Oude Molstraat en Juffrouw Idastraat 1722 (Begrafenis)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Oude Molstraat en Juffrouw Idastraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd op de voorzijde en met volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1722

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In vijf regels, met jaartal.

        BUERT

   VAN DE OUDE 

MOL EN JUFFROU

   IDA STRAÆT

        1722 

Onderaan, een doodsbaar.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en parelcirkel.

Gelegen op twee gekruiste botten/beenderen.

Een doodshoofd, met lauwerkrans.

Onder de schedel, het gegraveerde volgnummer.

N 14

Omschrift:

ME MEN TO 

   MORI .

Denk aan de dood.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.126-127 nr.225.

van Remmen 50.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.508-509 nr.41.

 


 

Pape en Nobelstraat.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Pape en Nobelstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en parelcirkel.

Een bedelmonnik naar links gewend.

In de rechterhand, een verkregen munt.

In de linkerhand, een stok/bedelstaf.

Omschrift:

PAPE EN NOBEL STRAAT.

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en parelcirkel.

Gelegen op twee gekruiste botten/beenderen.

Een doodshoofd, met lauwerkrans.

Onder de schedel, het gegraveerde volgnummer.

N° 9

Omschrift:

ME MEN TO

   MORI .

Denk aan de dood.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.124 nr.220.

van Remmen 51.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.509 nr.42.

 


 

Pape en Nobelstraat (Variant)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Pape en Nobelstraat

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een letters op de voorzijde.

Zonder volgnummer/lidnummer.

Drie boorgatjes/pengaatjes voor op ophanging/draagketting ?

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 56,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en parelcirkel.

Een bedelmonnik naar links gewend.

In de rechterhand, een verkregen munt.

In de linkerhand, een stok/bedelstaf.

Omschrift:

PAPE EN NOBEL STRAAT.

Links van de monnik, onder elkaar staande letters:

T

Rechts van de monnik, onder elkaar staande letters:

V

B

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en parelcirkel.

Gelegen op twee gekruiste botten/beenderen.

Een doodshoofd, met lauwerkrans.

Omschrift:

ME MEN TO 

   MORI .

Denk aan de dood.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.124 nr.220.

van Remmen 51.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.509 nr.42.

 


 

Prinsegracht 1652

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentiepenning  Prinsegracht.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, in kabelrand versiering.

De buste van Prins Frederik Hendrik van Oranje,

naar rechts gewend.

Gekleed in uniform, met grote kraag.

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, in kabelrand versiering.

De samen geplaatste letters:

    _

PR G

Prinse Gracht.

Onder het monogram het jaartal:

A° 1652

Anno 1652

Boven de letters het gegraveerde volgnummer.

14

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.130 nr.232.

van Remmen 29.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.500-501 nr.21.

 


 

 

 

 

 

Schoolstraat 1643

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Gegraveerde Buurt-/presentiepenning, (Oude) Schoolstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1643

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

In vier regels met jaartal.

    _

  BVDo

SCHOOL

STRAET

  1643

Buurt van de oude Schoolstraat, 1643

 

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In twee regels, het volgnummer/lidnummer.

  _

N O

 5I

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.121 nr.213.

van Remmen 6.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.495 nr.5.

 


 

Sint-Jacobsbuurt 1653

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentiepenning, Sint-Jacobsbuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1653

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel,

het omschrift.

S . IACOP . MET .V . SCHELPEN. GODT . WILT . ONS . HELPEN .

Sint-Jacob met vijf schelpen, God wil ons helpen.

Op het veld, een staande St-Jacob met kroon,

in pelgrimsgewaad naar links gewend.

Op de mantel vijf St-Jacobsschelpen.

Met beide handen een pelgrimsstaf, met kalabas vasthoudende.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van de heilige.

16 / 53

Boven ter weerszijden van de heilige, gepenseelde cijfers.

2 / 2.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In zes regels,met het volgnummer/lidnummer.

 

   WV GROEN . D

. P . MEHEVR . H .

A . V . HEYDEN . H .

ARV . LEVWEN . H .

     . N° 37

  VERLIES . VI. ST

 

Gegraveerd volgnummer/lidnummer 37

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.134 nr.240.

van Remmen 31.

 

Melding op de penning, bij verlies  diende men een boete te betalen van 

"Zes stuiver".

 


 

Torenstraat.

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Begrafenis-/presentiepenning  Torenstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels het omschrift:

TOORNSTRAET

Torenstraat

Centraal op het veld,

voorstelling van de Grote Sint Jacobskerk.

 

 

Keerzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Een klein doodshoofd,

gelegen op gekruiste beenderen/botten.

Onder de schedel, het volgnummer/lidnummer

51

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.127 nr.226.

van Remmen 68.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.515-516 nr.56.

 

 


 

 

Turfmarkt 1637

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Buurt-/presentiepenning  Turfmarkt.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1637

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels het omschrift:

DE GHEBVREN VAN DE TVRFMARCT 1637 

De buren van de turfmarkt.

Twee beladen schuiten met turf op het golvend water.

Op het Spui, bij de Turfmarkt.

Op de linkse boot achteraan zit een man, aan het boomen.

Op de achtergrond de kaaimuur, en bebouwing.

 

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels het omschrift:

GETROV IN BRANT E DOOT ALS TVRF E HOVT V NOT

Getrouw in brand en dood, als turf en hout voor nood.

Bovenaan het veld een versierde cartouche.

Waarin de letters

N V

Nauwe Vereniging

Daaronder het gegraveerde volgnummer/lidnummer

15

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.135 nr.242.

van Remmen 1.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.493-494 nr.1.

 

Dirks beschrijft de legende op de keerzijde anders.

GETROV IN BRANT E NODT ALS TORF E HOVT V NOD.

 


 

 

 

Visserdijk 1694

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Begrafenis-/presentiepenning  Visserdijk.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60 mm. x 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1694

 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde ovalen boord, en glad ovaal.

Een gelauwerd aanziend doodshoofd, 

gelegen op twee gekruiste beenderen/botten.

Boven het doodshoofd, een gevleugelde zandloper.

Onder de schedel, een cartouche met versierde krans.

In drie regels binnen het compartiment.

 DE Doot is

een inganck

 ten Leven 

Rond de zandloper, een banderol met de tekst:

DOET / DVS VW / PLICHT EN / WILT / VOOR HEM NIET / BEVEN

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde ovalen boord, en glad ovaal.

Hangend aan twee spijkers, een afhangend lijkkleed.

Waarboven een rouwkrans.

Op het lijkkleed, in zes regels.

      No 36

 BEGRAFFENIS

PENNINGH VAN

DE BVERT VANT

 VISSCHER DYK

    A° 1694

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.123 nr.218.

van Remmen 42.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.505-506 nr.34.

 


 

Voorspui.

Begrafenis-/presentiepenning  Voorspui.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 61 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op een gecisileerd veld.

Onder een krulversiering,

in drie regels met gegraveerd volgnumer/lidnummer.

. T . VOOR .

   .SPVY .

  . N° 21

 

Het Voorspui.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht dragers.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Allen gekleed in lange mantels en een hoed.

Omsloten met het omschrift.

 GEDENCKT  TE  STERVEN 

         

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye variant op pag.516 nr.58.

van Remmen 71.

 


 

 

 

Westeinde 1646 (6 stuiver)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Begrafenis-presentiepenning  Dragers- betaalpenning.

Kerkbuurt, "het Westeinde".

's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd jaartal.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift en jaartal:

MEMENTO  MORI 

         1646

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee blad-ornamenten.

In twee regels:

 

  ABSENT

. 6 . STV .

De waardebepaling van zes stuiver.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 128 nr. 229

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye variant op pag.494 nr.3.

 

Minard-Van Hoorebeke, soortgelijke gedateerd 1646 van 8 stuiver.

Dirks, geef soortgelijke aan met het jaartal 1640 en met een waarde van 5 stuiver. En verwijst ook naar De Riemer, t. I, pag.582.

 

Van Remmen schrijft deze toe aan het Westeinde.

 


 

Westeinde 1718 (6 stuiver)

Begrafenis-penning  's Gravenhage/Den Haag.

Dragers- betaalpenning.

Kerkbuurt, "het Westeinde".

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1718

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift en jaartal:

MEMENTO  MORI

         1718

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tussen twee blad-ornamenten.

In twee regels:

 

ABSENT

 6 . STV .

De waardebepaling van zes stuiver.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 128 nr. 229

 Minard-Van Hoorebeke, soortgelijke gedateerd 1646 van 8 stuiver.

 

 


 

 

 

Zuidbuurt 1644

Buurt/presentie-penning, Zuidbuurt.  

's Gravenhage/Den Haag.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1644

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

DE ZVYD - BVYRT  

 ALLES RECHT

Links en rechts het gesplitste jaartal tussen rozetten.

 I 6

4 4

Boven een geplaveide straat.

Een hand met weegschaal, die uit de wolken komt

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer

34

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.131 nr.235.

van Remmen 9.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.495 nr.6.

 

 


 

Zuidsingelbuurt 1725

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Begrafenis/presentie-penning, Zuidsingelbuurt.  

's Gravenhage/Den Haag.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1725

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

SUYT  CINGEL  BUERT 

Zuidsingelbuurt.

Centraal op het veld een grote rozet.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door tien mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift en jaartal in de afsnede:

MEMENTO . MORI 

         1725

Denk aan de dood.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.132 nr.236.

van Remmen 52.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.509 nr.43.