Penning, Abdij van Boudelo (?) 9 deniers.

Bodemvondst, Johan Dils.

 

 

Méreaux Sint Baafs abdij. (Abdij van Boudelo ?)

 

De juiste functie, datering en aanmaakplaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Patriarchaal/Lotharinger kruis.

Ter weerszijden van het kruis, de gotische majuskel letters.

 

of U / G 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Miskelk op voet, waarboven een duif met gespreide vleugels.

(H. Geest Armentafel ?)

Links van de kelk de gotische majuskel letters IX voor de waardebepaling.

Negen denier.

Rechts van de kelk, de gotische majuskel letters DP

Dispersit pauperibus ?

 

 

Lit.: Novi Monasterii 18. Penning 16de eeuw (?)

 


 

Penning, Abdij van Boudelo (?) 6 denier.

Bodemvondst, Rasim Nuhic.

 

 

Méreaux Sint Baafs abdij. (Abdij van Boudelo ?)

 

De juiste functie, datering en aanmaakplaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 8 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Patriarchaal/Lotharinger kruis.

Ter weerszijden van het kruis, de gotische majuskel letters.

 

V of U / G 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Miskelk op voet, waarboven een duif met gespreide vleugels.

(H. Geest Armentafel ?)

Links van de kelk de gotische majuskel letters VI voor de waardebepaling.

Zes denier.

Rechts van de kelk, de gotische majuskel letters DP

Dispersit pauperibus ?

 

 

Lit.: Novi Monasterii 18. Penning 16de eeuw (?)

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Bisschop Eugeen Albert d'Allamont 1673

Obiit/overlijdenspenning op Eugenius Albertus d'Allamont (°1609 †1673)

als 9ste bisschop van Gent, 1666-1673

 

Boorgaatje voor ophanging.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 46,53 gram.

Diameter: 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1673

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het gekroond en versiert wapenschild van,

bisschop Eugeen Albert d'Allamont.

Boven het wapen een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een lusvormig touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

PATIENS ESTO

Wees geduldig

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

De tekst in elf regels.

            ILL. MVS

                MVS

        AC R . DNVS

 EUGENIVS ALBERTVS

        D'ALLAMONT

V . RVREMONDEN DRIN .

  IX . GANDAVEN EPVS .
ÆTAT .  AO . XLVI . OBYT

     MADRITI 28 . AVG .
              1673
            R . I . P . 

 

Lit.: STAM Gent N. 01540; Justice nr.587.

 

Eugeen Albert d'Allamont was de zoon van Jan IV d'Allamont en Agnes de Merode. Hij was graaf van Brandeville, baron van Buzij, heer van Allamont, Malandry, Ansart en Blagny. Hij werd gedoopt door kardinaal Alfonso de la Cueva. Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje hielden hem boven het doopvont en gaven hem hun naam (Isabella's derde voornaam was Eugenia). D'Allamont studeerde in Luxemburg, Trier, Mainz en Leuven. Hij nam dienst in het leger van aartshertog Leopold en woonde in 1648 de slag bij Lens bij waar hij werd gevangengenomen. Na zijn vrijlating trad hij in dienst van de Kerk. In 1653 werd hij als [kanunnik]] benoemd aan het kathedrale kapittel van Luik en in 1654 werd hij priester gewijd. In 1659 werd hij door Filips IV van Spanje bisschop van Roermond benoemd en deze benoeming werd bekrachtigd door Paus Alexander VII bevestigd en op 11 juni 1659 nam hij bezit van de bisschopszetel van Roermond. Op 23 juni werd hij officieel tot bisschop gewijd in Mechelen door aartsbisschop Andreas Creusen, die eerder ook bisschop van Roermond was. Hij was toen 50 jaar. Per 1 februari 1666 werd hij benoemd tot bisschop van Gent, waar hij 29 oktober werd ingehuldigd. Zijn wapenspreuk was patiens esto (Wees geduldig). Op 31 maart 1673 (hij was toen 64 jaar) ondernam hij een reis naar Spanje om er bij de koning verslag uit te brengen over de toestand van de katholieke kerk in de Nederlanden. In Madrid aangekomen overleed hij. Volgens zijn wens werd hij er begraven in het Sint-Andries hospitaal en zijn hart werd naar Gent overgebracht om er in de crypte van de Sint-Baafskathedraal bijgezet te worden. Toen het Sint-Andries hospitaal twee eeuwen later werd afgebroken verdween ook zijn graf aldaar. Zijn praalgraf (gemaakt door Jean Del Cour) bevindt zich links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Bisschop Govard Van Eersel 1778

 

 

 

 

 

 

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Begrafenispenning op Govard Van Eersel,

als 16e bisschop van Gent, 1772-1778

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 53,08 gram.

Diameter: 51 mm.

Aanmaakplaats: Bisdom Gent.

Datering: 1778

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand.

Een ovalen wapenschild van de familie Van Eersel,

ter weerszijden een sierkrul,

met boven het wapen een kroon en met erboven een bisschopshoed.

Rechts en links van het schild trossen.

Onderaan een banderol met de spreuk,

ORDINATE ET PROVIDE

Wat wil zeggen:  Teneinde te voorzien.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De tekst in negen regels.

ILLMUS / AC REVMUS DNU / GOVARD GER: VAN /

EERSEL / XVI EPISC: GAND / OBIIT ANO ÆTAT. SUÆ /

LXV. EPATUS VI / 24 MAII 1778 / R.I.P

 

Lit.: STAM Gent N. 01630.

 

Govard Gerard van Eersel werd geboren te Antwerpen op 28 december 1713. Hij studeerde rechten en theologie te Leuven waarna hij in het bisdom Gent werd aangesteld. Hij was kanunnik en rector van het kapucinessenklooster. Hij werd bisschop van Gent van 1772 tot aan zijn dood op 24 mei 1778. Van Eersel liet een herenwoning optrekken aan de Reep die sinds 26 maart 1990 een beschermd monument is onder de naam Hotel Van Eersel. Hij overleed op 24 mei 1778 en heeft een nis graf in de Sint-Baafs kathedraal.


 

Broodpenning/familiepenning Hamelinck-Heens 1705

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Liefdadigheidspenning, familie Hamelinck-Heens.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 17,41 gram.

Diameter: 41,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1705

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een staande ridderpersoon/valkenier met hoed/kroon.

Staand op een geplaveide ondergrond.

Op de linkerhand, een vogel/valk met oogkap (?)

Waaraan een gekrulde riem (?)

De rechterhand, rustend op een zwaard.

Links boven, een aanvliegende vogel/duif (?)

Gesplitst jaartal ter weerszijden van de persoon.

17 / 05

 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In zes regels:

      . F .

      . R .

HAMELINCK

     * M *

   HEENS

      . 6 .

Fondation (?), Rochus Hamelinck en Maria Isabella Heens

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01643.

 

Op 19 maart 1697 huwde Rochus Hamelinck met Maria Heens, in de parochie Sint-Baafs te Gent. De waarde op de penning (6) duid erop dat deze penning ging om een liefdadigheidswerk, gepaard gaande met uitdeling van goederen, waarschijnlijk ging dit om broden.

 

 


 

Fondatie/armenpenning Mgr. A Triest, voor "Manshemden".

Uit de collectie, J.D.

 

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

 

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 54 gram.

Diameter: 62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

 

In vertrouwen.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

  MANS

HEMDEN

Fondatie Triest, Manshemden.

 

Lit.: Description de Méreaux", L. Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63 & 64; STAM Gent, Objectnummer N.02256.

 


Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "manshemden".
Voor de vrouwen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. VRAV HEMDEN".

Antonius Triest (° 1577) was als jonge priester hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella.


In 1610 werd hij deken van het kapittel van Sint-Donaas.
Op 9 juli 1616 tot 1622 was hij de 5de bisschop van Brugge.

 

In 1622 werd hij met de zegen van de "Heilige Stoel" naar Gent verwezen.
Op 15 maart werd hij er aangesteld en deed op 7 maart zijn intrede tot 1657 was hij de 7de bisschop van Gent.
Bijgestaan door de Jezuïeten was hij zeer actief tijdens de Contrareformatie. 
Hij hielp de gelovigen van zijn bisdom door persoonlijke liefdadigheid en hij bezocht 2 maal per jaar alle parochies. 
Hij legde strenge statuten op aan kloosters en hospitalen en verbeterde de relaties met het Brugse stadsbestuur.
Als bisschop van Gent werd hij in 1653 door paus Innocentius X voor enkele maanden geschorst wegens zijn sympathie voor Cornelius Jansenius. Hetzelfde jaar verzoende hij zich terug met Rome.
Zijn marmeren praalgraf, gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, staat links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

 


 

Sint-Bavokerk, Gent.

 

 

Penning St-Bavo-Kerk Gent

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 38,6 mm.

Massa: 19,40 gram.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. eind 19e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.
Gekroond wapenschild van de stad Gent.
Rondomrond versiert met een parelkrans.

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.
Een pelikaan met gespreide vleugels, 

boven op een nest met jongen.

Achter de kop, een bisschopstaf.

Het stadswapenschild van Gent, dragende op de borst.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke 28.

 


 

Sint-Bavokerk, Gent.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

 

Penning St-Bavo-Kerk Gent

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Diameter: 37 mm.

Massa: 20,47 gram.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.
Gekroond wapenschild van de stad Gent.

Een klimmende, getongde en gekroonde leeuw naar links gewend.

 

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.
Een pelikaan met gespreide vleugels, 

staande boven op een rots.

Achter de kop, een bisschopstaf.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke 27.

 


 

Penning St. Elisabeth-gasthuis, Groot Begijnhof Gent 1682

 

 

 

Penning St- Elisabeth-gasthuis, Groot Begijnhof.

Doorboring voor ophanging.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 51,03 gram.

Diameter: 50 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1682

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Voor een opgehangen gordijn, met twee trossen.

Een staande en gekroonde St. Elisabeth,

in haar linkerhand een scepter.

In de rechterhand een kroon.

Links, een gebaarde man,

met de linkerhand op de borst.

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

De tekst in zes regels.

INFIRM- / S / ELYSABETH / IN / GHENDT / 1682

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 392, nr 55.

 

Er bestaat een kleinere en latere naslag van deze penning en gedateerd 1726 en 1749.

 

 


 

Penning St-Elisabeth-gasthuis, Groot Begijnhof Gent 1749

Penning St- Elisabeth-gasthuis, Groot Begijnhof.

 

De juiste functie, van deze penning/méreaux is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 17 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1749

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Voor een opgehangen gordijn, met twee trossen.

Een staande en gekroonde St. Elisabeth,

in haar linkerhand een scepter.

In de rechterhand een kroon.

Links, een gebaarde man,

met de linkerhand op de borst.

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

De tekst in zes regels.

INFIRM- / S / ELYSABETH / IN / GHENDT / 1749

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 392, nr 55.

 

 

 


 

Gildepenning Kaas- en boterverkopersgilde 1685

 

Bodemvondst, Waddinxveen via Andre Tolhuisen.

 

Gildepenning Kaas- en boterverkopersgilde.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: 21 gram.

Diameter: 36 mm.

Datering: 1685

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal, een bol kaas.

Omschrift met datering:

 

CAESCOOPER 1685

De originele gietmal, berust in het stedelijk museum STAM te Gent.

Inv. 14.133 en 14.142

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een waag/weegbalans voor kaas.

Onder de waag, een ton gevuld met boter.

 

Lit.: STAM Gent, objectnummer 00406.

 

De oudst gekende oorkonde betreffende de inrichting van "Kaaskopers" dateerd van 1399. Zij verhandelden kaas en boter. Sinds 1540 werd de gilde samengevoegd met deze van kaarsgieters en kruideniers. Op straffe van boete moesten de gildeleden/gezellen aanwezig zijn op huwelijksmissen en bij de uitvaart van nering/gildebroeders. De penning was dienstig ter controle van deze aanwezigheid.


 

Penning St- Jacobskerk 1701

Penning, St-Jacobskerk.

Sint-Jacobus de Meerdere.

 

De juiste functie, van deze penning/méreaux is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19 gram.

Diameter: 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1701

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een gaande Sint-Jacobus, het linkerbeen opgetrokken.

In de rechterhand, een bedelstaf met kalebas.

In de linkerhand, een hoed.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van de heilige.

17 / 01

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Centraal op het veld,

St-Jacobs-schelp, naar onderen.

Ter weerszijden van de pelgrimschelp,

de gesplitste cijfers 3 / 4

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.391, nr.52 en schrijft deze toe aan "penning voor kerkzangers" ; STAM Gent, Objectnr. N.01709.

 

 

 


 

 

 

 

 

Gildepenning "Kruideniers" 1672

Gildepenning "Kruideniers" 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 21,2 gram.

Diameter: 41 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1672

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een versierde vijzel/mortier, 

waarin twee stampers.

Boven de vijzel, het jaartal 1672

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De tekst in drie regels.

CRVY / DENI / ERS .

Kruideniers.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 150; STAM Gent nr. 00390.

 

 


 

Penning/méreaux St-Jans kerk. (SJK 01)

Bodemvondst, Hennie van Esch.

 

 

Penning/méreaux St- Jans kerk.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 11 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een staande Sint-Johannus.

In de linkerhand, een kruisstaf.

Op de rechterarm, een schaap-lam.

Verwijzing naar het "Lam-Gods".

Omschrift:

SANTE / IOHANNVS

Sint Johannus / Sint Jan / Saint Jean.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In vijf regels.

     SIT

 NOMEN 

 DOMINI

BENEDIC

   TVM

Wat wil zeggen: In de naam van God.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Gent, pag. 383 nr. 22.

 

 


 

Penning/méreaux St-Jans kerk. (SJK 02)

Penning/méreaux St- Jans kerk.

Voorzien van een klop (O)

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een staande Sint-Johannus.

In de linkerhand, een kruisstaf.

Op de rechterarm, een schaap-lam.

Verwijzing naar het "Lam-Gods".

Omschrift:

SANTE / IOHANNVS

Sint Johannus / Sint Jan / Saint Jean.

Ingeslagen klop letter/cijfer (?) O

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In vijf regels.

     SIT

 NOMEN 

 DOMINI

BENEDIC

   TVM

Wat wil zeggen: In de naam van God.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Gent, pag. 383 nr. 22, J.Justice pag.61 nr. 1032.

J.L. Dengis, beziet deze penning, als "Presentiepenning St-Janskerk, Maastricht"

Me. 14.7.

 

 


 

Penning St.Pharaïldis-kapel Gent 1790

 

 

 

Penning Sint Pharaïldis kapel.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,6 gram.

Diameter: 23,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 1790

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een ingedeukt wapenschild.

Het wapen beladen met:

Twee vogels naar links gewend,

staande op een tak.

Ter weerszijden van het schild,

de laatste twee cijfers van het jaartal.

(17) 9 / 0

 

Keerzijde: Binnen twee gadde cirkels.

De letters L V H

met elkaar verbonden, door een kronkelend lint.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Gent pag. 395, nr 62.

 

Minard-Van Hoorebeke, heeft aan voor de letters LVH 

"Leeft Voor Haar" (?)

Het wapenschild, zou volgens Minard.

De herinnering zijn aan de liefde en genegenheid, welke de H. Pharaildis gedurende

haar leven voor deze dieren had.

En die op haar wandelingen steeds vergezelden.

 


 

Broodpenning, Gent 1908

 

 

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Brood-penning Bestuur van weldadigheid Gent

Centraal geperforeerd.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 3,75 gram.

Diameter: 26,3 mm.
Aanmaakplaats: Gent
Datering: 1908


Voorzijde: Binnen een gladde, afgeronde buitenrand.
Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Met de latijnse tekst, in een banderol hangende aan de schildhouder.

FIDES ET AMO

Wat wil zeggen: Geloof en liefde.

Omschrift:

. BESTUUR VAN WELDADIGHEID. GENT / 1908

 

Keerzijde: Binnen een gladde, afgeronde boord.

In vijf regels:

. GOED . / VOOR / EEN KILO / BROOD / . VOLKSBELANG .

 

 


 

Kolen-penning, Gent 1908

 


 

 

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Kolen-penning Bestuur van weldadigheid Gent

Centraal geperforeerd.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 4,15 gram.

Diameter: 26,3 mm.
Aanmaakplaats: Gent
Datering: 1908


Voorzijde: Binnen een gladde, afgeronde buitenrand.
Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Met de latijnse tekst in een banderol.

FIDES ET AMO

Wat wil zeggen: Geloof en liefde.

Omschrift:

. BESTUUR VAN WELDADIGHEID. GENT / 1908

 

 

Keerzijde: Binnen een parelrand,

tussen twee rozetten de tekst:

KOLEN ❀

 


 

Gevangenisgeld 1833 (1 Centiem)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Gevangenisgeld, Gents tuchthuis.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 1,94 gram.

Diameter: 17,2 mm.
Aanmaakplaats: Munthuis Brussel (22/12/1832)
Datering: 1833


Voorzijde: Binnen een geparelde boord (medailleslag).

ROYAUME DE BELGIQUE

Koninkrijk van België.

GAND / 1833

Gent, 1833

Centraal, een punt.

Keerzijde: Binnen een geparelde boord (medailleslag).

MONNAIE FICTIVE

Fictive munt/valuta

Centraal de waardebepaling 

1 CENTIME

 

Lit.: Antoine Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België. Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

 

Het Gentse tuchthuis aan de Coupure werd in 1775 opgericht en was de eerste staatsinstelling voor het interneren van bedelaars en landlopers.

In de volksmond het "Rasphuis" genoemd. Gedetineerden werden aan het werk gezet voor het raspen van Braziliaans verfhout.

De betaalpenningen werden gebruikt als loon voor bepaalde werkzaamheden.

En kon enkel met betaald worden binnen de instelling.

Het huisgeld werd bij invrijheidsstelling omgewisseld tegen gangbare munt.

 

 


 

Gedenkpenning op de 300ste verjaring van de Pacificatie van Gent 1876

Uit de collectie, Rimidi.

 

Gedenkpenning op de 300ste verjaardag  van de Pacificatie van Gent.

En de nagedachtenis aan de slachtoffers van de godsdienstvervolgingen

in de Spaanse periode.

 

Materiaal: Brons.

Bestaat ook in tinnen afslag.

Massa: 29,3 gram.

Diameter: 39 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: 1876


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Twee geboeide en halfnaakte personen op een brandstapel.

Op de voorgrond, een pater geknield,

voor een geopende geldkoffer.

Achter de kist, een geestelijke met in beide handen een zak geld.

Omsloten met het omschrift:

300E ANNIVERSAIRE DE PACIFICATION DE GAND . 1576 . 1876 .

300ste verjaardag van de pacificatie van Gent

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

In vier regels:

   UN PAGE

DE L'HISTOIRE

SOUS LE JOUC

   ESPAGNOL

Een pagina/prent met geschiedenis onder het Spaanse juk.

Omschrift:

LA SAINTE INQUISITION ❀ AU XVIE SIECLE ❀

De heilige inquisite in de zestiende eeux.

 

Lit.: STAM Gent (exemplaar in tin) Objectnummer: N.02082.1-2.

 


 

Draagpenning op de 300ste verjaardag van de Pacificatie van Gent.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Gedenk/draagpenning op de 300ste verjaardag  van de Pacificatie van Gent.

En de nagedachtenis aan de slachtoffers van de godsdienstvervolgingen

in de Spaanse periode.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 4,38 gram.

Diameter: 23,4 mm. met draagoog 27,7 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: 1876


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Versiert met een open krans, onderaan gestrikt.

Links, een vruchtdragende lauriertak.

Rechts, een vruchtdragende eikentak.

Bovenaan rondom:

PACIFICATIE VAN GENT 1576-1876

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Twee ineengestrengelde handen.

Onder de handdruk, het wapenschild van de familie De Marnix.

Ter weerszijden de datering 3 SEPT / 1876

Onder het wapen, de letters P . A 

van uitvoerder/graveur ?

Boven de handen, in twee regels.

MARNIX  / DE SAINTE ALDEGONDE

Omsloten met het omschrift:

SCHORSING DER BLOEDPLAKKATEN TEGEN DE PROTESTANTEN 

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer: N.02085.

 

De Marnix de Sainte-Aldegonde of van Marnix van Sint-Aldegonde is een Zuid-Nederlandse adellijke familie.
De familie was afkomstig uit Savoie en bezat er een heerlijkheid onder de naam Marnix, in de kasselrij Jenne. De naam van de heerlijkheid werd hun familienaam.
In 1535 kwam Jacques de Marnix, door zijn huwelijk met Marie de Haméricourt (overleden in 1545), met wie hij vier kinderen had, in het bezit van de heerlijkheid 'Mont de Sainte-Aldegonde' bij Morlanwelz. Hij hertrouwde met Marie de Bonnières de Souastre, vrouwe van Ogimont, met wie hij twee kinderen had.
Jacques de Marnix (overleden in 1557) was ook heer van Thoulouze in Franche-Comté, baron van Pottes in Henegouwen, en was een geducht krijgsman en onderhandelaar. In 1543 sloeg keizer Karel hem tot ridder. De heerlijkheid Mont Sainte-Aldegonde ging bij testament over op Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598), humanist, schrijver en vertrouweling van Willem van Oranje, die de naam van de heerlijkheid steeds bij de zijne voegde.
In 1590 verleende koning Filips II van Spanje het ridderschap aan Gerard de Marnix.
De zoon van Gerard, Jean de Marnix, werd in 1617 tot ridder geslagen door de aartshertogen. In 1629 werd de heerlijkheid Ogimont, in zijn bezit, verheven tot burggraafschap door koning Filips IV van Spanje.

 

 


 

 

Penning op 400ste verjaardag van de Pacificatie van Gent.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Gedenkpenning op de 400ste verjaardag  van de Pacificatie van Gent.

En de nagedachtenis aan de slachtoffers van de godsdienstvervolgingen

in de Spaanse periode.

 

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 19,03 gram.

Diameter: 36 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1976


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Gelegen op een accolade.

Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Versiert met een open krans, onderaan gestrikt.

Links, een vruchtdragende lauriertak.

Rechts, een vruchtdragende eikentak.

Omschrift:

E.G.M.P. AFD.GENT / 1576 / 1976

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Afdeling Gent.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Twee ineengestrengelde handen.

Boven de handdruk, in twee regels:

PACIFICATIE / VAN GENT

Onderaan, in drie regels:

400e VERJARING DER

VERZOENINGSPOGING

IN DE NEDERLANDEN

 

 


 

Socialistische buffet-penning.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Achthoekige Socialistische "Buffetpening/jeton".

Centrale perforatie.

 

Materiaal: Aluminium.

Massa: 1,44 gram.

Afmetingen: 23,5 mm. x 23,5 mm.
Aanmaakplaats: Gent.
Datering: z.j. Ca. midden 20e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een achthoekig plaatje.

Een glad cirkelveld.

Centraal rond perforatie-opening, een parelrand.

Omschrift binnenbaan:

BUFFETTEN GENT . VOORUIT .

Omschrift buitenbaan:

SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ 

Onderaan een grote rozet.

 

Keerzijde: Gelegen op een achthoekig plaatje.

Een glad cirkelveld.

Het onderstreepte cijfer 6

Omsloten met een parelcirkel.

 

 

 

 


 

                                       

Kelner-penning, Brasserie Centrale (25 Centiem)

Bodemvondst, Romain Gilberke Vancraeyenest.

 

Kelner/garçon penning, Brasserie "Centrale" Gent.

 

Materiaal: Koper/messing.

Massa: 3,70 gram.

Diameter: 24,28 mm.
Aanmaakplaats: Gent.
Datering: z.j. Ca. 1870-1920


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal, tussen twee versieringen.

GAND

Omschrift:

BRASSERIE CENTRALE ❀

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De waardebepaling 25

25 Centiem.

De open vlakken in de cijfers, horizontaal gearceerd.

 

Lit.: Metaaldetectie Vlaanderen, WWW.H-A-L.BE. Kelnerpenning.

 

Mogelijks verkreeg de dienstdoende kelner/garçon, bij afrekening aan de kassa een waardepenning, naar percentage van de door klanten betaalde en geconsumeerde producten.