Damme 1982 (50 Dammenaar)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

 

Touristische penning voor de stad Damme.

 

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 13,27 gram.

Diameter: 35,3 mm.

Datering: 1982

 

 

Voorzijde: Binnen drie gladde cirkels.

Een op de knieen gezeten jonge langharige knaap.

Voor zich, een duivelshond vasthoudend.

Links het stadhuis van Damme.

Omschrift in gotische letters:

DAmmЄ 1464 1982 

50 DAmmЄnAAR

Omschrift in de buitenste baan:

IN OMLOOP TE DAMME VAN 14.05 TOT 31.08.1982

AEDIFICATA 1464  RESTAURATA 1982

Gebouwd in 1464 en gerestaureerd in 1982

 

Keerzijde: Binnen drie gladde cirkels.

Het wapenschild van de stad Damme.

Schild met dwarsbalk beladen met een hond.

In het schildhoofd, drie lelies.

Het wapen gehouden door twee schildhouders, staande in een schuit.

Varend op de golven.

Versiert met bloeiende takken.

Omschift van het vierde zegel ("ad causas") 1371-1553 :

SIGILLVm SCABInORVm VILLЄ DЄ DAm

AD CAVSAS ЄT nЄGOTIA nOn AD COnTRACTVS

Verzegel alle getuigenissen van de stad Damme om zakelijke redenen en te contracteren.

 

 

 

De duivelshond tooit tot op de dag van vandaag nog steeds het stadswapen van Damme.

De oorsprong van de vlag en het wapenschild van de stad vinden hun oorsprong in de legende. Damme heette vroeger Hondsdamme, dat eigenlijk van 'honte' komt. Honte is een oud woord voor een modderig gebied aan de monding. Aan de verbastering tot 'hond' werd achteraf een legende gehangen.

 

Aan het begin van de 12de eeuw, toen Damme nog niet Damme was, probeerden de bewoners hun landerijen en huizen tegen het wassende water te beschermen. Ze bouwden dijken en dammen. Op een nacht hoorden ze een door merg en been gaand gehuil. Een watergeest in de gedaante van een grote ontketende hond doemde uit het water op en joeg de latere Dammenaars de stuipen op het lijf. Het gehuil hield drie dagen en drie nachten aan. 

 

Toen stak een hevige storm op en joeg de latere Dammenaars de stuipen op het lijf. Het water stroomde weg door de bres en de bevolking wees de duivelshond met de vinger. De dijkenbouwers wilden hun werk niet verloren zien gaan en vingen de hond. Ze sloegen hem de kop in en wierpen hem in de dijkbres. De wind luwde en de dijk hield stand. Damme was gered.

 

 


 

 

Leuven 1980 (25 Lovenaar)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

 

Touristische penning voor de stad Leuven.

 

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 7,72 gram.

Diameter: 30,2 mm.

Datering: 1980

 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gotische stadhuis van Leuven.

Links, het wapenschild van de stad.

In keel, een dwarsbalk van zilver. Het schild getopt met een gekroonde toernooihelm van zilver, getralied, gehalsband. Omboord en gekroond met vier torens van goud, gevoerd en gehecht van keel, met dekkleden van zilver en van keel. 

Getopt met een beer, met een klein wapenschild van Brabant.

In de banderol, in twee regels.

AЄDIFICATA 1448-1463  

RЄSTAVRATA 1972-1982

Gebouwd tijdens 1448 en 1463

Gerestaureerd tijdens 1972 en 1982

25  LOVЄnAAR

GELDIG TE LEUVEN VAN 1.6 TOT 30.9.1980.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, en twee parelcirkels.

De Heilige Petrus met nimbus.

In de rechterhand, een sleutel.

In de linkerhand, een opgeslagen bijbel.

Voor de Heilige, een vierdelig wapenschild.

In de kwartieren, telkens een klimmende leeuw naar links gewend.

Omschrift:

✠ PhS xx DЄI xx GRA xx DVX xx BRABAN

Voluit: Philipus dei gratia dux Brabantiæ

Wat wil zeggen: Philips bij de gratie Gods, hertog van Brabant.

 

Naar model  zilveren "Vier stuiver" van Filips de Schone, geslagen te Leuven in 1489.

 


 

Maldegem 1983 (100 Ridders)

Touristische penning voor de gemeente Maldegem.

 

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 12,16 gram.

Diameter: 30 mm.

Datering: 1983

 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het wapenschild van de gemeente Maldegem.

(Op een veld van goud een kruis van keel,

vergezeld van twaalf merlaantjes van keel zoomsgewijze geplaatst)

Omschrift:

       MALDEGEM

   100 RIDDERS  

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het neo-gotisch landhuis van Reesinghe.

Op de voorgrond, een werkende tuinman.

Boven het kasteeltje, in twee regels.

KASTEEL / REESINGHE

Onderaan:

IN OMLOOP VANAF 8-12-83

 

 

Huidig landhuis gebouwd in 1858 naar plannen van architect Eugène Carpentier van 1854 door de familie Pecsteen-de Lampreel op de historische site van het kasteel van Maldegem.

 

 

 


 

Overijse 1982 (50 Iscanier)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

 

Touristische penning voor de gemeente Overijse.

 

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 13,18 gram.

Diameter: 35,15 mm.

Datering: 1982

 

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de gemeente Overijse.

Versiert met vruchtdragende wijnstokken/druiventakken.

Boven het wapen :

IN OMLOOP VAN 17.8 TOT 30.9.1982

Omschrift:

ISCA832 1982 OVERIJSE

             50 ISCANIER

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Sint-Martinus te paard.

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

De heilige snijd zijn mantel in twee stukken.

En deeld deze, met een kreupele arme man.

Voor de heilige, een wapen met klimmende leeuw naar links.

Omschift :

SIGILLVM OPPIDI OVERISSCHA

Zegel van de stad Overijse

 

Vanaf 1422 werd het zegel "Sigillum Oppidi de Overisscha" van de Vrijheid gebruikt: de heilige Sint-Martinus te paard met klein wapenschild en klimmende leeuw.

 

De drie lelies in het schild verwijzen naar de "Beers" van IJssche en hun verwantschap met de eerste familie van Aarschot. De leeuw in het schildje is ontleend aan het Brabants blazoen en Sint-Martinus is de patroonheilige van de gemeente.

 


 

 

Zoutleeuw 1981 (50 Leeuwenaar)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

 

Touristische penning voor de stad Zoutleeuw.

 

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 7,75 gram.

Diameter: 30,3 mm.

Datering: 1981

 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel.

Het gotisch stadhuis van Zoutleeuw.

Rechts het stedelijk wapenschild .

(Brabantse leeuw, met schildhoofd van keel)

Omschrift:

ZOUTLEEUW / II06 - I98I

   50 . LEEUWENAAR .

IN OMLOOP VAN 1 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 1981

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel.

Een staande Sint-Leonardus.

In de handen een opgeslagen bijbel/boek.

Liggend op de rechter bovenarm, een kromstaf.

Liggend op de linkerarm, ketting met handboeien.

Achter de heilige, de St-Leonarduskerk van Zoutleeuw.

Omschift :

. ST . LEONARDUSPAROCHIE .  / . I2I3 - I98I .

MEERSMAN (Graveur)

 

 

St-Leonardus is de patroonheilige van de stad Zoutleeuw.