Schuitenschuivers 1792

Gildepenning Schuitenschuivers/Schuitenschuimers.

Op naam van A.G. De Wit.

 

Voorzien van een pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1792.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een scheepsanker met gebogen armen.

Op de ankerarm, scherpe lepels. 

De roering gearceerd.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Het gegraveerde gildelid en jaartal in drie regels.

             A : G :

            De Wit

             I792

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Groningen 4.Schuitenschuivers pag. 134 nr.4.1.

Dirks, Gildepenningen. CXXXI.8.

Keuzenkamp, 18-20.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00229.

De Groninger Gilden. In het Groninger museum voorts 31 tinnen penningen, met een koord aan elkaar gebonden, alle voorzien van namen en jaartallen tussen 1792-1798.

 

 

 


 

 

Tappers 1767

Bodemvondst, Peter Bakker.

 

Gildepenning Tappers- en herbergiers.

Op naam van Jakop Tiddens.

 

Voorzien van een pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,60 gram.

Diameter: Ø  36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1767.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een bierkan tussen een fluitglas en een kroes.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In drie regels:

   Jakop

  Tiddens

   1767

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Groningen 10.Tappers pag. 136, 10.1.

Dirks, Gildepenningen. CXXXII.17.

Groninger Museum,De Groninger Gilden 85-86.

 

Volgende namen zijn bekend:

Egbert Tiddens 1755

Harm Weenengh 1794

Jan van der Tuin 1804

H Bruins 1806

Jakop Tiddens, was kastelein van de "Beurs", (naast de Korenbeurs) in Groningen.Dit was ook een koffiehuis waar handelaars samenkwamen en waar allerlei pamfletten en openbare verkopingen werden gedaan. Het pand werd later verbouwd.