Gilde-penning Timmerlieden 1658.

Gildepenning timmerlieden.

Boorgat, voor ophanging.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 17,10 gram.

Diameter: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1658.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Het omschift:

TIMMER / LIEDEN / GILDE .

In het veld, een geopende passer.

De passer, doorbreekt het omschrift.

Tussen de passerbenen, het jaartal 1658

Centraal, een boorgat.

Keerzijde: Gelegen op een blanco veld.

Het cijfer 2

Volgnummer van het gildelid (?).

 

 

Lit.: Dirks 79,3; Minard - Van Hoorebeke, pag. 93 nr. 162, foutief vermeld onder Gildepenning der timmermans Dordrecht.