Obiit/Overlijdenspenning op Joannes de la Torre en Anna Oyseel 1581

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Joannes de la Torre en zijn echtgenote Anna Oyseel.

Consul van de Spaanse natie te Brugge. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 68 gram.
Diameter: 62 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1581.

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

NOB . DVS . IOES . DE LA TORRE OBY . 7 . IVNY 1581

De edele heer Joannes de la Torre, overleden op 7 juni 1581

Het sprekend wapenschild van de familie de la Torre.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een klimmende getongde leeuw naar links.

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families de la Torre en van Oyseel

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

NOB . DNA . ANNA OYSEEL OBYT I MAY 1572

De edele dame Anna Oyseel, overleden op 1 mei 1572 

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.317-321, afb.131.

Zie ook de gepersonaliseerde armenpenning van Joannes de la Torre.

 

Joannes de la Torre was consul van Spanje. Hij woonde in het huis "de la Torre", waarvan nog een voorgevel bestaat in de Spanjaardstraat te Brugge. 
Ter herdenking van zijn overlijden werden jaarlijks 80 "teckels" verdeeld door de armendis van Sint-Walburga.
Elke penning was 6 groten waard: 4 voor brood, 2 in geld.
De Bogaerdenschool voor wezen kreeg 4 tekens. 
Deze Obiit-penning is al een herdenkingspenning want werd vermoedelijk in de 2de helft van de 17de eeuw gegoten door de tinnegieter Olivier Trijoen (werkzaam 1651 - 1678).

 

Het graveren is vermoedelijk van Heindricq Van Ockerhout.
 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Nicolaas Despars 1597

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Nicolaas Despars (° 1522  - ✠1597)

Burgemeester van Brugge, en heer van Koolkerke. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 28,7 gram.
Diameter: 45 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1597

 

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  JONCHEER NICOLAIS  . DESPARS

Jonkheer Nicolaas Despars.

Centraal op het veld, het wapenschild van de familie Despars.

Boven op het wapen, het jaartal 1597

 

 

Keerzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

(Familiedevies van de familie Despars)

Δ TOVT . VIENT . DESPAERS

Tout vient Despaers, Alles komt van Despaers.

Centraal op het veld.

Een kruis gevormd, door een rechtopstaand en gekroonde zwaard/degen.

Twee gemouwde voorarmen, met samengedrukte handen.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.109, afb.44.

 

Nicolaas Despars was burgemeester van Brugge in 1578 en woonde in het kasteel "ten Berghe", en was heer van Koolkerke.

En was ook bekend als historicus, zijn voornaamste werk "Chronycke van den Lande ende Graefscepe van Vlaanderen".

En voornaamste bron van gegevens over de activiteiten van het ridderlijk gezelschap van de "Witte Beer" in Brugge.

Hij was voogd van het hospitaal van O.L.Vrouw-ter-Potterie, waar zijn schilderij hangt. En voogd van het godshuis "Nazareth".
Deze Obiit-penning werd gebruikt bij broodbedeling op 6 december, feest van Sint-Niklaas.
Het praalgraf van Nicolaas Despars staat in de hospitaalkerk van O.L.Vrouw-ter-Potterie.
Dezelfde overlijdenspenning ligt tentoongesteld in het museum van de Potterie.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Madeleine Diaz y Mercado 1607

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Madeleine Diaz y Mercado.

Echtgenote van Diego d'Aranda, consul van Spanje.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 22,6 gram.
Diameter: 43 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1607

 

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  OBYT ✶ 23 ✶ MAY ✶ 1607 

Overleden, op 23 mei 1607

Centraal op het veld, 

het ruitvormig wapenschild van de families.

d'Aranda en de Diaz.

 

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00178; J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.6-7, afb.3.

In zijn werk vermeldt J. Bethune dat hij geen enkele overlijdenspenning van Madeleine Diaz heeft gevonden waardoor hij in zijn boek enkel een tekening kon weergeven.
De stenen gietmal bevond zich in 1890 in het Archeologisch Museum te Gent. Berust onder Objectnummer 14134.

 

Madeleine Diaz y Mercado dochter van Jean en Clementina uit Santa Cruz, was gehuwd met Diego d'Aranda, zoon van François d'Aranda, afkomstig uit Burgos (Spanje).
Diego d'Aranda volgde zijn vader op als consul van Spanje te Brugge.
Hij overleed op 23 juli 1594 en werd begraven in de kerk van de Augustijnen.
Madeleine, zijn weduwe, overleed op 23 mei 1607 en werd begraven naast haar man. 

 

 

 


 

 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Philippe Van Steelant 1614

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Philippe Van Steelant.

Schepen van de stad Brugge. 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 29 gram.
Diameter: 42 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1614

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Van Steelant.

Het wapen is tevens ook het stadswapen van Kortrijk,

stad van herkomst van deze familie.

Boven het wapen het jaartal 1614

Het overlijdensjaar van Philippe Van Steelant.

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld ruitvormig wapenschild,

van de families Van Steelant en Van Volden.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.286-287, afb.118.

 

Philippe Van Steelant was raadgever, schepen en thesaurier van de stad Brugge.

Hij huwde met Marie Van Volden en overleed in 1614.
Zijn vrouw overleed in 1623.
Philippe Van Steelant werd in 1606 lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed.
Hij ligt samen met zijn vrouw begraven in de Sint-Jacobskerk.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Jacques Nolf 1630

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jacques Nolf. († 1630)

Kerkmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 32,4 gram.
Diameter: 40 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. 1630

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het niet adelijke wapen van de familie, Nolf.

Omschrift:

✶ IAQVES + NOLF

Jacques Nolf.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld ruitvormig niet adelijk wapenschild,

van de families Nolf en Vanden Bogarde.

Omschrift:

VANDEN + BOGARDE

(Anna) Vanden Bogarde.

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.227, afb.93.

 

Jan Nolf was kerkmeester van de O.L.Vrouwkerk van Brugge.
En huwde met Anna Vanden Bogarde.
Anna overleed op 15 januari 1601, en Jacques op 10 januari 1630.
Zij liggen begraven in de kapel van Sint-Alexis in de O.L.Vrouwkerk.
Behalve donaties voor jaarlijkse missen en voor het onderhoud van de kerk, waren 30 schellingen voorzien voor de broodbedeling aan de armen.
Deze overlijdenspenning werd hiervoor gebruikt.
Wie deze obiit graveerde en goot is niet gekend.
Deze penning is ongewoon wegens het ontbreken van de gebruikelijke "Obiit…" en jaar van overlijden.

 

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Jeanne de Haynin 1638

Obiit/overlijdenspenning op Jeanne de Haynin.

Weduwe van George Adornes. 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 37,95 gram.
Diameter: 56 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1638

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld rond wapenschild van de families Adornes en de Haynin.

Rond het wapen, versiert met stengels korenaren, die zich onderaan kruisen.

Onder het wapen het jaartal 1638

Het overlijdensjaar van Jeanne de Haynin.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Centraal binnen een kleine gladde cirkel.

Een gekroond doodshoofd.

Omsloten in een doorlopende concentrisch omschrift.

 ✠ D IEANNE DE HAYNIN DAME DE FACHE ROYAVME DES ESTIMAVX DOVAGIERE DE MESS' GEORGE LAMBERT ADOVRNE CHLR SR DE MARQVILLIES MARQVE NIEWENHOVE NIEVVLIET PEENHOVE EZ.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.391-397, afb.158.

 

Georges Adornes (°1596) huwde in 1623 met Jeanne de Haynin.
Ervoor was hij kort gehuwd geweest met Isabelle de Beer (huwelijk werd verbroken).
Georges Adornes overleed in 1635 en werd begraven in de familiale Jerusalemkerk te Brugge, waar zich de geknielde beelden bevinden van hem en zijn beide echtgenoten.
Jeanne de Haynin schreef haar testament in 1638, jaar van haar overlijden (jaar vermeld op de penning).
Hierin voorzag zij belangrijke financiële giften voor Brugse kloosters en herdenkingsmissen.
Zij ligt begraven in het graf van haar echtgenoot in de Jerusalemkerk.

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Peter Tristram 1639

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Petrus Tristram.

Pastoor van Sint-Salvator.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 36,3 gram.
Diameter: 59 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1639

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord en 

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  TRISTI . ANIMO . NIHIL .

Ontdekte niets triests.

Centraal op het veld, het wapenschild van de familie Tristram.

Opgehangen aan een geknoopt lint, met aan beide kanten een lus.

Boven op het wapen, een groene prelaatshoed,

zonder processiekruis achter het schild.

Ter weerszijden van het wapen, zes groene kwasten.

Volgens de kerkelijke hiërarchie, een prelaat nullius.

Ter weerszijden van het schild, het gesplitste jaartal van overlijden.

16 / 39

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en drie gladde cirkels.

Het omschrift in de buitenbaan.

 ✠ PETRVS TRISTRAM . S . R . E . PROT . ECCLE . B . MARIÆ 

Omschrift in de binnenbaan.

+ ET . CIVITATIS . BRVGEN - . PRAEP .

Peter Tristram, steunt de Mariakerk van de stad Brugge.

 

Centraal op het veld, een doodshoofd gelegen op twee beenderen/botten.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.324-326, afb.133.

 


Petrus Tristram was achtereenvolgens kapelaan van Sint-Donaas, pastoor van de "Gouden portie" van Sint-Salvator, en proost van de O.L.Vrouwkerk.
Hij was afgevaardigde van de clerus bij de Staten-Generaal van Vlaanderen.
Peter Tristram overleed op 24 augustus 1639.
Bij zijn begrafenis werden 584 broden van elk 6 stuivers verdeeld met nog eens 2 stuivers in geld bij elke prove (gift).

Het snijden van het wapenschild in steen werd gedaan door de zilversmid Antoon Bultynck en het gieten van 200 penningen werd uitgevoerd door de Brugse tinnegieter Jacques de Caetere (werkzaam 1627 - 1653).
Beiden maakten ook de obiit van abt Bernardus Campmans in (†) 1642.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Abt Bernardus Campmans 1642

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Bernardus Campmans (°1579 - † 1642)

Abt Cisterciënzen abdij O.L.Vrouw Ten Duinen te Koksijde.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 48,7 gram.
Diameter: 62 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1642

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord en

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  RMVS. PATER . DNVS . BERNARDVS . CAMPMANS .

ABBAS . DVNENSIS 40VS

Eerbiedwaardige vader, de heer Bernardus Campmans 40 ste abt van Ten Duinen.

Centraal op het veld, het wapenschild van Bernardus Campmans.

Boven op het wapen, een mijter met afhangende banden/linten.

Achter de mitra, een kromstaf naar links gewend.

Onder het wapenschild, de tekst

DEODVCE

God geeft leiding / God leidt mij.

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

en twee gladde cirkels.

In vier regels:

   . OBYT .

                     _   

2OA. DISEMB

          S°

      1642

Overleden op 20 december 1642

 

Lit.: Jan van Acker & Jozef Dewulf, Memoralia bij het overlijden van abt Bernard Campmans (1642), in Novi Monasterii, Jaarboek van het abdijmuseum Ten Duinen, Vol. 16 - 2016, p. 37-57; A. Denaux & E. Vanden Berghe, 1984, "De Duinenabdij en het grootseminarie te Brugge"; Geen vermelding in "Méreaux des familles Brugeoises", baron J. Bethune, 1890.

Zoals blijkt uit de rekenposten (nr.8, f.8 en 10) van de Duinenabdij, bewaard in het Archief van het Grootseminarie te Brugge, werd de penning gesneden door de Brugse zilversmid Anthoine Bultinck. Het gieten van een 200-tal stuks werd verricht door de Brugse tinnegieter Jacques de Caeter.

Bernardus Campmans (° in 1579 in Dowaai) was de 40ste abt (1623 - 1642) van de cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen die van 1128 tot 1627 gevestigd was in Koksijde.
In 1624, met de samensmelting van de Duinenabdij met de abdij van Ter Doest, kon Campmans beschikken over het refugehuis van Ter Doest, gelegen langs de Potterierei te Brugge.
De bouw van de nieuwe abdij (werd in 1833 het Grootseminarie) kon beginnen. In 1627 verhuisden de monniken van Koksijde naar Brugge. 
Bij de dood van abt Campmans in 1642 was de nieuwe abdij nog niet voltooid.
Abt Campmans werd begraven in de abtskapel van de nieuwe Duinenabdij.
In 1796 werd de abdij door het Franse bewind verbeurd verklaard.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Louis Winckelman 1645

Obiit/overlijdenspenning op Louis Winckelman.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 26,94 gram.
Diameter: 52 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

✠ IOR. LOVYS . F. IO. BERNART . WINCKELMAN . OBYT . 28 OCT 1645

De heer Louis, zoon van de heer Bernard Winckelman, overleden 28 oktober 1645

Het wapenschild van Louis Winckelman, als heer van Montigny.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een wildeman met knots.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOE . ANNA . FA . IOR . FRANSOIS . VANDEN . HEEDE . OBYT . ZZ . MA-. 163Z

Mevr. Anne, dochter van de heer François Van den Heede, overleden 22 maart 1632.

Het ovaal en gedeeld wapenschild , van de families Winckelman/Van den Heede.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr. 155.

 

 

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Guido Strabant 1649

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Guido Strabant.

Schepen van de stad Brugge. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 19,2 gram.
Diameter: 48 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1649

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

✠  OPERATIO VIRTVTIS . EST EXPECTATIO SALVTIS

Beheer is de verwachting van herstel.

Het wapen van de familie Strabant.

Tekst aan drie zijden van het wapenschild.

13 . XBRE / ANNO / 1649

13 oktober van het jaar 1649

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

  DHR. GVIDO STRABANT 16    IONV. ELYZABETH . MOERMAN

De heer Guido Strabant 16 (leeg veld voor jaardatering)

zijn echtgenote Elisabeth Moerman.

Ovaal gedeeld wapen, van de families Strabant en Moerman.

 

 

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.291-292 afb.120.

 

Guido Strabant was schepen van de stad Brugge in 1628,

en bestuurder van de "Bogaerden wezenschool" vanaf 1619.
Elisabeth Moerman overleed in 1652, drie jaar na haar echtgenoot.
Deze penning werd uitgegeven in 1649.

Toen leefde Elisabeth nog. Vandaar het blanco gelaten deel van het jaartal op de keerzijde.
Guido Strabant werd samen met zijn vrouw begraven in de kapel van het Heilig Sacrament van de O.L.Vrouwkerk.
Bij de begrafenis van Guido Strabant werden 600 broden verdeeld onder de armen.


 

Obiit/Overlijdenspenning op Jan Crabbe 1651

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jan Crabbe (° 1570  - ✠1651)

Goudsmid.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 40,5 gram.
Diameter: 45 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1651

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  DHEER IAN CRABBE OB 9 SEP I65I

De heer Jan Crabbe overleden op 9 september 1651

Centraal het "sprekend" wapen van de familie Crabbe.

Boven op het wapenschild, een doodshoofd en een bot/been.

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

  IONCVE CATHARINE HVGHES OB II SEP I640

Jonkvrouw, Catharine Hughes overleden op 11 september 1640

Ovaal gedeeld wapen, van de families Crabbe en Hughes.

 

 

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.89-90 afb.37.

 


Jan Crabbe was de goudsmid die in 1616 het gouden reliekschrijn van het Heilig Bloed maakte. Hij was o.m. schepen en schatbewaarder van Brugge.

Hij was ook proost van de Edele Confrérie van het H. Bloed (in 1633) en voogd van de Bogaerdenschool voor weesjongens.
Hij ligt begraven in de Godelieve kapel van de Sint-Salvatorskathedraal.
Er wordt aangenomen dat Jan Crabbe zelf deze Obiit-penning graveerde vlak na de dood van zijn vrouw. De penning werd pas vrijgegeven na de dood van Jan Crabbe.
Het museum van de Edele Confrérie van het H. Bloed waar de "rijve" (of reliekschrijn) tentoongesteld is, bezit deze zeldzame overlijdenspenning niet. 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Philippe de Le Flye 1653

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Philippe de Le Flye.

Schepen van het Vrije (1623-1649)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 44,4 gram.
Diameter: 60 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1653

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

PHILIPPE DE LE FLYE ESCVIER OBYT 2EN. APRIL 1653

Philippe de Le Flye, overleden op 2 april 1653

Het wapenschild van de familie, de Le Flye

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een gevleugelde helmtooi.

De schildhouders, twee staande en aan de nek geketende beren.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

DAME MARIE VAN PEENE OBYT

Mevrouw Marie van Peene(n) overleden

blanco veld, voor toevoeging overlijdensdata. 

Hangend aan een geknoopte strik.

Afhangende linten, met op de uiteinden een kwast.

Ovaal gedeeld wapen van de families, de Le Flye en van Peene. 

 

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.121-123 afb.50.

 

Philippe de Le Flye werd geboren op 26 februari 1586 te Brugge, als zoon van Jacques de Le Flye en Antoinette de Peussin.
En was schepen van het Vrije (noordelijk kwartier) van 1623 tot 1649.
Tevens ook beheerder van de Berg van Barmhartigheid.
Huwde in 1618 met Marie van Peene(n).
Hij overleed op 2 april 1653, zijn echtgenote overleed een jaar later in 1654 
De fijn gegraveerde overlijdenspenning wordt toegekend aan de zilversmid Gaspar Verhouve.
Volgens een oud gebruik werd een goudstuk gestoken in de kaars van het overlijden.
Er werden bij de begrafenis 200 giften verdeeld aan de armen.

 

 


 

Obiit/overlijdenspenning op Jossine Lambrecht 1653

Obiit/overlijdenspenning op Jossine Lambrecht en Pieter Carlier.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 33,11 gram.
Diameter: 53 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1653

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel.

Het gedeeld wapenschild van de families Carlier en Lambrecht.

Omschrift:

IONCVE . IOSYNE . LAMBRECHT 30 . XBR 1653

Jonkvrouw, Jossine Lambrecht overleden 30 oktober 1653

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en dubbele gladde cirkel.

Omschrift:

✠  DHEER PIETER CARLIER . OBIIT . A° 1638 . 2 . FEBR

De heer Pieter Carlier, overleden anno 2 februari 1638

Centraal, op het veld.

Het wapenschild van de familie Carlier

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr.160.

 

 


 

 

 

Obiit/overlijdenspenning op Nicaise van Volden 1658

Obiit/overlijdenspenning op Nicaise van Volden.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 37,47 gram.
Diameter: 56 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1658

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie van Volden.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een rozet/bloem.

Ter weerszijden van de helmtooi, het gesplitst jaartal 16/58

Omschrift:

. D'HEER . NICAESE . VAN . VOLDEN . OB . 8 . APR

De heer Nicaise van Volden, overleden op 8 april 1658

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

Omschrift:

IOu . IOANNA . DEEGBROOT .

Zijn echtgenote Johanna Deegbroot.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

Centraal, op het veld.

Hangend aan een touw.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, van Volden en Deegbroot.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr.139.

 

 


 

 

 

Obiit/overlijdenspenning op Jean-Gaspar Tacquet 1659

Obiit/overlijdenspenning op Jean-Gaspar Tacquet.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 84,10 gram.
Diameter: 65 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1659

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

IEAN IASPAR TACQVET CHLR SR. DE LECHENE OB. 23 MAY 

Jean  Gaspard Tacquet heer van Lechene, overleden 23 mei (1659)

Het wapenschild van J.G. Tacquet, als heer van Lechene.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een gekeerde maansikkel.

Ter weerszijden van de helm, het gescheiden jaartal 16 / 59

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DAME CORNELIE SPIERINCK OBIIT

Aan een touw hangend ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families Tacquet en Spierinck.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr. 125.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Jan De Conincq 1661

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jan De Conincq.

Magistraat en hoofdman van het Carmerskwartier.

 

Boorgaatje/spijkergat voor ophanging.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 40,8 gram.
Diameter: 67 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1661

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

  . D HEER . IAИ . DE . COИIИCQ . OB . 30 . ИOB

De heer Jan De Conincq, overleden op 30 november 1661

Het wapenschild van de familie De Conincq.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een vogel naar links

Ter weerszijden van de helmtooi, het gescheiden jaartal 16 / 61

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

. IOE CATHARИE VAИ WOESTWYИCKELE

Zijn echtgenote, Catharina Van Woestwynckele.

Aan een strik hangend, met afhangende linten en kleine kwastjes.

De geknoopte strik, doorbreekt het omschrift.

Een ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families De Conincq en Van Woestwynckele

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.77-79 afb.32.

 

Jan De Conincq was magistraat en hoofdman van het Carmerskwartier.

Hij overleed op 30 november 1661, zoals aangeduid op de voorzijde van de penning.

Deze penning werd gegoten door Jan Michiels. 
De vermoedelijke graveur was de goudsmid Antoon Kerkhofs (de graveurs waren meestal goud- of zilversmeden, soms een meester-tinnegieter).

De letter N staat gespiegeld (И)


 

Obiit/Overlijdenspenning op Marie de Cranendonck 1662

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Marie de Cranendonck,

echtgenote van ridder Gerard van Volden.

 

Dubbele boorgaatjes/spijkergaatjes voor ophanging (?).

 

Materiaal: Tin.

Massa: 65,3 gram.
Diameter: 68 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1662

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

MESSIRE GERARD VAN VOLDEN CHRL SEIGR. DE CRYNCHEN ETC

Ridder Gerard van Volden, heer van Crynchen enz.

Het wapenschild van de familie, van Volden

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DAME MARIE DE CRANENDONCK DAME DE HOVE ETC OBIIT 3 IVLLY 1662

Dame Marie de Cranendonck, Dame van Hove enz. overleden op 3 juli 1662

Aan een strik hangend, met afhangende linten en grote kwasten.

De geknoopte strik, doorbreekt het omschrift.

Een ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families, van Volden en de Craenendonck.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.344-347 afb.140.

De afgebeelde penning nr.140, in de literatuur van Baron J. Bethune vertoond identieke gaatjes, vermoedelijk gaat dit over dit exemplaar !

 

Gerard van Volden werd geboren in 1616 en werd ridder in 1644.
Hij deed dienst in het Spaanse leger.
Hij overleed kort na zijn vrouw op 14 december 1662. 
Beiden werden begraven in de Sint-Donaaskerk te Brugge.
Testamentair werd voorzien in 1.000 herdenkingsmissen voor elk.

Gerard van Volden verdubbelde nog dit aantal voor het zieleheil van zijn vrouw. 

 

De familie Van Volden was in de 17de eeuw prominent in Brugge. Gerard en Herman van Volden kochten in 1614 het voormalige gesticht Sint-Hubrechts-ten-Dullen en bouwden er een instelling die ze bestemden voor de opname van acht behoeftige mannen. Jacob en Maximiliaan van Volden, zonen van Gerard voegden er elk nog twee kamers aan toe, zodat er in totaal twaalf mannen konden verpleegd worden. De Stichting van Volden overleefde de revolutietijd, voortaan onder het beheer van de Burgerlijke godshuizen. In 1883 telde het tehuis, dat was geëvolueerd tot inrichting voor ongeneeslijke mannen en vrouwen, ruim honderd patiënten. In 1910 werden de nog aanwezige oude mannen overgebracht naar het bejaardenhuis van de Broeders van Liefde in de Katelijnestraat en de vrouwen naar het hospitaal van de Zusters van Liefde.


 

Obiit/overlijdenspenning op François d'Aranda 1663

Obiit/overlijdenspenning op François d'Aranda.

Spijkergat, voor ophanging.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 81,55 gram.
Diameter: 57 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1663

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels.

Het wapenschild van François d'Aranda.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, het embleem van d'Aranda

 

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

D . FRAN . DE ARANDA . OBYT . DECB 5 . 1663

De heer François d'Aranda, overleden 5 december 1663.

Centraal, op het veld.

Een doodshoofd op twee gekruiste beenderen/botten.

Omsloten met een banderol, waarop de Latijnse tekst.

MEMENTO TE MEI SALTEM VOS AMICI MEI

Onthoud wie mijn vrienden zijn.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr. 4.

 

De familie d'Aranda behoorde tot de oude adel in Castilië.

François d'Aranda was, naast lid van het Brugse stadsbestuur, gouverneur en weldoener van de "Bogaerdenschool.

En was proost van de "Edele Confrérie van het Heilig Bloed".

Hoofdman van 1635 tot zijn overlijden, van de St-Jorisgilde.

Voogd en voorzitter van het "Dulhuis" St-Juliaan, een huis voor krankzinnigen en passanten.

Zijn uitvaart vond plaats in de St-Gilliskerk, te Brugge.

Wat hij financieel en zelf eerder had georganiseerd.

 

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op d'Othon van Berchem 1667

Obiit/overlijdenspenning op d'Othon van Berchem.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 61,87 gram.
Diameter: 57 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1667

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie van Berchem.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Omschrift:

D'HEER OTTO VAN BERCHEM OBYT 22 SEP 1667

De heer d'Othon van Berchem, overleden op 22 september 1667

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOu. GODELIEVE WOUCKIER OBYT

Zijn echtgenote Godelieve Wouckier overleden.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

Centraal, op het veld.

Hangend aan een lint.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, van Berchem en Wouckier.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr.9.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Maximiliaan Spanoghe 1668

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Maximiliaan Spanoghe.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 49,9 gram.
Diameter: 60 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1668

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Spanoghe.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de helm, een helmtooi.

Omschrift:

IOR. MAX . SPANOGHE . OBYT 5 IANVARY 1668

De heer Maximiliaan Spanoghe, overleden op 5 januari 1668

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kwastjes.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families Spanoghe en Rommel.

Omschrift, tussen twee cirkels:

MEIOE BARBARA ROMMEL OBYT

Mevrouw Barbara Rommel, overleden.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.280-282 afb.115;

Hilde De Bruyne, De Godshuizen in Brugge, pag.65.

 

Maximiliaan Spanoghe (° 1606) huwde in 1643 met Barbara Rommel.
Hij overleed in 1668 en ligt begraven in de O.L.Vrouwkerk.
De gietmal van deze penning werd gemaakt door De Mel en het gieten in tin deed Cornelis Rieland.
Elke penning kon ingeruild worden tegen een prebende (gift) van wit brood ten waarde van 8 stuivers.
Maximiliaan Spanoghe en Barbara Rommel waren de ouders van Eleonora, die het godshuis "Spanoghe" (Katelijnestraat nr 8) stichtte. 

 

 


 

Obiit/overlijdenspenning op François van Caloen 1670 (01)

Uit de collectie, Ellen.

 

 

 

Obiit/overlijdenspenning op ridder François van Caloen.

Koperdraad, als ophangsysteem.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 49,8 gram.
Diameter: 75 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Graveur: Bartholomeus de Schryvere.
Datering: 1670


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het gehelmd wapenschild van de familie van Caloen.

 

 

Omschrift, binnen twee cirkels :

MHER FRANCHOIS VAN CALOEN RVDDER OB 27 SEPT 1670

Heer en ridder François van Caloen, overleden 27 september 1670

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families  van Caloen en Rommel.

Omschrift, tussen twee cirkels:

VRAVW ANNA ROMMEL

Zijn echtgenote, Anna Rommel.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag. 51-54 afb. nr. 23.; Justice, pag 20, Nr. 807.A.

 

Ridder van Caloen (° 30 september 1605)  was burgemeester van het Vrije (kwartier Noord)  in 1644 - 1645 en was tevens belastingontvanger.
Per testament schonk hij 50 pond aan de armendis van de kerk van Sint-Gillis te Brugge, voor de bedeling - 3 maal per jaar - van brood, hout en geldelijke bijstand.
De mal van deze penning alsook het graveren en het gieten van deze loden penning in 312 stuks werd gedaan door de Brugse tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam 1670 - 1690), die hiervoor 2 pond, 7 schellingen en 6 groot ontving.
Fr. van Caloen en zijn vrouw Anna Rommel (zijn tweede vrouw; zijn eerste vrouw was Françoise van Woestwynckel)) werden begraven in de kerk van Sint-Gillis.

 


 

Obiit/overlijdenspenning op François Caloen 1670 (02)

Obiit/overlijdenspenning op ridder François van Caloen.

 

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 91 gram.
Diameter: 65 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Graveur: Bartholomeus de Schryvere.
Datering: 1670

 

Voorzijde Binnen een opstaande boord.

Het gehelmd wapenschild van de familie van Caloen.

En afhangend helmkleed.

Omschrift, binnen twee cirkels :

MHER FRANCHOIS VAN CALOEN RVDDER OB 27 SEPT 1670

Heer en ridder François van Caloen, overleden 27 september 1670

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families  van Caloen en Rommel.

Omschrift, tussen twee cirkels:

VRAVW ANNA ROMMEL

Zijn echtgenote, Anna Rommel.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag. 51-54 afb. nr. 23.; Justice, pag 20, Nr. 807.A.

 

Ridder van Caloen (° 30 september 1605)  was burgemeester van het Vrije (kwartier Noord)  in 1644 - 1645 en was tevens belastingontvanger.
Per testament schonk hij 50 pond aan de armendis van de kerk van Sint-Gillis te Brugge, voor de bedeling - 3 maal per jaar - van brood, hout en geldelijke bijstand.
De mal van deze penning alsook het graveren en het gieten van deze loden penning in 312 stuks werd gedaan door de Brugse tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam 1670 - 1690), die hiervoor 2 pond, 7 schellingen en 6 groot ontving.
Fr. van Caloen en zijn vrouw Anna Rommel (zijn tweede vrouw; zijn eerste vrouw was Françoise van Woestwynckel)) werden begraven in de kerk van Sint-Gillis.

 


 

Obiit/jaargetijde-penning op Hendrik Lossy 1670

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/jaargetijdepenning op Hendrik Lossy.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 58,4 gram.
Diameter: 67 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1670

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

QVINTANILLA . LOSSY

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

Aan de uiteinden, kleine kwastjes.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families, Lossy en Quintanilla.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en fijne gladde cirkel.

In elf regels:

 

             EEVWICH

          IAER GHETYE

         TEN IAERE I670

GHEFONDEERT BY D'HEER

HENRIQVE  LOSSY EN SYN

 HVYSVR. DONA IVANA DE

        QVINTANILLA INT

      CLOOSTER VANDE

       AVGVSTYNNE IN

       BRVGH TELKEN

           IO NOVEB.

 

Eeuwige jaargetijde, met het jaar 1670, gefondeerd door de heer Hendrik Lossy,

en zijn echtgenote, dame Ivana de Quintanilla, te besteden in het klooster van de Augustijnen te Brugge, telkenjaar op 10 november.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.185-186 afb.77.

 

Het echtpaar Lossy en Quintanilla waren afkomstig van Sevilla en kwamen zich vestigen in Brugge (in de huidige Spanjaardstraat, naast het huis de la Torre).
Lossy overleed op 7 november 1670, Quintanilla † 10 mei 1683.
Bij haar begrafenis werden 2.400 broden aan de armen van 5 parochies verdeeld. 
Aan de arme jongens die de catechismuslessen volgden werden nog eens 2.400 gebakjes en hemden verdeeld. 
De obiits werden gegraveerd door Christoffel Bogghe en de tinnegieter Cornelis Rielant (werkzaam 1647-1687) goot de  257 penningen.

 

 

 

 


 

Familiepenning (Obiit) op Frans Taddey Ca. voor 1674

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige familiepenning op Frans Taddey.

Op deze penning is in de randtekst plaats gelaten voor het bijvullen van de obiit.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 47,6 gram.
Diameter: 71 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. voor 1674

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

IOR. FRANS TADDEY DICT CLEVES ESCVIER

Het wapenschild van de familie, Taddey dit de Clèves.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met klimmende leeuw.

Het wapen gedragen door twee leeuwen, als schildhouders.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.307-309 afb.126.

 

Frans was de zoon van Charles Taddey († 1644).
En was gehuwd met Marie-Anne d'Hane.
Hij vestigde zich in Gent waar hij overleed in 1674.
De moeder van Frans Taddey woonde in Sint-Andries bij Brugge.
De stijl van de penning is Brugs en vermoedelijk werd Fans Taddey begraven in de kerk van de Dominicanen, waar ook zijn vader zijn graf had.
Een voorvader van Frans, een zekere Bon-Jean Taddei, was edelman aan het hof van de Franse koning Henri IV.
De zuster van Frans, Anne, was gehuwd met ridder Jean-Guillaume de Grouf d'Erkelenz, burgermeester van het Vrije.
Over de beroepsactiviteiten van Frans Taddey vermeldt Bethune niets.

Op deze penning is er in de randtekst plaats gelaten voor het invullen van de obiit.
Deze familiepenning is dus van voor 1674.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Isabelle de Meulenaere 1675

Obiit/overlijdenspenning op Isabelle de Meulenaere.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 45,73 gram.
Diameter: 64 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1675


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het ovaal wapenschild van de familie De Meulenaere.

Omsloten met een krans,

bovenaan dichtgemaakt met een strik.

Omschrift, binnen twee cirkels :

VR. ISAB. DE  MEULENAERE. DIT VAN BELLE. OB . 21 9BRE 1675

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een gehelmd wapenschild van de familie Dieryckx.

Omschrift:

JOu. JAN DIERYCX . OBIIT . 24 JULY 1647 .

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  nr. 45.

 

 

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Bernard Van Thienen 1679

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Bernard Van Thienen.

Kanunnik van Sint-Donaas.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 73,9 gram.
Diameter: 64 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1679

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van de familie, Van Thienen.

Bekroond met een rad, met brandende kaarsen en een kruis.

Het symbool van het kapittel van St-Donaas.

Rond het wapen, een banderol met het devies:

ROBORE VIRTVTIS 1679

Deugdzaamheid maak sterk.

1679, het jaartal van overlijden.

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

In acht regels.

         R. AD . D .

   D . BERNARDVS

     VAN THIENEN

ECCLÆ CATH. BRVG

       CANONICVS

 POENITENTIARIVS

  OBYT. XXIIII FEBR.

     M. DC. L. XXIX

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.310-312 afb.127.

 

Bernard Van Thienen was secretaris van bisschop Servais de Quinekere. 
Hij was ook deken van het district Thorhout.
En overleed op 24 februari 1679 en werd begraven in Sint-Donaas.
Bij elke verjaardag van zijn overlijden werden aan de familie en de clerus 36 giften verdeeld, elk met een waarde van 12 grooten.

In het koor van de Sint-Annakerk staat op een eiken paneel het wapenschild van kanunnik Van Thienen.  

 

 


 

 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Jeanne-Françoise Romeyns 1680

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jeanne-Françoise Romeyns.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 50,8 gram.
Diameter: 68 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1680

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

OVERLEDEN ...... TOBRE . 1680

Niet meer leesbaar omschrift.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten.

Het ovaal wapenschild van de familie Romeyns.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Een ovaal, met tekst in acht regels.

        IENNE

 FRANCOISE FLA

IOR. FREDERYCK

 ROMEYNS . BY

VRAVW . SVSAN

 NA FLA. IOR. IAN

     LERNOVT

         1680

Jeanne Françoise, dochter van de heer Frederik Romeyns en zijn echtgenote Susanna, dochter van de heer Jan Lernout 1680

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.258-260 afb.107.

 

Jeanne Romeyns overleed op 2 october 1680 en werd begraven in de kapel van het klooster van de Collettienen.
Zij was de enige dochter van Frederic Romeyns en Susanne Lernout.
Zij voorzag in een jaarlijkse broodbedeling aan het klooster van de Collettienen, aan de leraressen van de catechismus en geldgiften aan de leden van de families Romeyns en Lernout.
Aan de jongens van de stadsschool was er bedeling van taartjes en giften aan de armen.
 
De vorm van de overlijdenspenning werd gesneden door Christoffel Boghe en 243 penningen werden gegoten door de tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam van 1670 tot 1690).
 

 

Elke penning had een tegenwaarde van 1 zilveren schelling en 2 broden.
 

 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Frans De Meulenaere 1687

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Frans De Meulenaere.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 61,3 gram.
Diameter: 71 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1687

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

D'HR. FRANS . DE . MEVLENAERE . THESORIER . VAN . BRVGGE .

OBYT 16 IVLY 1687

De heer Frans De Meulenaere, thesaurier uit Brugge, overleden op 16 juli 1687

Het wapenschild van de familie De Meulenaere.

Ter weerszijden van het wapen, een dolfijn als schildhouders.

Het schild, getopt met een gevleugelde engelenkopje.

Boven het wapenschild, de overlijdensdata.

16 IVLY 1687

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

. IOE. THERESE. FRANSE. DE . MEVLENÆRE . SYNE . HVYSVRAV . OBYT . 

Mevrouw Thérèse Françoise De Meulenaere, zijn echtgenote, overleden.

(leeg veld, voor het bijvullen van haar overlijdensdata)

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal dubbel wapen van de familie De Meulenaere.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.209-212 afb.212.

 

Frans De Meulenaere (° 1640) huwde met zijn nicht Thérèse Françoise De Meulenaere.

Hij dreef een internationale handel overzee met kostbare ladingen tot en met het Verre Oosten.
Hij stopte die bedrijvigheid in 1679  en werd in 1683 thesaurier van de stad Brugge.
Zijn vader Josse De Meulenaere (+ 1677) had een jaarlijkse herdenking gesticht met verdeling van 70 "teeckens", elk goed voor broden van 2 stuivers. De verdeling had plaats in de kerk van het klooster van de Augustijnen.
De Obiit-penning van Frans De Meulenaere diende vermoedelijk ook voor de voortzetting van deze schikking.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op François Van Caloen 1688

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op François Van Caloen.

Kerkmeester van O.L.Vrouwkerk te Brugge.

(Niet te verwarren met met zijn neef François Van Caloen  ✠ 1670)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 61,3 gram.
Diameter: 71 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1688

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

IOR. FRANCHOIS VAN CALOEN OBYT 15 APRIL 1688

De heer François Van Caloen, overleden op 15 april 1688

Het wapenschild van de familie Van Caloen.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Als helmtooi, een klimmende leeuw naar links.

De kop van de leeuw naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

VRAW BARBARA DELEFLYE OBYT.

Echtgenote Barbara DeleFlye, overleden

(leeg veld voor het invullen van haar overlijdensdata)

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

 

Het ovaal en gedeeld wapen vande families

Van Caloen en DeleFlye.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.51-54 afb.23.

 

François Van Caloen (° 1653) werd kerkmeester van de O.L.Vrouwkerk in 1681.Deze overlijdenspenning werd uitgegeven in 1688, waardoor de datum van overlijden van zijn echtgenote Barbara DeleFlye ( ✠ in 1717) niet is ingevuld.

Deze penning werd in steen gegraveerd door Pierre Cools. Er werden 312 stuks van gegoten door de tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam van 1670 tot 1690).

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Philippe Rapaert en Maria Baert 1688

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Philippe Rapaert en zijn echtgenote Maria Baert.

Griffier van het feodaal hof van de Proostdij. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 52,4 gram.
Diameter: 73 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1688

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

° NOB AC CONSVLTISS DИS . PHILS RAPAERT . A . CONSILIIS ET . ACTIS . 

SENATVI FRANCONAT 

Het wapenschild van de familie Rapaert.

Ter weerszijden van het familiewapen het gesplitste jaartal.

16 / 72

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een haan met opgetrokken poot naar links gewend.

Ter weerszijden van de helmtooi, de overlijdensdata.

OBIIT . / I3 IVNII

Overleden, 13 juni 1672

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

NOBS. DOM MARIA BAERT OBIIT . 24 . IANVARII 1688

Bid voor Maria Baert, overleden 24 januari 1688

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Het ovaal en gedeeld wapen van de families,

Rapaert en Baert.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.252-253 afb.104.

 

 

Deze zeer verfijnde penning werd vermoedelijk gegraveerd in de werkplaats van de goudsmid Jan Crabbe. Pieter Rapaert, vader van Philippe, liet zijn Obiit ook daar maken.

Philippe Rapaert werd in 1635 griffier van het feodaal hof van de Proostdij.
In 1648 werd hij griffier van de wezenkamer van het Vrije en in 1655 werd hij griffier-pensionaris van het 4de lid van Vlaanderen.
In 1669 kreeg hij zijn adelbrieven van koning Karel II.
Hij ligt begraven in de Sint-Salvatorskathedraal samen met zijn echtgenote.
Hij was weldoener van deze kerk.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Marie Van Den Dorpe 1689

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Marie Van Den Dorpe..

 

Materiaal: Tin.

Massa: 63,8 gram.
Diameter: 70 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1689

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,  en gladde cirkel.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

Op de uiteinden, kleine kwastjes.

Het wapenschild van de familie, Van Den Dorpe en Van Halmale.

Het wapen getooid met een gevleugelde cherubijnkopje.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en een gladde cirkel.

In acht regels.

          IO MARIE

   F M. IACQVEƧ VAN

DORPE GHEPROCEERT

    BY IO ANNA VAN

HALMALE OVERLEDEN

      OP DEN 27 VAN

          OCTOBER

               1689

Juffrouw Marie, dochter van Jacques Van (Den) Dorpe en van juffrouw Anna van Halmale, overleden op 27 oktober 1689

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.114-116 afb.47.

STAM Gent, Objectnummer N.01548.0-2.

 

Marie Van Den Dorpe was de onechte dochter van Jacques Van Den Dorpe en Anna Van Halmale.

Marie had een handel in stoffen.

Deze overlijdenspenning werd gegoten door de tinnegieter Jan Blom (werkzaam 1667 - 1705).
Deze dispenningen werden verdeeld aan de familie en vrienden, de kinderen van de twee Brugse armenscholen, met een waarde van 10 stuivers voor brood en meel. 
Nog andere broodbedelingen werden testamentair voorzien, o.a. voor 80 broden van elk 3 stuivers, jaarlijks te verdelen op de herdenkingsmis van haar overlijden.

Marie Van Den Dorpe werd bijgezet in de kerk Saint-Sauveur, waar ze een eeuwigdurend jaargetijde had ingesteld. Daarbij moest naast de gezangen en het luiden der klokken brood worden uitgedeeld. Naast de vrienden moesten vier bedelaars-orden en 48 kinderen uit de armenscholen worden uitgenodigd op de jaargetijden.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Matthias dela Porte en Margaretha Breydel 1691

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Matthias dela Porte

en zijn echtgenote Margaretha Breydel.

Administrateur  van de Berg van Barmhartigheid.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 44,1 gram.
Diameter: 61 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1691

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Ovaal en sprekend wapenschild van de familie dela Porte.

Kasteelpoort, met valhekken.

Het schild gehouden in een Rococo versierde omlijsting.

Met bovenaan een schelp.

Omsloten met een omschrift.

MATIAS . DELA . POR / TE . OBYT . 10 . APRIL 1691

Matthias dela  Porte overleden op 10 april 1691

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ruitvormig wapenschild van de familie Breydel.

Op het veld, drie paardenhoofden.

Omschrift met een leeg veld voor de overlijdensdatum.

MAGARITÆ . BREYDEL . OBYT .

Margaretha Breydel, overleden

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.238-239 afb.98;

STAM Gent objectnummer N.01542.

 

Deze penning werd gegoten bij het overlijden van Matias dela Porte in 1691.

Hij werd in 1683 administrateur/beheerder van de Berg van Barmhartigheid te Brugge, en verkreeg in die functie een erfenis van Dona Juàna Lossy-de-Quintanilla.

Margarita Breydel overleefde haar echtgenoot waardoor geen data is ingevuld na haar naam. Zij behoorde tot de nakomelingen van Jan Breydel.

De leden van de familie dela Porte waren actief in de openbare administraties als ingenieur, raadgever-pensionaris, advocaat bij het Vrije of baljuw van Dudzele.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Jacques De Gheldere en Anna Marie Cobrisse 1701

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jacques De Gheldere en zijn echtgenote Anna Marie Cobrisse.

Schatbewaarder van de stad Brugge.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 108,9 gram.
Diameter: 88 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1701


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee gladde cirkels het omschrift.

. D. HEER . IACQVES . DE . GHELDERE . OBYT . 9EN . IVNY . 1681 .

De heer Jacques De Gheldere, overleden op 9 juni 1681

Het wapenschild van de familie, De Gheldere.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een klimmende getongde leeuw naar links. 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal en gedeeld wapenschild van de families, De Gheldere en Cobrisse.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOu. VRAVE . ANNA . MARY . COBRISSE . OBYT . 18EN . MAERT . 1701 .

Zijn echtgenote Anna Marie Cobrisse, overleden op 18 maart 1701.

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.132-133, afb.54.

 

Deze penning werd in 1701 gegoten in de werkplaats van de weduwe van de tinnegieter Andries de Net.
Het zeer verzorgde graveerwerk werd vermoedelijk gedaan zijn door de snijders van de Munt te Brugge.
Immers, Charles De Gheldere, zoon van Jacques, was toezichter van de Munt.
Jacques De Gheldere was schepen van Brugge in 1646, 1653 en 1672. 
Hij was schatbewaarder van de stad van 1665 tot 1669. 
En was proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in 1669.

 

Overleed in 1681 en ligt begraven in het familiegraf in de Sint-Jacobskerk.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Angela de Crits 1702

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Angela de Crits, echtgenote van

Pieter Pattyn, schepen van de stad Brugge in 1678.

 

Uitzonderlijke penning, zonder overlijdensdata of enige vermelding van haar echtgenoot.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 110,9 gram.
Diameter: 68 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. vermoedelijk 1701-1702


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee gladde cirkels het omschrift.

IOV. ANGELA . DE . CRITS . OBYT .

Mevrouw Angela de Crits, overleden

Vrije ruimte voor invullen overlijdensdata.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

 

Ovaal en gedeeld wapenschild van de families, Pattyn en de Crits.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.234-235, afb.97.

 

Angela de Crits was de dochter van Jacques de Crits en Madeleine van Wambeke.
Zij was gehuwd met Pieter Pattyn, schepen van Brugge in 1678.
Angela de Crits overleed in 1702 en werd begraven in de Sint-Annakerk.
Bij die gelegenheid en de jaarlijkse herdenkingen werd door de armendis "lynwaet tot maken van hemden" verdeeld aan de armen van de parochie.
Zij liet ook 20 penningen verdelen onder de familieleden, elk met een waarde van 1 schelling. 
Deze overlijdenspenning werd gegoten vóór 1702, want er volgde geen datum na "OBYT" op de randtekst. 
Geen vermelding op de penning van haar echtgenoot, Pieter Pattyn, wat ongebruikelijk was. 
Op het gedeeld schild komt aan de linkerkant wel zijn familiewapen voor.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Nicolas de Heere 1703

Obiit/overlijdenspenning op Nicolas de Heere.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 95,88 gram.
Diameter: 78 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1703


Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de familie, de Heere.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels.

Een doodskleed, gelegen op beenderen/knokken.

In zeven regels:

IOR. NICOLAVS DE HEERE

OVDT ° BVRGHMEESTER

            ° ENDE °

 SCHEPENE ° SLANDTS

   ° VANDEN ° VRYEN °
         OBYT ° DEN 5

            ° O ° BER °

                17 03

Dhr. Nicolas de Heere, oud burgemeester en schepenen van het land van de Vrijen. Overleden op 5 november 1703.

 

Lit.:J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  nr.166.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Philippe van Toers 1707

Obiit/overlijdenspenning op Philippe van Toers,

en zijn echtgenote Francisca Vanden Haute.

Schepen van de stad Brugge (1695)

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.
Diameter: 70,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1707


Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

. DOM . D . PHILIPPVS VAN TOERS . OBYT . 24 . 8BRIS . 1707

De heer Philippe van Toers, overleden op 24 oktober 1707

Het wapen van de familie, van Toers.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Een aanziende leeuwenkop, als helmtooi.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

DLA FRANCISCA VANDEN HAVTE OBYT . 1A. 9BRIS . 1700

Mevrouw Francisca Vanden Haute, overleden op 1 november 1700

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten en onderaan gekruist.

Het gedeeld ovaal wapenschild van de families,

van Toers en Vanden Haute. 

 

Lit.:J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  nr.128;

STAM Gent, objectnr.N.01555.

 

Philippe van Toers stond aan het hoofd van een belangrijke familie van stoffenhandelaars te Brugge met handelsrelaties in verschillende Europese steden.

En huwde in 1674 met Françoise-Marguerite van den Haute, een telg uit een Gentse Patriciërsfamilie. Het echtpaar kreeg vier kinderen.

Philippe van Toers werd schepen te Brugge in 1695.

Beiden zijn begraven in het koor van de Sint-Jacobskerk te Brugge.

Hun grafsteen is getooid met hun wapenschilden.

Later werd ook één van hun zonen in dit graf bijgezet.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op François van Vyve 1710

Obiit/overlijdenspenning op François van Vyve.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 30,80 gram.
Diameter: 77 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1710


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Een versiert en ingedeukt wapenschild van de familie van Vyve.

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

SR FRANCOIS . VAN . VYVE . FA . ANTHONE .

OBIIT . DEN . 19 . FEBRVARY . 1710 .

De heer François van Vyve, zoon van Antoine, overleden 19 februari 1710

 

 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een doodskleed, gelegen op beenderen/botten.

Op het kleed, een kaarsenhouder met brandende kaars.

Rechts, een doodshoofd met gekruiste beenderen/botten.

Boven de schedel, een zandloper.

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

IOE IOANNE . LEDOVLX  FA: IOOS . SYNE HVISVRAVWE .

OBIIT . DEN 3 FEBRVARY  1708

Mevrouw Jeanne Ledoulx, dochter van Joos

zijn echtgenote , overleden 3 februari 1708

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  nr. 145.

 

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Jacques de Crits 1715

Obiit/overlijdenspenning op Jacobus de Crits.

Cantor van de Sint-Donaaskerk te Brugge..

 

Materiaal: Tin.

Massa: 40,20 gram.
Diameter: 86 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1715


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het versiert ovaal wapenschild van de familie de Crits.

Boven op het familiewapen,

een rad met zeven brandende kaarsen en een kruis.

Het sybool van het kapittel van St-Donaas.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

In zeven regels:

                    DUS

   REUER - ADM : 

                                   Ω

  DOMINUS DNUS

IACOBUS DE CRITS

        CUS

CANO . ET CANTOR

           Æ 

ECCL. CATHEDRALIS

    BRUGIS OBYT 4e

        MAY 1715

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  nr. 39.

 

Jacques de Crits (LED Cantor) Was regent/bestuurder van de pedagogiek van de Leie in Leuven. Studeerde Canon op St-Donaas in Brugge af op 23 september 1673.

En werd Canon van het kapittel van Sint-Donaas.

En was een groot weldoener van de kerk van St-Anne, hij stichte er een jaarlijkse misviering vergezeld van uitdeling van broden en hemden voor de armen.

Was gehuwd met Madeleine Van Wambeke.

Michiel Allaert was de graveur van deze Obiit penning.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Ferdinand van Blootacker 1717

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Ferdinand van Blootacker.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 125,7 gram.
Diameter: 75 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1717


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

M'HR FERDINANDUS FRANCISCUS VAN BLOOTACKER . OBYT 22 OCT 1717

De heer, Ferdinand Francis van Blootacker, overleden op 22 oktober 1717.

Het wapen van de familie, van Blootacker.

Het schild getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

 De helmtooi, een steigerend paard naar links gewend.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

MEVRE TERESE ANGELINE LOSSCHAERT . OBYT .

Mevrouw Thérèsia Angelina Losschaert, overleden.

Leeg veld voor invulling overlijdensdata.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families,

van Blootacker en Losschaert.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.31-33 nr.13.

 

Ferdinand van Blootacker was weldoener van de Sint-Gilliskerk waar hij werd begraven.
Zijn tweede vrouw, Angeline Losschaert, overleed in 1720.

Hij stichtte een fundatie voor het onderhoud en aanleren van een beroep van 12 weeskinderen tussen 6 en 17 jaar.
Bij zijn overlijden in 1717 werden broden verdeeld aan de armen voor een totaal bedrag van 5 pond 14 schelling 8 groten.
Het vormstuk of mal van zijn overlijdenspenning werd gegraveerd door Robert Hamilton en het gieten werd gedaan door de tinnegieter Pieter Provoost. 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op gezusters, Magdalena en Maria de Crits 1725

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op, Magdalena de Crits († 1695) en haar zuster

Maria de Crits († 1725) .

 

Materiaal: Tin.

Massa: 84,8 gram.
Diameter: 73 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1725


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

DLLA . MAGDALENA . FA . DNI IACOBI DE CRITS OBYT 23 MAY .

Juffrouw Madeleine, dochter van de heer Jacques de Crits overleden op 23 mei

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld dubbel wapenschild van de families,

de Crits en Van Wambeke.

Het gesplitst overlijdensjaar, ter weerszijden van het wapen.

16 / 95

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

DLLA . MARIA . FA . DNI IACOBI DE CRITS OBYT 28 FEBRV .

Juffrouw Marie, dochter van de heer Jacques de Crits overleden op 28 februari

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld dubbel wapenschild van de families,

de Crits en Van Wambeke.

Het gesplitst overlijdensjaar, ter weerszijden van het wapen.

17 / 25

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.96-98 nr.40.

 

Madeleine en Marie waren de dochters van Jacques de Crits en Madeleine Van Wambeke.

Deze penning werd gegoten door de Brugse tinnegieter Jan De Roover (werkzaam 1688 - 1738).

 

De graveur was vermoedelijk Michiel Allaert, omdat het gekend is dat hij ook de overlijdenspenning maakte van kanunnik Jacques de Crits.
Zie Obiit penning op Jacques de Crits († 1715)
De familie de Crits waren de grote weldoeners van de Sint-Annakerk en parochie.

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Charles Heuribloc en Joanna Pierloot 1726

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Charles Heuribloc en zijn echtgenote Joanna Pierloot.

Burgemeester van het Brugse Vrije.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 75,8 gram.
Diameter: 84 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1726


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

 IOR. CHES . HEURIBLOC HRE VAN HONSWALLE ENDE BURGHMR. 'S LANDTS VAN. VRYEN. OBIIT 15 7BRIS 1716

Jonkheer Charles Heuribloc, heer van Honswalle en burgemeester van het Vrije, overleden op 15 september 1716.

Staande op gras, het wapen van de familie Heuribloc.

Twee staande honden met halsband als schildhouder.

Het schild getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

De helmtooi, als gevleugelde hond naar links gewend.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

 VROUWE JOANNA PIERLOOT OBIIT 5 YULY 1726.

Mevrouw Joanna Pierloot, overleden op 5 juli 1726.

Datum van overlijden, is gegraveerd.

Staande op gras, het dubbelschild van de families Heuribloc en Pierloot.

Twee staande honden met halsband als schildhouder.

De schilden getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

De helmtooi, als gevleugelde hond naar links gewend.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.165 nr.66 ; STAM Gent objectnummer N.01539.0-3.

 

Charles-Antoine Heuribloc, heer van Honswalle, was schepen van het Brugse Vrije op 20 maart 1676 en was er ook burgemeester van 1706 tot 1710.

En werd bijgezet in de Onze-Lieve-Vrouwekerk waar een marmeren monument voor hem werd opgericht, zijn echtgenote werd in hetzelfde graf bijgezet.

Bij akte van 23 januari 1716, stichtte Charles Heuribloc een jaarlijkse dienst met uitdeling van 25 prebendes ter waarde van 8 grossen. Zijn weduwe voegde daarbij nog 200 prebendes van 6 grossen en schonk 1000 grossen voor de viering van een wekelijkse mis. 

Jeanne Pierloot deed in haar testament van 3 juni 1726 nog verscheidene schenkingen aan de O.L.Vrouwekerk en de Augustijnenkerk voor een jaarlijkse verjaardagsviering.

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Franciscus van Beversluys en Marie Magdalene Van Westvelt 1727

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Franciscus van Beversluys & Marie Magdalene Van Westveld

Frans van Beversluys was ontvanger van belastingen van het Vrije.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 94,3 gram.
Diameter: 86 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Tingieter: Johannes de Tilly. (die ook de huisraad goot voor het klooster van O.L.Vrouw-ter-Potterie)

Datering: 1727


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het familiewapen van Van Beversluys.

Gehouden door een rococo-stijl versierde schildhouder.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DHEER FRANCOIS VAN BEVERSLUYS OBIIT 9 IUNY 1717

De heer Frans van Beversluys, overleden 9 juni 1717

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het gedeeld ruitvormig wapenschild,

van de families Van Westvelt en van Beversluys.

Het omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOE MARIE MAGDALENE VAN WESTVELT OBIIT XI XBPE 1727

Mevrouw Marie Magdalene van Westvelt, overleden 11 oktober 1727

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.22-25 nr.10 ; STAM Gent N.01579.

 

François Van Beversluys was de zoon van Pierre, notaris te Brugge. Hij werd op 4 december 1683 benoemd als griffier van de stadsrekeningen en negen jaar later opzichter van de belastingen van het Vrije. Op 18 juli 1698 werd hij ontvanger der belastingen van het Vrije. Samen met zijn echtgenote Madeleine Van Westvelt, dochter van Hubert en van Jeanne Boudins, deed hij veel schenkingen ten voordele van liefdadigheidsinstellingen. Hij stichtte ook talrijke fondsen ten behoeve van de minderbedeelden. Ook schenkingen van voorwerpen aan kerken en aan de Confrérie van het Heilig Bloed. Bij akte van 5 juli 1714 hadden de beide echtgenoten, na hun overlijden, in de Onze-Lieve-Vrouw kerk een wekelijkse misviering ingesteld alsook twee jaargetijden met uitdeling van 130 broden voor een waarde van 4 sous, die zouden verdeeld worden twee broden voor een 1 penning. Met deze penning konden armen na de begrafenismis deze omruilen tegen broden. Na het overlijden van François Van Beversluys, op 9 juni 1717 werd door zijn weduwe nog een zilveren ciborie en een gouden monstrans geschonken aan de Onze-Lieve-Vrouw kerk.

Beide echtgenoten stichten het godshuis "Van Campen" en in 1708 het godshuis "De Pelicaan" (voor 7 arme weduwen, ouder dan 50 jaar).

Beiden werden begraven in de O.L.Vrouwkerk.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Anna Van Blommeghem 1727

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op juffrouw Anna Van Blommeghem.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 93,8 gram.
Diameter: 78 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1727


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik, met neerhangende linten en grote kwasten.

Het ovaal en sprekend wapen van de familie Van Blommeghem.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In vijf regels:

  IOE ANNA VAN

 BLOMMEGHEM

 FA SR MICHIEL

OBIIT 7 IANUARY

         1727

Mevrouw Anna Van Blommeghem, dochter van Michiel, overleden 7 januari 1727

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.28-29, afb.12.

 

Bij testament had juffrouw Anna Van Blommeghem bepaald dat bij haar overlijden deze penning zou gegeven worden aan elk kind van de twee armenscholen van de stad alsook aan alle familieleden. Elke penning had een waarde van 8 stuivers in brood.
Op de dag na de begrafenis werd in de Sint-Gilliskerk na de mis aan 72 armen van deze parochie een bedeling gedaan van 10 stuivers in brood.
 
 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Isabella van Volden 1727

Obiit/overlijdenspenning op Isabella van Volden.

Echtgenote van Pierre-Robert Anchemant.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.
Diameter: 72 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1727


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families Anchemant en Van Volden.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

VRAVWE ISABELLA ALEXANE VAN VOLDEN OBIIT DEN 8 OVST 1727

Echtgenote Isabelle Alexandrine van Volden, overleden 8 augustus 1727

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapenschild van de familie Anchemant.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

IOR PIETER ROBERT ANCHEMANT HR VAN BONNIERES OBIIT 16 IANI 1720

De heer Pieter Robert Anchemant als heer van Bonnieres overleden 16 januari 1720

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr.2 ; STAM Gent N.01552.

 

Pierre Robert Anchemant werd geboren te Brugge op 28 januari 1668 als zoon van François Anchemant, kapitein van de infanterie, en van Marie-Louise van de Woestyne, vrouwe van Bonnières.

Pierre Robert huwde op 20 mei 1684 met Isabelle Alexandrine van Volden, dochter van Philippe van Volden en van Marie Strabant.

Isabelle overleed op 8 augustus 1727 en werd bijgezet in het ouderlijke graf in de St-Augustijnenkerk. In deze kerk werd een eeuwigdurend jaargetijde gehouden met uitdeling van 18 witte broden ter waarde van 3 groten per stuk.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Magdalene Rapaert 1728

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Magdalene Rapaert.

Echtgenote van Albert van Huerne, burgemeester van Brugge (1735-1749)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 113,9 gram.
Diameter: 84 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1728


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapenschild van de familie Van Huerne.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

IOR ALBERT VAN HVERNE. HEERE VAN BVNNEGHEM

 

De heer Albert van Huere, als heer van Bunneghem.

(leeg veld voor het invullen van zijn overlijdensdata)

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families, van Huerne en Rapaert.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

VRAVW MARIE MAGDALEENE RAPAERT OBYT 4 MARTY 1728

Echtgenote Marie Magdalene Rapaert, overleden op 4 maart 1728

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.169-172 afb.69.

 

In de achttiende eeuw was Albert van Huerne, heer van Schiervelde, Bunneghem, Ayshove, Edewalle, raadpensionaris van het Brugse Vrije, gedurende veertien jaar gedeputeerde bij de Staten van Vlaanderen, burgemeester van Brugge van 1735 tot 1749 en daarna burgemeester van het Brugse Vrije. Een wat ongewoon curriculum, want het overstappen van het Brugse Vrije naar het Brugse stadsbestuur was uitzonderlijk en nadien nog eens de overstap in de andere richting doen was dit nog méér. Hij was ook voogd van het Sint-Juliaangodshuis (zijn portret is te vinden bij de voogdenportretten van die instelling), gouverneur van de Bogaerdenschool, lid van de Edele confrérie van het H. Bloed in 1747

Albert van Huerne was eerst gehuwd met Magdalena Rapaert († 1728), dochter van de adellijke Louis-Robert Rapaert en Marie de le Flye en vervolgens met Maria Placida de (la) Croix (kinderloos huwelijk)

Hijzelf overleed op 20 november 1760 en werd begraven in de Sint-Salvatorskerk.

Deze penning werd in 330 exemplaren gegoten door, tinnegieter Frans Beaucourt.

De graveur van de obiit-penning was Maximiliaan Vanden Kerckhove.

 

 


 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Anna Caroline Kerckhove 1741

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Anna Caroline (de) Kerckhove.

Echtgenote van Charles-François le Gillon. (°1672 † 1720)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 85,4 gram.
Diameter: 84 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1741


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

En de uiteinden voorzien van kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families, le Gillon en Kerckhove.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In tien regels:

               VROUW

        ANNA CAROLINE

           KERCKHOUE

VROUWE VAN BASSEGHEM

                ETC:A

DUARIERE VAN JOR:CHARS

        FRANS LE GiLLON

HEERE VAN WULFSBERGHE

               ETC:A

      OBiiT i2 XBRi'S

              i74i

Mevrouw Anna Caroline (de) Kerckhove, dame van Basseghem enz.

Echtgenote van de heer Charles-François le Gillon, heer van Wulfsberghe enz.

Overleden op 12 oktober 1741

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.138-141 afb.56.

 

Anna Caroline (de) Kerckhove was in 1699 gehuwd met Charles-François le Gillon.
Charles-François le Gillon was schepen van Brugge in 1713 en werd proost van de Edele Confrérie van het H. Bloed in 1706.
De mal van deze obiit werd gesneden en gegraveerd door Michiel Allaert.
Het gieten van de penningen werd gedaan door de Brugse tinnegieter Frans Beaucourt (werkzaam 1700 - 1744).
Anna Caroline Kerckhove ligt begraven in de O.L.Vrouwkerk.
 

 

Obiit/Overlijdenspenning op Mgr. Henri-Joseph van Susteren 1742

Obiit/overlijdenspenning op Henri-Joseph van Susteren.

Bisschop van Brugge.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 94,45 gram.
Diameter: 92 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1742


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het versiert ovaal wapenschild van Van Susteren.

Getopt met een gevleugeldengelenkopje.

Boven de engel een bisschopshoed.

Het wapenschild geflankeerd aan beide zijden,

door zes trossen/kwasten.

Kerkelijke heraldiek voor een bisschop.

Onderaan een banderol, met de Latijnse spreuk. 

UT PROSIM

Kan nuttig zijn

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

In acht regels:

 

      ILLUST:MUS AC REV:MUS D:MUS

        HENRICUS JOSEPHUS

              VAN SUSTEREN

      XIV EPISCOPUS BRUGEN:

         PERPET: ET HÆREDI :

      FLAND: CANCELLARIUS

            OBIIT XXIV FEBR:

                  MDCCXLII

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  nr. 123; STAM Gent N.01578.

 

 Van Susteren werd geboren te Amsterdam op 22 juli 1668 als zoon van Gilbert van Susteren en van Hélène de Doncquers. Na zijn studies te Brussel, Antwerpen, Douai en Leuven werd hij priester gewijd te Mechelen waar hij al vlug secretaris werd van de Aartsbisschop. Na een reis naar Rome werd hij vicaris-generaal te Mechelen nadat hij in 1693 kanunnik werd. De bisschopszetel te Brugge was al 10 jaar vacant toen Karel VI Van Susteren opriep om deze te bezetten. Hij zetelde er vanaf 13 februari 1716, werd bisschop gewijd te Mechelen op 15 maart daaropvolgend. Hij deed zijn plechtige intrede te Brugge op 29 maart. Bisschop van Susteren overleed te Brugge op 24 februari 1742. Bij testament stelde hij in de kathedraal een jaargetijde in, die met dezelfde luister en met uitdeling van brood en geld aan de armen zou plaatsvinden als deze van zijn voorganger de bisschop Baillencourt. Mgr. Van Susteren werd begraven links van het grote altaar in de Donatiuskerk waar in 1749 een mausoleum werd opgericht van de hand van de Brugse beeldhouwer Pulincx.

 

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Frans de Stappens 1742

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Frans de Stappens.

Schepen van de stad Brugge.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 43 gram.
Diameter: 60 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1742


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

IOR. FRANS GUILE . DE STAPPENS HR. V . HARNES . OB . II . MT . 1742

De heer Jean-François Guillaume de Stappens, heer van Harnes, overleden op 11 maart 1742.

Het wapen van de familie, de Stappens als heren van Harnes.

Het schild getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopte strik.

Met afhangende gekrulde linten, 

met onderaan grote kwasten.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families, de Stappens en Stauthals.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

VRAV . AGNES . ROSALIA . STAUTHALS

Echtgenote Agnès Rosalia Stauthals.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.284-285 nr.117.

 

François de Stappens was schepen van Brugge in 1721, 1723, 1727 en 1731.

Huwde te Gent met Agnès Stauthals in 1710.

Hij was proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in 1734.
Frans was ook voogd van het Sint-Janshospitaal,(1725-1741), waar zijn portret wordt bewaard in de voogdenkamer (gelegen naast de oude apotheek).
Frans de Stappens overleed in 1742.
Zijn weduwe, Agnès Rosalia Stauthals, overleed in 1745.
Omdat deze overlijdenspenning werd gemaakt in 1742 kon de datum van haar overlijden niet vermeld worden op deze penning.

 


 

Obiit/Overlijdenspenning op Albert Claesman 1750

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Albert Claesman.

Schepen en burgemeester van het Vrije.(1717-1750)

Baron van Male.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 124,2 gram.
Diameter: 71 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1750


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Het wapen van de familie, Claesman.

Het schild getopt met een kroon, van vijf parels.

(heraldische kroon van baron)

Twee staande leeuwen als schildhouder op een sokkel.

Onder het wapen, een kwast.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In acht regels:

          M'HER

        ALBERT

     CLAESMAN

BARON VAN MALE

HEERE VAN VYVE

    ETEA. ETEA.

  OBIIT 26.MAY

        1750

De heer Albert Claesman, baron van Male en heer van Vyve enz.

overleden op 26 mei 1750

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  pag.73-75 afb.31.

 

Albert Claesman was schepen en later burgemeester van het Vrije.
Hij was de tweede en laatste baron van Male en woonde in het slot van Male.
Hij was gehuwd in 1721 met Isabelle-Josèphe Trappequiers (°1705-  †1754), maar op zijn overlijdenspenning wordt geen melding gemaakt van zijn vrouw, wat zeer ongebruikelijk was.
Hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk.
Bij zijn begrafenis werden aan de armendis van Sint-Jacob 1.224 broden verdeeld onder de armen.
De graveur van zijn overlijdenspenning was Norbert Heylbrouck en het gieten werd gedaan door de Brugse tinnegieter Frans D'Hollander (werkzaam 1742-1790).

 

 


 

 

 

 

 

Obiit/jaargetijde-penning op Angelina D'Hooghe 1776

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/jaargetijdenpenning op Angelina D'Hooghe.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 84,4 gram.
Diameter: 74 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1776


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een geknoopte strik.

Met afhangende gekrulde linten, 

met onderaan kleine kwastjes.

De linten, verstrengelend rond een guirlande/bladerkrans.

Het ruitvormig wapenschild,

 

van de familie D'Hooghe.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

In negen regels:

                 ✠ 

               PRO

      ANNIVERSARIO

 PRÆNOBILIS DOMIC:

ANGELINÆ THERESIÆ 

          D'HOOGHE .

          QUÆ OBIIT

       2 XBRIS . 1776

             R . I . P .

Het nobele jubileum op Angelina Thérèsia D'Hooghe,

is overleden op 2 oktober 1776, moge zij in vrede rusten.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  pag.236.

 

Het aloude "Ora pro nobis" (bid voor ons) is hier vervangen door het moderne "R.I.P." ("requiescat in pace" of "moge zij/hij in vrede rusten").
Baron J. Bethune maakt in zijn standaardwerk terloops melding van Angelina Thérèsia D'Hooghe omdat zij in 1773 de fundatie van Angeline Thérèse Pattyn verhoogde.
Deze fundatie van A. Th. Pattyn, dochter van Pierre Pattyn en Angèle de Crits, voorzag bij haar begrafenis in de verdeling van 18 armenpenningen die elk recht gaven op 2 broden van 3 stuivers elk.
Bethune heeft de overlijdenspenning van Angelina Theresia D'Hooghe niet afgebeeld, noch besproken in zijn boek. Dit gebeurde uitzonderlijk ook voor andere penningen, zoals deze van abt Campmans ( 1642)

en Herman De Corte († 1658).

Deze obiit wijkt af van de klassieke Brugse indeling van overlijdenspenningen. Het is dan ook een van de laatst gekende, want tegen 1800 ging het gebruik van dit soort penningen verloren.

 

 

 


 

Obiit/jaargetijde-penning Karel Herreboudt en Anna Michiels

Jaargetijde penning op Karel Herreboudt en zijn echtgenote Anna Michiels

 

Materiaal: Lood.

Massa: 116,68 gram.
Diameter: 67 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1789


Voorzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

In vijf regels:

     JAER GETYDE

             VAN

CAREL HERREBOUDT

      OBIIT 17 MEYE

              1779

Jaargetijde van Karel Herreboudt, overleden 17 mei 1779

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

In vijf regels:

     JAER GETYDE

             VAN

    ANNA MICHIELS

      OBIIT 2 APRIL

              1788

Jaargetijde van Anna Michiels, overleden 2 april 1788

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  nr.167.

Karel Herreboudt was deken van het "Bakkersambacht" van de stad Brugge.