Vuurlood 1898

Bodemvondst, Hans van den Belt.

 

Enkelzijdig vuurlood, Medemblik.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 13 gram.

Diameter: Ø 76 mm.

Aanmaakplaats: Medemblik.

Datering: 1898

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van Medemblik.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitst jaartal

18 / 98

Onder het schild, de tekst.

MEDEMBLIK

Onderaan het volgnr.

N° 118

 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Peter Swart, "Een baken voor de stad: De geschiedenis van het Medemblikker havenlicht" pag.17-28 ; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Type WG.

 

Het volgnummer onderaann de penning, gebruikte de havenmeester, ter administratie voor het geïnde vuurgeld.

Ieder uitgegeven lood kon menterugvinden in het register, met vermelding van data, naam van de schipper en het nummer van het schip.

Indien het een vissersvaartuig betrof, werd in het havenmeester-register tevens het letterteken en nummer van het schip genoteerd.

 

 

 


 

Vuurlood 1920

Enkelzijdig Vuur-, havenlood, Medemblik.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Medemblik.

Datering: 1920

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van Medemblik.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitst jaartal 

19 / 20

Onder het schild, de tekst.

MEDEMBLIK

Onderaan het geklopt volgnr.

N° 183

 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Peter Swart, "Een baken voor de stad: De geschiedenis van het Medemblikker havenlicht" pag.17-28.

Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Havenloodjes van Medemblik. Type WG.

 

Het volgnummer onderaann de penning, gebruikte de havenmeester, ter administratie voor het geïnde vuurgeld. 

Ieder uitgegeven lood kon menterugvinden in het register, met vermelding van data, naam van de schipper en het nummer van het schip. 

Indien het een vissersvaartuig betrof, werd in het havenmeester-register tevens het letterteken en nummer van het schip genoteerd.