Penning Sint-Jacob (II)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

 

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De initialen i

Sint-Jacob.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De Romeinse letters/cijfers II

Volgnummer twee.

 

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

 

 Minard-Van Hoorebeke en Leopold Van Den Bergh, beschrijven dit soort penningen toe aan Sint-Janskerk van Mechelen.

 

Minard-Van Hoorebeke, pag.218 nr.406.

En vermeld hierbij dat: "In het Minard's Museum zijn er twee-en-zeventig stuks dezer broodloodjes/ die allen op de voorzijde de letters S.I voeren/ maar op de keerzijde van I tot LXXII".

Leopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles, Frappés a Malines, Tome I pag.56 nr.153 Pl. XXV, n°153.

 

Veilingshuis "Fleur de Coin" Numismatiek (Lea Vandenbruwaene) bied vier penningen aan voor verkoop (Lijst 56 nrs.209-212, 07/09/2020) Waaronder deze penning. Alle vier de penningen/loodjes zijn varianten  op de tekeningen die Minard en Van Den Bergh opgeven. Leopold Van Den Bergh, neemt de versie van Minard-Van Hoorebeke over. De aangeboden penningen bij "Fleur de Coin" hebben zowel de Romeinse letters/cijfers als de moderne cijfers.

Deze met de Romeinse cijfering, dragen op de voorzijde de letters S i binnen een parelcirkel, in tegenstelling tot de vernieuwde versie S I met een gladde cirkel. Tevens stellen we vast, dat ook de opgegeven diameters verschillen.

Conclussie: Dat er twee types in omloop waren met diverse varianten van dit soort penningen, en daardoor word verondersteld dat deze zijn gegoten in meerdere jaren.

Enkel één type (met Romeinse cijfers/letters) werd opgenomen in de literatuur van Minard-Van Hoorebeke en Leopold Van Den Bergh.

Of dit daadwerkelijk een broodpenning met volgnummer was, daar kunnen we nog steeds naar gissen. Wijknummers, of monetaire waardebepaling kunnen we hier uitsluiten.

Meer aannemelijk, zijn deze uitgegeven door het St-Jacobskapittel van Leuven meer bepaald de "Armentafel en schamele huisarmen van de Sint-Jacobsparochie" te Leuven (1454-1797). Later overgaande naar de Armentafel van de H.Geest van het bestuur van Godshuizen.

Deze penningen met volgnummer, waren inruilbaar tegen goederen van allerlei slag voor de hulpbehoevenden.

(Rijksarchief België, Parochiale instellingen, m.i.v. Heilige-Geesttafel en kerkfabriek tot 1795, Armentafel en schamele huisarmen van de Sint-Jacobsparochie te Leuven)

 

 


 

 

Penning Sint-Jacob (VIIII)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

 

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De initialen S i

Sint-Jacob.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De Romeinse letters/cijfers VIIII

Volgnummer negen ?

 

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

 

 


 

 

 

 

 

 

Penning St-Jacob (10)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

 

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters tussen punten/bolletjes.  

S . I .

Sint-Jacob.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

10

Volgnummer tien.

 

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

 

 


 

 

Penning St-Jacob (18)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

 

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters eindigend op een punt.  

S  I .

Sint-Jacob.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers een punt/bolletje.

. 18

Volgnummer achttien.

 

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

 

 


 

Penning "Pedagogie de Valk"

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Enkel-zijdige geslagen penning "Pedagogie de Valk".

Toegangs- of aanwezigheidspenning (?)

 

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 17,61 gram.

Afmetingen: 29,4 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.18e eeuw.

 

 

Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

De hoeken geknipt.

Centraal geslagen tinstempel.

Binnen een parelcirkel.

Een valk met opengeslagen vleugels.

Gehouden door een linkerhand.

Omschrift :

PEDAG (ogia):  / FALC (onis)

Pedagogie de Valk.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: College De Valk: geschiedenis - Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven; Nederlandse Tinvereniging, tinstempel Leuven.

 

Kort na het ontstaan van de universiteit werd de pedagogie de Valk gesticht door Jan Stockelpot (professor in de kunsten,† 1465), meer bepaald in het huis de Valk gelegen in de Penninkstraat (de huidige Savoyestraat). In de 15de eeuw breidde de stichting zich spoedig uit tot in de Hoelstraat (nu de Tiensestraat) o.m. door aankoop van het huis de Ketel (Cacabus), waarnaar de pedagogie ook wel werd genoemd.

De Valk is dus eigenlijk een oude pedagogie en niet zozeer een college. Aan de oude Leuvense universiteit bestond er een onderscheid: een college was een gebouw dat diende om studenten te huisvesten. Meestal werd een college opgericht door een rijke mecenas die het openstelde voor minder gegoede studenten van een bepaalde faculteit of van een bepaalde streek. Ofschoon in de colleges ook disputen plaats vonden in het verlengde van de lessen, stond de woonfunctie er centraal.

De vier pedagogieën van de Artesfaculteit (de Lelie, de Valk, de Burcht, het Varken) daarentegen waren allereerst onderwijsinstellingen. Ze verstrekten niet enkel kost en inwoning, de studenten (jonge studenten van de faculteit der kunsten) kregen er ook bijna alle lessen. Door de combinatie van woon- en onderwijsfunctie waren de pedagogieën dus sterker verwant met de beroemde colleges in Oxford en Cambridge dan met de Leuvense colleges. De begripsverwarring wordt nog groter wanneer we zien dat de huidige pedagogieën, meestal 'peda's' genoemd, dezelfde functie hebben als de huidige colleges, namelijk woongelegenheid bieden aan studenten.

 

In het ancien régime hadden de pedagogieën natuurlijk ook een eigen wapenschild. Dat van de Valk was van goud, met een valk gezeten op een tak, waarschijnlijk in natuurlijke kleur. De wapenspreuk luidde: volitat super omnia falco, "de valk overvleugelt alles".

 

 


 

Confrerie Saint-Paul, Leuven.

 


Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

(Onder voorbehoud !)

Enkel-zijdige geslagen penning, Leuven (?).

Voorzien van een lelie klop.

Drie perforaties door nageling (?) op de keerzijde.

Slagbarst.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.17e eeuw.

 

 

Voorzijde: Gelegen op een achthoekig plaatje.

Binnen een gladde cirkel.

In drie regels. 

C / (I)II3 . ST / P

Confrerie Saint-Paul (?)

Naast de letter C, rechts een klop met omgekeerde lelie.

 

Keerzijde: Doorslag.

 

 


 

 

Confrerie Saint-Paul, Leuven.

 

 


Uit de collectie, Frederik Janssens

 

 

Enkel-zijdige geslagen penning, Leuven (?).

Voorzien van twee kloppen.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.17e eeuw.

 

 

Voorzijde: Gelegen op een achthoekig plaatje.

Binnen een gladde cirkel.

In drie regels. 

C / III . ST / P

Confrerie Saint-Paul (?)

Ter weerszijden van de letter P, een klop met lelie.

 

Keerzijde: Doorslag.

 


 

Graanpenning, Leuven.

 

 

Graanpenning Leuven.

Maalteken voor een molenvat graan.

De juiste datering is voor deze penning onbekend.

 

Materiaal: Koper.
Diameter: 21 mm.
Massa: 2,51 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 1374.


Voorzijde: Binnen dertien cirkelbogen, 

(de snijpunten van de bogen lopen uit op een bloemmotief met drie blaadjes).
Het wapenschild van de stad Leuven.

In gotische letters:
I / MOLENV / A / T
Verfraait met een rozet, kroontje en een molenijzer.


Keerzijde: Binnen elf cirkelbogen, 

(de snijpunten van de bogen lopen uit op een bloemmotief met drie blaadjes).
De gotische letters VM


Lit: Stedelijk Museum Leuven Nr. 7; Penningkabinet Brussel 330h.; Minard-Van Hoorebeke pag 196-197 nr. 341. 

 

Volgens Minard-Van Hoorebeke, werden deze penningen uitgedeeld op Hemelvaartdag ten behoeve van de armen. Onze Lieve Vrouwkapel van Leuven stond hiervoor in.


 

Sint-Pieters-kerk Leuven.(SP-L15/01)

Uit de collectie, Frederik Janssens.
Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. 1425-1475.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Centraal, tussen de letters een (passer) punt.

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers IIII, in gotisch type.

Als waardebepaling van vier Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 


 

Sint-Pieters kerk Leuven.(SP-L 15/02)

 

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1550.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers III, in gotisch type.

De drie cijfers onderaan en bovenaan aan elkaar verbonden.

Als waardebepaling van drie Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

En bestaat vermoedelijk in de waarden van 1, 2, 3, 4, 5 en 6 deniers.

En zijn enkel deze gekend, en niet eerder beschreven.

Zie ook SP-L 15/01 & SP-L 15/03

 


 

Sint-Pieters kerk Leuven. (SP-L 15/03)

 

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1575.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers III, in gotisch type.

Als waardebepaling van drie Deniers (?)

Omsloten met een sierband, 

bestaande uit naar binnen gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije driehoeken, dragen telkens een punt/bolletje.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

En bestaat vermoedelijk in de waarden van 1, 2, 3, 4 en 5 deniers.

Momenteel is enkel de waarden 4 en 3 gekend.

En zijn enkel deze gekend, en niet eerder beschreven.

Zie ook SP-L 15/01 & SP-L 15/02

 

 


 

Sint-Pieters kerk Leuven. (SP-L 15/04)

 


 


Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1550.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit . x . versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers VI, in gotisch type.

Als waardebepaling van zes Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 

 


 

Sint-Pieters kerk Leuven. (SP-L 15/05)

 


 

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

Centrale plooi-barst.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1550.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit . x . versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers VI, in gotisch type.

Als waardebepaling van zes Deniers (?)

Omsloten door doornenkroon, als versiering.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 

 


 

Sint-Pieters kerk Leuven.(SP-L 15/06)

 

Uit de collectie, Frederik Janssens.

 

 

 

 

Penning St-Pieter kerk , Leuven.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.1475-1575.


Voorzijde: Centraal gelegen de gotische letters.

P C

Wat wil zeggen:  Penninc(k)

Boven de letters, de symbolische weergave,

van Sint-Pieters atributten, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters een klein wapenschild,

van de stad Leuven.

Omsloten met een sierband, bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Centraal op het veld,

de Romeinse cijfers XXXVi in gotisch type.

Als waardebepaling van 36 Deniers (?)

Omsloten met een sierband, 

bestaande uit gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Alsnog niet uit te sluiten, geeft deze penning vermoedelijk een monétaire waarde gehad, voor de werknemers aan de bouw van de St-Pieters kerk van Leuven.

 

 

 


 

Sint-Pieters-Kerk Leuven. (BR)

 

Uit de collectie, D.B.

 

 

 

 

Dubbelzijdige (Brood) penning Sint-Pieters-kerk, Leuven.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,41 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De kapitale letters BR 

(Brood)

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC 

(penninck)

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De kapitale letters BR

(Brood)

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC

(penninck)

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 193 afb. 332.

 

 


 

St-Pieters-Kerk, Leuven. (2B)

 

 

 

 

 

 

Dubbelzijdige penning Sint-Pieters-kerk, Leuven.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,31 gram.

Diameter: 20,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De letter en cijfer 2 B

(twee broden)

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC 

(penninck)

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De letter en cijfer 2 B

(twee broden)

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC

(penninck)

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 193 afb. 333.

 

 


 

 

 

Sint-Pieters-Kerk, Leuven. (IO)

  

   

 

 

 

Dubbelzijdige penning Sint-Pieters-kerk, Leuven.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,40 gram.

Diameter: 21,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De letters of cijfers IO

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC 

(penninck)

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De letters of cijfers IO

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC

(penninck)

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 193 afb. 331.

 

 


 

Sint-Pieters-Kerk, Leuven. (S)

 

 


Uit de collectie, D.B.

 

 

 

 

 

Dubbelzijdige penning Sint-Pieters-kerk, Leuven.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,36 gram.

Diameter: 20,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De kapitale letter S

(Smout ?)

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC 

(penninck)

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee zegetakken.

De kapitale letter S

(Smout ?)

Boven de letters, twee gekruiste sleutels.

Onder de letters, de letters PC

(penninck)

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 192 afb. 327.

Minard, geeft de letter S, aan voor smout.

 

 


 

Sint-Pieters-Kerk "Broodkaart", Leuven (SPK-B 01)

 

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

Broodpenning Sint-Pieterskerk, Leuven.

Voorzien van een dubbele klop.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 21 mm x 24  mm.

Massa: 3,14 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw begin 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde fijne buitencirkels.

De gotische letters B C

Brood caert 

Boven de letters, de gekruist St-Pieter sleutels.

Onder de letters, het (klein) stadswapen van Leuven.

Dubbele klop, op de gotische letters.

S.P.

Sint-PieterskerkKeerzijde: Binnen een dubbele gladde buitencirkels.

Een open beurs, met beursbeugel.

Ter weerszijden, een versiering naar beursbeveiliging.

 

 

Lit.: Nieuwe variant op Minard-Van Hoorebeke pag.191, 322.

 


 

Sint-Pieters-Kerk "Broodkaart", Leuven (SPK-B 02)

 

 

Broodpenning Sint-Pieterskerk, Leuven.

Licht gefragmenteerd aan de rand, door gietfout.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 22  mm.

Massa: 3 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw begin 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

De gotische letters B C

Brood caert 

Boven de letters, de gekruiste St-Pieter sleutels.

Onder de letters, het (klein) stadswapen van Leuven.

 

Keerzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Een open beurs, met beursbeugel.

Ter weerszijden, een versiering naar beursbeveiliging.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.191, 322.

 


 

(Begrafenis) penning "Smedengilde Sint-Elooi", Leuven 1737

Gilde-penning St-Elooi.

 

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 27,21 gram.

Afmetingen: 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: 1737 (mogelijks nagietsels uit de 19e en 20e eeuw)

 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en drie gladde cirkels.

Staande gemijterde Sint-Elooi, in bisschopgewaad.

In de linkerhand, een smidshamer.

In de rechterhand, een kromstaf naar buiten gekeerd.

Onder de heilige, het wapenschild van de stad Leuven.

Het schild geflankeerd met, een matelaars-palmtak.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal 17 / 37

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

en drie gladde cirkels.

Een leeg veld, waarop de naam van het gilde-lid kon op worden gegraveerd.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.188 nr.314;

René Waerzeggers & Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag. 22-23.

 

Betreft een lijkloodje van het Leuvense "Smedenambacht".

Gegraveerd door: De la Vacherie.

De stukken met een blanco keerzijde, zijn vermoedelijk nagietsels uit de 19e en 20e eeuw.