Schamelen Huys armen 1749

Penning/méreaux,  Superintendenten St-Roboutskerk Mechelen.

Armen Schamelen Huys

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 33,5 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1749


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

SUPERINTENDENTEN . 1749 .

Superintendent (kerkelijk ambt) is een predikant in het Lutheranisme die belast is met het opzicht over en het leiding geven aan het kerkelijk leven in een bepaald gebied.

Gelegen op het veld.

De letter C, voor de wijk.

De cijffers 1(7)49

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

SCHAMELEN . HUYƧ . ARMEN .

Gelegen op het veld.

De letter C, voor de wijk.

De cijffers 1(7)49

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.210 nr.378;

Leopold Van Den Bergh, Tome I pag.50 nr. 119 Pl. XIX, n°119.

 

 

 


 

Heilige Geest Armenhuis, stichting Eymelryck Mechelen.(1690 ?)

 

 

(Reken) penning H.Geest armenhuis.

Jeton de la Fondation van Emelryck de Malines.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 67 gram.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 1690


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De hoofdingang/portaal van het armenhuis.

Boven op het dak, een Genius met twee bazuinen.

Links komen drie naakte en biddende jongelingen, naar de toegang.

Rechts een gevleugelde engel, die de deur voor de jongeren opent.

In de afsnede, een cartouche met de letters 

M . I . V . H .

Met daaronder het stichtingsjaar van het armenhuis.

1400

Omsloten met het omschrift:

PAX HVIC DOMVI ET OMNIB HABITANTIB IN EA

Vrede aan dit huis, en allen die het bewonen.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Op het veld, een duif met gespreide vleugels.

Omsloten met een stralenkrans.

Als gedaante van de H. Geest.

Omschrift:

TUI S : SPIRITUS ADSIT NOBIS GRATIA

De genade van Uw Geest, is aanwezig bij ons.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 219-220 nr.412; Rijksmuseum objectnummer NG-VG-3-2; Dugniolle, Le jeton historique pag. 35-36.

 

 


 

H.Geest Armentafel, Broodpenning. (H-GA B 01)

 


Bodemvondst, Rob (Speerpunt) 

 

 

Broodpenning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: Onbekend.

Slagplaats: Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif, 
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Waaronder de duif, lichtstralen.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel, versiert met parels.
De letter B, die staat voor Brood.

 

Lit: Minard-Van Hoorebeke 391-394.


 

H.Geest Armentafel, Broodpenning. (H-GA B 02)

Broodpenning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

Gefragmenteerd aan de rand.

Verknipte versie (?)

 

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: Onbekend.

Slagplaats: Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif, 
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Waaronder de duif, lichtstralen.Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel,

versiert met parels.
De letter B

Brood

 

Lit: Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.391-394, Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV, 142.


 

H.Geest Armentafel, Turfpenning. (H-GA T 01)

Turf-penning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

 

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: Onbekend.

Slagplaats: Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif, 
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Waaronder de duif, lichtstralen.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel.

De letter T

Turf.

Boven en naast de letter T een punt/bolletje.

 

Lit: Deze letter staat niet vermeld in Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.391-394, Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV.


 

H.Geest Armentafel, Vleespenning. (H-GA V 01)

Bodemvondst, Caio Haars.

 

Vleespenning, H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Diameter: 17 mm.

Massa: 1 gram.

Slagplaats: Mechelen.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Met een krans (nimbus) rond de kop.

Onder de duif, een stralenbundel.

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De gotische minuskel letter V

Vlees

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 214 nr.391-394, Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV, 142.

 


 

H.Geest Armentafel, Wijn/water-penning (?) (H-GA W 01)

Wijn/water/wit brood-penning (?), H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Diameter: 19 mm.

Massa: Onbekend

Slagplaats: Mechelen.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Met zonder nimbus rond de kop.

Onder de duif, een stralenbundel.

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter W

Wijn/Water/Wit brood (?)

Onder en boven de letter W punt/bolletje.

 

Lit: Deze letter staat niet vermeld in Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.391-394, Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV.


 

Penning/loodje "Lakenwevers".

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

Penning/loodje "Lakenwevers" Mechelen.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 6,82 gram.

Diameter: 16,1 mm. x 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De gotische minuskel letter L

Lakenwevers

Geflankeerd met, een vijfpunt-ster.

L 

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Een kruis, staande op een wereldbol/globe.

Geflankeerd met, een vijfpunt-ster.

 

 

 

Lit.: Bull. centre Archives Malines VIII (1898) pag.215 nr.214; J.Justice pag.112 nr.697.

 

 

 


 

 

St-Rombout, Mechelen 1547

Bodemvondst, Jelle Vande Veire.

 

 

 

 

 

Penning St-Romboutskerk Mechelen (?)

De juiste functie, voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1547


Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

SANCTI RUMOLDI

Wat wil zeggen: Sint Rombout.

Centraal, een kromstaf (?)

 

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Een kruis op voetstuk.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal

15 / 47

 

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899)  pag.82 nr.284.

 


 

Oksaal-penning St-Rombout (100 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 100 centiem / 1 Frank.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 11,45 gram.

Diameter: 33,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde buitenboord en parelcirkel.

Het omschrift:

ECCLESIA METROPOLITANA S! RUMOLDI ★ MECHLINIÆ ★

De grootstedelijke kerk St- Rombout van Mechelen.

Centraal de waardebepaling.

100 C!

 

 

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.; Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.113. 


 

Oksaal-penning St-Rombout (75 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 75 centiem.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 6,85 gram.

Diameter: 28,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde buitenboord en parelcirkel.

Het omschrift:

ECCLESIA METROPOLITANA S! RUMOLDI MECHLINIÆ ★

De grootstedelijke kerk St- Rombout van Mechelen.

Centraal de waardebepaling.

75 C!

 

 

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.; Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.114. 


 

Oksaal-penning St-Rombout (50 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 50 centiem.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 4,29 gram.

Diameter: 24,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De waardebepaling in vier regels.

ECCL. / METROP. / MECH. 50 C!

Voluit: Ecclesia metropolitana Mechliniae (25 centiem)

Wat wil zeggen: De grootstedelijke kerk (St- Rombout) van Mechelen.

 

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.; Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.115. 


 

Oksaal-penning St-Rombout (25 Ct.) 1888

 

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 25 centiem.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 2,70 gram.

Diameter: 19,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De waardebepaling in vier regels.

ECCL. / METROP. / MECH. 25 C!

Voluit: Ecclesia metropolitana Mechliniae (25 centiem)

Wat wil zeggen: De grootstedelijke kerk (St- Rombout) van Mechelen.

 

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.; Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I,

pag.48 nr.116.


Kanunnik De Coster liet in juni 1888, vier nieuwe stukken slaan ten dienste van het oksaal.  

Stukken van 100 Centiem, 75 Centiem, 50 Centiem en 25 Centiem.