Timmerlieden.

Gildepenning, Timmerlieden.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd.

Draagoog nog aanwezig.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, diep gesneden.

Massa: 41,86 gram.

Diameter: Ø 63 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rotterdam.

Datering: z.j. Ca. begin 18de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een ovalen boord.

Een naar links lopende timmerman met hoed.

In de linkerhand, een meetstok.

Met de rechterhand, houd hij een grote zaag over de schouder.

Aan de zaagblad, een gevlochten rieten mand waarin een winkelhaak.

In het veld de initialen, ter weerszijden van de persoon.

GC / GP

 II / DM

CH / FI

Rechts boven de meetstok, het volgnummer/lidnummer.

96

 

Keerzijde: Binnen een ovalen boord.

Twee gekruiste bijlen, boven een armstoel.

Boven de bijlen een blokschaaf.

Links een grote schaaf.

Rechts een scheepsblok.

Op de rechtse bijl, het gildenummer

80 over 6 of 60 (?)

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlanse ambachtsgilden, Rotterdam 5.Timmerlieden. pag. 130 nr.5.1.

Dirks, XLIX.1.

Keuzenkamp, 334-335.