Astrologische penning.

Bodemvondst, Peter de Wilde.

 

Astrologische penning.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 31 gram.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Een sterrenhemel, met links een wassende maan.

Rechts, een stralende zon.

Op een bol grasveld.

Een geknielde man naar links, met hoed en kaplaarzen.

In de rechterhand, een meettoestel.

(driehoeksmeting)

Boven de persoon, de licht gebogen Latijnse tekst.

Omnia mea mecum porto

Mijn alles

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Binnen een dubbelgelijnde binnencirkel,

die het heelal voorstelt in astrologische symbolen.

Centraal, de zon.

Rond de zon de planeten, Maan, Mars,

Mercurius, Jupiter en Venus. 

De buitenboord versiert met initialen,- symbolen en cijfers.

 

Ƨ C : 73 C° Ƨ Π 23

 

 


 

Penning "Rozenkruisers" (01)

Bodemvondst, Wesley Horn.

 

 

Rozenkruisers-penning.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een versierde boord en dubbele lijncirkel.

Een regelmatig Octagram.

De achthoek is een symbool van wedergeboorte,

en wordt gecombineerd met de 7 uit het klassieke astrologische 7-12 systeem.

Bovenaan een pentagram-sterretje .

De andere punten zijn de 7 planeten die vóór 1789 bekend waren en zon en maan, met de corresponderende namen van die planeten in het omschrift.

De plaatsing van Mercurius bovenin is welicht geen toeval.

Een ander gebruik van dit symbool is de Letse Auseklis, oorspronkelijk een godheid die geassocieerd was met Venus.

Maar een duiding die met één planeet samenhangt past m.i. niet goed bij deze voorstelling met alle planeten !

We zien acht punten, het achtste punt is (helaas) niet benoemd in het omschrift.

Vervolgens beginnen zowel in tekst als daaronder het bijbehorende symbool, de dagen van de week:

°°°°°° SOL ✶ LUNA ✶ MARS ✶ MERCUR ✶ LOVI ✶ VENUS ✶ SAT

Beginnend met Sol (zondag), Luna (Maandag), Mars (dinsdag), Mercur (woensdag), Iovi (donderdag), Venus (vrijdag), Saturnus (zaterdag).

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Christus bij de put in gesprek met de samaritaansche 

vrouw over het water des 'levens.

het zo-genaamde Sigillum Salomonis sive Davidis. 

 

Lit: Revue de la Numismatique Belge, 1870, pag. 389 et 390.

Navorcher, 1875.

Patrick Pasmans, "De Muntmeester", Jaargang 17, maart 2022, Een penning van de Rozenkruisers. pag. 23-24.

 

 


 

 

 

Penning Albrecht en Isabella.

Uit particuliere collectie.

 

Gelijkzijdige penning met initialen Æ 

Albrecht van Oostenrijk en infante Isabella van Spanje.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1598-1621 

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

Centraal in het veld, de initialen.

         Æ 

Albrecht en Isabella.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

Centraal in het veld, de initialen.

         Æ 

Albrecht en Isabella.

 

Vermoedelijk een raadspenning/aanwezigheidspenning, voor college van burgemeester en schepenen.

 

 


 

Penning Æ

Bodemvondst, Mark Boeckhout.

 

Gelijkzijdige penning met initialen Æ 

Albrecht van Oostenrijk en infante Isabella van Spanje.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,70 gram.

Diameter: Ø 21,62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1598-1621 

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

Centraal op het veld, de initialen.

         Æ 

Albrecht en Isabella.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

Centraal op het veld, de initialen.

         Æ 

Albrecht en Isabella.

 

Vermoedelijk een raadspenning/aanwezigheidspenning, voor college van burgemeester en schepenen.

 

 


 

Buikfles met glazen.

Bodemvondst, UK (Wiltshire/Somerset).

Taverne penning.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een geopende buikfles, het afsluitkurk hangt boven de fles.

Ter weerszijden van de fles, twee glazen op voet.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

Plaquette "Kruis".

Bodemvondst, Marcel De Putter.

 

Kerkelijke plaquette/aanwezigheidsloodje.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: 2,16 gram.

Afmetingen: 29 mm. x 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. eind 16de, begin 17de eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Binnen een ovalen parelcirkel.

Een geankert glad kruis.

 

 

Keerzijde: Blanco.

Licht verhoogd reliëf door doordruk voorzijde.

 

 

 


 

 

Religieuze penning 1613

Religieuze penning.

 

De juiste functie/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Zilver.

Massa: 14,35 gram.

Diameter: Ø 31,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1613

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een sierlijke miskelk, met zwevende H. Hostie.

Op de H. Hostie, de kruisiging van Jezus Christus.

Omschrift:

 SCIO CUI CREDIDI

Ik weet wie ik geloofde.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In zes regels tekst:

        MIRARI,

    NON RIMARI,

     SAPIENTIA

      VERA EST.

       H  R . F .

Ware wijsheid is niet te worden verrast door onderzoek.

 

 

 


 

Saint-Jehan 1619

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

 

Kerkelijke penning Saint-Jehan.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 8,73 gram.

Diameter: Ø 35,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Frankrijk).

Datering: 1619 

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift,

SAINCT IEHAN . I6I9

Op het veld, een staande H.Jehan als herder.

Een herderstaf in de linkerhand.

Rechts van de heilige, een schaap.

Links van de heilige een boom.

 

 

Keerzijde: Tussen twee gladde cirkels.

Versiert met parels, onderaan een klein kruisje.

Op het veld, een kerkgebouw.

Op het dak een, boompje.

 

 

 


 

Sint-Remigius (van Reims) ?

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

Penning H. Remigius (?) 

Abdij Saint-Remi, St-Remy (Fr.)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand, decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,56 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Frankrijk ?).

Datering: z.j. 16e à 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Aanziende heilige in bisschopgewaad, met mijter en aureool.

Een kromstaf naar buiten gericht.

 

Keerzijde: Tussen twee dubbele gladde cirkels, het omschrift.

ST RE (?)

Saint Remi (?)

Op het veld,

Een zespuntige ster en ringetje.

 

 


 

Familiepenning (?)

Familie-penning.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20,58 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (UK ).

Datering: z.j. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Voorstelling van een familie ?

Centraal de vader, rechts de moeder en kind.

links van de vader, twee kinderen.

Allen staande op een betegelde vloer.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Voorstelling van een ruitvormig wapenschild ?

Binnen een in vieren gedeelde ruit.

In het eerste kwartier, de letter G

In het tweede kwartier, de letter E

In het derde kwartier, een schuin geplaatste letter X of +

In het vierde kwartier, de letter X

Omsloten, met een versiering op elke hoek van de ruit.

O Δ O

In de versiering boven het kwartier met de letter G, een X toegevoegd.

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

Testplaatje familie Trigland-Hallingh.

Bodemvondst, Daniël Mak.

 

Verknipt testplaatje Familie Trigland-Hallingh.

Dienstig voor Huwelijkspenning/overlijdenspenning (?)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze testplaat is onbekend.

Plooischade

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Bladlood, geknipt en beslagen.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Ca. 70 mm. x 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1640-1643

 

Voorzijde: Gelegen op een verknipt bladlood.

Een vijftal stempelafdrukken.

Centraal een grote afdruk.

Twee met elkaar verbonden wapenschilden, met een lint

Links het wapen van Cornelis Trigland,

Predikant te Wormer, Hoorn en Den Haag, Leermeester van prins Willem III aan het stadhouderlijk hof te Den Haag.

Rechts het ovaal wapenschild van zijn echtgenote Anna Hallingh.

Het geheel omsloten een vruchtdragende bladerkrans.

 

De kleinere afdruk:

Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

De wapens van Lodewijk XIII als koning van Frankrijk en Navarra.

Links het wapen van Frankrijk. (drie lelie's)

Rechts, het wapen van Navarra. (karbonkel)

Boven de wapens een kroon.

Onder de wapens, een gekroonde letter L

 

Keerzijde: Blanco.

 

Cornelis Trigland was gehuwd met Anna Hallingh tussen 1640 en 1643.

Lodewijk XIII overleed in 1643.

 


 

 

Letters REX/IS

Bodemvondst UK, Nigel Muton.

 

Farm-token/taverne-token.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een persoon met muts naar rechts.

Omschrift gespiegeld (?).

.. XƎЯ O⅃

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De gespiegelde letters (?).

    .

. I . Ƨ .

    .

 

 

 


 

Eigendomsloodje CF

Bodemvondst, Gj Bas.

 

Eigendomsloodje.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: 20 gram.

Afmetingen: 29 mm. x 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Twee kloppen met parelcirkel.

Op het veld een huismerk.

Ter weerszijden geflankeerd met de letters.

                         C / F

Onderliggende klop niet meer herkenbaar.

 

Love-token

Bodemvondst, Tim Kauling.

 

Enkelzijdige Love-token/Communion-token (?)

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 54 gram.

Diameter: Ca. 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Centraal in het veld.

Een groot hart.

Omsloten met een niet meer leesbaar omschrift.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Leaden tokens & Tallies, Roman to Victorian. Communion Tokens pag.77-84, pag.107 type 47 Heart.

 


 

Eigendomsloodje AX

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

 

Eigendomsloodje.

Geklopt volgnummer.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: 22 gram.

Afmetingen: 26 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. eind 16de, begin 17de eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Binnen een kabel/touwcirkel en lijncirkel.

Een versiert en ingedeukt wapenschild.

Waarin een monogram/huismerk van twee letters.

         A X

Boven het wapen.

      . I . I .

Boven de ronde klop de geslagen cijfers of volgnummer.

        25

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

Keerzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Twee kloppen met parelcirkel.

Op het veld een huismerk.

Ter weerszijden geflankeerd met de letters.

                         C / F

Onderliggende klop niet meer herkenbaar.

 

 

 


 

 

Eigendomsloodje GVB

Bodemvondst, uit private collectie.

 

Enkelzijdig eigendomsloodje.

 

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: 4,22 gram.

Diameter: Ø  21 mm. x 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. eind 16de, begin 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Huismerkteken bestaande uit een hart-motief in drie delen.

Getopt met het monogram.

                 AF

Binnen het hart, de letters/initialen.

               G / V 

                  B

Ter weerszijden van het huismerk, een zespuntige ster.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

Eigendomsloodje LV

Bodemvondst, Gj Bras.

 

Enkelzijdig eigendomsloodje/penning.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,00 gram.

Afmetingen: 18 mm. x 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een driehoekig plaatje.

Binnen een versierde cirkel.

De letters:

   :

.L.V.

   :

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Eigendomsloodje WJ

Bodemvondst, Erik Natte.

 

Enkelzijdig eigendomsloodje/penning.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: 2,00 gram.

Afmetingen: 20 mm. x 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Een gepareld wapenschild.

In het veld het monogram

             W J

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


 

Eigendomsloodje (Wapenschild)

Bodemvondst, Paul Callewaert.

 

Enkelzijdig eigendomsloodje/penning.

 

De juiste functie/datering/plaats is voor dit loodje niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geklopt.

Massa: 6,64 gram.

Afmetingen: 21,2 mm. x 23,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Een klein wapenschild.

In het veld, twee liggende maantjes met daaronder een kruisje.

 

 

 

Keezijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Een vierkant kader met afgeronde hoeken.

Een niet verder herkenbare afbeelding.

Omsloten met tien kleine klopjes.

 

 

 

 


 

 

Eigendomsloodje Anthoine Romart.

Bodemvondst, Erik Natte.

 

Eigendomsloodje op naam van Anthoine Romart.  

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Opgevuld pengat. 

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 55 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Hangend aan een lint en strik.

Een ingedeukt wapenschild met huismerk.

Het wapen gehouden door twee getongde leeuwen.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

In twee banden tekst.

      ΛNTHOINE

       ROMART

Onder en boven de tekst versiert met krulmotieven/guirlanden.

 

 

 

 


 

Eigendomsloodje Sleutels.

Bodemvondst, Pierer Lakiere.

 

Eigendomsloodje Sleutels/Sok-Laars.  

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Geknipt plaatje. 

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een geknipt plaatje.

Geparelde ruitvormige omlijsting.

Twee tegen elkaar staande sleutels.

De baard naar buiten gericht.

Ter weerszijden van de sleutels.

De initialen van de eigenaar.

              ?  /  M

Keerzijde: Gelegen op een geknipt plaatje.

Binnen een parelcirkel.

Een kous/laars naar rechts.

 

 

 


 

Love-token (Monogram)

Bodemvondst, Stefan Zabinski.

 

Love-token met monogram.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 17 mm.

 

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Centraal in het veld.

Een hart-motief met draagoog.

Hangend aan een lint/touw.

Centraal in het hart een vierkant punt,

die een edelsteentje voorstelt.

 

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Monogram met de letters.

             .cE

 

Lit.: Leaden tokens & Tallies, Roman to Victorian. Communion Tokens pag.77-84, pag.107 type 47 Heart.

 


 

Penning dubbel kruis/stermotief.

Bodemvondst, Manu Van Meervelde.

 

Enkelzijdige penning "Dubbel-Kruis/Stermotief".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten/geslagen (?).

Massa: 1,13 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1575-1625.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

In een lager gelegen reliëf.

Twee op elkaar liggende gladde kruisen,

die een acht-stralen stermotief vormen.

 

Keerzijde: Blanco.

 


 

 

 

Penning Karmelieten, H. Antonius van Padua/Maria van de berg Karmel.

Penning van de orde van Karmelieten.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Vierkant spijkergat. 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 10,40 gram.

Diameter: Ø 34,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Italie).

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een kabelcirkel/boord.

De H. Antonius van Padua met aureool, 

gekleed in een Franciscanen pij.

Voor hem, staand op een rotsblok het kind Jezus met stralenkrans.

Omschrift:

SAN. / DI . PADOV

San di Padova

Heilige van Padua

 

Keerzijde: Binnen een kabelcirkel/boord.

De H. Maria met aureool, 

het kindje Jezus met aureool op de schoot.

Omschrift:

M . DECO / CARMELI .

Maria del Monte Carmelo, Carmelitani.

Maria van den Berg Karmel, Karmelieten.

 

 

 


 

 

Medaillon/draagpenning ter verdediging van het Katholieke geloof.

Bodemvondst, Anton van Dorp.

 

Medaillon/draagpenning/insigne op "De verdediging van het Katholieke Geloof".

De Rooms-Katholieke kerk in haar strijd tegen het Protestantisme met steun van de Spaanse koning Philips IV (1621-1665).

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Draagoog ontbreekt.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1635-1650.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De gepantserde buste van Philips IV naar rechts.

Op de borst het juweel van het "Gulden Vlies".

Omschrift:

. PHILIPPVS IIII . HISPANIA . REX .

    Philips IV, koning van Spanje.

Omsloten met tal van edelstenen ter versiering.

 

Keerzijde: Gelegen in een gekroond bord/plateau. 

Binnen twee parelcirkels, de boord versiert met bloem-motieven.

In drie regels tekst:

              ✠

       RELIGIONE

      CONSTÀTiA

      MGN ANMRE

           . ❀ .

Religie werd in grote getale opgericht.

Omsloten met tal van punten/bolletjes ter versiering.

 

 

 


 

 

Penning kruis/R-И

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

Enkelzijdige penning met letters R - И

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geklopt, verknipt.

Massa: 2,2 gram.

Diameter: Ø 17,6 mm. x 19,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

een schuin geplaatst gevoet kruis.

Ter weerszijden van het kruis de letters:

                        R  /  И

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 


 

 

Sint-Jacobsschelp.

Bodemvondst, UK (River Thames)

 

Pelgrimstoken/Sint-Jacobsschelp.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht geplooid, decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,2 gram.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend UK (?).

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een Sint-Jacobsschelp, met de sluiting bovenaan.

Boven de schelp, de kleine letter

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Centraal in het veld.

De hoofdletter (?)

           T

 

 


 

Kloosterpenning (?)

Bodemvondst, Bas Schokker.

 

Kloosterpenning/schenkkan-kruik.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Ca. 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een klooster/abdij huismerkteken.

Een schildvormig teken met uitlopers onderaan.

In het veld, een klein glad kruis.

Het wapen getopt met een klein kruisje. 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een bolvormige schenkkan/kruik met greep.

 

Vermoedelijk een interne drankpenning binnen de kloostermuren,

voor een kan bier of wijn.