Penning type "Hoofd"(H 14/01)

 


Bodemvondst Marcel De Putter.

 

 

Penning met "Uitgelaten zot hoofd van de maan"

 (. la t.te fol lunaire)

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning is onbekend.

 

Mogelijk heeft deze penning een oorsprong in de

‘Saturnalia en Kalendae’ en meer bepaald de kerkelijke

zottenfeesten daarvan afgeleid, een middeleeuwse

voorloper van de Vastenavondviering, met eet- en

drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen

konden aanhouden. De wortels zouden volgens Rigollot

liggen in een bedevaartspenning van Amiens.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 2,16 gram.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

 

Voorzijde: Voorhoofd frontaal gezien, 

geen boord.

 

Keerzijde: Bloem met acht bloemblaadjes, 

geen boord.

 

Lit.: Gezocht en gevonden 7.5.9; A.Forgeais, pag 118 e.v.; Schutijzer, pag 25

e.v.; Rigollot pag 88 e.v., Pl 20 tek 44b.


 

 

 

Penning type "Hoofd" (H 14/02)

 

Bodemvondst, Paul Blomme.

 

 

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,13 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd,

getooid met puntmuts/helm/mijter ?

 

Keerzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand.,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.

In de kwartieren de gotische letters:

✠  / S / I / a

 

Lit.: Pelsdonk pag.187, afb. 229 (dit exemplaar). 

 

 


 

Penning type "Hoofd" (H 14/03)

 


Bodemvondst, Pieter Nevens.

 

 

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 6 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd,

omsloten met een gearceerde band

die een maliënkolder-muts voorstelt.

 

Keerzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand.,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een geankert kruis.

De middelste lijnen in het kruis lopen door tot de sierrand.

Centraal, een (passer) punt.

 


 

Penning type"Hoofd" (H 14/04)

 


Bodemvondst UK, (Huntingdon)

 

 

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 3,36 gram.

Diameter: 20,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 14e begin 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

waartussen telkens een bolletje/punt.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een hoofd naar links.

Tegen de gearceerde buitenrand, half cirkel versiering.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

waartussen telkens, een bolletje/punt.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Op het veld twee op elkaar liggende kruisen,

Met scherpe kruisarmen.

In de kwartieren telkens een punt/bolletje.

 

Lit.: Mitchiner & Skinner pl. 11.42.

 


 

 

 

Penning type "Hoofd" (H14/05)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

 

 

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 0,49 gram.

Diameter: 11,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend smal en puntig hoofd/gelaat.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort kruis, de kruisvoeten in bol-vorm.

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Hoofd" (H14/06)

Bodemvondst, Stef Nelisse.

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,26 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd/gelaat.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort kruis, de kruisvoeten in bol-vorm.

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Hoofd" (H14/07)

Bodemvondst, Stef Nelisse.

 

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 0,97 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd/gelaat.

Centraal, een (passer) punt. 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een dubbel gelijnd kruis.

De kruisarmen, ongelijkmatig en raken de sierboord.

In de kwartieren telkens driehoeken,

evenwijdig gelegen aan het kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

Penning type 'Hoofd" (?) (H 14/08)

Watervondst, Chesney Verfaillie.

 

(Kerkelijke) Penning met hoofd (?) / miskelk.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 4 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gestileerd aanziend hoofd (?)

Christus-figuur (?)

Rond het hoofd versiert, met V motieven.

Voorstelling van baardhaar ?

Centraal, een uitgelopen passerpunt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, een miskelk/beker.

Ter weerszijden geflankeerd, met een H. Hostie. 

 


 

Penning type "Gekroond hoofd".(GK-H 14/01)

 


Uit de collectie, Dimidov.

 

 

 

 

 

Penning met gekroond hoofd.

 

Licht gefragmenteerd aan de rand, met plooischade.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 1,58 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Gekroond aanziend hoofd.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een gearceerde sierband,

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M op de letter I (monogram) ?

Gebouw met torens ?

 

 


 

 

Penning type "Gekroond hoofd". (GK-H 14/02)

 


Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

 

Penning met gekroond hoofd.

 

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,17 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Gekroond aanziend hoofd.

Omsloten door een sierband,

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Anker kruis,

met in de kwartieren telkens een bolletje/punt.