(Brood) Penning Franse Februari-revolutie 1848

 

 

   

 

 

 

Brood-penning, Parijs 

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20 gram.
Afmetingen: 36 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Parijs.
Datering: 1848


Voorzijde: Gelegen op een veld.

Een Frygische muts met kokarde, naar links.

Onder de muts, Juin 1848 

Met 6 bolletjes in piramidevorm.

Omschrift:

du pain ou du plomb

Brood of lood

De letter d staat gespiegeld (b)


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In zes regels:

R. 1848 / Liberté / Egalité / Fraternité. / Monuments / vous mentez

Vrijheid, gelijkheid, broederschap, monument, je liegt.

Normaal staat er ter weerszijden van de data  de letters R / F 

Republique Francaise

 

Lit.: Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848 : recueil complet des médailles, monnaies et jetons qui ont paru en France depuis le 22 février jusqu'au 29 décembre 1848, Paris : J. Rousseau, [1850?], p. 103.

 

 De revoluties van 1848 begonnen met de Februarirevolutie in Frankrijk, die een eind maakte aan de Julimonarchie en de Tweede Franse Republiek vestigde.

Republikeinse en constitutioneel-liberale elementen, voornamelijk uit de middenklasse, eisten hervorming van het kiesrecht.

Na een verbod op een republikeinse bijeenkomst kwam het tot onlusten.

Premier François Guizot trad op 24 februari terug, waarna de burgerkoning Lodewijk Filips troonsafstand deed ten gunste van zijn kleinzoon Louis Philippe.

De voorlopige regering onder Alphonse de Lamartine riep echter nog diezelfde dag de republiek uit.

Deze Tweede Franse Republiek bleek een veel conservatiever beleid uit te oefenen dan de revolutionairen geëist hadden.

Vooral de Franse arbeiders waren hier ontevreden over.

Onder druk van de socialist Louis Blanc werden de Ateliers Nationaux opgericht, waar werklozen tewerkgesteld werden.

Toen dit project door regeringsmaatregelen dreigde te mislukken gingen Parijse werklozen en arbeiders op 23 juni de straat op om une république sociale et démocratique (la sociale) te eisen.

Dit Juni-oproer werd door Louis Eugène Cavaignac op bloedige wijze neergeslagen. In december koos een meerderheid van de Franse kiezers Lodewijk Napoleon Bonaparte - neef van Napoleon I - tot president.