Gildepenning "Tappers/herbergiers", Groningen.

 


Bodemvondst, Peter Bakker.

 

 

 

 

Penning Tappers- en herbergiersgilde van Groningen.

Voorzien van een doorboring.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,60 gram.

Diameter: 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1767.


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord

Een bierkan tussen een fluitglas en een kroes.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

Jakop / Tiddens / 1767

 

Lit.: Wittop Koning pag. 136, 10.1; Dirks CXXXII.17. De Groninger Gilden 85-86.

Groninger Museum.

 

Volgende namen zijn bekend:

Egbert Tiddens 1755

Harm Weenengh 1794

Jan van der Tuin 1804

H Bruins 1806

Jakop Tiddens, was kastelein van de "Beurs", (naast de Korenbeurs) in Groningen.Dit was ook een koffiehuis waar handelaars samenkwamen en waar allerlei pamfletten en openbare verkopingen werden gedaan. Het pand werd later verbouwd.


 

Kloosterpenning Yesse (?)

Bodemvondst, St Bovenhuis.

 

Penning cisterciënzen nonnenklooster Yesse (?)

1215-1594

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Ca. 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, bezet met parels.

Een staande op een maansikkel, de gekroonde en gesluierde H. Maria.

Op haar rechterarm het Christuskind.

(als Salvator Mundi)

In de linkerhand een rijksappel.

Achter haar een stralende zon.

 

Alles samen gesymboliseerd, door de maan én met de apocalyptische madonna.

Johannes, Openbaringen 12.1 

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. 

Een vrouw die met de zon beleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren.

 

Keerzijde:  Binnen twee gladde cirkels, bezet met parels.

De passie-werktuigen (Arma Christi),

die behoren bij de lijdensweg van Jezus Christus.

Lijdenskruis, geflankeerd met azijnspons-stok, kruis lans, speer en gesel.

 

 

Mogelijk betreft deze penning, een devotiepenning . In de beginjaren voltrokken er wonderen, een kaars die niet wilde doven, het Mariabeeld met kroon die door Christus tijdens een misviering op zijn eigen hoofd gezet werd. Zo kreeg het vrouwenklooster Yesse een bijzondere status als bedevaartsoord.

 

 


 

Ontgrondingspenning Groningen.

    

 

Enkelzijdige ontgrondingspenning stad Groningen.

Registratiebewijs, voor het steken van turf.

Voorzien van een klop als volgnummer, doorboring.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 78 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen verhoogde gladde boord.

Een klimmende getongde leeuw naar links.

De staart naar buiten gericht.

Onder de leeuw, het ingeslagen volgnummer:

N 99

Omschrift:

ONTGRONDING GORINCHEM .

 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Pelsdonk pag 159, 16.03 Ontgrondingspenningen.

 

(Noot: Pelsdonk) De penningen zijn ingestempeld met een volgnummer. 

Het ontgronden (turfsteken) was belast.

Voordat het turf per schip mocht worden vervoerd, diende de schipper zich laten inschrijven bij de belastingsinner, en bekwam hij een penning.

Mensen die het tuf laden of losten, dienden de hoeveilheid turf te controleren.

En met de penning terug naar de belastinginner gaan.

Pas als de schipper het vereiste bedrag had betaald, mocht hij wegvaren.

 

 


 

 

Raadsteken 1591

Raadsteken, stad Groningen.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.
Datering: 1591


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Tussen de twee koppen de letter G

Ter weerszijden, 

een open zespunt-ster en ringetje.

Tussen de poten, en gelegen op de staart van de adelaar,

Het stadswapenschild van Groningen.

Gesplitst jaartal 15 / 91

 

 

 

 

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Vier bolletjes/punten in ruitmotief.

Waardebepaling (?)

 

Lit.: Puister 1.909; Groninger Museum GM 857.

 

Burgemeester en wethouders verkregen in de XVI eeuw een presentiepenning, voor het bijwonen van een raadsvergadering.

Deze penning kon na afloop van de vergadering, worden ingeruild voor bier of wijn in het stadswijnhuis.

Sinds 1577 zijn deze raadstekens als muntgeld gebruikt binnen de stad Groningen.

 

 


 

 

Raadsteken, Groningen.

Raadsteken, stad Groningen.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 0,91 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. stad Groningen.
Datering: z.j. 1540-1550


Voorzijde: Binnen een kabel/touw cirkel en gladde cirkel.

Tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Tussen de poten, en gelegen op de staart van de adelaar,

Het stadswapenschild van Groningen.

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een tulpenkrans.

Het stadswapen van Groningen.

Rond het schild, een getande versiering.

Het geheel versiert met krulmotieven.

 

Lit.: van der Chijs, pag.126 pl.XV nr.124.

 

 

 


 

Steunpenning 1964

Steunpenning restauratie Martinikerk.

Afbeelding Martinikerk, naar "Grootzegel" van 1276

 

Geklopt met het volgnummer 188

 

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  82 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1964


Voorzijde: St. Maartenskerk/St. Martinikerk.

Boven het kerkdak vijf sterren.

Omschrift:

SIGILLVm CI / VITATIS / GROnIEn / SIS

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

 

RESTAURATIE MARTINIKERK ✽ 

              GRONINGEN 1964

                         188

                 STADSZEGEL

                    CA. 1250

 

 

Bestaan ook afslagen zonder volgnummer.