Huurkoetsiers (Begrafenispenning) 1750

Begrafenispenning, gilde Huurkoetsiers.

Ingeslagen volgnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1750.

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een lijkbaar, met lijkkleed.

Boven de lijkbaar, het volgnummer/lidnummer.

N° II

Omschrift:

DRAAGHE PEИGEN

Draagpenning.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Centraal het jaartal

1750

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage pag.107 enkel jaartal 1715 opgegeven.

 

 

 


 

 

 

 

Metselaars 1711

Bodemvondst, D. Smith.

 

Gildepenning van metselaars of Sint-Barbara.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 33 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1711.

 

Voorzijde: Binnen een kabelrand.

Staande Sint-Barbara.

In de linkerhand, een loodgietershamer/leidekkershamer.

In de rechterhand, een troffel.

Omschrift:

AO / S / B / 1711

Sint-Barbara Anno 1711

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

: No :

: 86 :

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage pag.105 nr.4.2.

Dirks XLIII.9.

Keuzenkamp 322.

 

 


 

 

 

 

Schoenmakers en Leerlooiers 1774

Gildepenning van Schoenmakers, leerlooiers en leerkopers.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Voorzien van een pengat voor ophanging.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Geklopt met een ooievaar.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1774.

 

Voorzijde: Binnen een tulpenkrans-versiering.

Staande op een legplank, met franje.

Een herenschoen, laars en damesschoen.

Onder de laars een ossekop.

Boven de herenschoen een klop/bijmerk met ooievaar.

Onderaan het franje, het gesplitst jaartal.

17 / 74

Omschrift:

SCHOENMAAKERS ° LOOYERS ° EN LEER KOOPERS  GILDE 

 

Keerzijde: Binnen een tulpenkrans-versiering.

Centraal het gegraveerd volgnummer/lidnummer.

N 2I4

Waaronder een gekruld bladmotief.

Omschrift:

VRYMEESTER

 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage, Schoemakers of St-Crispijn, pag.107 nr.8.3.

Minard - Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen, pag.107 nr.185.

Dirks, XLV.14.

Keuzenkamp, 323.