Bierdragers 1666

Gegraveerde Gildepenning Bierdragers.

 

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1666 

 

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Twee werkmannen met hoed naar rechts gaande.

Op hun rechterschouder, een draagboom met een bierton/vat.

De ondergrond gearceerd. 

Keerzijde: Gelegen op het veld,

in drie regels met volgnummer/lidnummer en jaartal.

  NO

 151

1666

 

Lit.: D.A. Wittop koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Delft pag.91 3.Bierdragers 3.1.

Dirks, XIII.134 (als Amsterdam)

Keuzenkamp, 302-303.

 

 


 

Kleermakers 1669

Gegraveerde Gildepenning Kleermakers van Onze-Lieve-Vrouwe Broederschap.

 

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Boorgat/pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1669 

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

. DE . PENNING . VANT . CLEERMAAKERS . GILDE .

Een gezeten H. Maria , met op de rechterarm het kindje Jezus.

Beiden met een stralenkrans rond het hoofd.

Ter weerszijden van de personages, een bladertak/plant.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

- GV . § . IK . § . BK . § . MH . § . 1669 . §

Op het veld, het volgnummer/lidnummer 

54

Een open staande schaar, de schaarogen gearceerd.

Tussen de schaarmessen een kroon.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: D.A. Wittop koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

pag.91 4. Kleermakers 4.1.

Dirks, CXXXV.1.

Keuzenkamp, 304.

E. Polak, De penning van het O.L.V.B. of Kleermakersgilde te Delft.

Jaarboek Munt en Penningkunde 1927, pl.III,3 nr. 127.

Zwierzina, De penningen betrekking hebbende op Leiden geslagen voor 1813.

Leids Jaarboekje 1912, pag.102-104 (als Leiden)

 


 

 

Linnewevers of St-Erasmus 1671

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

 

Gildepenning, Linnewevers of Sint- Erasmus.

 

De juiste functie van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1671 

 

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

. ST . ER . LINDE . WEVERS . BOSSE . bladertak

Een gemijterde Sint Erasmus naar links.

In de handen een opengeslagen boek.

Ter weerszijden van de heilige, een bladertak.

 

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

. CAA . IP . GH . IT . 1671 . grote bladertak

Twee gekruiste weverspoelen onder een kroon.

Onder de weverspoelen het volgnummer/lidnummer.

                             . 2I .

 

Lit.: D.A. Wittop koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

Delft 10.Linnewervers of Erasmus pag.93 nr.10.1. variant met jaartal 1671.

Dirks, Gildepenningen LXXXV.8 als 's Hertogenbosch.

E.Polak Jaarboek Munt en Penningkunde 1927, De penning van de St Erasmus Linnewevers bus te Delft. pag.121-128.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie 1985-0481. 

 


 

 

Schippers van het Haagse Veer 1679

Gegraveerde Gildepenning schippers van het Haagse Veer.

 

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Gegraveerd volnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1679 

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een trekschuit met drie personen aan boord.

Naar rechts getrokken, met man op paard.

Boven de schuit zes meeuwen/vogels.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels.

 

    PENNINGH

VANT-HAEGHSE

       VEER

      N° 24

    -1-6-7-9-

 

Lit.: D.A. Wittop koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

pag.92 4. Schippers van het Haagse Veer 7.1. 

Dirks, XXXVII.3.

 

 


 

 

Smeden of St-Eloy.

Bodemvondst, Lukasz Kuc.

 

Gildepenning "Smeden of Sint-Eloy".

 

De juiste functie voor deze gildepenning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 26,8 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1623.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift:

S . ELOIS . . GILDEN A°1623 .

Centraal, op het veld een aambeeld.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Een gekroonde smidshamer.

Rechts van de hamer, een kleine kruik.

Naar het wapen van de stad Vlissingen.

 

Lit.: D.A.Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Delft pag.91 nr.1.1 Pl.49 1.1.

Dirks XXXVII.1.

Keuzenkamp nr.308.

Foutief in Minard-Van Hoorebeke nr.459 als Vlissingen.

 

 


 

 

 

 

Schoenmakers of St-Crispijn 1624

Gildepenning "Schoenmakers of Sint-Crispijn".

 

De juiste functie voor deze gildepenning is niet gekend.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Messing.

Brwerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1624.

 

Voorzijde: Binnen twee dubbele lijncirkels, een parelcirkel.

Een staande Sint-Crispijn in lang gewaad naar rechts.

In de rechterhand, een palmtak voor zijn martelaarschap.

In de linkerhand, een schoenmakersmes waarop een klein kroontje.

Links van de heilige, het volgnummer/lidnummer.

90

 

 

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels en dubbele lijncirkel.

Het omschrift.

SINTE CRISPYN ❀ ❀  A° 1624 .

Centraal een gekroond krommes,

en een els door een kroon gestoken.

 

 

Lit.: D.A.Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Delft, 2 Schoenmakers of St-Crispijn pag.91 nr.2.1.

Dirks CXXXV.8.

Keuzenkamp nr.514.

Minard-Van Hoorebeke, foutief voor Amsterdam  pag.28 nr.27.


 

Schoenmakers of St-Crispijn 1663

Gildepenning "Schoenmakers of Sint-Crispijn".

 

De juiste functie voor deze gildepenning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Brwerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1663.

 

Voorzijde: Binnen twee dubbele lijncirkels.

Het omschrift:

SINTE CRISPYNS BOSSE 1663 .

Een gekroond (offer)kistje, met de cijfers

57

Het volgnummer/lidnummer.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Sint-Crispinus te paard  naar links.

In de linkerhand een grote palmtak, en de rijteugels.

In de rechterhand een geheven schoenmakersmes.

 

Lit.: D.A.Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Delft pag.91 nr.2.2 Pl.49 2.2.

Dirks XLIV.11. als 's Gravenhage.

Keuzenkamp nr.302-303.

E. Polak, De penning van de Sint Crispijns- of schoenmakersbus te Delft. Jaarboek Munt en Penningkunde 1928 pag.80-84.