Armenpenning St-Catherina Gasthuis 1573 (SCG 01)

Armenpenning twv kwart stuiver/oord, Sint Catherina/Katrijnengasthuis.

(Stads-oord Leiden)

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: 1573


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het wapenschild van de stad Leiden.

Boven het wapen, het jaartal 1573

Ter weerszijden van het schild, telkens drie bolletjes/punten.

Omschrift:

. GEDENCKT + DEN + ARMEN .

Gedenk de armen

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelrand.

Een gekroond rad/wiel, met zes spaken.

De spaken, stellen zes vilmessen voor.

Centraal in het rad, een rechtopstaand zwaard.

 

Lit.: Van Gelder 50a; Maillet 71.1; Kees Pannekeet LEI.1: oord.;

J.C. van der Wis / T.Passon, Leiden 2.32.1.

 

Tijdens de "Tachtigjarige Oorlog" kwam het St-Catherina Gasthuis in financiële problemen. Het Gasthuis was gevestigd binnen de stad Leiden, en was een doorgangshuis voor arme vreemdelingen,bedelmonniken enz.

En was tevens een verpleeghuis geworden voor de zieken van de stad Leiden.

Aan het Gasthuis, was een kerk, pesthuis en "Dolhuis" verbonden.

De Gasthuismeesters, verzochten de Staten van Holland om munten te mogen slaan ter waarde van een kwart stuiver en een halve stuiver.

Op 17 augustus 1573 kwam de machting af slechts oorden te mogen aanmunten.

De voorwaarden die aan het gebruik van het armengeld werden gesteld, en binnen Leiden zouden circuleren. Zij werden echter veelvuldig vervalst en ook buiten Leiden in het geldverkeer aangetroffen. Dit zorgde ervoor dat de armenpenningen/stadsmunten in 1576 werden ingetrokken.

 

 


 

 

 

 

Armenpenning St-Catherina Gasthuis 1573 (SCG 02)

Bodemvondst, Serge Meijers.

 

Armenpenning twv kwart stuiver/oord, Sint Catherina/Katrijnengasthuis.

(Stads-oord Leiden)

 

Materiaal: Koper.

Massa: 0,92 gram.

Diameter: 18,2 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: 1573


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het wapenschild van de stad Leiden.

Boven het wapen, het jaartal 1573

Ter weerszijden van het schild, telkens drie bolletjes/punten.

Omschrift:

 . GEDENCKT + DEN + ARMEN .

Gedenk de armen

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelrand.

Een gekroond rad/wiel, met zes spaken.

De spaken, stellen zes vilmessen voor.

Centraal in het rad, een rechtopstaand zwaard.

 

Lit.: Van Gelder 50a; Maillet 71.1; Kees Pannekeet LEI.1: oord.; 

J.C. van der Wis / T.Passon, Leiden 2.32.1.

 

 


 

 

Armenpenning St-Catherina Gasthuis 1573 (SCG 03)

Bodemvondst, Gj Bras.

 

Armenpenning twv kwart stuiver/oord, Sint Catherina/Katrijnengasthuis.

(Stads-oord Leiden)

 

Materiaal: Koper.

Massa: 4 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: 1573


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het wapenschild van de stad Leiden.

Boven het wapen, het jaartal 1573

Ter weerszijden van het schild, telkens drie bolletjes/punten.

Omschrift:

 . GEDENCKT + DEN + ARMEN .

Gedenk de armen

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelrand.

Een gekroond rad/wiel, met zes spaken.

De spaken, stellen zes vilmessen voor.

Centraal in het rad, een rechtopstaand zwaard.

 

Lit.: Van Gelder 50a; Maillet 71.1; Kees Pannekeet LEI.1: oord.; 

J.C. van der Wis / T.Passon, Leiden 2.32.1.

 

 


 

(Armen) loodje/penning 6 stuiver.

Bodemvondst Gj Bras.

 

Enkelzijdig geslagen kerkelijke loodje/penning twv 6 stuiver.

Verplooide boord/rand.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram.

Afmeting: 21 mm. x 21 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

Een geparelde rand in schildvorm.

In drie regels:

LEY / IHS / DEN

Leiden Ihs

Ter weerszijden van de letters IHS

De waardebepaling 6 / S

Zes stuiver

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

Avondmaal-loodje Lutherse gemeente Leiden.

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

Avondmaals-loodje met bijbelse voorstelling.

Lutherse gemeente Leiden.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 15 gram.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: Ca. 17e eeuw. (Jaartal niet meer leesbaar)


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
In zeven regels:
* / TESSERA / COMMVNICAT / ECCL AVGVSTA / CONFESSIONIS / QVAE ESTLVGD / BATAVORVM / jaartal ***


Keerzijde: Binnen een parelrand, en verkleinde cirkel.
Christus tussen zeven kandelabers,
die verschijnt aan de voorovergebogen Johannes.
(Voorstelling uit het "Laatste oordeel")
Omschrift:
SIGI ° LUTH ° ECCL ° LEYD


Lit: Museum De Lakenhal nr. 891.1; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden.


 

Avondmaals-loodje Lutherse Gemeente Leiden 1701

Avondmaal-loodje/penning Lutherse Gemeente.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.
Datering: 1701


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gaande zwaan, naar rechts.

Symbolisering voor Martin Luther.

Het gesplitste jaartal, ter weerszijden van de zwaan.

17 / 01

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een staande kandelaar op globe/wereldbol.

Symboliseert de uitspraak van Christus "Ik ben het licht der wereld".

 

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden,Avondmaalspenning Lutherse Gemeente; Harry Donga, Geslagen verbeelding: Lutherse penningen in Nederland, pag.16 "De lutherse gemeente van Leiden is nog altijd in bezit van de mal waarin de loodjes gegoten werden met het jaartal 1701".

 

 

 


 

 

Buurt/wijk-penning St-Jacobsrijk.

Bodemvondst, Mehmet Oguzhan Irmak.

 

(Enkelzijdige) Buurt/wijk-penning St-Jacobsrijk, Oud Leiden.

De juiste functie/plaats/datering voor deze penning is onbekend.

Lichte (ploeg)schade.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 30,31 gram.
Diameter: 37 mm.
Datering: z.j. Ca. 18e à19e eeuw.
Plaats: z.pl. Oud-Leiden (wijk 26).

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,

En bladkrans/tulpenkrans.

Het omschrift:

DE BVERT VAN ST IACOBSRYCK . 

De buurt van St-Jacobsrijk.

Centraal op het veld,

niet nader te bepalen onderwerp/thema

 

 

Keerzijde: Blanco.

Ingekraste letters/cijfers.

X X X

 

 


 

Buurt/wijkpenning Looiersbuurt (?)

Buurt/wijk-penning Looiersbuurt (?) Leiden.

De juiste functie/plaats/datering voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.
Plaats: z.pl. Oud Leiden, Looiersbuurt (?).

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Het gekroond ingedeukt wapenschild van de stad Leiden,

met afhangende linten.

Boven de kroon, tegen de rand.

                 LEYDEN

 

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Het gekroond ingedeukt wapenschild van buurt,

met afhangende linten.

In het veld, drie hertenkoppen met gewei.

 

Lit.: Historische vereniging Oud Leiden, 206 Looiersbuurt. gesticht in 1648, gesplitst deel van de Baronie Hogeveen.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie GP-00544, opgegeven als mogelijk Koestraat.

 

 

 


 

 

Brood/koren-penning, Leiden (?) 1758

 

 


Bodemvondst, Jan Ooms.

 

 

Welzijnspenning voor armenzorg.

De juiste functie/plaats voor deze penning is onbekend.

Brood of korenpenning ?

 

Materiaal: Lood.

Massa: 14,70 gram.
Diameter: 32 mm.
Datering: 1758
Plaats: z.pl. Onbekend.

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
Een samengebonden korenschoof.
Met een zeis naar links gewend.
Met daaronder het jaartal 1758.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel,
aan de bovenzijde, een stralende zon.
In vijf regels:
HET / ALGEMEEN / WELZYN / I NOVEM / BER

 

Een rekest van een bakkergilde uit 1758 van Leiden, maakt melding van het verval van broodbakkersneringen die te kampen hebben met werkloosheid.

" vermits den gemeenen arbeidsman die voorheen by florisanter tyden de aanzienlijkste consumptie in de broodbakkerijen hebben gemaakt, tegenwoordig by gebrek van de tot hun bestand vereyscht wordende winningen, zig in plaatze van met brood moeten tevreeden houden met andere gemeente spyze, inzonderheyd met de thans zo zeer in gebruik zijnde aardappelen "

Heeft de aardappelconsumptie, die toentertijd zijn opmars maakte in de steden hier gevolgen aan gehad ?

 


 

Stichting St-Christoffel 1622

Bodemvondst, Jee Bee.

 

Enkelzijdige penning "Stichting St-Christoffel" binnen Leiden.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Voorzien van een klop/bijmerk.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geklopt.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 25 mm. x 25 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.
Datering: 1622


Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld, met afgeronde hoeken.

Binnen een parelcirkel en lijncirkel, het omschrift.

S . CHRISTOFFEL . 1622

In het veld een klop/bijmerk.

Binnen een schildvormige klop het cijfer

             3

Waardebepaling drie.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Penning op Pieter Adriaansz. van de Werff.

Historiepenning op het overlijden van Pieter Adriaansz. van der Werff (1529-1604)

Burgemeester tijdens het beleg van Leiden, commisaris voor de proviandering van het leger.

Zeemmaker en bontwerker van beroep.

 

Materiaal: Tin. 

Massa: Onbekend.

Diameter: 48,8 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Graveur/ontwerper: Jan Smeltzing (1656-1693)
Datering: z.j. Ca. 1670-1693


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

De buste van Pieter Adriaansz. van der Werff naar rechts.

Kort haar, snor en kinbaard.

Een wambuis met platte plooikraag, gesloten met twee knopen.

Om de hals een lint, met ruitvormige hanger.

Omschrift:

PETRUS ADRIANI WERFIUS .  NAT : L : I529. OBIT I604 .

Onder de buste/borststuk , de naam van de ontwerper.

I : SMELTZING . F .

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In zeven regels:

 Dit s VAN DE WERF die Leidsé held,

Diens ta(a)i geduld het spaans geweld

   Manmoedig keerde van de vesten.

   Als pest, en honger t hert bestreed,

   En t muitende volk geen uitstel leed,

          Bood hy syn vlees, en bloed

                       ten besten.

Boven de tekst, Een slang in cirkelvorm naar links die in eigen staart bijt.

Doorstoken met een palmtak en eikentak.

De takken amengebondenmet een lint.

Onder de tekst, stadspanorama van de stad Leiden.

 

 

 


 

 

Penning/loodje "Cijfers" (62)

Bodemvondst, Serge Meijers.

 

 

Geklopte enkelzijdige penning/loodje met cijfers.

De juiste functie/plaats/datering voor deze penning/loodje is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 15,51 gram.
Diameter: 39.22 mm. Dikte: 1.47 mm.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.
Plaats: z.pl. Leiden (?).

Voorzijde: Gelegen op het veld.

De ingeklopte cijfers 62

Onder de cijfers, in kruis-vorm geslagen cijfers 1 1

 

Keerzijde: Blanco.

 

Mogelijks tonen de gekruiste en ingeslagen cijfers 1,  de gekruiste sleutels voor uit het wapen van de stad Leiden.Bovendien zijn de cijfers 1 merkbaar kleiner van formaat dan de geslagen cijfers 62.

Daar deze penning/loodje werd teruggevonden in de regio Leiden, kan dit aannemelijk zijn.

 

 


 

 

Duinwater.

Enkelzijdige penning voor één emmer duinwater.

 

Materiaal: Zink.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Ca. 4,5 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.
Datering: z.j. 1877


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Twee gekruiste sleutels.

Naar het wapen van Leiden.

Ter weerszijden van de sleutels, de letters.

S / L

 

Keerzijde: Doordruk van de voorzijde.

 

Lit.: Collectie museum de Lakenhal, Inventarisnummer 758.1-758.26.

Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Leiden. Penning voor een emmer duinwater.

 

Zinken ronde en geklopte penning, ter waarde van 1 cent welke recht gaf op één emmer duinwater. 

 

 


 

Penning letters WLLB 1668 (33)

Bodemvondst, Defixio (BVW.nl).

 

Penning, "Letters" Leiden.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Geklopt met volgnummer.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats:  Leiden.
Datering: 1668


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/tulpenkrans.

Twee gekruiste sleutels, uit het wapen van de stad Leiden.

Boven de sleutels een rozet.

Onder de sleutels, twee plat gelegen voorwerpen.

Geklopt volgnummer.

       33

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/tulpenkrans.

In drie regels.

       W

. L . L . B .

  . I668 .

 


 

Penning letters WLLB 1668

Bodemvondst, Artur Rutecki.

 

Penning, "Letters" Leiden.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Uitgebroken pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 23 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats:  Leiden.
Datering: 1668


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/tulpenkrans.

Twee gekruiste sleutels, uit het wapen van de stad Leiden.

Boven de sleutels een rozet.

Onder de sleutels, twee plat gelegen voorwerpen.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/tulpenkrans.

In drie regels.

       W

. L . L . B .

  . I668 .

 


 

 

Lutherse penning, Leiden.

 


Bodemvondst, Hylke Roorda.

 

 

 

Lutherse (armen) penning.

(Weeshuis Leiden, Lutherse gemeente ?)

 

 

Materiaal: Lood:tin legering.

Massa: 24,55 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele zeshoekige omlijsting.

Omschrift:

° LVYTERSE ° ARMEN

Centraal een klop G / 48

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

Turf-penning, Leiden 1689

 


Bodemvondst,Edwin Der Nederlanden.

 

 

 

Turf-lood, Leiden.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 1689.

 

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand.

Het wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden de letters B / G

Onder de sleutels, het jaartal 1689.

Mogelijks staat boven de sleutels, nog twee ingeslagen cijfers.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Bron: Allex Kussendrager, Leiden (www.loodjes.nl)

 

 


 

Penning "Vuurslag", Leiden.

 


Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

 

 

Penning uit Leiden.

Voorzien van een klop (IC)

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,82 gram.

Diameter: 19 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden (?).

Datering: z.j. Ca. midden 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een fijne gladde cirkel.

In het veld, twee gekruiste sleutels.

Uit het wapen van Leiden, Pieterskerk Leiden ?

Tussen de baarden van de sleutels, 

een klop, binnen een cirkel de letters IC

 

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een fijne gladde cirkel.

Een vuurijzer/vuurslag, gelegen op een Bourgondisch kruis.

De kruisbenen lopen door, de fijne cirkel en raken de buitenboord.

 

 


 

Penning 1 ST, Sint-Pieterskerk Leiden

Bodemvondst, Robbert Velt.

 

 

 

Kerkelijke penning hoofdkerk St-Pieter Leiden.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 16e begin 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand versiering.
De waardebepaling voor 1 stuiver.

I ST.

Boven de letters, de gekruiste sleutels uit het wapen van Leiden.


Keerzijde: Centraal op het veld.

Een staande figuur.

geflankeerd met de letters S / P (?)

Sint Pieter.
 

Arm turflood 1717 (D)

Bodemvondst, Slowstart (B.V.W.)

 

Turf-penning , voor wijk D 

 

Materiaal: Lood:tin legering

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal de letter

            D

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

ARM TURF LOOD

      . 1717 .

 

 

 


 

 

Arm turflood 1717 (H)

Turf-penning , voor wijk H 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,82 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal de letter

            H

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

ARM TURF LOOD

      . 1717 .

 

Lit.: Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-17-95.

 


 

 

Arm turflood 1717 (i)

Turf-penning , voor wijk i

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,67 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal de letter

            i

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

ARM TURF LOOD

      . 1717 .

 

Lit.: Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-17-94.

 


 

 

Turflood Kraammoeders 1717 (SH)

Turf-penning , voor Kraammoeders.

Armenhuis "Sitten Huys".

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,90 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal het monogram.

            SH

     Sitten Huys

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

KRAAM . MOEDERS

      . 1717 .

 

Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-17-102.

 

 


 

 

Turf-penning 1809

Turf-penning van het armenhuis " Sitten Huys".

 

 

Materiaal: Tin

Massa: 13, 60 gram.

Diameter: 29 mm. x 29 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1809

 

Voorzijde: Binnen een versierde vierkante boord.

Het wapen van de stad Leiden in ruitvorm.

Boven het wapen, LEYDEN

Onder het wapen, IN  . HOLLAND

Keerzijde: Binnen een versierde vierkante boord.

Centraal binnen een ruit, het monogram S H

Sitten Huys 

Omsloten met een vierkantig omschrift in vier balken.

GOED VOOR / EEN / TON TURF / 1809

 

 

Lit.: Nahuys pl. X nr. 70; Pelsdonk, pag.174 nr. 066; Minard-Van Hoorebeke; pag 171-172 nr. 313; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Turf- of armenpenning van Leiden.

 

Minard-Van Hoorebeke beschrijft de keerzijde foutief, met vermelding " In het veld een overhoeks staande vierkant waarin het lettermerk IHS", wat niet met de letters op de penning overeenkomt, en een totaal andere betekenis heeft.

 

 


 

Turf-penning (18)

Enkelzijdige (Turf ?) penning stad Leiden.

Voorzien van ingeklopte cijfers.

Schade door slagbarsten.

 

Materiaal: Lood.

Massa: onbekend.

Diameter: 40 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 17e, begin 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden geflankeerd met de letter T / T

Turf Teken (?)

Onderaan, de ingekopte cijfers J8

Volgnummer 18

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl (Leiden).

 

 


 

 

Turf-penning (?)

Bodemvondst, Wouter van den Bos.

 

Enkelzijdige (Turf ?) penning stad Leiden.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geklopt wapen.

Massa: 33,55.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 17e, begin 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Het geklopt wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden geflankeerd met de letters 

T / T

Turf Teken (?)

 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl (Leiden).

 

Voor en keerzijde blanco, voor het aanbrengen van een volgnummer.

Mogelijks gebruikt voor bedeling van turf, aan armen.

 


 

 

Vroonlood (Schakelaars) Leiden.

 

Bodemvondst, Jan Willem.

 

 

 

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 29,04 gram.

Diameter: 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

 

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels:

SCHAKE / LAARS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Centraal tussen de regels klop met Romeinse cijfers VIII

 

Vergunning voor het vissen met schakelnetten in de Vroonwateren van Leiden.

"Schakelaars" is een visvangst-techniek, waarbij een net met drie lagen vertikaal op de rivier word geplaatst. De mazen van de binnenlaag zijn fijner dan de buitenlagen.

 


 

 

Vroonlood (Vlouwers) Leiden.

 


Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Voorzien van een doorslag/nagelgat.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 23,38 gram.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

VLOUWERS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Klop met Romeinse cijfers VIII

 

Vergunning voor het vissen in de Vroonwateren van Leiden.

"Vlouwers" is een visvangst-techniek, waarbij een dwars staande net op de rivier word geplaatst.

 


 

Visserijpenning (XXVII)

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

 

Vierkante visserijpenning voor de stadsvroonwateren van Leiden.

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen, geklopt.

Massa: 32 gram.

Afmetingen: 42 mm. x 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. 1862Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

Centraal geklopt.

Binnen een cirkel, het omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

Het gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

 

Keerzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

Centraal geklopt volgnummer in Romeinse cijfers.

                 XXVII

 

 

 


 

 

 

Waalse Gemeente 1758

Waalse Diaconie Leiden.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch geslagen.

Turfpenning/overnachtingspenning/toevluchtshuis ?

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Ca. 14 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1758

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een klein gebouw met toegangspoort, en luik op het verdiep.

Het gebouw voorzien van muurankers, en brandgevels.

De omgeving beklinkert.

In de afsnede het jaartal

. 1758 .

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee gekruiste gotische sleutels uit het wapen van de stad Leiden.

De baarden van de sleutels naar buiten gericht.

Ter weerszijden van de sleutels de letters

P / W

Pauvres Wallon

Waalse Armen.

Tussen de sleutels, bovenaan het nummer

97

 

Lit.: Teylers Museum Objectnr.TMNK 02048.

Museum De Lakenhal, nr. 782.

Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de Présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Èglises, etc. Gent 1878 Leyden pag.173-174 nr.318.

 

 


 

Waalse Gemeente 1758 (Trekschuit)

Waalse Diaconie Leiden.

 

Twee insnijdingen voor ontwaarding ?

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 14,30 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1758

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een trekschuit naar rechts varende.

Links boven de schuit, een stralende zon.

In de afsnede het jaartal

. 1758 .

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee gekruiste gotische sleutels uit het wapen van de stad Leiden.

De baarden van de sleutels naar buiten gericht.

Ter weerszijden van de sleutels de letters

P / W

Pauvres Wallon

Waalse Armen.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de Présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Èglises, etc. Gent 1878 Leyden pag.173 nr.317.

 

Met deze penning konden aangesloten armen van de Waalse Gemeente, gebruik maken van vervoer op de schuiten dewelke de Waalse Gemeente in haar bezit had.

 

 


 

Vergoedingspenning Staalmeesters (4).

Bodemvondst, Mark Eijbers.

 

Enkelzijdige vergoedingspenning voor staalmeesters te Leiden.

Pengat voor samenhouding.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 0,9 gram.

Afmetingen: 12 mm. x 18 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. 1590

 

Voorzijde: Gelegen op een zilveren,

rechthoekig plaatje met afgeronde hoeken.

Het geklopte wapen van Leiden.

Het geklopte bijmerk

            4

 

Keerzijde: De gespiegelde doorslag van de voorzijde.

 

Lit.: Museum Rotterdam, Inventarisnummer 57373.

 

Zilveren penning ter vergoeding van, door de staalmeesters gevonden gebreken aan het lakengoed. Gehecht ten bate van eventueele kopers, de waarde door de fabrikant/verkoper "aan den staalmeester terug te geven".

 

 

 


 

Vergoedingspenning Staalmeesters (3)

Bodemvondst, Erik Natte.

 

Enkelzijdige vergoedingspenning voor staalmeesters te Leiden.

Pengat voor samenhouding.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1 gram.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. 1590

 

Voorzijde: Gelegen op een zilveren, rechthoekig plaatje.

Het geklopte wapen van Leiden.

Het geklopte bijmerk

            3

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Museum Rotterdam, Inventarisnummer 57373.

 

Zilveren penning ter vergoeding van, door de staalmeesters gevonden gebreken aan het lakengoed. Gehecht ten bate van eventueele kopers, de waarde door de fabrikant/verkoper "aan den staalmeester terug te geven".