Beursmakelaars. 1612

Uit de collectie, Pieter de Breuk. 

 

Gildepenning "Beursmakelaars".

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Ontwerper/maker: Hans Rogiers.

Datering: 1612

 

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Zicht op de binnenplaats van de beurs, op het Rokin.

Op de achtergrond, het sierlijk torentje met klokkenspel en uurwerk.

Ter weerszijden van het torentje, zweven twee gevleugelde figuren.

Rechts Neptunus, zinnebeeld van de zeevaart.

Links Mercurius, zinnebeeld van de koophandel.

Op de voorgrond, zes personage's die onderhandelen.

Rechts een hondje.

Onderaan, een leegstaande cartouche.

 

Keerzijde: Binnen een bladerkrans.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

Gesplitst jaartal boven de keizerskroon

16 / 12

In de afsnede, het koopman/handelaars-nummer

13

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag 55, afb. 84.

Westerhof, 1043.

Van Loon II.80.2.

Wittop Koning, Amsterdam Pag 41, 1.1.

Dirks VI.66; Keuzenkamp 178.178a.

Wittop Koning De oudste Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger. Jaarboek Munt- en Penningkunde 1973-1974 168-169.

 


 

 

 

 

Bierbeschooiers.

Ovalen gildepenning "Bierbeschooiers".

Gegraveerd.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ovaal Ø 38 mm. x 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. eind 17de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een bladerkrans,

onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Een gekroond vat/ton.

Keerzijde: Binnen een bladerkrans,

onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Centraal in het veld, in twee regels.

Huijbert

Poursoij

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.66 nr.31.1.

Dirks, V.58.

Keuzenkamp, 168-169 als wijnverlaters.

 

 


 

Boekverkopers-, en drukkers 1680

Gildepenning, Boekverkopers en Drukkers.

 

Gegraveerde lidnaam en jaartal.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1680

 

Voorzijde: Binnen een versierde rand.

Een gevleugelde, Mercurius met hoed.

In de rechterhand een caduceus.

In de linkerhand, een opengeslagen boek.

Onderaan, een papiersnijder, open boek en een passer.

Links een drukpers.

Rechts een fles inkt op een schap.

Omschrift:

BOEK - VERCOPERS EN DRUCKERS GILT

 

Keerzijde: Binnen een versierde rand.

Gelegen op een gesiceleerd veld.

Een cartouche, met het lid en jaartal.

 Iohannes

Broeckart

    1680

De cartouche getopt, met het gekroond wapen van Amsterdam.

Het schild gehouden door twee staande leeuwen.

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.61 nr.22.1.

Dirks, III.25.

Keuzenkamp, 54.