Raadspenning 1549

Raadspenning ter waarde van drie Stuiver.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,68 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: 1549.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het wapenschild van Zierikzee.

Van keel (rood) beladen, met een klimmende leeuw in sabel (zwart).

Getopt met een ruitvenster met kruisroede.

Ter weerszijden de sierlijke letters Z

Als schildhouders (goudkleurig)

Het oude wapenschild van Zierikzee.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal, de letters;

S . P . Q . Z 

Senatus Populus Que Zieriksiensis.

Bestuur en volk van Zierikzee.

Bovenaan de waardebepaling.

. 3 . St .

Drie Stuiver.

Onderaan het jaartal.

1549