Gietboom met 3/4 penningen.

Bodemvondst, private collectie.

 

Gietboom met drie penningen.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,31 gram.

Afmetingen: 30 mm. x 25,9 mm.

Diameter: Ø Ca. 12,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

 

Voorzijde: Drie tot vier aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Van boven naar onder.

1) Gefragmenteerd door gietfout.

Gearceerde boord, die een pseudo omschrift voorstelt.

2) Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Wapenschildvormig onderwerp, centraal een punt.

3) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld, drie kruisjes ?

4) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevorkt kruis.

 

Keerzijde: Drie tot vier aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Van boven naar onder.

1) Gefragmenteerd door gietfout.

Gearceerde boord, die een pseudo omschrift voorstelt.

2) Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Niet nader te bepalen thema/onderwerp.

3) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld, een klein kruis met binnencirkel.

4) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevorkt kruis.

 

Verdere studie van deze gietboom met drie tot vier middeleeuwse penningen is nog lopende.

 

 

 


 

Gietboom met 6 penningen.

Bodemvondst, private collectie.

 

Gietboom met zes penningen.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 7,06 gram.

Afmetingen: 36,7 mm bovenaan, 38,8 mm onderaan. 33,5 mm hoogte.

Diameter: Ø Ca. 11,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

 

Voorzijde: Zes aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Van links naar rechts, bovenaan.

1) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een lijncirkel, het veld in drie verdeeld.

Niet nader toe te schrijven onderwerp/thema. Centraal een passer punt.

2) Binnen een lijncirkel, een rond (fictief) wapenschild ?

Centraal een passer punt.

3) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een lijncirkel, een rad/wiel motief met zeven spaken.

Centraal een passer punt.

Van links naar rechts, onderaan.

1a) Binnen een lijncirkel, een raster-motief. Centraal een passer punt.

2a) Binnen een lijncirkel, een ster-motief ? Centraal een passer punt.

3a) Binnen een lijncirkel, een rad/wiel motief met dertien spaken.

Keerzijde: Zes aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Soortgelijke beeldenaar.

Binnen een lijncirkel.

Een lang glad kruis, de kruisvoeten raken de lijncirkel.

Gekwartiert met telkens een punt/bolletje.

 

Verdere studie van deze gietboom met zes middeleeuwse penningen is nog lopende.

 

 

 


 

Penning/insigne Kruisweg.

Bodemvondst, Joey Wolf.

 

Enkelzijdige penning/insigne "De kruisweg van Christus".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Lichte verplooing aan de rand.

Kleine lacune door gietfout.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 24,53 gram.

Diameter: Ø 46,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Gelegen op een gearceerd veld.

De voorstelling van de kruisweg of "Via Dolorosa".

Een staande Christus, met lang kleed.

Op de linkerschouder van Christus het lijdenskruis.

De lange balk naar voren gericht,

en de dwarsbalk naar rechts omhoogkijkend achter de schouders.

In de rechterhand, een palmtak.

Symbool voor het martelaarschap.

Christus wordt bij het dragen van het kruis geholpen, 

door Simon van Cyrene.

Links een wegkijkend personage.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 


 

 

Sint-Andreas kruis.

Bodemvondst, private collectie.

 

Penning St-Andreas kruis.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,24 gram.

Diameter: Ø 19,85 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een schuinkruis/St-Andreaskruis.

Ter weerszijden van het kruis, een punt/bolletje.

 

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Een T voorstelling, met op de uiteinden een bolletje.

De onderzijde onder de T armen gearceerd.

Boven de T een driehoek-motief, waarboven twee bolletjes.

Centraal in de letter een (passer) punt.

 

 

 


 

 

Pelgrimspenning/insigne H. Cornelius/H.Ghislain.

Bodemvondst, Friso Langen.

 

Pelgrimspenning/pelgrimsinsigne.

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde gladde rand/boord, en lijncirkel.

De aanziende heilige St-Cornelius, in halve lijve.

Gekroond met een tiara/pauselijke driekroon.

Symbolisch weergegeven als: Vader van alle vorsten en koningen.

Bestuurder van de Wereld, en plaatsbekleder van Christus op aarde.

In de rechterhand, een schuin geplaatste patriarchale staf.

In de linkerhand, een hoorn.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde gladde rand/boord, en lijncirkel.

Een geknielde persoon/pelgrim met een brandende kaars.

Rechts de attributen van de H.Ghislain.

Een adelaar en een beer.

 

Beide heiligen werden ingeroepen tegen koorts en andere kwalen waaronder epilepsie, in de middeleeuwen aangeduid met "Sint-Cornelisziekte" of "Cornelisevel". Pikante anecdote ! Vrouwen die niet zwanger werden gingen s'nachts naar de kerk, gewijd aan St-Giselain. Met hun ontblote geslachtsdelen wreven ze over de beer die aan zijn voeten lag. In de hoop om zwanger te worden. 

Zeker hier niet uit te sluiten is de patroonheiligen van het Brugse Sint-Janshospitaal de heiligen Cornelius en Giselenus, vanwege de bijstand aan hulpbehoevenden . Waar ook pelgrims en zieken werden opgevangen en verzorgd.

Handschriften uit het Sint-Janshospitaal uit 1472 en 1476 wordt reeds van een bijzondere devotie tot beide heiligen gesproken.