Boekverkopers-, en drukkers 1680

Gildepenning, Boekverkopers en Drukkers.

 

Gegraveerde lidnaam en jaartal.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1680

 

Voorzijde: Binnen een versierde rand.

Een gevleugelde, Mercurius met hoed.

In de rechterhand een caduceus.

In de linkerhand, een opengeslagen boek.

Onderaan, een papiersnijder, open boek en een passer.

Links een drukpers.

Rechts een fles inkt op een schap.

Omschrift:

BOEK - VERCOPERS EN DRUCKERS GILT

 

Keerzijde: Binnen een versierde rand.

Gelegen op een gesiceleerd veld.

Een cartouche, met het lid en jaartal.

 Iohannes

Broeckart

    1680

De cartouche getopt, met het gekroond wapen van Amsterdam.

Het schild gehouden door twee staande leeuwen.

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.61 nr.22.1.

Dirks, III.25.

Keuzenkamp, 54.

 

 


 

Kuipers.

Bodemvondst, Kees Essaadi.

 

Gildepenning Kuipers en wijnverlaters.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 7 gram.

Diameter: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. midden 17e eeuw. (1664)

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een dissel en veerpasser.

Omsloten met een bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In twee regels:

Casper / Pieterse's

 

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag.61, nr.23.1 ; Keuzenkamp 160-163;

Minard-Van Hoorebeke pag.22 nr.13-14.

 

In de poorterboeken van Amsterdam, staat voor 11 december 1647 de registratie van de poorsters-eedaflegging  van wijnverlater Caspar Pietersz.

 

Volgens de literatuur van Wittop Koning, dateerd deze gildepenning uit 1664.

En bestaan in diverse formaten (30 en 38 mm.), en in gebruik genomen tot 1715.

Nadien werden de grote penningen enkel nog gebruikt tot 1809.

 

 


 

Roei-, steiger-, schuitenvoerders 1763

Bodemvondst, Micha van Kersbergen.

 

Gegraveerde Gilde-, presentiepenning binnenschippers.

Roei-, Steiger-, Schuitenvoerders.

Kampersteiger, Amsterdam.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1763

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een naar links varend zeilscheepje, op golven.

Schipper met hoed, aan het roer.

Boven het schip, een zwerm meeuwen.

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In vier regels en een huismerkteken.

    1763

 Den 2 Juli

Wulfert Van

   Den Put

 

Huismerkteken bestaande uit een hart-motief in drie delen, 

getopt met het cijfer 4.

Binnen het hart de letters/initialen van de schipper.

W / VD / P

Wulfert Van Den Put.

Ter weerszijden van het merkteken de letters:

K / S

Kamper Steiger.

 

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.53 nr.13.5, Vz. Zeilscheepje van wisselende tekening,

Kz. Bekend zijn vele namen met jaartallen tussen 1662 en 1806.

Keuzenkamp, pag.198-204.

Dirks, VII.75.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878)

pag.41 nr.53.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

 

 

 


 

Schilders of St-Lucas 1623

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

 

Gildepenning Schilders of St-Lucas.

Gegraveerde uitvoering.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 3,7 gram.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1623

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

St-Lucasschild.

Met daarboven het jaartal 1623

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels:

Thomas / Adams / B H

(mogelijks staat B H voor Boek-handelaar ?)

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 51, 12.1 ; Keuzenkamp 512.

 

 


 

 

 

 

Gildepenning "Smeden" Johannes de Smet (?)

Uit de collectie, Lothar Boerjan..

 

Enkelzijdige gegraveerde Gildepenning "Smeden".

Mogelijkse voorloper van Amsterdamse Smedenpenningen.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: 13,52 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend,  Amsterdam (?).

Toewijzing Amsterdam is nog onzeker.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw. 

 

Voorzijde: Binnen een cirkel.

Een aambeeld met twee hamers.

In twee regels, de meester smid.

  I . D

SMEDT

Johannes de Smet (?)

Boven de letters, een veelpuntig stermotief.

Links en rechts versiert, met bladertakken en uitlopers.

 

Keerzijde: Blanco, centraal een passerpunt.

 

Bron: Correspondentie Chris Teulings, Onb29,01126 Johannes de Smet Koperslager.  

Noord-Nederlandse gildepenning.

Verder onderzoek is gaande voor deze penning.

 


 

Gildepenning "Turfdragers".

Gildepenning  "Turfdragers".

Gegraveerd.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: 9,62 gram.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een turfdragers-mand.

Boven de mand,  twee ingeslagen punten.

Waar normaal, het gildelidnummer dient te staan.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In drie regels:

TVRF / DRAGERS / GILT

Turfdragers gilde.

Centraal een (passer) punt.

 

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.7; Dirks IX.108 ; Keuzenkamp 262-263; 

Minard-Van Hoorebeke, pag. 110 nr. 192 foutief aangegeven als Den Haag.

 

 

 


 

 

Gildepenning "Turfdragers" (A)

Gildepenning  "Turfdragers".

Bijkomende naad, door barst in gietmal.

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 30,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

De letters TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter A

Centraal een (passer) punt.

 

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12; Dirks IX.110 ; Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G. Waarvan er ook gekend zijn met een nummer op de brandemmer.

 

 

 


 

Gildepenning "Turfdragers" (F)

Gildepenning  "Turfdragers".

 

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

De letters TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter F

Centraal een (passer) punt.

 

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12; Dirks IX.110 ; Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G. Waarvan er ook gekend zijn met een nummer op de brandemmer.

 

 

 


 

Gildepenning "Turfdragers" 1709

Gildepenning  "Turfdragers".

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: 42,05 gram.

Diameter: 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Amsterdam ?).

Datering: 1709

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een turfdrager met mand in de nek, naar links gaand.

De drager wat voorover gebogen.

In de afsnede, het nummer van het gilde-lid/drager.

46

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In twee regels:

De letters TDG

Turf dragers gilde.

Onder de letters,

AИИO 1709

 

 

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 44, 5.4; Dirks XV.160.

Volgens Dirks, is de toeschrijving voor Amsterdam onzeker.