselend een leeuw en lelie.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, pag. 110 & 122.

 


 

Penning naar model "Vierlander". (VL 15/09)

Penning naar model "Vierlander".

Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) 

 

 

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: z.j. Ca. 1433-1456

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het vierdelig Bourgondische wapenschild, 

naar model van Philips de Goede.

In het hartschild, een leeuwtje.

(Variant) Omschrift:

✠  STVVЄRS : VT : DЄ : GORSTЄGH : mOTΛ

Stuivers uit de Choorsteeg mo(ne)ta.

 

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

 GOD : G / HЄF : ONS  / GHЄLVC / D' ΛЄRmE

God geef onze armen geluk

Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt.

In het center, een ruitvormig hart met een vijfpunt-ster.

In de kwartieren, afwisselend een leeuw en lelie.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag. 107-115.

 


 

Penning naar model "Vierlander". (VL 15/10)

Bodemvondst, John El Oso.

 

 

 

Penning, naar model "Vierlander" Philips de Goede.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan  de rand, door gietfout.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Diameter: 26 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1434-1467


Voorzijde: Binnen een gearceerde en met punten bezette sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.
Het spiegelbeeldige vierdelig wapenschild van Bourgondië.

In het hartschild een Y motief.

De benen van het schildkruis, in dubbele lijnen.

 

Keerzijde: Binnen een met bolletjes versierde rand,

die een pseudo-legende voorstelt.
Een opengewerkt lang kruis, die de siercirkel onderbreekt.
In het center een ruitvormig hart, met kruis.
Tussen de armen, telkens drie bolletjes.


Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode pag.181 nr.150.

Zie (VL 15/02) komt uit dezelfde gietmal.