Houtzagers 1621

Penning Houtzagers-gilde.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1621

 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels,

het omschrift in twee regels.

♖  WI . SAGHE . GHERNE . AALE : DAGHE . INDE . DAT . OM . DEN . COST . AN. 1621

WIE  ONS . TE . DRIKEN . GHAVE . DIE . VERSLAEDT . ONS . DEN . DOORST.

Wij zien graag alle dagen in, dat het om de kost gaat.

Wie ons te drinken geeft, verslaat onze dorst.

In het veld:

Een zaagbok, winkelhaak en passer.

links een kleine bierkan.

Boven de zaagbok/schraag, een meetstok en loodstok.

Onderaan, een klos met touw.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, 

het omschrift in twee regels.

♖  WI . DRAGHE . ENDE . SLAVEN . DAT . MET .ZEER . GHROOTEN . PIN .

WEI . EEN .GEDVERICH . SCHAVEN . DEVR . HET . GHELT . WI . VER SO . ZI .

Wij dragen en beulen, en dat met zeer grote pijn.

Wij schaven gedurig, voor ons geld.

In het veld:

Een kroonzaag, met rechts een bij en hamer.

Links, een gereedschapskoffer met klein gerief.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

4

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 20. Houtzagers, pag.28 nr.20.1.

Dirks LXIII.13.

Keuzenkamp, 368.

Minard-Van Hoorebeke pag.205-206 nr.380.

 


 

Kruideniers, Apothekers en Drogisten 1677

Gildepenning van Kruideniers, Apothekers en Drogisten.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 34,41 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Muntteken: Burcht/toren.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1677

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

♖ .D.HR. IAN . LAMPSIN OR. DEKEN . OMAR . VISVLIET . DEKEN . IOAN . SCHEFFENS . OUN. DEKN

Centraal een grote vijzel, met twee stampers.

Op de vijzel een leeuw  en de tekst:

CONCORDIA

De vijzel geflankeerd met telkens een apothekerspot.

Bovenaan een kannetje, met klapdeksel.

Onder de vijzel, het versiert jaartal tussen twee zespuntsterren.

༺  16 ❀ 77  

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

❀ .CS. STEVENSEN . ET. COCK . IS. VANDE SANDE . IS. DRABBE . BELEDERS .

Centraal een grore weegschaal/ballans.

Bovenaan een suikerbrood en een rol tabak.

Tussen de weegschalen, een geopende baal waaruit twee vorken steken.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

                       52

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 18.Kruideniers, Apothekers en Drogisten. pag.27 nr.18.2.

Dirks LXIV.19.

Keuzenkamp, 374.

Minard-Van Hoorebeke pag.213 nr.395.

 

 


 

 

Kuipers 1592

Kuipersgilde-penning.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

 

Materiaal: Koper.

Massa: 10,34 gram.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1592

 

Voorzijde: Binnen een versierde cirkel.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Ter weerszijden de gesplitste datering  

15 / 9Z

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onderaan, een klein leeg ingedeukt wapenschildje.

Ter weerszijden het gegraveerde gildelidnummer

3 / 3

Keerzijde: Binnen een versierde cirkel.

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

Tussen de benen van de passer het wapen van Middelburg

 

 

Lit.: Wittop Koning pag. 20 nr. 3.1.

Minard-Van Hoorebeke pag. 199 nr. 366.

M.A.G. de Man, Over Middelburgsche gildepenningen a. Kuipersgildepenning (1922) pag. 114-115.

Keuzenkamp 376.

 

 


 

Kuipers 1640

Kuipersgilde-penning.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Aanmaker: Adolf Roelands (koperslager) 

naar model Johannes Looff.

Datering: 1640

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

BERNAERT . SEBRECHS. DEK . V . CVIPERS . GIL . 1640

Bernaert en Sebrechs, dekens van de Kuipersgilde.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onder het aambeeld, het volgnummer/lidnummer.

3

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

 IAN . SANGNY . OVT . DEKEN . CORNELIS . IACOBS . BELEIDER

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 3. Kuipers, pag.20 nr.3.2..

Dirks LXV.24.

Keuzenkamp, 377.

 


 

Makelaars 1667

Gildepenning Makelaars.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1667

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

DE . HR. HS. POTTEY . OR. DEKEN . IS. VERMUYEN . DEKEN  ✶ ♖ ✶

Staande op een betegelde vloer.

Twee kooplieden, wiens rechterhanden door de makelaar worden verenigd.

Onderaan, een cartouche met het jaartal.

                         1667

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

IS. V . L  SCHOOT OUT. D. IS. MITTENDORP . EN . IK. FRUYTIERS . BELEDERS . 

Staande op een betegelde vloer.

Een kist/koffer waarop, een baal/zak en geopende pot.

Op de baal/zak de gegraveerde letter.

                     J

Rechts een vat met tabaksbaderen.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 7. Makelaars, pag.24 nr.7.2.

Dirks LXV.26.

Keuzenkamp, 379.

Minard- Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Middelburg pag.212 nr.394 als Kruideniers.