(Armen)penning Delft (?)

Bodemvondst, Rob (Rakker)

 

Armen-penning van de stad Delft (?).

Onder voorbehoud van juistheid.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: 2,46 gram.
Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft of Dordrecht (?).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Vierpas met klein wapenschild.

Het stadswapen van Delft (?)

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Gelelied kruis.

Centraal een (passer) punt.

 

 

 


 

Avondmaal-penning Waalse Gemeente.

Avondmaal-penning van de Waalse Gemeente te Delft.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.

Het omschrift:

EGLISE . WALONNE DE DELFF.

Waalse kerk te Delft.

Centraal het versiert wapenschild van Delft.

 

 

Keerzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.
Het omschrift:

A . CELVI . QVI . VAINCRA . 2 . TIM . 478 .

Aan hem die overwint.

tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs, vers 478.

Op het veld, een arm uit de wolken.

In de hand een kroon.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 89 nr. 159; Pelsdonk pag. 171 nr. 01.04.029; Allex Kussendrager, Armen-avondmaals-kerkelijke Waalse Lutherse gemeente (Delft).

 

 


 

 

Avondmaal-penning, Waalse Gemeente (Delft)

Bodemvondst, Gijs.

 

 

 

 

Avondmaal-penning van de Waalse Gemeente te Delft.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.

Het omschrift:

EGLISE . WALONNE DE DELFF.

Waalse kerk te Delft.

Centraal het versiert wapenschild van Delft.

 

 

Keerzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.
Het omschrift:

A . CELVI . QVI . VAINCRA . 2 . TIM . 478 .

Aan hem die overwint.

tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs, vers 478.

Op het veld, een arm uit de wolken.

In de hand een kroon.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 89 nr. 159; Pelsdonk pag. 171 nr. 01.04.029; Allex Kussendrager, Armen-avondmaals-kerkelijke Waalse Lutherse gemeente (Delft).

 


 

Bedel- of legitimatiepenning, Delft.

 

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

 

 

Bedel-of legitimatiepenning.

(Armen-of leprozenhuis ?)

Voorzien van een doorboring/perforatie.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14 gram.
Diameter: 33 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het wapenschild van Delft, met in het veld twee staande leeuwen. 

Geflankeerd ter weerszijden met bladermotief.
Boven het wapen de gotische tekst.

Delf
DelftKeerzijde: Blanco.
(Al dan niet ingeslagen/ingekerfd teken ?)

 

Lit.: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft (2015) pag. 78; Pannekeet (www.duiten.nl) Delft; Allex Kussendrager (www.loodjes.nl) Delft.

 

Citaat: Kees Pannekeet, Te Delft zijn reeds in de 15e eeuw loden armenpenningen gemaakt die werden uitgereikt aan de armen.In de 16e eeuw zijn deze armenpenningen geslagen van koper, wederom ten behoeve van de armen. In 1531 en 1543 werden zij met toestemming van de centrale overheid geslagen. Zij mochten worden uitgegeven door de heilige-geest meesters (Het armenbestuur). De penningen mochten alleen als betaling worden aangenomen door de "backers, comans, snijers, schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van de armen"

Degenen die deze penningen had ontvangen kon ze wekelijks omwisselen voor gewoon geld bij de armenkamer.

Citaat: In het boek "De derde stad van Holland"

Arme of zieke mensen konden met dit soort loodjes aantonen dat ze het recht hadden om te bedelen of gebruik te maken van de diensten van een gast-of leprozenhuis. 

 

Ook werden ze wel gebruikt als betaalmiddel voor "armenbrood".

 


 

Communie-penning (avondmaal-penning) Delft.

Avondmaal-penning van de Waalse Gemeente te Delft.

 


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 34 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.

Het omschrift:

VOOR . DE . COMMVNICANTEN . VAN . DELF .

Voor de communicanten van Delft.

Centraal de afbeelding uit de zegel van de Waalse gemeente.

Het "Lam Gods" staand op een weide,

met gekeerde kop.

In de linker opgetrokken voorpoot,

een kruisbanier met zegevaan naar rechts.

 

 

Keerzijde: Binnen een parel-cirkel, en gladde cirkel.

In negen regels:

Test uit "1 Cor.11:28".

         . DE .

   MENSCHEPR

OEVE HEMSELVE

 ENDE ALSOETE .

 HIJ VAN DESEN .

BROEDE  . ENDE

  DRINCKE VAN
      . DESEN .
       . KELCK .

De mensch eproeve hemselve ende also ete hij van desen broede ende drincke van dese kelck

De mens legt zichzelf op de proef, en zo eet hij van dit brood en drinkt uit deze kelk.

 

Lit.: Harry Donga Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland nr. 82; Allex Kussendrager, Armen-avondmaals-kerkelijke Waalse Lutherse gemeente (Delft).

 


 

Penning armenzorg, Delft.

 

 

Penning armenzorg.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 24,6 gram.
Diameter: 31 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. éérste kwart 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
Het gekroond wapenschild van Delft.

Omschrift:

DELFT . IN . / HOLLANDKeerzijde: Binnen een parelcirkel.

In twee regels:

CHARI / TAS
Wat wil zeggen, Het goede doel.

 

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl  Armenpenning Delft.


 

Ontgrondingspenning 1750

Ontgrondingspenning stad Delft.

Voorzien van een ophangingsgaatje.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 60 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: 1750


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Gekroond wapenschild van de stad Delft.

Boven het wapen:

DELFT

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Ter weerszijden het gesplitst jaartal 17 / 50

Onder de leeuw het volgnummer.

N 3

 

Lit.: Pelsdonk pag 159, 1603 Ontgrondingspenningen.

 

 (Noot: Pelsdonk) De penningen zijn ingestempeld met een volgnummer. 

Het ontgronden (turfsteken) was belast.

Voordat het turf per schip mocht worden vervoerd, diende de schipper zich laten inschrijven bij de belastingsinner, en bekwam hij een penning.

Mensen die het tuf laden of losten, dienden de hoeveelheid turf te controleren.

En met de penning terug naar de belastinginner gaan.

Pas als de schipper het vereiste bedrag had betaald, mocht hij wegvaren.

 

 


 

Penning/loodje Ster, Delft.

Bodemvondst, Tim Vermaesen.

 

Penning/loodje Delft.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 5 gram.
Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 18e à 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Centraal de letters:

DELF

Delft.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Een opgehoogde achtpuntige ster, 

 

 


 

Penning/loodje Wapenschild "Delft".

Bodemvondst, Mitchell Christiaanse.

 

Penning/loodje Delft.

Licht verplooid aan de rand.

De juiste functie/plaats en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 37 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft (?).
Datering: z.j. Ca. 18e à 19e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Gekroond stadswapenschild van Delft (?)

Vastgehouden door twee klimmende leeuwen.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal, een ringetje/cirkeltje.

Waarnaast de letter M