Houtzagers 1621

Penning Houtzagers-gilde.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1621

 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels,

het omschrift in twee regels.

♖  WI . SAGHE . GHERNE . AALE : DAGHE . INDE . DAT . OM . DEN . COST . AN. 1621

WIE  ONS . TE . DRIKEN . GHAVE . DIE . VERSLAEDT . ONS . DEN . DOORST.

Wij zien graag alle dagen in, dat het om de kost gaat.

Wie ons te drinken geeft, verslaat onze dorst.

In het veld:

Een zaagbok, winkelhaak en passer.

links een kleine bierkan.

Boven de zaagbok/schraag, een meetstok en loodstok.

Onderaan, een klos met touw.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, 

het omschrift in twee regels.

♖  WI . DRAGHE . ENDE . SLAVEN . DAT . MET .ZEER . GHROOTEN . PIN .

WEI . EEN .GEDVERICH . SCHAVEN . DEVR . HET . GHELT . WI . VER SO . ZI .

Wij dragen en beulen, en dat met zeer grote pijn.

Wij schaven gedurig, voor ons geld.

In het veld:

Een kroonzaag, met rechts een bij en hamer.

Links, een gereedschapskoffer met klein gerief.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

4

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 20. Houtzagers, pag.28 nr.20.1.

Dirks LXIII.13.

Keuzenkamp, 368.

Minard-Van Hoorebeke pag.205-206 nr.380.

 


 

Kruideniers, Apothekers en Drogisten 1677

Gildepenning van Kruideniers, Apothekers en Drogisten.

 

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 34,41 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Muntteken: Burcht/toren.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1677

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

♖ .D.HR. IAN . LAMPSIN OR. DEKEN . OMAR . VISVLIET . DEKEN . IOAN . SCHEFFENS . OUN. DEKN

Centraal een grote vijzel, met twee stampers.

Op de vijzel een leeuw  en de tekst:

CONCORDIA

De vijzel geflankeerd met telkens een apothekerspot.

Bovenaan een kannetje, met klapdeksel.

Onder de vijzel, het versiert jaartal tussen twee zespuntsterren.

༺  16 ❀ 77  

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

❀ .CS. STEVENSEN . ET. COCK . IS. VANDE SANDE . IS. DRABBE . BELEDERS .

Centraal een grore weegschaal/ballans.

Bovenaan een suikerbrood en een rol tabak.

Tussen de weegschalen, een geopende baal waaruit twee vorken steken.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

                       52

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 18.Kruideniers, Apothekers en Drogisten. pag.27 nr.18.2.

Dirks LXIV.19.

Keuzenkamp, 374.

Minard-Van Hoorebeke pag.213 nr.395.

 

 


 

 

Kuipers 1592

Kuipersgilde-penning.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

 

Materiaal: Koper.

Massa: 10,34 gram.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1592

 

Voorzijde: Binnen een versierde cirkel.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Ter weerszijden de gesplitste datering  

15 / 9Z

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onderaan, een klein leeg ingedeukt wapenschildje.

Ter weerszijden het gegraveerde gildelidnummer

3 / 3

Keerzijde: Binnen een versierde cirkel.

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

Tussen de benen van de passer het wapen van Middelburg

 

 

Lit.: Wittop Koning pag. 20 nr. 3.1.

Minard-Van Hoorebeke pag. 199 nr. 366.

M.A.G. de Man, Over Middelburgsche gildepenningen a. Kuipersgildepenning (1922) pag. 114-115.

Keuzenkamp 376.

 

 


 

Kuipers 1640

Kuipersgilde-penning.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Aanmaker: Adolf Roelands (koperslager) 

naar model Johannes Looff.

Datering: 1640

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

BERNAERT . SEBRECHS. DEK . V . CVIPERS . GIL . 1640

Bernaert en Sebrechs, dekens van de Kuipersgilde.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onder het aambeeld, het volgnummer/lidnummer.

3

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

 IAN . SANGNY . OVT . DEKEN . CORNELIS . IACOBS . BELEIDER

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 3. Kuipers, pag.20 nr.3.2..

Dirks LXV.24.

Keuzenkamp, 377.

 


 

Makelaars 1667

Gildepenning Makelaars.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1667

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

DE . HR. HS. POTTEY . OR. DEKEN . IS. VERMUYEN . DEKEN  ✶ ♖ ✶

Staande op een betegelde vloer.

Twee kooplieden, wiens rechterhanden door de makelaar worden verenigd.

Onderaan, een cartouche met het jaartal.

                         1667

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

IS. V . L  SCHOOT OUT. D. IS. MITTENDORP . EN . IK. FRUYTIERS . BELEDERS . 

Staande op een betegelde vloer.

Een kist/koffer waarop, een baal/zak en geopende pot.

Op de baal/zak de gegraveerde letter.

                     J

Rechts een vat met tabaksbaderen.

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 7. Makelaars, pag.24 nr.7.2.

Dirks LXV.26.

Keuzenkamp, 379.

Minard- Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Middelburg pag.212 nr.394 als Kruideniers.

 

 

 


 

 

Metselaars, Leidekkers en Loodgieters 1696 (44)

Gildepenning Metselaars-, Leidekkers en Loodgieters.

 

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 34 gram.

Diameter: Ø 43,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1696

 

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

CLAvDVS☉NICOSTRACIVS☉DICIDERIVS☉SIPLICVS

De vier gekroonde heilige martelaren.

Symbolisch voor de Pannonische steenhouwers.

De ene heilige houdt een troffel in de hand, de tweede heilige een paslood.

De dere heilige een beitel, en de vierde heilige een beitel en hamer.

Bovenaan tussen de personages, het lidnummer/volgnummer.

                   44

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

METSERS ✶ EN ✶ SCHAELGEDECKERS ✶ GILDEN ✶ 

Een gekroonde troffel en leidekkershamer, hangend aan een versiert lint.

Omgeven door vruchtdragende takken.

Binnen een cartouche, het jaartal.

       ☉ 1696 ☉

 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 15. Metselaars, Leidekkers en Loodgieters, pag.26 nr.15.1.

Dirks, LXVI.30*.

Keuzenkamp, 381-384.

Minard- Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Middelburg pag.204 nr.378.