Herderstraat 1655

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt/begrafenispenning, Herderstraat of Liefdebuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1655

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

+ BONVS . PASTOR . PRO .OVIBVS . SVIS :

Goede herder voor zijn kudde.

Een herder met herderstaf, in gevecht met een wolf.

Achter de herder, zijn schapen.

Op de achtergrond links een boom.

 

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels,

het omschrift en de datering.

+ IN . AMORE . VIVIT . MVNVS . A°. I.6.55

In de wereld van liefdeslevens, in het jaar 1655

Gezeten in het landschap tegen een boom,

een moeder met drie spelende kinderen. 

Linksboven, het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

32

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.30 nr.233.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.502-503 nr.26.

van Remmen nr.32.

 

Word ook benoemd als Herder en Herderinnenstraat, volgens de kaart uit 1665 word dit de Liefdesbuurt genoemd.

 


 

 

 

Herderstraat 1655 (Begrafenis)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Begrafenis/presentiepenning, Herderstraat of Liefdebuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1655

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, 

het omschrift en de datering.

+ IN . AMORE . VIVIT . MVNVS . A°. I.6.55

In de wereld van liefdeslevens, in het jaar 1655

Gezeten in het landschap tegen een boom, 

een moeder met drie spelende kinderen. 

 

 

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, 

het omschrift en de datering.

. HOMO : MEMEИTO : MORI . A°.. I6 . 55 .

Onthoud de mens,  1655

Een lijkbaar met kist, en lijkkleed.

Bovenaan het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

4

 

Lit.: Geen vermelding van deze begrafenispenning in Minard-Van Hoorebeke of bij J. Dirks, RNB 1859.

van Remmen nr.33.

 


 

Hofspui 1645

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt/begrafenispenning  Hofspui,

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een geparelde boord.

In vijf regels, met jaartal:

    I645

DE BVERT

   VAN T

     HOF

     SPVI

De buurt van Hofspui.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De ingeslagen cijfers:

Centraal het grote cijfer

2

Daarboven in kleine cijfers

37

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.117 nr.205.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.496 nr.8.

van Remmen nr.53.

 

 


 

Begrafenispenning Hof van Nieuwkoop (12)

Begrafenis/presentiepenning, Hof van Nieuwkoop.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 1658-1700

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

In vier regels, met volgnummer/lidnummer.

              N. 12 .

              Buurt,

          van t' Hof van

            Nieuwkoop.

 

Onder de tekst, een gelauwerd doodshoofd op gekruiste beenderen.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Zicht op het huis van Weldadigheid  " 't Hof van Nieuwkoop"

Genoemdnaar de stichter, Johan de Bruin, heer van Nieuwkoop.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.129 nr.231. (Dit exemplaar)

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.515 nr.54.(Dit exemplaar).

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00211.

 

 

 


 

Katerstraat 1656

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt/presentiespenning  Katerstraat,

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1656

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

Een staande kater naar links.

Achter de kater een gekruinde en gebladerde boom.

Rechts onder het gebladerte, het volgnummer/lidnummer

3

 

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

In vijf regels, en gegraveerd jaartal.

. B . P .V .

  CAETER

  STRAET

TOT . DEN

 HARDER

Buurt penning van de Katerstraat tot aan de Herderstraat.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.126 nr.223.

 

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.500 nr.20.

 

 


 

Katerstraat, begrafenispenning 1673

Buurt/Begrafenisspenning  Katerstraat,

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 24,4 gram.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1673

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

Een staande kater naar links.

Achter de kater een gekruinde en gebladerde boom.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

Centraal een lijkbaar.

Boven de lijkbaar.

      A 06

Volgnummer/lidnummer 

     N . 8

Onder de lijkbaar het jaartal.

        1673

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.126 nr.224.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.505 nr.31.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-8-721.

 

 


 

Begrafenispenning Kerk Noorderzijds 1646

Begrafenis/presentiespenning  Kerk Noorderzijds,

's Gravenhage/Den Haag.

 

Keerzijde gegraveerd.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

KERCK . NOORDER . ZYTS . BVYRTE §

Centraal op het veld.

Een aanziend doodshoofd.

Het gesplitste jaartal, ter weerszijden van de schedel.

16 / 46

Boven het doodshoofd, een gevleugelde zandloper.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gegraveerde en gestyleerde draagbaar.

Boven de draagbaar, het volgnummer/lidnummer.

14

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.128 nr.228.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.498 nr.13.

 


 

 

 

 

Koediefstraat 1694

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Koediefstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1694

 

Voorzijde: Binnen een brede boord.

Een staande koe, naar links gewend.

Het gesplitst jaartal links en boven het rund.

16 / 94

Onderaan in de brede boord, 

het volgnummer 

5

 

 

 

Keerzijde: Binnen een brede boord.

Centraal op het veld.

Een draagbaar, met afhangend lijkkleed.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.116 nr. 203.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.505 nr.33.

van Remmen nr.41.

 


 

 

 

't Lammetje Groen 1649

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-penning Lammetje Groen.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Gegraveerd volgnummer. 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1649

 

Voorzijde: Binnen een bladerkrans, onderaan samengebonden.

Centraal op het veld, een schaapslam staande op gras.

Boven het lam de letters:

L G

Lammetje Groen.

Onder het lam het jaartal.

1649

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer 

42

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.135 nr.243.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.19. 

van Remmen nr.25.

 

 

Deze straat, "'t Lammetje Groen" ontleed zijn naam aan een bord, en staat reeds vermeld op een kaart uit 1665, de straat ligt aan het einde van de Spui, vlakbij het hotel "Bois-le Duc".

 


 

't Lammetje Groen 1645 (Lood)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Bodemvondst, Den Haag.

 

Buurt-/presentie-penning Lammetje Groen.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Gegraveerd volgnummer. 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een bladerkrans, onderaan samengebonden.

Centraal op het veld, een schaapslam staande in een weide.

Boven het lam de letters:

L G

Lammetje Groen.

Onder het lam in de afsnede het jaartal.

1645

 

 

Keerzijde: Binnen een fijne cirkel.

Centraal op het veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer 

6

Boven het cijfer, de initialen.

V G

 

Lit.: variant op Minard-Van Hoorebeke, pag.135 nr.243.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.19. 

van Remmen nr.25.

 

Enige gekende lood/tin exemplaar. Deze voorloper is 4 jaar ouder dan de gekende gegoten messing buurtpenning uit 1649.  En kan worden gerekend bij de eerste generatie buurtpenningen.

 


 

Lange gracht 1641

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-penning Lange gracht.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Gegraveerd volgnummer. 

 

Materiaal: Messing.

Massa:Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1641

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

 DE . BVRT . VAN . DE . LANGE . GRACHT . 

Centraal op het veld, een gracht met gegolfd water.

In het midden een brug, over de gracht.

Aan de gracht twee wateraflopen.

 

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Centraal op het veld, het gegraveerde volgnummer 

2

In de afsnede het jaartal 

1641

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.118 nr. 207.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.495 nr.4.

van Remmen nr.4.

 


 

 

 

Lange Gracht 1641 (Begrafenis)

Begrafenis-penning/buurtpenning, Lange gracht.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Gegraveerd volgnummer. 

 

Materiaal: Messing.

Massa:Onbekend.

Diameter: Ø 42,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1641

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

 DE . BVRT . VAN . DE . LANGE . GRACHT . 

Centraal op het veld, een gracht met gegolfd water.

In het midden een brug, over de gracht.

Aan de gracht twee wateraflopen.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift.

. MEMENTO . MORI 

In de afsnede het jaartal.

1641

       

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, variant op pag.118 nr. 207.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye variant op pag.505 nr.33

van Remmen voorzijde als nr.4 keerzijde als nr.3.

 


 

Begrafenispenning Lange-, of Willege poten 1670

Begrafenispenning, Buurt  Lange- of Willege Poten

's Gravenhage/Den Haag.

 

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1670

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een gekruinde boom met drie takken,

met lange stevige wortels.

Ter weerszijden van de stam.

        BVERT  /  VAИ

        DE PO  /  OTE.

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een lijkbaar met kist naar rechts.

Onder en boven de lijkbaar;

             OM TE .

            DRAGEИ

              I670

 

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.504-505 nr.30.

Minard-Van Hoorebeke, pag.115 nr.200.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00191.

 

 

 


 

Lange- of Willege poten 1645

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Lange- of Willege Poten

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbel gekruinde boom,

met lange stevige wortels.

Het gespiltste jaartal ter weerszijden van de stam.

16 / 45

Omschrift:

 DE  . PEN - SY - GEGO - TE BEG - D . BV . POT

Volgens Minard-Van Hoorebeke, 

 

"De penning sij gegoten te begraven de buren van de potten"

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zes regels:

      DIT IS 

   GEORDIN .
DE  BOET . OR
 DINARIS DIE
 NIT. EN COM
  PAR 
~ NO -

Onderaan het geklopte volgnummer 

23

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.114 nr.199.

Dirks 9.

 

 


 

Lange- of Willege poten 1645 (Lood)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Lange- of Willege Poten

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand, door giet-onvolkomenheid.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbel gekruinde boom,

met lange stevige wortels.

Het gespiltste jaartal ter weerszijden van de stam.

16 / 45

Omschrift:

DE  . PEN - SY - GEGO - TE BEG - D . BV . POT

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zes regels:

      DIT IS 

   GEORDIN .
DE  BOET . OR
 DINARIS DIE
 NIT. EN COM
  PAR 
~ NO -

 

Onder de letters, een leeg veld voor gravering van het volgnummer/lidnummer. 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.114 nr.199.

Dirks, 9.

Van Remmen, 12.

 


 

 

(Groen) Markt 1638

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentiepenning, (Groen) Markt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1638

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en dubbele lijncirkel.

Het omschrift:

DE  BVERT  VAN DE  MART

Een kasteel met drie torens,

En halfopen toegangspoort.

Ter weerszijden van het kasteel/toren,

het gesplitste jaartal.

16 / 38

 

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het volgnummer/lidnummer

39

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.120 nr.212.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.494 nr.2.

van Remmen nr.2.

 


 

 

 

Molenstraat 1652

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Molenstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

MOLEN . STRAT .

Molenstraat.

Centraal op het veld, een houten korenmolen.

Op de molentrap, de molennaar.

De bovenste wieken, komen in het omschrift.

 

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, de datering.

. 1652 .

Centraal, een doodshoofd iets naar links gewend.

Onder de schedel, twee gekruiste beenderen/botten.

Onderaan het gegraveerde volgnummer.

. No . / 14

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.125 nr.221.

van Remmen 26.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501 nr.23.

 


 

Moldenbuurt van het Westeinde of Middelbuurt Wagenstraat 1647.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Moldenbuurt van het Westeinde of Middelbuurt Wagenstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1647

 

 

Voorzijde: Binnen een gekartelde verhoogde boord.

In drie regels.

   I647
   MBV
    W

Moldenbuurt van het Westeinde, of

Middelbuurt Wagenstraat.

 

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

                          42

 

 

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.17. (Dit exemplaar)

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00178.

 


 

Begrafenispenning Nieuwe Brouwers Dwars Straat Buurt 1716

Begrafenis Buurt-/presentie-penning  Nieuwe Brouwers Dwars Straat Buurt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1716

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In drie regels

     DNBDS

       B

     I7I6

De Nieuwe Brouwers Dwars Straat Buurt.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een kist op een lijkbaar.

De kist deels bedekt met een lijkkleed.

Rechts een spade en schop.

Onder de lijkbaar, een geopende grafkelder.

 

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.508 nr.39.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00198.

 

 


 

 

Begrafenispenning Nieuwe Schoolstraat 1652

Begrafenis Buurt-/presentie-penning  Nieuwe Schoolstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

 

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

In vier regels:

     NIEUWE

    SCHOOL

    STRAET

     IVDLD

Omschrift:

EET EN DRINCKT ZYT VROLYC MITƧ DEƧEN .

 

 

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een doodshoofd gelegen op beenderen.

Onderaan het jaartal:

        1652

Boven de schedel, het volgnummer/lidnummer.

                          5 B

Omschrift:

GEDENCT DAT GHY DEES GELYC MOET WSSEN

 

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501-502 nr.23.

Minard-Van Hoorebeke, pag.121 nr.214 (Dit exemplaar)

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00184.

 

 


 

 

Nieuw Noord -Oostenrijk 1697

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Enkelzijdige Buurt-/presentiepenning,

Nieuw Noord-Oostenrijk of Dennewegsbuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1697

 

Voorzijde: Binnen een kabel/touwrand versiering.

In vijf regels, met gegraveerd volgnummer/lidnummer.

     IO

NIEU

 NOERT

OESTEN

  RYCK

A° I697

Nieuw Noord Oostenrijk, in het jaar 1697

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.123 nr.217.

van Remmen 43.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.506 nr.35.

 

Variant op Dirks en Minard, deze penning is blanco op de keerzijde in tegenstelling tot de beschrijving en de afbeeldingen.

Op de keerzijde is een lijkbaar te zien met daarboven het jaartal A° 1697

En omsloten meteen kabelrand versiering.

 


 

Begrafenispenning Nieuwstraat en Vlamingstraat 1745

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Nieuwstraat en Vlamingstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1745

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift.

. MEMENTO . MORI 

Denk aan de dood

In de afsnede het jaartal.

             1745

       

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

In vier regels gegraveerde tekst.

      B ♦ V

   NIEV STRAET

VLAMINGSTRAET
          i i .

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.120 nr.211. (Dit exemplaar)

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.512 nr.48. (Dit exemplaar)

 


 

Noordeinde 1669

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noordeinde

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en jaartal.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1669

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In cirkelvorm de letters

D' NOORDENSE BVER VRYERS.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

AИИO (Geklopt)

1669

  3

Jaartal en volgnummer gegraveerd.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.122 nr.225.

Van Remmen 37.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.504 nr.29.

 

Minard-Van Hoorbeke toont deze penning met een gegraveerd bijschrift.

"Voor Vryheyd".

 


 

Noordeinde 1778 (Begrafenis)

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noordeinde

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1778

 

Voorzijde: Binnen een bladerkrans.

In tien regels:

            D:

     NOORDENDE

    SE.BUERT VAN

 DE IONGE LUYDEN 

    >>>>>❀<<<<<

 I. AELBERS DEEKEN

W. HENDRISIUS HOOF

  I. HAAKSMA HOOF

  M. ROOSENBURG

     SECRETARIS

     ANNO 1778

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een begrafenisstoet naar links.

Met acht dragers, gekleed met lange mantels en hoed.

Boven de stoet het gegraveerde volgnumer/lidnummer.

 12

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.122 nr.216.

Van Remmen 61.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.513 nr.51.

 


 

 

 

 

Noordeinde (?) (Begrafenispenning)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Gegraveerde begrafenispenning  Noordeinde (?)

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels.

DWB

   O

DVB

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een begrafenisstoet naar links.

Met acht dragers, gekleed met lange mantels en hoed.

Boven de stoet het gegraveerde volgnumer/lidnummer.

N° 15

Onderaan in de afsnede, de gegraveerde letters.

H E B

 

 

Lit.: Van Remmen 62.

 

Er word verondersteld, dat deze begrafenispenning toegeschreven dient te worden aan de buurt Noordeinde.

Geen vermelding in Minard-Van Hoorebeke, of bij (RNB) Dirks.

 


 

Noord-, en Snoekstraat 1652

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noord-, en Snoekstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en klop.

Boorgat/pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een snoek zwemmend naar liks.

Onder de vis, golvend water.

Geklopte cijfers 40 

Het cijfer 4 gespiegeld.

Binnen het cijfer O de gegraveerde cijfers 30

Boven de snoek, een zes-puntige ster voor de wolken.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zeven regels met jaartal.

    EENDRACHT

VREDE EN GOEDE

STAET SY ONDER

DE BVYREN VAN

DE NORT EN DE

 SNOEKSTRAET

       1652

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.124 nr.219.

Van Remmen 28.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501 nr.22.

 

 


 

Noord-, Snoek-, en Breedstraat 1669

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noord-, Snoek-, en Breedstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en klop.

Boorgat/pengat voor ophanging.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1669

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een zespuntige (Pool)ster, voor de wolken.

In de wolken het gegraveerde volgnummer:

                         N° 7

Centraal, een muur in gemetselde bakstenen.

Op de muur het lidnummer/volgnummer.

                           8

Onderaan een snoek zwemmend naar liks.

Onder de vis, golvend water.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zeven regels met jaartal.

          EENDRACHT

      VREDE EN GOEDE

      STAET SY ONDER

       DE BVYREN VAN

       DE NORT SNOEC

        EN BRE STRAET

                1669

 

 

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.503-504 nr.28.

Van Remmen 36.