Penning type "Wapenschild" (WS 13/01)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning, Graafschap Boulogne.

Graven van Bonen.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,72 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een sierrand, bezet met 27 parels.

Een lang uitgerekt wapenschild.

De punten van het schild raken, de binnencirkel.

Drie besanten/bonen op het veld.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/02)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning, Graafschap Boulogne.

Graven van Bonen, van het huis van Auvergne.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,84 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een sierrand, bezet met 28 kleine parels.

Een lang gerekt wapenschild.

De punten van het schild raken, de randversiering.

Op het veld, een gonfanon/kerkbanier.

 

Keerzijde: Blanco.

 

(d’or au gonfanon de gueules frangé de sinople)

Le gonfanon, emblème de l’Auvergne, aurait pour origine la bannière de l’abbaye d’Aurillac que portait lors de la conquête de Jérusalem Eustache III comte d’Auvergne et de Boulogne, frère de Godefroy de Bouillon.

 

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/03)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Penning met fictief wapenschild.

 

Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Kleine lacune, door gietfout. 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,57 gram.

Diameter: Ø 15,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een lang gerekt (fictief) wapenschild.

Het veld in twee verdeeld.

In de kwartieren, punt cirkel-motief.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een breed gevoet kruis.

In de kruisvoet, telkens een (passer) punt.

In de kruisvoeten telkens een ringetje.

In de kwartieren telkens een versiert ringetje. 

 

 

 


 

 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/04)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Penning met wapenschild.

 

Gefragmenteerd aan de rand door plooischade.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,41 gram.

Diameter: Ø 8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang gerekt (fictief) wapenschild.

Klimmende leeuw naar links, op het veld.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort bol gevoet glad kruis, 

centraal, een (passer) punt.

Omsloten met telkens twee bolletjes/punten,

tegen de buiten-randversiering.

 

 

 


 

 

 

Penning type "Wapenschild". (WS 13/05)

Bodemvondst, Eddy (Hagar 1958).

 

Penning met wapenschild/kruis.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,63 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een lang gerekt (fictief) wapenschild.

Met bovenaan een gearceerde balk.

Beeltenis op het veld, niet verder te beschrijven.

Ter weerszijden van het wapen versiert.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad kruis, 

centraal, een (passer) punt.

 

 

 


 

 

Penning type "Wapenschild". (WS 13/06)

Bodemvondst, Maxime Duval.

 

Penning met wapenschild/kruis.

 

Kleine lacune door gietfout.

Decentrisch gegoten.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0.75 gram.

Diameter: Ø 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op het veld.

Een lang gerekt (fictief) wapenschild.

Keerzijde: Binnen een gearceerde naar rechts draaiende sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad kruis, 

de kruisarmen raken de binnencirkel. 

Centraal, een (passer) punt.

 

 

Lit.: Arthur Forgeais, Plombs Historiés, Trouvés dans la Seine (1866), Type Armorié pag.57 e.v.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/07)

Bodemvondst, Denny Bogaert.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Centraal, een spijkergat/pengat.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,23 gram.

Diameter: Ø 18,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op een gearceerd veld.

Een lang uitgerekt wapenschild.

De drie punten van het schild raken, de cirkel.

Op het veld van het wapen,

een gebogen diagonale gearceerde balk.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een breedarmig gevoet en gearceerd kruis.

De kruisvoeten telkens versiert met twee punt-cirkel versiering.

Centraal, in het kruishart een punt-cirkel versiering.

 

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/08)

Bodemvondst, Phil Coene.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,12 gram.

Diameter: Ø 19,65 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e à 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel (?).

Een lang uitgerekt wapenschild.

De drie punten van het schild raken, de cirkel.

Op het veld van het wapen,

twee kepers.

 

Keerzijde: Binnen een geparelde cirkel (?).

Een breed gevoet kruis.

Centraal een kleine binnencirkel.

 

 Lit.: Arthur Forgeais, Plombs Historiés trouvés dans la Seine (1866) Soortgelijk exemplaar van het fictief wapenschild. Type Armorié, pag.54.

 

 

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/09)

Bodemvondst, Sven van Kouwenberg.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,8 gram.

Diameter: Ø 10 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13e à 14e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een gearceerd veld.

Driehoekig en gepunt fictief wapenschild.

In het veld, een klein gevoet kruis.

De arcering, haaks op het wapenschild.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een niet nader toe te schrijven onderwerp/thema.

Mogelijks voorstelling van een letter.

 

 Lit.: Arthur Forgeais, Plombs Historiés trouvés dans la Seine (1866) Soortgelijk exemplaar van het fictief wapenschild. pag.49.

 

 

 


 

 

Penning type "Wapenschild" (WS 13/10)

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand, kleine lacune door gietfout.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,29 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13de à 14de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Driehoekig en gepunt fictief wapenschild.

In het veld, niet meer te onderscheiden thema.

Ter weerszijden van het wapen, fictive letters.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

 

Een open dubbellijnig geankert kruis.

In het tweede kwartier de gespiegelde letter R (Я)

In het derde kwartier de gespiegelde letter G (Ә) of e

 

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 13/11)

Uit de collectie, Balten De Temmerman.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand, lacune door gietfout.

Licht decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,07 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13de à 14de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Driehoekig en gepunt fictief gekroond wapenschild.

Het wapen omboord met een gearceerde rand.

Een leeg veld, of niet meer te onderscheiden thema.

Ter weerszijden van het wapen, fictive letters.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een glad gevoet kruis.

De kruisvoeten in bolvorm.

In de kwartieren de letters.

Z  /  S / niet meer leesbaar  / lacune

 

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 13/11)

Bodemvondst, Menno Gijzen.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Spijkergat/pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

In de boord, naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije vlakken, beladen met V motief.

Driehoekig en gepunt fictief wapenschild.

In het veld, drie gearceerde kepers, (kleur voorstellende)

waartussen een gegolfd patroon. (water voorstellende ?)

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord,

die een arzabesken pseudo-legende voorstelt.

In het veld een korenaren-kruis.

Waarop een klein diagonaal bolgevoet kruis.

De kruisarm versiert, met een bolletje.

Uitlopende naar een ring met bolletje.

Centraal, een passer punt.