"Gietmallen"

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: courtesy of Gloucester City Museum & Art Gallery.


 

Gietmal "Lettertype".

Bodemvondst, Robert-Jan Voeten.

 

 

Uit twee delen bestaande wit/kalksteen mal voor zeven "letter" penningen.

Keerzijde gietboommal, gevuld met kalk/gips/pijpaarde.

twee pasgaten en twee paspinnen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penningen is niet gekend.

 

Materiaal: Witsteen/kalksteen

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 94 mm. x 70 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (verdronken dorp) Nieuwlande (Zeeland)

Datering: z.j. 16e eeuw.

 

Voorzijde: Gietboom met zeven letter-penningen.

Allen omsloten met een gladde cirkelrand.

Centraal bij allen een (passer) punt.

De gotische letters:

G (?) / V / M / .S. / V / P (?) / U (?)

Bij de letter S, ter weerszijden een punt/bolletje.

 

 

Keerzijde: Gietboom met zeven letter-penningen.

Allen omsloten met een punt streep motief.

Voorzien van inbooring, om vulcement (Pijpaarde) beter vast te houden.

Juiste belettering per penning in onbekend.

Centraal de gotische letter V, met daaronder de letter M.

 

 

Lit.: Pelsdonk pag 91-92 (dit exemplaar), Pelsdonk pag 207 type 17. Gietmallen en gietbomen; Heilig en Profaan, deel I, pag. 314.

 

Uit Heilig en Profaan, "Uit Nieuwlande is een soortgelijke, tweezijdige te gebruiken, gietmal bekend voor de vervaardiging van kleine penningen met letters. Opvallend bij deze gietmal is dat de letters aan de ene zijde van vorm gotisch zijn en aan de andere kant klassieker. De mallen voor de penningen met de gotische letters zijn door inboring doelbewust onbruikbaar gemaakt en vervolgens met pijpaarde dichtgezet; kennelijk mochten de oudere penningen niet meer worden gegoten. Wellicht mag hieruit worden geconcludeerd dat het om letterpenningen met een bepaalde waarde ging, zoals armen- en turfgeld of bijvoorbeeld presentiepenningen."

 

Conclusie. 

De gietmal, is oorspronkelijk gebruikt om dubbelzijdige penningen te gieten in lood/tin legering. In latere fase, werd de gietmal bewerkt en opgevuld met pijpaarde om enkelzijdige penningen te gieten.

En zodoende de mal, drie keer kon gebruiken om penningen te gieten.

Of met andere woorden, men 21 verschillende penningen uit een dubbelzijdige mal kon halen.

Of dit daadwerkelijk de bedoeling was, daar hebben wij het gissen naar.

Wel zijn in de directe omgeving een drietal penningen teruggevonden, die in de mal passen, en enkelzijdig zijn weergegeven.

De letters S en G zijn niet gespiegeld uitgesneden in de mal, wat resulteerd na de gegoten penningen een spiegelbeelde voorstelling van de letters hadden.

 

 

 

 

De drie penningen, die teruggevonden zijn in de onmiddelijke nabijheid. En dragen allen een gladde keerzijde.

 

 

 

 

 

Afgietsel uit de mal.

 

 


 

Gietmal "Bloem motief".

Bodemvondst, Robert-Jan Voeten.

 

 

Eendelige mal, uit leisteen voor twee penningen met bloemmotief.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penningen is niet gekend.

Centraal een boorgat, voor dichtknoping van de mallen.

 

Materiaal: Leisteen.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 87 mm. x 49 mm. x 9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Noord-Frankrijk.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

 

Voorzijde: Twee apart te gieten penningen.

Gelegen op een gearceerd veld.

Vier-blad bloem.

Centraal een bloemhart, met een (passer) punt.

(anderen, zien hier een kruis-motief ipv een vierblad bloem)

Keerzijde: Vage aftekening, van een bloemmotief.

Binnen een gladde cirkel, een zes-bladige bloem.

Centraal, een (passer) punt.

Met bovenaan, niet nader toe te schrijven inscripties.

 


 

Gietmal "Letters"

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

 

Een-delige mal, uit leisteen voor één penning met letters.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Leisteen.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 51 mm. x 44 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Vondstplaats Middelburg)

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

Die een pseudo-legende voorstelt.

De letters A . E

In de hoeken, vier pasnokken in lood.

 

Keerzijde: Ruwe lei-steen met gietboom-kanaal.

 

 

penning voorbeeld fotografisch bewerkt.

 


 

Gietboom met vijf penningen.(Reimerswaal)

Veiling: Schulman b.v. (357/lot 1765)

Uniek gietboompje, voorzien van vijf loden penningen.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 131 mm.

Diameter penningen: Ca. 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 1475-1525

 

Bepaling van de foto aan linkerzijde.


 

 

Penning 1: (Bovenaan)

 

  

Vz: Binnen een gladde cirkel, een staand zwaard.

Kz:Binnen een gladde cirkel, de gotische letter T, de uiteinden van de voet en armen uitgewerkt.


 

Penning 2 (links boven)

  

Vz: Binnen een gladde cirkel, een staand zwaard.

Kz: Binnen een gladde cirkel, de gotische letter T, de uiteinden van de voet en armen uitgewerkt.


 

Penning 3 (links onder)

  

Vz: Binnen een gladde cirkel, de gotische letter V, de uiteinden van de armen uitgewerkt.      Centraal, een (passer) punt.

Kz: Binnen een gladde cirkel, het wapenschild van Reimerswaal.


 

 

Penning 4 (rechts boven)

  

Vz: Binnen een gladde cirkel, de gotische letter M, de uiteinden uitgewerkt.

Kz: Binnen een gladde cirkel, tweekoppige adelaar met gespreide vleugels.

 


Penning 5 (rechts onder)

  

Vz: Binnen een gladde cirkel, de gotische letter H, de uiteinden uitgewerkt.

Kz: Binnen een gladde cirlel, een zwemmende leeuw naar links gewend.

 

Lit.: Pelsdonk, pag. 116-119, pag. 176 afb. 088.

(Penningen fotografisch/digitaal bewerkt) 


 

Gietmal, Obiit penning op Adriaen Baessens en Adriana Eecke 1667.

Uit de collectie, Alfred Ronse (°1835- +1914) (Schepen van Brugge)

Gietmal, op overlijden van Adriana Eecke, echtgenote van Adriaen Baessens.

Materiaal: Leisteen.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Diameter penningen: Ca. 55 mm.

Datering: 1667

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Baessens.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tooinooihelm, een vis naar het familiewapen.

Omschrift:

DHR . ADRIAEN BAESSENS OBIIT 23 . 8BRE 1652

De heer Adriaan Baessens, overleden op 23 september 1652

 

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOv . ADRIANA EECKE OBITT 10 . XBRE 1667

Jonkvrouw Adriana Eecke, overleden  op 10 oktober 1667

Centraal, op het veld.

Hangend aan een lint.

Het gedeeld ovaal wapen van de families Baessens en Eecke.

 

Lit.:  voor de penning, J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr.6.