Avondsmaal-loodje, Leiden.

 

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Avondmaals-loodje met bijbelse voorstelling.

Lutherse gemeente Leiden.

 

Massa: 15 gram.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: Ca. 17e eeuw. (Jaartal niet meer leesbaar)


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
In zeven regels:
* / TESSERA / COMMVNICAT / ECCL AVGVSTA / CONFESSIONIS / QVAE ESTLVGD / BATAVORVM / jaartal ***


Keerzijde: Binnen een parelrand, en verkleinde cirkel.
Christus tussen zeven kandelabers,
die verschijnt aan de voorovergebogen Johannes.
(Voorstelling uit het "Laatste oordeel")
Omschrift:
SIGI ° LUTH ° ECCL ° LEYD


Lit: Museum De Lakenhal nr. 891.1; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden.


 

Bakengeld ? Leiden 1794

Bodemvondst, Rens.

 

 

 

 

Enkelzijdig loodje "Bakengeld" ? Stad Leiden.

Geframenteerd aan de rand.

 

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: 1794


Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje, met afgeronde hoeken.

Binnen een omsloten gladde boord.

Een in twee verdeeld veld.

In het bovenste kwartier, de gekruiste sleutels 

uit het wapenschild van de stad Leiden.

De sleutels staan hier met de baard naar beneden gericht.

 

In het onderste kwartier,

het jaartal 1794

 

Keerzijde: Blanco.


Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden Type HL; Pelsdonk pag.173 nr 051.

 

Mogelijks een vorm van "Baken-geld" voor de bebakening in en rond het "Cager Meer". 

Het baken "De Tonne" stond op het schiereiland "Lisserbroeck". 

 

 


 

 

 

Bakengeld ? Leiden 1817

Bodemvondst, Rens.

 

 

 

Enkelzijdig loodje "Bakengeld" ? Stad Leiden.

Geframenteerd aan de rand.

 

Massa: Onbekend.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: 1817


Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje, met afgeronde hoeken.

Binnen een omsloten gladde boord.

Een in twee verdeeld veld.

In het bovenste kwartier, de gekruiste sleutels

uit het wapenschild van de stad Leiden.

 

In het onderste kwartier,

het jaartal 1817

 

Keerzijde: Blanco.


Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden Type HL; Pelsdonk pag.173 nr 051.

 

Mogelijks een vorm van "Baken-geld" voor de bebakening in en rond het "Cager Meer". 

Het baken "De Tonne" stond op het schiereiland "Lisserbroeck". 

 

 


 

 

 

Brood/koren-penning, Leiden (?) 1758

 

 

Bodemvondst, Jan Ooms.

 

 

Welzijnspenning voor armenzorg.

De juiste functie/plaats voor deze penning is onbekend.

Brood of korenpenning ?

 

Materiaal: Lood.

Massa: 14,70 gram.
Diameter: 32 mm.
Datering: 1758
Plaats: z.pl. Onbekend.

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
Een samengebonden korenschoof.
Met een zeis naar links gewend.
Met daaronder het jaartal 1758.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
aan de bovenzijde, een stralende zon.
In vijf regels:
HET / ALGEMEEN / WELZYN / I NOVEM / BER

 

Een rekest van een bakkergilde uit 1758 van Leiden, maakt melding van het verval van broodbakkersneringen die te kampen hebben met werkloosheid.

" vermits den gemeenen arbeidsman die voorheen by florisanter tyden de aanzienlijkste consumptie in de broodbakkerijen hebben gemaakt, tegenwoordig by gebrek van de tot hun bestand vereyscht wordende winningen, zig in plaatze van met brood moeten tevreeden houden met andere gemeente spyze, inzonderheyd met de thans zo zeer in gebruik zijnde aardappelen "

Heeft de aardappelconsumptie, die toentertijd zijn opmars maakte in de steden hier gevolgen aan gehad ?

 


 

Lutherse penning, Leiden.

 

Bodemvondst, Hylke Roorda.

 

 

 

Lutherse (armen) penning.

(Weeshuis Leiden, Lutherse gemeente ?)

 

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 24,55 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele zeshoekige omlijsting.

Omschrift:

° LVYTERSE ° ARMEN

Centraal een klop G / 48

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

Turf-penning, Leiden 1689

 


Bodemvondst,Edwin Der Nederlanden.

 

 

 

Turf-lood, Leiden.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 1689.

 

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand.

Het wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden de letters B / G

Onder de sleutels, het jaartal 1689.

Mogelijks staat boven de sleutels, nog twee ingeslagen cijfers.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Bron: Allex Kussendrager, Leiden (www.loodjes.nl)

 

 


 

Penning "Vuurslag", Leiden.

 


Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

 

 

Penning uit Leiden.

Voorzien van een klop (IC)

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,82 gram.

Diameter: 19 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden (?).

Datering: z.j. Ca. midden 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een fijne gladde cirkel.

In het veld, twee gekruiste sleutels.

Uit het wapen van Leiden, Pieterskerk Leiden ?

Tussen de baarden van de sleutels, 

een klop, binnen een cirkel de letters IC

 

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een fijne gladde cirkel.

Een vuurijzer/vuurslag, gelegen op een Bourgondisch kruis.

De kruisbenen lopen door, de fijne cirkel en raken de buitenboord.

 

 


 

LETTERS


 

Letter B (LL-B 01)

 

Bodemvondst, Hylke Roorda.

Leidse (Wijk ?) penning.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 4,30 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
kerkgebouw getopt met een kruis.

Naast de toegangsdeur zijn geen ramen/lijnen te zien.

Wat in andere penningen van dit type wel merkbaar is.

Ook het kerkgebouw is hier slanker uitgebeeld.

Centraal een (passer) punt. 


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
de letter B

Centraal een (passer) punt, weggewerkt in de letter B.


Bron: Allex Kussendrager, "De Beeldenaar" November/December 2012 36e jaargang nr 6.

 


 

Letter C (LL-C 01)

 

Bodemvondst, Hylke Roorda.

Leidse (Wijk ?) penning.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 2,73 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
kerkgebouw getopt met een kruis.

Centraal een (passer) punt.

 


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
de letter C

Centraal een (passer) punt.


Bron: Allex Kussendrager, "De Beeldenaar" November/December 2012 36e jaargang nr 6.

 


 

Letter E (LL-E 01)

 

 

Bodemvondst Rob (Speerpunt)

 

 

Leidse (Wijk ?) penning.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 2,10 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
kerkgebouw getopt met een kruis.

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
de letter E

Centraal een (passer) punt, weggewerkt in de letter E.
(Deze bestaan ook met de letters A,B,C & D)
Vermoedelijk staat dit voor wijk E ?

Bron: Allex Kussendrager, "De Beeldenaar" November/December 2012 36e jaargang nr 6.

 


 

Letter E (LL-E 02)

 

 

Bodemvondst, Hans.

 

 

Leidse (Wijk ?) penning.

Voorzien van een gecentreerde doornageling.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 1, 89 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
kerkgebouw getopt met een kruis..

 


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
de letter E


Bron: Allex Kussendrager, "De Beeldenaar" November/December 2012 36e jaargang nr 6.


 

Penning 1 ST, Sint-Pieterskerk Leiden

Bodemvondst, Robbert Velt.

 

 

 

Kerkelijke penning hoofdkerk St-Pieter Leiden.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 16e begin 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand versiering.
De waardebepaling voor 1 stuiver.

I ST.

Boven de letters, de gekruiste sleutels uit het wapen van Leiden.


Keerzijde: Centraal op het veld.

Een staande figuur.

geflankeerd met de letters S / P (?)

Sint Pieter.
 

Vroonlood (Schakelaars) Leiden.

 

Bodemvondst, Jan Willem.

 

 

 

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 29,04 gram.

Diameter: 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

 

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels:

SCHAKE / LAARS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Centraal tussen de regels klop met Romeinse cijfers VIII

 

Vergunning voor het vissen met schakelnetten in de Vroonwateren van Leiden.

"Schakelaars" is een visvangst-techniek, waarbij een net met drie lagen vertikaal op de rivier word geplaatst. De mazen van de binnenlaag zijn fijner dan de buitenlagen.

 


 

 

Vroonlood (Vlouwers) Leiden.

 


Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Voorzien van een doorslag/nagelgat.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 23,38 gram.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

VLOUWERS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Klop met Romeinse cijfers VIII

 

Vergunning voor het vissen in de Vroonwateren van Leiden.

"Vlouwers" is een visvangst-techniek, waarbij een dwars staande net op de rivier word geplaatst.

 


 

Honden/vis penning (?), Leiden 1857

 

Bodemvondst, Rob (Speerpunt)

 

 

Penning stad Leiden.

Men opteerd voor een vispenning of hondenpenning (?)

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 36 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1857

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
Het gekroond wapenschild van Leiden.
Vastgehouden door twee staande leeuwen.


Keerzijde: Een glad veld.
Met ingeslagen cijfers voor het jaartal 1857
En het nummer 66.


Lit.: Minard-Van Hoorebeke 312.


 

Schutterspenning 1652

Schutters-penning stad Leiden.

 

 

Materiaal: Zilver (Ag)

Massa: onbekend.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Graveur/stempelsnijder: Willem Hoornborstel (Wapensnijder van de stad Leiden)

Datering: 1652

 

Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel.

Gekroonde  staande getongde leeuw, met geheven zwaard.

De staart naar buiten gekeerd.

Het wapenschild van de stad Leiden vasthoudend in de linker poot.

Omschrift:

PVGNO PRO ❀ PATRIA

Pugno pro patria

Ik strijd voor het vaderland.

(Embleemspreuk van de 17e eeuwse Admiraliteiten)

 

Keerzijde: Binnen een geparelde cirkel.

Twee gekruiste musketten.
De gesplitste leters, ter weerszijden van de buksen voor de stad Leiden.

LEY / DEN

Omschrift met jaartal:

SCHVTTERSPENNING . 1652 .

Schutterspenning 1652


Lit.: W.F. van Zegveld; Zilveren Schutterspenningen van Leiden, pag 51-67.

De schutterspenning was een beloning voor de deelname aan de wapenschouwing en  ommegang van de schutterij.

Na afloop kregen de schutters hun "Lood" (tot en met 1645) vanaf 1646 verkreeg men een zilveren penning. 

En was inwisselbaar tegen 10 stuivers. De zilverwaarde van de penning.