Molenstraat 1652

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Molenstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: 1652


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

MOLEN . STRAT .

Molenstraat.

Centraal op het veld, een houten korenmolen.

Op de molentrap, de molennaar.

De bovenste wieken, komen in het omschrift.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, de datering.

. 1652 .

Centraal, een doodshoofd iets naar links gewend.

Onder de schedel, twee gekruiste beenderen/botten.

Onderaan het gegraveerde volgnummer.

. No . / 14

 

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.125 nr.221; van Remmen 26; J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501 nr.23.

 

 


 

Noordeinde 1669

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noordeinde

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en jaartal.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: 1669


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In cirkelvorm de letters

D' NOORDENSE BVER VRYERS.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

AИИO (Geklopt)

1669

  3

Jaartal en volgnummer gegraveerd.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.122 nr.225.

Van Remmen 37.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.504 nr.29.

 

Minard-Van Hoorbeke toont deze penning met een gegraveerd bijschrift.

"Voor Vryheyd".

 

 


 

 

 

 

 

Noord- en Snoekstraat 1652

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noord- en Snoekstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en klop.

Boorgat/pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: 1652


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een snoek zwemmend naar liks.

Onder de vis, golvend water.

Geklopte cijfers 40 

Het cijfer 4 gespiegeld.

Binnen het cijfer O de gegraveerde cijfers 30

Boven de snoek, een zes-puntige ster voor de wolken.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zeven regels met jaartal.

    EENDRACHT

VREDE EN GOEDE

STAET SY ONDER

DE BVYREN VAN

DE NORT EN DE

 SNOEKSTRAET

       1652

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.124 nr.219.

Van Remmen 28.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501 nr.22.

 

 

 


 

 

Pape en Nobelstraat.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Pape en Nobelstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en parelcirkel.

Een bedelmonnik naar links gewend.

In de rechterhand, een verkregen munt.

In de linkerhand, een stok/bedelstaf.

Omschrift:

PAPE EN NOBEL STRAAT.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en parelcirkel.

Gelegen op twee gekruiste botten/beenderen.

Een doodshoofd, met lauwerkrans.

Onder de schedel, het gegraveerde volgnummer.

N° 9

Omschrift:

ME MEN TO 

   MORI .

Denk aan de dood.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.124 nr.220;  van Remmen 51; J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.509 nr.42.

 


 

Prinsegracht 1652

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentiepenning  Prinsegracht.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: 1652


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, in kabelrand versiering.

De buste van Prins Frederik Hendrik van Oranje,

naar rechts gewend.

Gekleed in uniform, met grote kraag.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, in kabelrand versiering.

De samen geplaatste letters:

    _

PR G

Prinse Gracht.

Onder het monogram het jaartal:

A° 1652

Anno 1652

Boven de letters het gegraveerde volgnummer.

14

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.130 nr.232.

van Remmen 29.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.500-501 nr.21.

 

 

 


 

Turfmarkt 1637

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentiepenning  Turfmarkt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: 1637


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels het omschrift:

DE GHEBVREN VAN DE TVRFMARCT 1637 ❀

De buren van de turfmarkt.

Twee beladen schuiten met turf op het golvend water.

Op het Spui, bij de Turfmarkt.

Op de linkse boot achteraan zit een man, aan het boomen.

Op de achtergrond de kaaimuur, en bebouwing.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels het omschrift:

GETROV IN BRANT E DOOT ALS TVRF E HOVT V NOT

Getrouw in brand en dood, als turf en hout voor nood.

Bovenaan het veld een versierde cartouche.

Waarin de letters

N V

Nauwe Vereniging

Daaronder het gegraveerde volgnummer/lidnummer

15

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.135 nr.242.

van Remmen 1.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.493-494 nr.1.

 

Dirks beschrijft de legende op de keerzijde anders.

GETROV IN BRANT E NODT ALS TORF E HOVT V NOD.

 


 

 

 

Westeinde 6 stuiver 1718

Begrafenis-penning  's Gravenhage/Den Haag.

Dragers- betaalpenning.

Kerkbuurt, "het Westeinde".

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.
Datering: 1718


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift en jaartal:

MEMENTO  MORI 

         1718

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee blad-ornamenten.

In twee regels:

 

ABSENT

 6 . STV .

De waardebepaling van zes stuiver.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 128 nr. 229

 

Minard-Van Hoorebeke, soortgelijke gedateerd 1646 van 8 stuiver.