Gildepenning "Tappers/herbergiers", Groningen.

 


Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

 

Penning Tappers- en herbergiersgilde van Groningen.

Voorzien van een doorboring.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,60 gram.

Diameter: 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1767.


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord

Een bierkan tussen een fluitglas en een kroes.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

Jakop / Tiddens / 1767

 

Lit.: Wittop Koning pag. 136, 10.1; Dirks CXXXII.17. De Groninger Gilden 85-86.

Groninger Museum.

 

Volgende namen zijn bekend:

Egbert Tiddens 1755

Harm Weenengh 1794

Jan van der Tuin 1804

H Bruins 1806

Jakop Tiddens, was kastelein van de "Beurs", (naast de Korenbeurs) in Groningen.Dit was ook een koffiehuis waar handelaars samenkwamen en waar allerlei pamfletten en openbare verkopingen werden gedaan. Het pand werd later verbouwd.


 

Ontgrondingspenning Groningen.

    

 

Enkelzijdige ontgrondingspenning stad Groningen.

Registratiebewijs, voor het steken van turf.

Voorzien van een klop als volgnummer, doorboring.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 78 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen verhoogde gladde boord.

Een klimmende getongde leeuw naar links.

De staart naar buiten gericht.

Onder de leeuw, het ingeslagen volgnummer:

N 99

Omschrift:

ONTGRONDING GORINCHEM .

 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Pelsdonk pag 159, 16.03 Ontgrondingspenningen.

 

(Noot: Pelsdonk) De penningen zijn ingestempeld met een volgnummer. 

Het ontgronden (turfsteken) was belast.

Voordat het turf per schip mocht worden vervoerd, diende de schipper zich laten inschrijven bij de belastingsinner, en bekwam hij een penning.

Mensen die het tuf laden of losten, dienden de hoeveilheid turf te controleren.

En met de penning terug naar de belastinginner gaan.

Pas als de schipper het vereiste bedrag had betaald, mocht hij wegvaren.