St-Jan, Ieper. 1681

 


Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Weldadigheid-penning Sint Jans Genootschap, Ieper.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,89 gram.

Diameter: 26,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: 1681

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde gladde boord.

Lam Gods, met omgewend hoofd naar rechts.

De rechtse voorpoot in opgetrokken houding, de kruisstok vasthoudend.

Centraal en naar rechts overhellend,

een staande stok, getopt met een kruis.

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde gadde boord.

Centraal een dubbel kruis (Patriarchaal kruis).

Voorstellend het stadswapen van Ieper.

Boven het kruis, twee bolletjes/punten.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het kruis.

16 / 81

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 228, afb. 431.

 


 

 

Penning Patriarchaal kruis.(IP 01)

Bodemvondst, Marcel De Putter.

 

 

 

 

Vierkantige penning met Patriarchaal/Lotharinger kruis.

De juiste functie, datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,60 gram.

Afmetingen: 17 mm. x 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: z.j. Ca. 1275-1375

 

Voorzijde: Gelegen op een vierkant loodplaatje.

Waarin een vierkante omkadering.

Een Lotharinger/Patriarchaal kruis.

Het wapen van Ieper.

 

Keerzijde: Gelegen op een vierkant loodplaatje.

In een vierkante omkadering.

Het Romeinse cijfer X

Voor waardebepaling 10 (?)

Bovenaan bezet met tien stippen/punten.

 


 

Penning Patriarchaal kruis. (IP 02)

Bodemvondst, Minte Metaaldetector.

 

Penning/méreaux met Patriarchaal/Lotharinger kruis.

Spijkergat, voor ophanging.

 

De juiste functie, datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 4,85 gram.

Diameter: 21,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450

 

Voorzijde: Binnen een glade cirkel.

Een Lotharinger/Patriarchaal kruis.

Het wapen van Ieper.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een glad kruis.

De kruisarmen raken de binnen cirkel.

Centraal, een (passer) punt.