Bagijnestraat 1646

Buurt/presentiepenning  Bagijnestraat 's Gravenhage/Den Haag.

 

Gegraveerd volgnummer.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

 

Voorzijde: Binnen een gekartelde boord.

Een begijntje, gaande naar rechts.

In haar handen, een rozenkrans.

Gesplitst jaartal ter weerszijden van het begijntje

. 16. / 46

Onder en boven het gescheiden jaartal, 

telkens een zespunt-ster.

 

 

Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel.

In zes regels:

    EENDRACHT

   VREEDE   EN

  GOEDE STÆT .

SI ONDER DE BV

  EREN . VAN DE 

 BAGiNE STRAET

 

Eendracht, vrede en goede staat zijn onder de buren van de Bagijnestraat.

 

Gegraveerd volgnummer 

41

 

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.497 nr.11.

De Riemer Tome I, pag.93.

 


 

 

 

Bagijnestraat 1646 (Begrafenis)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

Begrafenis-penning  's Gravenhage/Den Haag.

Bagijnestraat.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

 

Voorzijde: Binnen een smalle gladde cirkel.

Een geladen lijkbaar.

Boven de kist.

. ANNO .

Onderaan het jaartal

. 1646 .

 

 

Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel.

In zes regels:

   EENDRACHT

   VREEDE . EN

  GOEDE STÆT

SI ONDER DE BV

  EREN VAN DE 

     BAGINE ST

 

Eendracht, vrede en goede staat zijn onder de buren van de Bagijnestraat.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.116-117 nr.204.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.498 nr.12.

 


 

 

 

Bezuidenhout 1730 (Begrafenis)

Buurt/begrafenispenning  Bezuidenhout 's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1730

 

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

In drie regels:

BESUYEN

 HOUTSE

  BUERT

Bezuidenhoutse buurt.

 

 

Keerzijde: Binnen een parelrand/boord.

Centraal op het veld.

Een draagbaar, met lijkkleed.

Boven en onder de lijkbaar:

 OM TE

DRAGEИ

  1730

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.1164nr. 198.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.510 nr.45.

van Remmen nr.53.

 


 

 

 

Bleijenburg 1646

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

 

(Variant) Buurt/begrafenispenning  Bleijenburg,

's Gravenhage/Den Haag.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

Gekleed in lange rouwmantels, met hoed op het hoofd.

Boven aan.

. MEMENTO . MORI 

Denk aan de dood.

Onder de stoet, een afsnede met jaartal

1646

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal, een burcht/toren (?)

Ter weerszijden van de toren de letters

B / B (S ?)

Blijenburg Buurt.

Onder de burcht, het volgnummer/lidnummer

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.115 nr.201.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.18.

van Remmen nr.22.

 

Variant op de penning uit 1647, dit exempaar is het enige gekende stuk met datering 1646, naast de toren rechts staat eerder een S dan een B gegraveerd.Mogelijks betekende dit op deze penning Blijenburg Straat.

 


 

Gevulde gracht 1720

Begrafenis-/presentiepenning, Gevulde gracht.

's Gravenhage/Den Haag.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1720

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Drie verstrengelde vissen.

Bovenaan tussen de vissen de letter

N

Onder de vissen het gegraveerde volgnummer/lidnummer

5

Omschrift.

DE.BUURT.VAN.DE.GEVOL.DE.GRAGT.

De buurt van de Gevulde gracht.

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

De dragers, dragen de lijkbaar op hun schouders.

Boven aan.

 MEMENTÆ  . MORI  

Denk aan de dood.

Onder de stoet, het jaartal

1720

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.118 nr.208.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.508 nr.40.

van Remmen nr.49.