Penningen op het "Vuurslag/Vuurijzer" type.

"Ante ferit quam flamma micet"

"Hij slaat voordat het vuur kan ontbranden"

Het devies van de orde van het "Gulden Vlies". Philips de Goede (1434-1467)

Afbeeldingen met vuurslag/vuurijzers op penningen dateren vanaf de Bourgondische tijd.

De oudste bekende munt met een vuurslagsyboliek afgebeeld komt uit Gent.

En is te dateren op Ca. 1431.

't Isser niet in / en 'tkomter uyt

 

NOCH in de Viersteen noch in het Vieryser en is gheen vier; maer wordt daer uyt gheslaghen met kracht: soo is in een plomp verstandt oock luttel vernufts: maer krachtighe dwang doet daer dickwils uyt portelen*, datmen niet soude achten daer in bedeckt ende verborghen te wesen

(Lit.: Paradin, a.w. fol.16)


 

 

Penning type "Vuurslag" (BV 01)

 


Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met vuurslag.

Lacune door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 2,04 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo legende voorstelt.

Een vuurijzer, met vonken en vlammen.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo legende voorstelt.

Een glad kort gevoet kruis.

Met in de kwartieren, telkens drie bollen.

 

 Lit: Pelsdonk blz 97-100.

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 02)

 


Bodemvondst Koen Goeminne.

 

 

Penning type met Bourgondische vuurslagsymboliek.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,98 gram.

Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1467 (Bourgondische periode onder Philips de Goede)

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een vuurijzer, liggend op leder, 

met daaronder enige vlammen.

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
De Gotische letters T . A


Lit: Pelsdonk blz 97-100.


 

Penning type "Vuurslag" (BV 03)

 


Bodemvondst, Jac.

 

 

 

Penning met vuurslag op Bourgondisch kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 7,01 gram.

Diameter: 24,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een Bourgondisch stokkenkruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

R / Λ

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letters J M (?)

 

 Lit.: Pelsdonk 447.

 

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 04)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

Penning met vuurslag op glad kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: Ca. 7 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een glad kruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letter S

 

 Lit.: Pelsdonk 444.

 

 


 

 

 

Penning type "Vuurslag" (BV 05)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

 

 

Penning met vuurslag op glad kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: Ca. 7,5 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een dubbel gelijnd kruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

De letter A , zonder middenstreepje.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letters ha

 

 Lit.: Pelsdonk 445.

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 06)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning met vuurslag op glad kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 8,45 gram.

Diameter: 23,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een glad kruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

De letter A, zonder middenstreepje.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letters ha

Een klein puntje, links van de letter h.

 

 Lit.: Pelsdonk 445.

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 07)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

Penning met vuurslag op stokkenkruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 8,10 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een stokkenkruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letters hm

 

 Lit.: Pelsdonk 447.

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 08)

Bodemvondst, Marc Haulez.

 

 

Penning met vuurslag.

Geframenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 1,2 gram.

Diameter: 13,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer, twee bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een parelcirkel.

St- Andreas-kruis.

Boven en onder het kruis, telkens drie bolletjes/punten.

 

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 09)

Bodemvondst, Roozjee.

 

 

Penning met vuurslag.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een Bourgondisch kruis.

Een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer, drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

Ter weerszijden van de vuurslag,

De gesplitste letters H / Λ

De letter A heeft geen dwars-streepje 

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letters i M - rM (?)

 

 Lit.: Pelsdonk, pag. 202, afb. 447.

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 10)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Penning met vuurslag.

Licht geframenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 4,38 gram.

Diameter: 21,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Binnen een versierde rand.

Een vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer, drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

 

 

Keerzijde: Gelegen op een versierde boord.

St- Andreas-kruis.

Boven en onder het kruis, telkens drie bolletjes/punten.

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 11)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

 

 

 

Penning met vuurslag/bijl.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 4,15 gram.

Diameter: 20,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1450-1550.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde rand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een vuurijzer/vuurslag.

Gelegen op een (St-Andreas) kruis.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een bijl naar rechts.

Het bijl-blad naar beneden gericht.

Boven , en linksonder de bijl.

Wegspringende houtschilfers.

 

Lit.: Pelsdonk, 525.

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 12)

Bodemvondst, Arjen Van Den Kerchove .

 

 

Penning met vuurijzer/letter.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 5,6 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een glad kruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste gotische letters:

K / Λ

De letter A zonder middenstreepje.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letter a

 

 Lit.: Pelsdonk, pag. 202 Type 14. Penning met letters.

 


 

 

 

Penning type "Vuurslag" (BV 13)

 

 

Penning met vuurslag op glad kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 8,46 gram.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Gelegen op een glad kruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

De letter A zonder middenstreepje.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op een glad veld.

De gotische letters ha

Klen puntje, links aan de letter h.

 

Lit.: Pelsdonk 445; 

Zie ook BV 06.

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 14)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

 

 

 

Penning met vuurslag/vuursteen.

Lacune's door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,98 gram.

Diameter: 12,45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1425-1525

 

Voorzijde:  Binnen een gladde cirkel, en parelrand.

Een vuurijzer/vuurslag.

Met daarboven een vuursteen, in vuursteenhouder.

Onder de vuurslag, wegspingende vuurvonken/flints.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelrand.

Een kort glad en breed-armig kruis.

 

 


 

Penning type "Vuurslag" (BV 15)

Bodemvondst, Friso Langen.

 

 

 

 

Enkelzijdige penning met vuurslag/vuurijzer.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1425-1525

 

Voorzijde:  Binnen een bladerkrans/parelcirkel.

Een vuurijzer/vuurslag.

Onder de vuurslag, wegspingende vuurvonken/flints.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 

 


 

 

Penning type "Vuurslag" (BV 16)

Bodemvondst, John El Oso.

 

 

 

Penning met vuurslag op glad kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 7,50 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op een glad kruis,

een gekroond vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer,drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal op het veld.

De gotische letter S

Een vertikale lijn over de letter, tot aan de buitencirkel.

 

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk "Pennincxkens van Loode" pag.202 nr.444;

Idem exemplaar (BV 04).

 

 

 

 


 

 

Penning type "Vuurslag" (BV 17)

Bodemvondst, Marcel De Putter.

 

Penning met vuurslag/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch gegoten.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 1,17 gram.

Diameter: Ø 12,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1450-1550

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gesloten vuurijzer/vuurslag.

Centraal, een (passer) punt, als vuursteen.

Onder de vuurslag, drie bolletjes/flints.

links van het vuurijzer, wegspringende vonken.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gevoet glad kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

 

 


 

 

Penning type "Vuurslag" (BV 18)

Bodemvondst, Jasper Kronenburg.

 

Penning met vuurslag op glad kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 23,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1454-1532

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op een glad kruis,

een gekroond gesloten vuurijzer/vuurslag.

Onder het vuurijzer, drie bolletjes/flints, die de vlammen voorstellen.

Daaronder tal van wegspringende vuurvonken.

In de kwartieren naast de vuurslag de gesplitste letters:

K / Λ

De letter A, zonder middenstreepje.

Punt/bolletje onder de letter A

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal op het veld.

De gotische letter a

 

 

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk "Pennincxkens van Loode" pag.202, soortgelijke type's met de letters ha hm en S

De juiste betekenis van de letters is nog niet achterhaald.