Type "Fleur de lis" (FDL 51)

Bodemvondst, Frederick Van Den Bossche.

 

 

Penning type "Fleur de lis".

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Kleine barst. 

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

 

Voorzijde: Een lelie in het veld.

Omsloten door een brede gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Een kort glad breedarmig kruis,

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een brede gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

 

Lit.: A. Forgeais pag 106 e.v.

Pelsdonk afb. 376 e.v.

Zie ook FDL 20 en 38.

 


 

 

Type "Fleur de lis" (FDL 52)

Penning type "Fleur de lis".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin.

Massa: 2,7 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op een ruitvormig veld.

Een lelie geflankeerd ter weerszijden,

met onder- en bovenaan een punt/bolletje.

De ruit versiert met krul-motief, en bolletjes.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een glad gevoet kruis.

De kruisvoeten, in bolletjes.

Centraal in het kruishart, een bolletje.

In het kwartier de letter (?) V

Boven op de letter V bolletjes.