Penning Vlissingen.

 

 

 

Enkelzijdige ovaal (armen) penning Vlissingen

Voorzien van klop.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 6,25 gram.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.
Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Gekroonde Jacoba kruik, uit het wapenschild van de stad Vlissingen.

Ter weerszijden geflankeerd met de letters V / L

Vlissingen

 

Keerzijde: Blanco.

Ingeslagen letter V

Voor Vlissingen, of waardebepaling Vijf (?)

 

Lit.: Pelsdonk 01.21 Vlissingen.


 

Gildepenning "Timmerlieden" 1624.

Gilde-penning Timmerlieden, Vlissingen

Voorzien van klop met gildelidnummer

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.
Diameter: 36 mm.

Vervaardiger: Johannes Looff.
Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.
Datering: 1624.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Omschrift:

. WEEST ❀ TSAMEN / EENDRACHTICH .

In verhoogd relief, een gekroonde Jacoba kruik,

uit het wapenschild van de stad Vlissingen.

Ter weerszijden het gescheiden jaartal 16 / 24

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde parelrand.

Verzameling timmermans-gereedschap.

Waaronder, passer, bijl, schaaf,zaag winkelhaak, glijmes, beitel en mand.

Linksboven het gegraveerde gildelid-nummer 61

 

Lit.: Wittop-Koning, Vlissingen pag. 72 nr. 6.1; Dirks LXXVIII. 20; Minard-Van Hoorebeke pag. 240 nr. 450; Kreuzenkamp 429, M.A.G. de Man pag. 221-224.


 

Scheepsmakersgilde 1654

Gilde-penning Scheepsmakers, Vlissingen

Voorzien van een gildelidnummer

 

Materiaal: Messing.

Massa: 72,82 gram.
Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.
Datering: 1654.


Voorzijde: Centraal op het veld, een versiert schild

met een gekroonde Jacoba kruik, uit het wapen van de stad Vlissingen.

Onder de fles, een banderol 

VIVE LA

 Binnen twee gladde cirkels, het omschrift:

Pieter . Leynsen ❀ Sÿmon . Been, Dekens ❀

Keerzijde: Centraal op het veld, een schip in aanbouw.

Waaronder twee bijlen en een handzaag.

Tegen het schip, een ladder.

Bovenaan een "Lam" met vaan.

Rechts naast het lam, het gegraveerde lidnummer/volgnummer.

70

Omschrift tussen twee gladde cirkels. 

Overdeken D'Heer, Cornelis Lampsins An° 1654 .

 

Lit.:D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, pag.71 nr.5.2 pl.97.

Dirks LXXVI.10.

Keuzenkamp 422.

Minard-Van Hoorebeke pag.238 nr.446.