Broodpenning, Mechelen.

 

Bodemvondst, Rob (Speerpunt) 

 

 

Broodpenning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: Onbekend.

Slagplaats: Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif, 
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Waaronder de duif, lichtstralen.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel, versiert met parels.
De letter B, die staat voor Brood.


(Bestaan ook met de letter V voor Vlees, en met de letter H voor hout, en K voor kolen)


Lit: Minard-Van Hoorebeke 391-394.


 

Heilige Geest Armenhuis, stichting Eymelryck Mechelen.(1690 ?)

 

 

(Reken) penning H.Geest armenhuis.

Jeton de la Fondation van Emelryck de Malines.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 67 gram.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 1690


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De hoofdingang/portaal van het armenhuis.

Boven op het dak, een Genius met twee bazuinen.

Links komen drie naakte en biddende jongelingen, naar de toegang.

Rechts een gevleugelde engel, die de deur voor de jongeren opent.

In de afsnede, een cartouche met de letters 

M . I . V . H .

Met daaronder het stichtingsjaar van het armenhuis.

1400

Omsloten met het omschrift:

PAX HVIC DOMVI ET OMNIB HABITANTIB IN EA

Vrede aan dit huis, en allen die het bewonen.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Op het veld, een duif met gespreide vleugels.

Omsloten met een stralenkrans.

Als gedaante van de H. Geest.

Omschrift:

TUI S : SPIRITUS ADSIT NOBIS GRATIA

De genade van Uw Geest, is aanwezig bij ons.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 219-220 nr.412; Rijksmuseum objectnummer NG-VG-3-2; Dugniolle, Le jeton historique pag. 35-36.

 

 


 

St-Rombaut, Mechelen 1547

Bodemvondst, Jelle Vande Veire.

 

 

 

 

 

Penning St-Rombautskerk Mechelen (?)

De juiste functie, voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1547


Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

SANCTI RUMOLDI

Wat wil zeggen: Sint Rombaut.

Centraal, een kromstaf (?)

 

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Een kruis op voetstuk.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal

15 / 47

 

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899)  pag.82 nr.284.

 


 

St-Rombaut, Mechelen 1888

 

 

Oksaal-penning St-Rombautskerk Mechelen.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Rombautskapittel.

Gefankeerd ter weerszijde met de gotische letters S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De waardebepaling in vier regels.

ECCL. / METROP. / MECH. 25 C!

Voluit: Ecclesia metropolitana Mechliniae (25 centiem)

Wat wil zeggen: De grootstedelijke kerk (St- Rombaut) van Mechelen.

 

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.


Kanunnik De Coster liet in juni 1888, vier nieuwe stukken slaan ten dienste van het oksaal.  

Stukken van 100 Centiem, 75 Centiem, 50 Centiem en 25 Centiem.