Trotseerlood, ICVA 1662

Enkelzijdige trotseerlood.

Doorboring.

Vindplaats, St-Bavo toren. 

Juiste meester loodgieter, is hier niet van gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 65 mm. x 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.
Datering: 1662


Voorzijde: Gelegen op een schildvormig veld.

In drie regels:

  I C

  VA (In elkaar staande letters)

166Z

 

Keerzijde:  Blanco.

 

 

Lit.: P.P. Steijn, Meestertekens op het dak, Haarlem pag.38 nr. 7.

 


 

Trotseerlood, DK 1780

Bodemvondst, John Los.

 

Enkelzijdige trotseerlood, familie Keün.

Onder Dirk Keün.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.
Datering: 1780


Voorzijde: Gelegen op een schildvormig veld.

Centraal de letters 

     DK

Dirk Keün

Daarboven het jaartal 

   1780

 

Keerzijde:  Blanco.

 

 

Lit.: P.P. Steijn, Meestertekens op het dak, Haarlem pag.38.

 

Het eerste trotseerlood van de familie Keün dateerd uit 1744.

In de periode 1765 stond Dirk Keün, gekend als "Stads-loodgieter en leydekker"

het loodgietersbedrijf werd opgestart door Dirk Keün, en vervolgens in 1778 werd een compagnonschap opgericht samen met Pieter Keün. 

Meerdere trotseerloodjes van deze familie zijn terug te vinden op de torens van

St-Bavo en de Bakenesserkerk.

Vervolgens eind 1780 ging Pieter zelfstandig werken, en kwam zijn zoon Cornelis in 1819 het bedrijf vervoegen.

Kortom er zijn meerdere trotseerloodjes met grote verscheidenheid van deze familie.

 


 

Trotseerlood, PK 1782

Bodemvondst, Gj Bras.

 

Enkelzijdige trotseerlood, familie Keün.

Onder Pieter Keün.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.
Datering: 1782


Voorzijde: Gelegen op een schildvormig veld.

De rand glad omboord.

Bovenaan de letters 

        PK

Pieter Keün

Centraal een leidekkershamer.

Ter weerszijden van de hamer, de eindcijfer van het jaartal.

      8 / Z

      1782

 

Keerzijde:  Blanco.

 

 

Lit.: P.P. Steijn, Meestertekens op het dak, Haarlem pag.38. 

Dit type daklood is niet vermeld in de literatuur.

 

Het eerste trotseerlood van de familie Keün dateerd uit 1744.

In de periode 1765 stond Dirk Keün, gekend als "Stads-loodgieter en leydekker"

het loodgietersbedrijf werd opgestart door Dirk Keün, en vervolgens in 1778 werd een compagnonschap opgericht samen met Pieter Keün. 

Meerdere trotseerloodjes van deze familie zijn terug te vinden op de torens van

St-Bavo en de Bakenesserkerk.

Vervolgens eind 1780 ging Pieter zelfstandig werken, en kwam zijn zoon Cornelis in 1819 het bedrijf vervoegen.

Kortom er zijn meerdere trotseerloodjes met grote verscheidenheid van deze familie.