Broodbakkers 1656

Penning Broodbakkers-gilde.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1656

 

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

✠ HR BR I.D KVISER. OVERDEKEN . ANDRIES . VAN ORTEGEM . DEKEN . T BEMERS . KM

Twee gekruiste broodschieters, getopt met een kroon.

Tussen de broodschieters, een kleine weegschaal/balans.

De kwartieren verdeeld met verschillende broodjes/gebak.

Het jaartal verdeeld in vier.

1 / 6 / 5 / 6

 

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

✠ IAN BVRCHGRAEF . OVT DEKEN . I DE NEVE . F CLEMENT . I BVSERVS . BELEERDERS .

Zicht op de bakkerij/atelier.

De bakker plaatst zijn brood in de steenoven.

Achter de bakker kneedt de knecht het brood.

In de nis het volgnummer/lidnummer.

66

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 26. Broodbakkers, pag.31 nr.26.1.

Dirks LXI.6.

Keuzenkamp 359-360.

 

 


 

Fruiteniers 1691

Penning Fruiteniers-gilde.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1691

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Scene uit het "Hof van Eden"

(Het aards Paradijs).

Adam en Eva, aan de boom van de kennis van goed en kwaad.

Eva, geeft een appel sybool van de verboden vrucht aan Adam.

Rond de boomstam, een slang symbool van "Satan" (de duivel).

Ter weerszijden, van de personages een mandje appels.

Omsloten met het omschrift:

DE . HR . BURGM . STEVEN . VOET . OVER . DEKBARENT . SCHUYRMAN . DEK .

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een gevulde korf, met appels.

Het gesplitste jaartal, ter weerszijden van de mand.

. 16 / 91 .

Onder de datering, het gildelid-nummer.

N°. / 26

Onder de mand.

IAN . DE . BOO . KNAPE

Omsloten met het omschrift:

ADRYAEN . MEERTENS . OUDER . LAMBRECHT . VERPOCHT . BEL

 

 

Lit.: Dr. D. A. Wittop Koning, Middelburg pag.25 nr.13.2.

Keuzenkamp nr.365.

Dirks, LXII.12.

 


 

 

 

Houtzagers 1621

Penning Houtzagers-gilde.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1621

 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels,

het omschrift in twee regels.

♖  WI . SAGHE . GHERNE . AALE : DAGHE . INDE . DAT . OM . DEN . COST . AN. 1621

WIE  ONS . TE . DRIKEN . GHAVE . DIE . VERSLAEDT . ONS . DEN . DOORST.

Wij zien graag alle dagen in, dat het om de kost gaat.

Wie ons te drinken geeft, verslaat onze dorst.

In het veld:

Een zaagbok, winkelhaak en passer.

links een kleine bierkan.

Boven de zaagbok/schraag, een meetstok en loodstok.

Onderaan, een klos met touw.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, 

het omschrift in twee regels.

♖  WI . DRAGHE . ENDE . SLAVEN . DAT . MET .ZEER . GHROOTEN . PIN .

WEI . EEN .GEDVERICH . SCHAVEN . DEVR . HET . GHELT . WI . VER SO . ZI .

Wij dragen en beulen, en dat met zeer grote pijn.

Wij schaven gedurig, voor ons geld.

In het veld:

Een kroonzaag, met rechts een bij en hamer.

Links, een gereedschapskoffer met klein gerief.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

4

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 20. Houtzagers, pag.28 nr.20.1.

Dirks LXIII.13.

Keuzenkamp, 368.

Minard-Van Hoorebeke pag.205-206 nr.380.

 

 


 

 

Kuipers 1592

Kuipersgilde-penning.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

 

Materiaal: Koper.

Massa: 10,34 gram.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1592

 

Voorzijde: Binnen een versierde cirkel.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Ter weerszijden de gesplitste datering  

15 / 9Z

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onderaan, een klein leeg ingedeukt wapenschildje.

Ter weerszijden het gegraveerde gildelidnummer

3 / 3

Keerzijde: Binnen een versierde cirkel.

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

Tussen de benen van de passer het wapen van Middelburg

 

 

Lit.: Wittop Koning pag. 20 nr. 3.1.

Minard-Van Hoorebeke pag. 199 nr. 366.

M.A.G. de Man, Over Middelburgsche gildepenningen a. Kuipersgildepenning (1922) pag. 114-115.

Keuzenkamp 376.

 


 

 

 

Kuipers 1640

Kuipersgilde-penning.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Aanmaker: Adolf Roelands (koperslager) 

naar model Johannes Looff.

Datering: 1640

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

BERNAERT . SEBRECHS. DEK . V . CVIPERS . GIL . 1640

Bernaert en Sebrechs, dekens van de Kuipersgilde.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onder het aambeeld, het volgnummer/lidnummer.

3

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

IAN . SANGNY . OVT . DEKEN . CORNELIS . IACOBS . BELEIDER

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 3. Kuipers, pag.20 nr.3.2..

Dirks LXV.24.

Keuzenkamp, 377.

 

 

 


 

 

 

Oude Kleerkopers 1607

Gilde-penning, Oude kleerkopers.

 

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 10,84 gram.

Diameter: Ø 33,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1607

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het omschrift:

GHISBREC . BEVER . ALS . D . BAVON . HANTIN 

Centraal op het veld, 

een uitdragerstafel, waarop kledingstukken.

Boven de tafel het jaartal

1607

Onder de tafel, het volgnummer/lidnummer.

31

Boven het nummer, is het vorige volgnummer weggeschraapt.

En met ingekraste initialen.

S Z

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het omschrift:

ROLANT . ADRIAENSC . LVICAS . HORNICX

In het midden van het veld,

een wambuis.

 

Lit.: Wittop Koning, Middelburg  pag.26 nr.16.1.

Dirks LXVI.37.

Minard-Van Hoorebeke, pag.207 nr.384.

Kreuzenkamp 385.

 

 


 

 

 

 

 

Oude Kleerkopers 1717

Gilde-penning, Oude kleerkopers.

 

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Gegraveerd jaartal en volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1717

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

  MARCUS . TEESEN . PIETER . COULOM . BELEERDERS

Centraal op het veld, 

een uitdragerstafel, waarop kledingstukken en een hoed.

Boven de tafel het jaartal gesplitst en gegraveerd.

17 / 17

Onder de tafel, het volgnummer/lidnummer.

38

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

D.HR. W . V . CITTERS . OVERDEKEN . IAN ? DE . RUYTER . DEKEN .

In het midden van het veld,

een mantel op de rug gezien.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 16.Oude Kleerkopers, pag.26 nr.16.2.

Dirks LXVI.32.

Minard-Van Hoorebeke, pag.208 nr.385.

Kreuzenkamp 386.

 

 


 

 

Passementwerkers 1667

Gilde-penning, Passementwerkers.

 

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1667

 

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

o DE HR EWALDVS VANDE PERRE OVERDEKEN HENDRICK VAN ENS DEKEN

Gelegen op een gecisileerd veld.

Een grote beddenkwast aan een lint.

Geflankeerd met telkens twee knopen.

Keerzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

CORNELIS. V POEST. OVTDEKEN. DINGNIS. ERASMAS. IANNIS. MEEVSEN. BELEED.

Gelegen op een gecisileerd veld.

Twee liggende kwastjes,

boven de kwastjes het volgnummer/lidnummer

23

Vier kaarten, met knopen.

Ter weerszijden van de onderste knopenkaart,

het gesplitst jaartal

16 / 67

Onderaan een band.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 29. Passementwerkers, pag.33 nr.29.1.

Dirks LXIII.15.

 

Keuzenkamp 371.

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc, des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Gent 1878 Middelburg pag.212 nr.393.

 

 


 

 

Schoenmakers, Huidenvetters en Leerverkopers 1662

Gilde-penning, Schoenmakers, Huidenvetters en Leerverkopers.

 

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer op de rand van de penning geslagen in de Romeinse cijfers XXXXXXII (62)

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1662

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en lijncirkel, het omschrift.

ADRIAEN . VREESNIET . DE . ADRIAEN . BVYTENS . OD .

Een gekroonde kaplaars.

Ter weerszijden van de kaplaars, het gesplitste jaartal

J6 / 62

1662

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en lijncirkel, het omschrift.

IACOBVS . VAN . AOVTE . BE . PASSCHIER . DE . CONINCK . BE .

Gelegen op een maatlat, een gekroonde els/priem.

Links, een schoen naar rechts.

Rechts, een leermes/rondmes.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 28. Schoenmakers, Huidenvetters en Leerverkopers pag.32 nr.28.1.

Dirks LXVIII.35.

Keuzenkamp 390.

 


 

 

 

 

Wevers 1621

Gilde-penning, Wevers.

 

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Weggeslepen tekst in de cartouche

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1621

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee versierde zuilen, waarop een boog.

Tussen de zuilen, een gekroonde weversspoel.

Geflankeerd met twee bloeiende vlasplanten.

Onderaan het jaartal

1621

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het wapenschild van Middelburg ♖ 

Onder het wapen een versierde cartouche met het volgnummer/lidnummer.

38

Wegeslepen tekst in de cartouche.

. INDE . GEBORTE .

VOORWAER . IST .

LYWAET . NOOT .

IA . OOC . EERBAA .

WERDE . DOOT .

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 21.Wevers, pag.28 nr.21.1.

Dirks LXXI.51-52.

Keuzenkamp 404-404a.

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc, des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Gent 1878 Middelburg, Linnenwevers pag.206 nr.381.

 

 


 

Wollenlakenkopers en snijders 1595

Gilde-penning, Wollenlakenkopers en snijders.

 

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Vervaardiger: François Baillet (Goudsmid)

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1595

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelboord/rand.

Zicht in een lakenwinkel met betegelde vloer.

Centraal een man aan een toonbank die een laken afmeet.

Rechts een dame, die het laken betast op kwaliteit.

Links een man/koper.

Keerzijde: Binnen een twee gladde cirkels,

een doorlopende versiering in c motief.

Centraal op een gecisileerd veld.

Een compartiment/cartouche met het volgnummer/lidnummer.

37

Boven de cartouche, het gesplitst jaartal ter weerszijden.

15 / 95

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 8. Wollenlakenkopers en snijders, pag.24 nr.8.1.

Dirks LXXII.58.

Keuzenkamp 406-407.

M.A.G. de Man, Over de gildepenning van de Wollenlakenkoopers en -Snijders en over de penningen van de Zijdelakenkoopers en Kramers te Middelburg. Jaarboek Munt en Penningkunde 1929 37.

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc, des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Gent 1878 Middelburg pag.202 nr.373.