Roei-, steiger- en schuitenvoerders 1731

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

Gegraveerde gildepenning op Roei-, steiger- en schuitenvoerders.

Op naam van Arent Hes van Gilhuysen.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 3,4 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1731

 

Voorzijde: Zeilschip naar links varende.

 

Keerzijde: In zes regels:

        1731  

Den 6. October 

  ARENT HES

         Van

 GILHUYSEN

K (huismerk in hartvorm AHVG)  S

KS staat voor Kampersteiger.

 

 

 

Lit.: Wittop Koning 13,5.

Minard -Van Hoorebeke pag. 228 afb.425 verkeerdelijk afgebeeld voor Rotterdam. Dirks VII.83 en 84 VIII.85.

Keuzenkamp 218-225.

 


 

 

Roei-, steiger-, schuitenvoerders 1763

Bodemvondst, Micha van Kersbergen.

 

Gegraveerde Gilde-, presentiepenning binnenschippers.

Roei-, Steiger-, Schuitenvoerders.

Kampersteiger, Amsterdam.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1763

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een naar links varend zeilscheepje, op golven.

Schipper met hoed, aan het roer.

Boven het schip, een zwerm meeuwen.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In vier regels en een huismerkteken.

    1763

 Den 2 Juli

Wulfert Van

   Den Put

 

Huismerkteken bestaande uit een hart-motief in drie delen, 

getopt met het cijfer 4.

Binnen het hart de letters/initialen van de schipper.

W / VD / P

Wulfert Van Den Put.

Ter weerszijden van het merkteken de letters:

K / S

Kamper Steiger.

 

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.53 nr.13.5, Vz. Zeilscheepje van wisselende tekening,

Kz. Bekend zijn vele namen met jaartallen tussen 1662 en 1806.

Keuzenkamp, pag.198-204.

Dirks, VII.75.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878)

pag.41 nr.53.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 


 

Roei, steiger- en schuitenvoerders 1787

Gegraveerde gildepenning op Roei-, steiger- en schuitenvoerders.

Op naam van Jurriaan Faber.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 5,57 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1787

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Zeilscheepje naar links varende, op rustig binnenwater.

De schipper gezeten aan het roer.

Op de achtersteven, een grote en kleine vaan.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels en een huismerkteken.

               A° 1787

      Den 14° April

       JURRIAAN

         FABER

 

Huismerkteken bestaande uit een hart-motief in twee delen, 

getopt met het cijfer

4

Binnen het hart de letters/initialen van de schipper.

J / F 

Juriaan Faber.

Ter weerszijden van het merkteken de letters:

N/ B

Nieuwe Brug.

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.53 nr.13.5, Vz. Zeilscheepje van wisselende tekening,

Kz. Bekend zijn vele namen met jaartallen tussen 1662 en 1806.

Keuzenkamp, pag.198-204.

Dirks, VII.75.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878)

pag.41 nr.53.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 

Gekende penning op naam van Jurriaan Faber, voor de gilde van Korendragers (1786)

 


 

 

 

Roei-, steiger- en schuitenvoerders 1804

Gegraveerde gildepenning op Roei-, steiger- en schuitenvoerders.

Op naam van weduwe Johannes Kok.

 

Materiaal: Messing, verzilverd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1804

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Zeilschip naar links varende.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In vier regels en een huismerkteken.

       J804

 d: 22 Sept=

 De Weduwe

Johannes Kok

 

Huismerkteken bestaande uit een hart-motief in vier delen, 

getopt met het cijfer

            4

Binnen het hart de letters/initialen van de schipper.

         J / W

Johannes Weduwe

         i / k

Johannes Kok

Ter weerszijden van het merkteken de letters:

   K / M

Kalk Markt

 

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.54 nr.13.13, Vz. Zeilscheepje van wisselende tekening, 

Kz. Bekend zijn vele namen met jaartallen tussen 1803 en 1811.

Keuzenkamp, pag.211-215.

Dirks, VII.79-80.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) 

pag.42 nr.56.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 

 


 

 

Roei- steiger en schuitenvoerders 1808

Gegraveerde penning  "Roei- steiger en schuitenvoerdersgilde".

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam .

Datering: 1808

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Zeilschip naar links varende.

Aan het roer een man, met hoed.

Boven het schip, meeuwen.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In vier regels en een huismerkteken.

    1808

 22 October

    Mourits

   Jonkerts

 

Huismerkteken bestaande uit een hart-motief in twee delen, 

getopt met het cijfer

4

Binnen het hart de letters/initialen van de schipper.

M / J 

Mourits Jonkerts.

Ter weerszijden van het merkteken de letters:

K / M

Kalk Markt

 

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.54 nr.13.13, Vz. Zeilscheepje van wisselende tekening, 

Kz. Bekend zijn vele namen met jaartallen tussen 1803 en 1811.

Keuzenkamp, pag.211-215.

Dirks, VII.79-80.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) 

pag.42 nr.56.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 


 

Schaatsen-leesten en klompenmakers" 1751

Bodemvondst,  Fred Draaijer.

 

Gildepenning Schaatsen, leesten en klompenmakers.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1751

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

Onder het stadswapen,

de initialen gegraveerd van het gildelid.

J D V

Onderaan het jaartal

1751

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een leest, schaats en klomp.

In de afsnede, het volgnummer/gildelidnummer.

28

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag 69, 40.2.

Dirks CXXXIX.4.

 


 

 

 

 

Scheepstimmerlieden 1687

Gegraveerde Gilde-, presentiepenning scheepstimmerlieden.

 

Spijkergat/pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1687

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een ongetuigde driemaster naar rechts varende. 

Onder het schip, golven.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels, met datering.

20 OCTOB

   IOVE

DE REIER

   1687

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.42 nr.2.2.

Dirks, XVI.170.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 

 


 

 

 

Schilders of St-Lucas 1623

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

Gildepenning Schilders of St-Lucas.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 3,7 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1623

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

St-Lucasschild.

Met daarboven het jaartal 

1623

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels:

Thomas

 Adams

   B H

(mogelijks staat B H voor Boek-handelaar ?)

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 51, 12.1.

Keuzenkamp 512.

 

 


 

 

 

Schilders of St-Lucas 1634

Uit de collectie, Pieter de Breuk.

 

Gildepenning Schilders of St-Lucas.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 6,65 gram.

Diameter:  Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1623

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

St-Lucasschild.

Met daarboven het jaartal.

1634

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels:

 Gerrijt

Ockers

    G

(mogelijks staat G voor glazenmaker ?)

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 51, 12.1.

Keuzenkamp 512.

 


 

 

 

 

Schilders of Sint Lucas 1728

Gildepenning (Begrafenis-penning ?) Schilders of St-Lucas.

Naar model 1683

Gegraveerd jaartal en gildelid.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter:  Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1728

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een gevleugelde os met rechtsgewende kop

Het wapenschild van de St-Lucasgilde.

Het wapen omklemd met de poten van de os.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een sierlijk versierde cartouche in drie compartimenten.

In het bovenste compartiment het jaartal.

                     1728

Gescheiden door een doodshoofd, centraal het gildelid in twee regels.

                     Dirck

            TOLLENAER

In het onderste compartiment de letter

        G

Glazenmaker

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachten. Amsterdam, 12.Schilders of St-Lucaspag. pag.52 nr.12.2.

Dirks XV.164.

Keuzenkamp 243a.

Minard-Van Hoorebeke nr.176, foutief opgegeven voor Gent.

 

 


 

Schilders of Sint Lucas 1764

Gildepenning (Begrafenis-penning ?) Schilders of St-Lucas.

Gegraveerd jaartal en gildelid.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter:  Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1764

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een sierlijk versiert wapenschild van de St-Lucasgilde.

Het wapen gehouden met de voorpoten door een os.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een sierlijk versierde cartouche in drie compartimenten.

In het bovenste compartiment het jaartal.

                     17 64

Gescheiden door een doodshoofd, centraal het gildelid in twee regels.

                        PIETER

                SMIT.

In het onderste compartiment de letter

      B. .

Beeldhouwer

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachten. Amsterdam, 12.Schilders of St-Lucaspag. pag.52 nr.12.3.

Dirks IX.102.

Keuzenkamp 240-241.

Minard-Van Hoorebeke pag.30  afb.33.

 

 


 

 

 

Schoenmakers

Bodemvondst, Axel.

 

Enkelzijdige penning Schoenmakers-gilde.

Voorzien van cijfer-kloppen.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 3 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam ?

Datering: z.j. Ca 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een staand mes en els.

Met daarboven een kroontje.

Buiten de parelcirkel, de ingeslagen cijfers.

4 6 4

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

Slepers 1619 Jan Landers.

Bodemvondst Pieter de Breuk.

 

Slepers gildepenning.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 10,01 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.

Vervaardiger: Geelgieter Hans Rogiers. 

Datering: 1619.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een gaande sleper, in de rechterhand een zweepslag.

Met ingespannen paard en ongeladen sleep.

In de afsnede het jaartal tussen twee rozetten.

 1619 

Boven het paard, een lege cartouche.

Voor nummering van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een laurierkrans,

onder en boven, links en rechts versiert door een rozet.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

In de afsnede, de gegraveerde naam van de sleper.

Jan Landers.

 

Lit.: Wittop Koning pag. 43 Amsterdam 4.1.

Dirks IX.103.

Keuzenkamp 244.

Minard-Van Hoorebeke pag.46  afb.65.

 


 

 

 

 

Slepers 1619 Jan Baltesse Bos.

Slepers gildepenning.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Ca. 10 gram.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.

Vervaardiger: Geelgieter Hans Rogiers. 

Datering: 1619.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een gaande sleper, in de rechterhand een zweepslag.

Met ingespannen paard en ongeladen sleep.

In de afsnede het jaartal tussen twee rozetten.

 1619 

Boven het paard, een lege cartouche.

Voor nummering van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een laurierkrans,

onder en boven, links en rechts versiert door een rozet.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

In de afsnede, de gegraveerde naam van de sleper in twee regels.

Ian Baltesse

    Bos

 

Lit.: Wittop Koning, Penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (1978) pag. 43 Amsterdam 4.1.

Dirks IX.103.

Keuzenkamp 244.

Minard-Van Hoorebeke pag.46  afb.65.

 


 

 

Slepers 1778 Pieter Hart.

Slepers gildepenning.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.

Vervaardiger: Geelgieter Hans Rogiers. 

Datering: 1778

 

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een gaande sleper, in de rechterhand een zweepslag.

Met ingespannen paard en ongeladen sleep.

In de afsnede het jaartal tussen twee rozetten.

 1619 

Boven het paard, een lege cartouche.

Voor nummering van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een laurierkrans,

onder en boven, links en rechts versiert door een rozet.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

In de afsnede, de gegraveerde naam van de sleper en datering.

Pieter Hart

11 November

  1778

 

Lit.: Wittop Koning, Penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (1978) pag. 43 Amsterdam 4.1.

Dirks IX.103.

Keuzenkamp 244.

Minard-Van Hoorebeke pag.46  afb.65.

 


 

 

Smeden. Johannes de Smet.

Uit de collectie, Lothar Boerjan..

 

Enkelzijdige gegraveerde Gildepenning "Smeden".

Mogelijkse voorloper van Amsterdamse Smedenpenningen.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: 13,52 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend,  Amsterdam (?).

Toewijzing Amsterdam is nog onzeker.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw. 

 

Voorzijde: Binnen een cirkel.

Een aambeeld met twee hamers.

In twee regels, de meester smid.

  I . D

SMEDT

Johannes de Smet (?)

Boven de letters, een veelpuntig stermotief.

Links en rechts versiert, met bladertakken en uitlopers.

 

Keerzijde: Blanco, centraal een passerpunt.

 

Bron: Correspondentie Chris Teulings, Onb29,01126 Johannes de Smet Koperslager.  

Noord-Nederlandse gildepenning.

 

Verder onderzoek is gaande voor deze penning.

 


 

Smeden of Eloyen 1767

Gildepenning  "Smeden of Eloyen".

Gegraveerde naam en jaartal. 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam .

Datering: 1767

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelegen op een gekruist zwaard en mes.

Een gekroonde smidshamer.

Links een sleutel, rechts een ketel.

Onderaan een geweerslot.

Omsloten met een banderol.

ELOYEN / GILT OO

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een verdeeld veld, bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam,

gehouden door twee staande leeuwen.

Onderaan het lid en jaartal in drie regels.

Barent

Smit

1767

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam. pag.67 nr.36.1.

Dirks, VIII.94.

Keuzenkamp 247.

 


 

Timmerlieden/St- Joseph.

Uit de collectie, Pieter de Breuk.

 

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 10,2 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord

Gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam in twee regels van het gildelid:

Harmanus

Rademaker

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

De voorstelling:

De heilige familie op de vlucht van Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok in zijn rechterhand

Daaronder een afsnede in dubbele lijnen.

Met de tekst:

IOSEPH

 

Lit.: Wittop Koning 20.6.

Minard -Van Hoorebeke pag. 24 afb.19.

Dirks IX.96.

Ec.Hist.Arch. 035.

 

 


 

Timmerlieden of St-Joseph.

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.1749-1808

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam in twee regels van het gildelid:

Gerrit

Goederheer

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De voorstelling in een gecisileerd veld:

De heilige familie op de vlucht van Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok in zijn rechterhand

Daaronder een afsnede in dubbele lijnen.

Een rechthoekig kader.

        IOSEPH

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (1978)

Amsterdam 20.Timmerlieden of St-Joseph.20.7.

Dirks, IX.98.

Keuzenkamp, 254-257a.259-260.

 

 


 

 

 

Timmerlieden of St Joseph 1792

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.1749-1808

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam van het gildelid en jaartal in twee regels:

Ioh: De Wit.

   1792

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De heilige familie op de vlucht van Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok in zijn rechterhand

Omschrift tussen twee lijncirkels.

. DE . VLUGHT . VAN . EGIPTEN .

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (1978)

Amsterdam 20.Timmerlieden of St-Joseph.20.4. pag.59

Keuzenkamp, 252.

 


 

 

Vlotschuitvoerders.

Bodemvondst Pieter de Breuk.

 

Gildepenning Vlotschuitvoerders.

Gegraveerde uitvoering.

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 4,5 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam (?).

Datering: 1696.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel

Een vlotschuit dobberend op de golven.

(datering niet ingevuld of weggevijld boven de vlotschuit.

Tevens zijn vaag resten te zien van een eerdere naamgravure)

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

In drie regels:

GOOYKE

HEERES

16 (monogram) 96

 

Lit.: Variant op Wittop Koning, Amsterdam pag. 51, 11.2.

Dirks XV. 166.

Keuzenkamp 277.

Minard-Van Hoorebeke, schrijft deze foutief toe aan "Nachtwerkers" Pag.68 afb.109.

 

 


 

 

 

 

Waagdragers 1618

Gildepenning  "Waagdragers".

Pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1618

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het waaggebouw van Amsterdam.

Aan de ramen/poorten de weegschalen/balansen van de waag.

Boven de waag een bewolkte hemel.

Voor en rechts van de waag,

passage van paarden met karren en begeleiders.

Keerzijde: Binnen een lauwerkrans.

Het gekroond wapenschild  van de stad Amsterdam.

Gehouden door twee staande getongde leeuwen.

Boven de kroon de datering.

1618

Onder het wapen het volgnummer/lidnummer.

24

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, 3.Waagdragers pag.43 nr. 3.1.

Dirks XVI.172.

Keuzenkamp, 282.

D.A. Wittop Koning, Jaarboek Munt- en Penningkunde 1973 De oudste Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger pag.168-169.

 


 

(Type) Waagdragers 1618

Gildepenning  "Waagdragers".

Pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, weggevijlde naam en nummer op de keerzijde

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Vervaardiger: Vermoedelijk,  Hans Rogiers (Kopergieter).

Naar kopergravure van Claas Jansz. Visscher.

Datering: 1618

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het waaggebouw van Amsterdam.

Aan de ramen/poorten de weegschalen/balansen van de waag.

Boven de waag een bewolkte hemel.

Voor en rechts van de waag,

passage van paarden met karren en begeleiders.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Het volgnummer/lidnummer

              50

Het vorige nummer en Veemnaam, weggevijld.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, 3.Waagdragers pag.43 nr. 3.2.

Dirks X.119.

Keuzenkamp, 284a-g.

D.A. Wittop Koning, Jaarboek Munt- en Penningkunde 1973 De oudste Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger pag.168-169.

 


 

Waagdragers 1646

Bodemvondst, Axel Gravertje.

 

Enkelzijdige Gildepenning  "Waagdragers".

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,95 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1646

 

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

Het waaggebouw van Amsterdam.

Binnen de bogen, de weegschalen/balansen van de waag.

Onder het gebouw, het jaartal.

1646

 

Keerzijde: Blanco veld.

Voor gravering van volgnummer/lidnummer.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, Waagdragers pag.43 nr. 3.3.

Dirks X.120

 


 

Wijnkopers 1621 Begrafenispenning.

Begrafenis-penning Wijnkopersgilde.

 

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Vervaardiger: Jacob Stevensen, naar model van Albert Frylinck.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1621

 

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans. 

Onderaan dichtgebonden.

Een doodshoofd, liggend op twee gekruiste beenderen/knokken.

Onder de schedel een cartouche, met de tekst:

DISCI MORI

Leer sterven

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het gildelid. 

ANTONY - DE - LANGE

Een Rijnwijnglas op een sokkel.

Boven het glas een gebladerde druiventros.

Onder het glas de datering.

              I6ZI

             1621

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, 8.Wijnkopers  pag.49-50 nr. 8.1.

Dirks X.121.

Keuzenkamp, 285-288.

Minard-Van Hoorebeke pag.69 nr.112.