Penning type "Wapenschild" (W 14/31)

Bodemvondst, John El Oso.

 

Penning met wapenschild/kruis.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen een brede naar links draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een (fictief ?) wapenschild,

met gearceerde dwarsbalk.

Onder de balk, rechts een kruis.

Geflankeerd met een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een naar links draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een drie-lijnig kruis.

In de kwartieren, telkens drie bolletjes/punten.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/32)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Penning met wapenschild/boog.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Lacune, door gietfout.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,85 gram.

Diameter: Ø 11,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gepunt wapenschild.

Op het veld, een dierlijk figuur naar links.

Een steigerend paard (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een staande handboog naar rechts.

Geflankeerd ter weerszijden, met een knots (?)

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/33)

Penning type wapenschild.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 2,5 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw. 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, met vijf vertikale gearceerde balken.

Het schild hangende aan een lint.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een dubbel gelijnde vierpas, 

de uitlopers van de vierpas, versiert met telkens drie bolletjes/punten.

De vier hoeken aan de buitenzijde, versiert met een punt/bolletje.

Op het veld, een gelelied kruis.

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/34)

Bodemvondst, André van Erkom.

 

Penning type wapenschild (?)/kruis.

Verknipt.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Verguld koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw. 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Rond wapenschild (?).

Op het veld, diagonale gearceerde balken.

Bovenaan de letter P (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Groot gevoet kruis.

In de bovenste kwartieren,

De gotische letters 

 Λ / V

De letter A zonder middenstreepje.

In de onderste kwartieren,

niet meer afdoende leesbaar.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/35)

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

 

Penning type wapenschild/kruis.

 

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 6,5 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord/rand.

Die een pseudo legende voorstelt.

Een ovaal wapenschild, vierengedeeld.

Fictief wapenschild met balken en kepers.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord/rand.

Die een pseudo legende voorstelt.

Een breedarmig kruis, met open hart.

In het open kruishart, een punt/bolletje.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

 

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.7 nr.011.

 

 


 

 

 

Penning type "Wapenschild" (W 14/36)

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Kleine lacune door gietfout.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 1,08 gram.

Diameter: Ø 17,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde smalle boord.

Die een pseudo-omschrift voorsteld.

Een scherp gepunt fictief wapenschild.

In het veld, twee gearceerde keepers.

Bovenaan, twee gearceerde balken.

Centraal een (passer) punt

Keerzijde: Binnen een gladde boord/rand.

Een dubbel gelijnd anker kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Goudswaard 2003, 05.02 Wapens met één of meer kepers. pag.143 soortgelijk wapenschild pag.185 nrs.197-198.

Arthur Forgeais, Collection de Plombs Historiés, Trouvés dans la Seine.

Type Armorié, pag.10 e.v.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/37)

Bodemvondst, Dordrecht.

 

Penning type "Wapenschild". 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2, 46 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld, drie keepers.

De vlakken buiten het wapen,

versiert met punten/bolletjes.

Als pseudo omschrift.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Goudswaard 2003, 05.02 Wapens met één of meer kepers. pag.143 soortgelijk wapenschild pag.185 nr.194.