Brandspuit-penning Amstelveen.

 

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

Brandspuitpenning Nieuwer Amstel (Amstelveen)

Voorzien van een draag/ophang opening.

Met klop 58

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 72,0 gram.

Diameter: 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amstelveen
Datering: Eind 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het wapenschild van Amstelveen.

Bovenste balk, voorzien van drie kruizen.

De kruisarmen eindigen op een bolletje.

X X X

G X S

Grote spuit (?)

Versiert met diverse punten/bolletjes


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Bovenaan een liggende ladder.

Met omsloten , een brandweerslang, met spuit.

Centraal G S / M P

Grote Spuit / Motor Pomp.

Voorzien van een klop, met nr. 58

Het geheel versiert met diverde punten/bolletjes.

 

 

 


 

Brandspuit-penning Amsterdam.

 

Bodemvondst Pieter De Breuk.

 

 

 

 

Brandspuit-penning Amsterdam.

Materiaal: Koper

Massa: 23,5 gram.

Diameter: 41 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.
Onder een stralende zon, het stadswapen van Amsterdam.
Versiert met een keizerlijke kroon.
Het schild word vastgehouden door twee staande leeuwen.
Onderaan een cartouche versiert met loofwerk.
Binnen de cartouche W °3°
Wat staat voor "Wijk 3"
(Bij de Oude kennis brug)


Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.
Een handbluspomp op slede, voorzien van opgeborgen pompstokken, aanzuigslang en brandspuit.
Boven de brandspuit, een klein ovaal met vlammen omgeven.
Binnen het ovaal, de cijfers 11.
Wat staat voor spuitgast 11 (van wijk 3)
Het geheel omgeven door een slang, de staart vernesteld rond de kop.


Lit: Minard-Van Hoorebeke Pag 73. 120; Mitchiner Vol. II, No. 2884; Nationaal brandweerdocumentatiecentrum .nl.

 

 


 

Brandspuit-penning, Gouda (1708)

 

Bodemvondst, Bart Feenstra.

 

 

 

 

 

 

Zilveren Brandspuit-penning Stad Gouda.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 28 gram.

Diameter: 43 mm.

Aanmaakplaats: Gouda.
Datering: 1708


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gekroond wapenschild van de stad Gouda,

omgeven met doorntakken

Het schild vastgehouden ter weerszijden, door staande leeuwen.

Boven de kroon, een banderol/lint waarin:

GOUDA


Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een brandspuit op slede,

Normaliter, staat op de pomp het pompnummer aangegeven.

met daar boven op, gekruiste pompstokken.

Onder de brandspuit het jaartal:

 ✶ 1740 

Boven de brandspuitpomp, een cartouche.

Waar normaal een volgnummer dient te staan.

Ter weerszijden van het compartiment:

❀ BRAND / SPUYT 

 

Mogelijks betreft deze penning, de aanwezigheidspenning te zijn van de "Brandmeester". Andere spuitgasten, hadden een koperen brandspuit-penning. 

 

Lit.: De Beeldenaar januari/februari 1988, 13e jaargang no.1 De Goudse brandspuit-penningen, H.J. van der Wiel. pag 246 & 247; Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis te Gouda. NG-VG-9-865.


 

Brandspuitpenning Monnickendam.

 

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

 

Brandspuit-penning Stad Monickendam.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 30,60 gram.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Monnickendam.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Gelegen tussen de letters G / S

(Grote Spuit)

het stadswapen van Monnickendam.

(Monnik met knuppel over de schouder)

 

Keerzijde: De letter N

met daaronder het nummer 8

 

Er is reeds sprake in de 17e eeuw over brandspuiten binnen de stad Monnickendam.

In de 18e eeuw, was de stad in bezit van drie brandspuiten.

Deze stonden op het Wezenland, Zuideinde en in de Wijde Steeg.

De dienstdoende burgerij, kreeg bij aanvang van de brand een loden penning met daarop de afkorting van de brandspuit, die zij moesten bedienen/bevooraden van water. Het ingeslagen nummer op de keerzijde is het volgnummer van de spuitgast.

Bij inlevering van de penning na de blussingswerken, bekwam men een vergoeding.

Lit.: Jaarboek vereniging Oud Monnickendam 2012.


 

Brandspuitpenning Westzaan.

Bodemvondst, Zsolt Németh.

 

 

 

 

Brandspuit-penning gemeente Westzaan.

 

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: Westzaan.
Datering: z.j. Ca. na 1918.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het omschrift:

BRANDSPUIT / WESTZAAN.

Centraal het pompnummer N° 3

Voorgaande nummer is weggekapt,

en vervangen door het ingeslagen cijfer 3

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde cijfers 82