Bakenlood Harlingen 1792

 


Bodemvondst, Teunis Bos.

 

 

Enkelzijdig bakenlood Harlingen.

Jaartal-klop.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 7,5 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: Harlingen.(Amelander Zeegat)
Datering: 1792


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Gekroond en gevierendeeld wapenschild van Harlingen.

1e en 3e kwartier beladen met drie gouden lelie's op een veld van keel (rood)

2e en 4e kwartier beladen met drie kruisen van keel (rood), op een veld van zilver.

Het wapenschild dat oorspronkelijk werd gebruikt voor de stad Herlingen.

En sinds 1818, voor de gemeente Harlingen.

Onder het wapen, het ingeslagen jaartal 1792

Ter weerszijden van het schild, de letters A / K

Armen Kamer

 

Keerzijde: Blanco.

 

Bron: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Type FB.