Hoedenmakers 1713

Gildepenning, Hoedenmakers.

 

Keerzijde gegraveerd.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1713

 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Het gekroond stadswapen van Amsterdam.

Onder het wapen een platte hoed.

Omsloten met een open vruchtdragende laurierkrans.

Onderaan samengebonden, met een lint.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

In drie regels gegraveerd.

  Jan

Beeck

1713

Voorgaand jaartal, weggekrast.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 9 Hoedenmakers  pag.50 nr.9.3.

Dirks, IV.31.

Keuzenkamp, 85.

Minard-Van Hoorebeke, Discription de méreaux et jetons de présence, etc.Gildes et corps de métiers églises, etc. Amsterdam pag.29-30 nr.31.

 


 

 

Huidenkopers, Looiers en Schoenmakers.

Gildepenning, Huidenkopers, Looiers en Schoenmakers.

 

Gegraveerd.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1664

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel

Een in twee verdeeld veld.

Op het bovenste veld een ossenkop, iets naar links gewend .

In het onderste veld een schoen naar links.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel

Het lidnummer/volgnummer.

N° 27

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.62 nr.24.1.

Dirks, IV.36.

 

 


 

Kompasmakers 1742

Gegraveerde gildepenning  "Kompasmakers".

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. midden 18de eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gearceerd zeil met vier lussen.

Centraal, een kompas.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De naam van het gildelid, in twee regels.

CORNELIS

BRVYNEEL

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 37 Kompasmakers pag.68 nr.37.2.

Dirks, III.28.

Keuzenkamp, 79.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.36 nr.43.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 

 


 

Kompasmakers/Zeilmakers.

Gildepenning  "Kompas-, en Zeilmakers".

Gegraveerd.

Geen tenaamstelling of datering.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. midden 18de eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gearceerd zeil met vier lussen.

Centraal, een passer punt.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een plat kompas in een doosje.

Het doosje gearceerd.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 37 Kompasmakers pag.68 nr.37.1.

Dirks, III.27 en XIII.135.

Keuzenkamp, 78-80.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.36-37 nr.44.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 

De naam van het gildelid en datering kunnen zowel op de voorzijde als op de keerzijde staan. Mogelijks de aantoning welk beroep de persoon/gildelid juist uitoefende binnen de gilde. Bijzonder stuk, zonder tenaamstelling. 

 

 


 

Korendragers/Storters.

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Op naam van Jan Symons Waterdrincker.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 7,12 gram

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 2e helft 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In vier regels:

      COREN

    DRAGERS

EN . STORTERS

      GILT. 

 

Korendragers en storters gilde.

 

Keerzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In zes regels:

      IAN

 SYMONS  "V

AMSTERDAM

 DE" IONGE

   WATER

 DRINCKER

Jan Symons Waterdrincker, de jongen van Amsterdam.

 

Lit.: Wittop-Koning, Amsterdam pag. 55 16.1.

Keuzenkamp 105.

 


 

 

 

Korendragers/Storters (Pieter Reynderts)

Bodemvondst Zsolt Németh.

 

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Op naam van Pieter Reynderts.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 2e helft 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In vier regels:

     COREN

   DRAGERS

EN STORTERS

      GILT. 

Keerzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In drie regels:

     PIETER

 REYNDERTS

AMSTERDAM

 

Lit.: Wittop-Koning, Amsterdam pag. 55 16.1.

Keuzenkamp 105.

 


 

 

 

 

Kuipers. (Caspar Pietersz.)

Bodemvondst, Kees Essaadi.

 

Gildepenning Kuipers en wijnverlaters.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 7 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. midden 17e eeuw. (1664)

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een dissel en veerpasser.

Omsloten met een bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In twee regels:

   Casper

 Pieterse's

 

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag.61, nr.23.1.

Keuzenkamp 160-163;

Minard-Van Hoorebeke pag.22 nr.13-14.

 

In de poorterboeken van Amsterdam, staat voor 11 december 1647 de registratie van de poorsters-eedaflegging  van wijnverlater Caspar Pietersz.

 

Volgens de literatuur van Wittop Koning, dateerd deze gildepenning uit 1664.

En bestaan in diverse formaten (30 en 38 mm.), en in gebruik genomen tot 1715.

Nadien werden de grote penningen enkel nog gebruikt tot 1809.

 


 

Makelaars.

Bodemvondst, Earl John Specht.

 

Geslagen gildepenning Amsterdamse beurs, makelaarsgilde.

De juiste functie/datering van deze gildepenning is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 7,4 gram.

Diameter: Ø 28,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. eind 17e eeuw en 18e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een leeg veld.

Binnen een parelcirkel,

het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

De koon en het schild, vastgehouden door twee staande leeuwen.

Daaronder, het plaatsnummer 

206

 

Keerzijde: Gelegen op een leeg veld.

Binnen een parelcirkel,

een monogram met de letters 

RVLS

Het logo van de Amsterdamse makelaarsgilde.

Met daaronder, het ingeslagen plaatsnummer 

206

 

Lit.: Wittop Koning, referentie Amsterdam 1.2 verzameling PC code 18.

 

De beursknecht verstrekte dergelijke penningen aan de beurshandelaars.

 

Op de penning staat het nummer van de plaats op de beurs, waar de handelaar die dag zijn werk verricht. Bron: Pieter Flinken, medewerker Informatievoorziening Gemeentearchief Amsterdam.

 


 

 

Metselaars 1773

Gegraveerde gildepenning Metselaars.

 

De juiste functie/datering van deze gildepenning is onbekend.

Twee pengaten voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1773

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

Een troffel naar links.

Boven de trouweel, een kroon bezet met edelstenen.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel. 

In vier regels:

   A° 1773

Den 8 Maart

Cornelis Poll

     MR= M

In het jaar 1773 de 8e maart, Meester Metselaar Cornelis Poll.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 7.Metselaars pag.48 nr.7.5.

Dirks, VI.67.

Keuzenkamp, 181-182.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.25 nr.21.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

Sypesteyn, 440. (aangegeven voor Haarlem)

 

Exemplaren van dit type gildepenningen gekend tussen 1730 en 1786.