Penning St-Leonardus kerk, Zoutleeuw.

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

 

Ruitvormige aanwezigheid/presentiepenning (?) St-Leonardus kerk Zoutleeuw.

Juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Afmetingen: 30 mm. x 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Zoutleeuw.
Datering: z.j. Ca.16e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ruit-vorm, binnen een boord.

Een staande Sint-Leonardus gekleed in monnikspij, met nimbus.

In de rechterhand een kruikje.

In de linkerhand, een kromstaf.

(of afgebeeld met handboeien ?)

 

Keerzijde: Gelegen op een ruit-vorm, binnen een boord.

Het wapenschild van Zoutleeuw.

Een klimmende leeuw naar links, met schildhoofd.

Boven het schild, een versiering.

Het wapen geflankeerd met de letters S / L

Sout Leeuw.

 

 

 


 

Méreaux, St- Leonarduskerk

Bodemvondst, Primeur (DVVL).

 

Méreaux/penning St-Leonardus kerk Zoutleeuw.

Gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.
Massa: 8,28 gram.
Diameter: 27,66 mm.
Aanmaakplaats:  Zoutleeuw.
Datering: z.j. Ca.16e eeuw à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een staande St-Leonardus, met nimbus.

In de linkerhand, een kromstaf.

In de rechterhand, een kruikje aan een lint.

Rechts van de heilige, een laars/been (?)

Links, twee gekruiste krukken (?)

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het wapenschild van Zoutleeuw.

Een klimmende leeuw naar links, met schildhoofd.

Boven het schild, een versiering (lelie ?).

Het wapen geflankeerd met de letters S / L

Sout Leeuw /Zoutleeuw

 

Lit.: Patrick Pasmans, "De Muntmeester" Jaargang 10 maart 2015 nr.1 pag 36-37.

"Een armenpenning van Zoutleeuw".