Bedel- of legitimatiepenning, Delft.

 

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Bedel-of legitimatiepenning.

(Armen-of leprozenhuis ?)

Voorzien van een doorboring/perforatie.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14 gram.
Diameter: 33 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het wapenschild van Delft, met in het veld twee staande leeuwen. 

Geflankeerd ter weerszijden met bladermotief.
Boven het wapen de gotische tekst.
Delft


Keerzijde: Blanco.
(Al dan niet ingeslagen/ingekerfd teken ?)

 

Lit: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft (2015) pag. 78; Pannekeet (www.duiten.nl) Delft; Allex Kussendrager (www.loodjes.nl) Delft.

 

Citaat: Kees Pannekeet, Te Delft zijn reeds in de 15e eeuw loden armenpenningen gemaakt die werden uitgereikt aan de armen.In de 16e eeuw zijn deze armenpenningen geslagen van koper, wederom ten behoeve van de armen. In 1531 en 1543 werden zij met toestemming van de centrale overheid geslagen. Zij mochten worden uitgegeven door de heilige-geest meesters (Het armenbestuur). De penningen mochten alleen als betaling worden aangenomen door de "backers, comans, snijers, schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van de armen"

Degenen die deze penningen had ontvangen kon ze wekelijks omwisselen voor gewoon geld bij de armenkamer.

Citaat: In het boek "De derde stad van Holland"

Arme of zieke mensen konden met dit soort loodjes aantonen dat ze het recht hadden om te bedelen of gebruik te maken van de diensten van een gast-of leprozenhuis. 

 

Ook werden ze wel gebruikt als betaalmiddel voor "armenbrood".

 


 

Penning armenzorg, Delft.

 

 

Penning armenzorg.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 24,6 gram.
Diameter: 31 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. éérste kwart 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
Het gekroond wapenschild van Delft.

Omschrift:

DELFT . IN . / HOLLAND


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In twee regels:

CHARI / TAS
Wat wil zeggen, Het goede doel.

 

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl  Armenpenning Delft.