Kleermakers 1669

Gegraveerde Gildepenning Kleermakers van Onze-Lieve-Vrouwe Broederschap.

 

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Boorgat/pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1669 

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

. DE . PENNING . VANT . CLEERMAAKERS . GILDE .

Een gezeten H. Maria , met op de rechterarm het kindje Jezus.

Beiden met een stralenkrans rond het hoofd.

Ter weerszijden van de personages, een bladertak/plant.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

- GV . § . IK . § . BK . § . MH . § . 1669 . §

Op het veld, het volgnummer/lidnummer 

54

Een open staande schaar, de schaarogen gearceerd.

Tussen de schaarmessen een kroon.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: D.A. Wittop koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

pag.91 4. Kleermakers 4.1.

Dirks, CXXXV.1.

Keuzenkamp, 304.

E. Polak, De penning van het O.L.V.B. of Kleermakersgilde te Delft.

Jaarboek Munt en Penningkunde 1927, pl.III,3 nr. 127.

Zwierzina, De penningen betrekking hebbende op Leiden geslagen voor 1813.

Leids Jaarboekje 1912, pag.102-104 (als Leiden)

 


 

 

Schippers van het Haagse Veer 1679

Gegraveerde Gildepenning schippers van het Haagse Veer.

 

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Gegraveerd volnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: 1679 

 

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een trekschuit met drie personen aan boord.

Naar rechts getrokken, met man op paard.

Boven de schuit zes meeuwen/vogels.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels.

 

    PENNINGH

VANT-HAEGHSE

       VEER

      N° 24

    -1-6-7-9-

 

Lit.: D.A. Wittop koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

pag.92 4. Schippers van het Haagse Veer 7.1.

Dirks, XXXVII.3.