Penning type "Wapenschild" (W 14/31)

Bodemvondst, John El Oso.

 

Penning met wapenschild/kruis.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen een brede naar links draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een (fictief ?) wapenschild,

met gearceerde dwarsbalk.

Onder de balk, rechts een kruis.

Geflankeerd met een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een naar links draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een drie-lijnig kruis.

In de kwartieren, telkens drie bolletjes/punten.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/32)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Penning met wapenschild/boog.

 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Lacune, door gietfout.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 0,85 gram.

Diameter: Ø 11,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gepunt wapenschild.

Op het veld, een dierlijk figuur naar links.

Een steigerend paard (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een staande handboog naar rechts.

Geflankeerd ter weerszijden, met een knots (?)

Centraal, een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/33)

Penning type wapenschild.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 2,5 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw. 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, met vijf vertikale gearceerde balken.

Het schild hangende aan een lint.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een dubbel gelijnde vierpas, 

de uitlopers van de vierpas, versiert met telkens drie bolletjes/punten.

De vier hoeken aan de buitenzijde, versiert met een punt/bolletje.

Op het veld, een gelelied kruis.

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

 

 


 

Penning type "Wapenschild" (W 14/34)

Bodemvondst, André van Erkom.

 

Penning type wapenschild (?)/kruis.

Verknipt.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Verguld koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw. 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Rond wapenschild (?).

Op het veld, diagonale gearceerde balken.

Bovenaan de letter P (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Groot gevoet kruis.

In de bovenste kwartieren,

De gotische letters 

 Λ / V

De letter A zonder middenstreepje.

In de onderste kwartieren,

niet meer afdoende leesbaar.