Type "Sterling" (S 14/01)

 

 

 

 

 

 

Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Voorzien van een ingeslagen draaggaatje.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: 1,64 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekroond hoofd.

De kroon doorbreekt de pseudo-legende.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een drievoudig gevoet kruis.


Lit: Gezocht en gevonden 7.5.8.; Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

Type "Sterling" (S 14/02)

 

Bodemvondst Roland Decock.

 

 

Penning "Sterling" type. 

(Pseudo-munt penning) 

Mogelijks naar model Hollandse sterling Floris V (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,50 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1277-1350


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend borstbeeld.
(naar voorbeeld van Jan I van Brabant ?)
De lijn die over de penning loopt, is vermoedelijk te wijten doordat de mal was gebarsten.


Keerzijde: Lang gevoet kruis, gekantonneerd met telkens drie bolletjes.
De gearceerde buitenbaan, stelt een pseudo-legende voor.


Lit: Pelsdonk 218; Grolle 11.7.4.

Type "Sterling" (S 14/03)

 

Bodemvondst Rob (Rakker)

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Nabootsing op de muntslag "Long cross penny" van koning Edward I, II of III.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 20 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekroond hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
In de kwartieren telkens drie punten (?).


Lit: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.8.

 


 

Type "Sterling" (S 14/04)

Bodemvondst, Johan Dils.

(Archeologische opgraving)

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 20 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekroond/gemutst hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
In de kwartieren telkens drie punten (?).


Lit: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.8.

 


 

Type "Sterling" (S 14/05)

Bodemvondst, Roland De Cock.

 

 

Pseudo-muntpenning van het "Sterling" type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,27 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuws.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Een gekroond, aanziend hoofd.(?)

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Lang gevoet kruis.

Met in de kwartieren:

1/ drie bolletjes.

2/ twee bolletjes.

3/ een bolletje.

4/ rustbank/bed.(?)


Er is een verhaal over deze soort van loden penningen.
Deze werden, uitgegeven als vorm van betaalmiddel (tegoed).
En om hun te herinneren aan de dagtaak, staan in de kwartieren van het gevoet kruis (Wat de godsdienst voorstelt) een keer drie, een keer twee, en een keer 1 bolletje.
Wat de zes werkdagen van de week voorstelt.

In het laatste kwartier, staat een rustbank (Rustdag) wat de zondag voorstelt.
De keerzijde, stelt een goedgezind hoofd voor.
Wat hier van deze bewering klopt, daar kunnen we enkel maar naar gissen.

 


 

Type "Sterling" (S 14/06)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 3,5 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De kroon en het bovenlichaam, doorbreken de pseudo-legende.


Keerzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis doorbreken de pseudo-legende.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit: 
Pelsdonk 216; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

 

Type "Sterling" (S 14/07)

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 17 mm.

Massa: 1,91 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.

 

Keerzijde: Binnen een versierde parel-band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis raken de parel-band.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit.:
 A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

 

Type "Sterling" (S 14/08)

Bodemvondst Rob (Rakker)

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 16 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
Zonder bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.


 

 

 

Type "Sterling" (S 14/09)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18,1 mm.

Massa: 3,53 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De kroon en het bovenlichaam, doorbreken de pseudo-legende.


Keerzijde: Binnen een versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis doorbreken de pseudo-legende.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit: 
Pelsdonk 216; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

 

Type "Sterling" (S 14/10)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18,3 mm.

Massa: 3,54 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De kroon en het bovenlichaam, doorbreken de pseudo-legende.


Keerzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis doorbreken de pseudo-legende.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit.: 
Pelsdonk pag 186 afb. 216 (dit exemplaar); A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

 

Type "Sterling" (S 14/11)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

 

 

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

Type "Sterling" (S14/12)

Bodemvondst, Rob (Rakker).

 

 

Penning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

Type "Sterling" (S14/13)

Bodemvondst, Dirk van Hoye.

 

 

Penning van het "Sterling" type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 2 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een aanziend primitief gekroond hoofd.

Haarlokken ter weerzijden van het hoofd.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een groot glad gevoet kruis.

Telkens twee tot drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 


 

Type "Sterling" (S14/14)

Bodemvondst, Dirk van Hoye.

 

 

Penning van het "Sterling" type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 17mm.

Massa: 1 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een smalle gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een parelcirkel als binnenbaan.

bestaande uit 38 punten/bolletjes.

Een aanziend (vrouwelijk ?) hoofd.


Keerzijde: Binnen een smalle gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een lang glad slank gevoet kruis.

De kruisarmen lopen door de binnenbaan.

Centraal een (passer) punt.

De binnenbaan bestaat uit 30 punten/bolletjes.


Lit.: Pelsdonk 217.

 


 

Type "Sterling" (S14/15)

Bodemvondst, Dirk de Jong.

 

 

Penning van het "Sterling" type.

Lacune door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 30 mm.

Massa: 4,80 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een aanziend plat gekroond hoofd.


Keerzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een lang glad slank gevoet kruis.

De kruisarmen lopen door tot in het omschrift.

In de kwartieren telkens drie bolletjes.

Centraal een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 226. 

In Londen is een exemplaar gevonden (25 mm. 3,83 gram)met als opschrift

IN MIN BORSE ERES NIEMENT

(Spink's Numismatic Circular, 92 (1984) pag.7.