Raadsteken (1558)

Raadsteken/presentiegeld stad Nijmegen. 

 

 

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 12,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 1558

 

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

✠  MVNVS  SENATUS  NOVIOMAGENSIS

In functie van de Raad van Nijmegen.

Binnen een dubbele driepas.

Het stadswapen van Nijmegen.

 

Keerzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

VINVM  LETIFICAT   COR  HOMINIS

De wijn verheugt het hart van de mensen.

(ontleend aan Psalm 104:15)

Een tinnen stads-wijnkan met greep en duimrust naar links.

 

Lit.: Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang XXXI nr.1 maart 1984 pag.13 afb. 5. Raadsteken van Nijmegen, 1558, met een afbeelding van de Nijmeegse stadskan van 1545.

 

Zilveren penningen-,tekens-, munten die werden uitgedeeld aan de raadsleden, als presentiegeld voor bijgewoonde vergaderingen. De afgebeelde stadskan geeft aan dat deze vergoeding, oorspronkelijk in natura, in kannen wijn geschiedde.

Sedert 1558 waren te Nijmegen zogenaamde "raitztekens" in gebruik. Met deze raadstekens betaalde de Magistraat wijnverteringen in de stadsherbergen. Zij werden uitgereikt ter gelegenheid van verpachtingen, verkiezingen op feestdagen aan raadsleden,boden enz. Tegen afgifte van een of meer raadstekens kon men bij de herbergen in de stad een bepaalde hoeveelheid wijn verkrijgen. De herbergiers wisselden deze penningen later weer bij het stadsbestuur tegen geld in.Later werd de tegenwaarde in geld vergoed aan de raadsleden, bij het inleveren van hun raadstekens.

 

 


 

 

Raadsteken 1580

Raadsteken/presentiegeld stad Nijmegen. 

 

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Nijmegen.

Datering: 1580. 

 

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

MVNVS  SENATUS  NOVIOMAGENSIS

In functie van de Raad van Nijmegen.

Een geharnaste ridder met helm naar links gewend.

In de rechterhand en speer/lans.

In de linkerarm liggend op het stadswapen van Nijmegen.

Ter weerszijden van het wapen, het jaartal

15 / 80

 

Keerzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

❀ LÆTI  BIBITE   SECVRITATI  POPVLATE

Drink op de veiligheid van de bevolking.

Een tinnen stads-wijnkan met greep en duimrust naar links

 

 


 

Raadsteken 1580 (7)

Raadsteken/presentiegeld stad Nijmegen. 

 

Gefragmenteerd aan de rand, slagbarst, licht geplooid en bijmerk.

 

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Nijmegen.

Datering: 1580. 

 

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

❀ MVNVS  SENATUS  NOVIOMAGENSIS

In functie van de Raad van Nijmegen.

Een geharnaste ridder met helm naar links gewend.

In de rechterhand en speer/lans.

In de linkerarm liggend op het stadswapen van Nijmegen.

Ter weerszijden van het wapen, het jaartal

15 / 80

 

Keerzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

❀ LÆTI  BIBITE   SECVRITATI  POPVLATE

Drink op de veiligheid van de bevolking.

Een tinnen stads-wijnkan met greep en duimrust naar links.

Links naast de stadskan, een schildvormige klop/bijmerk

met de waardebepaling:

7