St-Jan, Ieper. 1681

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Weldadigheid-penning Sint Jans Genootschap, Ieper.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,89 gram.

Diameter: 26,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: 1681

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde gladde boord.

Lam Gods, met omgewend hoofd naar rechts.

De rechtse voorpoot in opgetrokken houding, de kruisstok vasthoudend.

Centraal en naar rechts overhellend,

een staande stok, getopt met een kruis.

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde gadde boord.

Centraal een dubbel kruis (Patriarchaal kruis).

Voorstellend het stadswapen van Ieper.

Boven het kruis, twee bolletjes/punten.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het kruis.

16 / 81

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 228, afb. 431.