St-Sebastiaan 1628

Handboogschutters St-Sebastiaan Middelburg.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.
Massa: 19,19 gram.
Diameter: Ø 38 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: 1628

 

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.
Gelegen op een pijlenkoker, met lange gekrulde linten/riemen.

Twee gekruiste pijlen en twee gekruiste handbogen.

Een gespannen handboog, op een ontspannen boog.

Omschrift:

AENSIEN / DOET . / GEDENCKE

Onderaan het gesplitst jaartal tussen de kwast.

16 / 28 . 

Keerzijde: Binnen een geparelde rand/boord.
Een versiert wapenschild van Sint-Sebastiaan.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De helmtooi, laat het wapen zien van Saint-Sébastien.

Onder het wapenschild, het gegraveerde volgnummer 

38

 

Lit.:Minard-Van Hoorebeke pag.223-224 nr.417.

 

 


 

Begrafenispenning Handboogschutters 1628

Begrafenispenning Handboogschutters St-Sebastiaandoelen Middelburg.

Materiaal: Messing.
Massa: Onbekend.
Diameter: 38 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: 1628

 

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.
Gelegen op een pijlenkoker, met lange gekrulde linten/riemen.

Twee gekruiste pijlen en twee gekruiste handbogen.

Een gespannen handboog, op een ontspannen boog.

Omschrift:

AENSIEN / DOET . / GEDENCKE

Onderaan het gesplitst jaartal tussen de kwast.

16 / 28 . 

Keerzijde: Binnen een geparelde rand.
Een lijkbaar, met dekkleed.

Op het dekkleed, het wapen van de schuttersgilde.

Onderaan het dekkleed, de geslagen nummer II

Volgnummer 11

De lijkbaar, staande op een geplaveide ondergrond.

Tekst in een halve boog.

HEDEN . MY . MORGHEN . DY

Boven de lijkbaar het jaartal.

. A° I628 .

 

Lit.: J. Dirks, RBN 1866 Essai d’une monographie des médailles et méreaux des corporations armées des Pays-Bas (1530-1800) pag.156-157 nr.127-129 Pl.IV nr 3/c; Minard-Van Hoorebeke pag.223 variant op nr.417. 

 


 

St-Joris-Gildepenning, Middelburg.

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

Gildepenning op St- Joris (Kruisboog) schuttersgilde.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 5 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een kabelrand, en een fijne cirkel.

Een geharnaste ruiter, die de H. St-Joris voorstelt.

In de rechterhand een lans, die de hals van de draak doorboord.

Gezeten op een naar rechts gewend paard.

Onder het paard, de stervende draak.

Keerzijde:  Binnen een kabelrand, en een fijne cirkel.

Gelegen op een opengewerkt kruis.

Dat het heraldisch kruis van St-Joris voorstelt.

Een rechthoekige kader met de cijfers 

3 2

(Gilde-lid nummer ?)

het geheel omsloten met krul-versiering of schildhouder.

 

Lit.: J. Oudaan, Nederlandsch Leg-geld of Rekenpenningen 1670, Schutters-Doel-Penningen nr. 139. Encyclopedie van Zeeland, Schuttersgilden; Archieven.nl., De geschiedenis van Sociëteit Sint Joris.

 

Het Middelburgse schuttersgilde Sint Joris van Zeeland bestond reeds in de veertiende eeuw. En word voor het eerst vernoemd in 1352. In 1560 had het St-Jorisgilde zijn schuttershof buiten de stad maar moet deze afstaan voor de uitbreiding van de Middelburgse haven, men vestigde het gilde op het terrein van het klooster der Zwarte of Grauwe Zusters aan de Balans waar in 1582 de Sint Jorisdoelen verrees. In de loop der jaren veranderde Sint Joris van een schuttersgilde in een broederschap.