Brandewijnverkopers 1788

Gildepenning Brandewijnverkopers.

 

Spijkergat, voor ophanging.

Voorzien van een gegraveerd volgnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1678.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand.

Gekroonde wijnvat op een stelling.

Ter weerszijden van de kroon de letters

B ♔ G

Brandewijnverkopers Gilde.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer 

20

 

Lit.: Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.  

Goes pag.97 nr.9.2.

Dirks LXXIX.11.

Keuzenkamp 341.

 


 

 

 

Kleermakers 1678

Gildepenning Kleermakers.

 

Spijkergat, voor ophanging.

Voorzien van een ingeklopt volgnummer.

Aangebrachte manuele versiering, op voor en keerzijde.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 16 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1678.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Gekroonde, en geopende grote schaar.

Ter weerszjden van de schaar,

het gesplitste jaartal 16 / 78

Versiert met nadien ingebrachte gravering,

in de vorm van een lint.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

In drie regels:

KLEER / MAKERS / GILDE 

Versiering aan de letters nadien gegraveerd.

Waaronder de geklopte cijfers 2 9

Volgnummer van het gildelid.

 

 

Lit.: Wittop-Koning, Goes pag.94 nr.1.2; Dirks LXXIX.6.; Minard - Van Hoorebeke, pag.98 nr.172; Keuzenkamp 347.

 

 

 


 

 

Timmerlieden 1658.

Gildepenning timmerlieden.

Boorgat, voor ophanging.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 17,10 gram.

Diameter: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1658.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Het omschift:

TIMMER / LIEDEN / GILDE .

In het veld, een geopende passer.

De passer, doorbreekt het omschrift.

Tussen de passerbenen, het jaartal 1658

Centraal, een boorgat.

Keerzijde: Gelegen op een blanco veld.

Het cijfer 2

Volgnummer van het gildelid (?).

 

 

Lit.: Dirks 79,3; Minard - Van Hoorebeke, pag. 93 nr. 162, foutief vermeld onder Gildepenning der timmermans Dordrecht.